Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Härryda

Ombyggnad av flygledningsbyggnad i Landvetter
Avser ombyggnad av flygledningsbyggnaden på Landvetter. Bl.a ska brandskyddet uppdateras, sättningar i marken runt byggnaden behöver åtgärdas och bristfälliga konstruktioner ska förbättras. Man kommer också bygga om ventilationssystemet samt ytskikten kommer att bytas.
Nybyggnad av stödboende i Mölnlycke
Projektet avser nybyggnad av 10 lägenheter (350 kvm) i stödboende för ungdomar 16-20 år som fått biståndsbeslut att bo i stödboende samt kompletmentbyggnad (ca 33 kvm). Benarebyvägen/Näckrosvägen.
Omlokalisering av omklädningsrum vid Landvetters Flygplats
Avser omlokalisering av omklädningsrum för SAS, Aviator, BRA, Tullverket samt SSP. Det kommer att bli avskilda rum per bolag samt även hyra av skåp i gemensamt omklädningsrum. Skåpen uppskattas bli ca 630 stycken. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av restaurang i Härryda
Avser nybyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av kontor i Härryda
Tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Härryda
Ändrad användning av del av gym till kontor och omklädning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av automatstation i Härryda
Ändring av fasad på drivmedelsstation.
Utvändigt underhåll av butik i Härryda
Ändring av tak på butikslokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av bensinstation i Härryda
Rivning av drivmedelsanläggning.
Utvändigt underhåll av kontor i Härryda
Bygglov fasadändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av ridhus i Härryda
Bygglov nybyggnad vindskydd till hästar på lösdrift. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av automatstation i Härryda
Nybyggnad av adblue-tank.
Nybyggnad av telestation i Härryda
Nybyggnad av fiber nod.
Nytt värmesystem i resecentrum i Mölnlycke
Projektet avser utbyte av bergvärmeanläggning och luftbehandlingsaggregat med tillhörande vvs-, styr- och vissa byggarbeten i resecentrum.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: