Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 225 st.

Västlänken station Korsvägen
Projektet avser en en bergtunnel till Station Korsvägen med avslut i Almedal. Anläggningsarbeten för underjordisk station med uppgångar och installationer samt omgivande tågtunnel. Ca 3,2 km. Ansluter i norr till entreprenad Haga och i syd till befintliga spår på Västkustbanan och Boråsbanan. Stationsdelen består fullt utbyggd av fyra spår och två plattformar. Stationsdelen är ca 48 m bred och har 250 m långa plattformar samt 3 uppgångar.
Nybyggnad av station Haga samt tunnel vid Västlänken
Entreprenad Haga startar i norra delen av berget genom Otterhällan, tunneln går vidare med en betontunnel under Roenlundskanalen och övergår till berg ca en tredjedel i Haga station därefter fortsätter som bergtunnel mot entreprenad Korsvägen. Underjordisk station med uppgångar, installationer samt omgivande tågtunnel ca 1500 m lång samt service och räddningstunnel ca 900 m. 250 m lång plattform.
Nybyggnad av innovationsanläggning på Lindholmen i Göteborg
Planer finns för nybyggnad av innovationsanläggning med plats för mer än 3 500 personer. Geelykoncernen har tecknat en avsiktsförklaring med Älvstranden Utveckling AB om förvärv av en 24 500 kvadratmeter stor tomt. Där ska en eller flera byggnader uppföras för flera olika verksamheter inom Geelykoncernen. Totalt planeras 70 000 till 80 000 kvadratmeter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av hotell torn och entréfunktion i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ett nytt, ca 100 meter högt, fjärde torn innehållande bl a ökad hotell- och kontorskapacitet, flexibla mötes- och eventytor.
Nybyggnad av kontor, hotell, kultur och butiker i Göteborg, etapp 1
Projektet avser rivning av befintliga hus (ca 18000 kvm) och nybyggnad av kontor, hotell, kultur och butiker. Rivningsarbetet påbörjades i början av september 2016. Pålningsarbetet påbörjades i april 2017 och arbetet med bottenplattan påbörjas i september 2017.
Rivning och nybyggnad av kontor och bostäder i Göteborg
Projektet avser rivning av kontor och bageri och nybyggnad av kontor och bostäder.
Ny- och ombyggnad av sjukhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ett servicehus innehållande bl a konferenslokaler, storkök, godsmottagning, bårhus, laboratorium och eventuellt patienthotell samt ombyggnad av tre hus med befintliga verksamhetslokaler. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av kontorshus i Gårda, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av kontor i Gårda, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor med två torn, ett på 14 våningar och ett på 25 våningar.
Nybyggnad av kontor och handel i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor och handel. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av förråd, verkstäder mm i Göteborg
Kretslopp och vatten avser att samlokalisera de flesta av sina verksamheter på en plats vid Alelyckans vattenverk och avser förråd, verkstäder, lager, utelager och kontor. Leverantör av portar: UK Portservice AB, Reningsverksgatan 8, 421 47 Västra Frölunda, tel 031-230860, Joakim Joheman. Leverantör av ståldörrar: Daloc AB, Box 43, 541 21 Töreboda, tel 0506-19000, Anders Sahlin. Montage av ståldörrar: UWJ-Portmontage AB, Allégatan 2, 464 30 Mellerud, tel 070-6222777, Urban Jansson. Gips: CMAX AB, Box 2024, 433 02 Sävedalen, Zlatko Lukic tel 070-7671222.
Nybyggnad av skola, äldreboende mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ett hus med 6-7 våningar (15000-16000 kvm) innehållande skola (ca 600 elever), äldreboende (ca 40 lägenheter) och en sporthall. Byggstart tidigast kvartal 4 2018.
Nybyggnad av utbildningslokaler på Lindholmen i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av utbildningslokaler.
Om- och tillbyggnad för intensivvårdsavdelning vid sjukhus i Göteborg
Projektet avser att den nya intensivvårdsavdelningen ska ligga på plan 1 i CK. I anslutning till intensivvårdsavdelningen, mot CK:s södra flygel, planeras en tillbyggnad i tre plan som ska innehålla en ny HBO, denna binds ihop med den nya intensivvårdsavdelningen, men här och i den södra flygeln av CK skall det även finnas Klinisk fysiologi, bårhus, teknik, administration, omklädning samt logistik.
Nybyggnad av kontor och handeli Krokslätt, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av handel och kontor med parkeringsgarage i källarplan. Markarbetet påbörjades i oktober 2017.
Rivning av p-hus och nybyggnad av bostäder i Bergsjön
Projektet avser rivning av p-hus och nybyggnad av 170 lägenheter varav ca 70 lägenheter i radhus.
Nybyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser rivning av befintlig skola samt nybyggnad av 4-9 skola för ca 720 elever samt 15 elever i särskola (LOA 10300 kvm). Tillagningskök samt matsal kan komma att byggas i en senare entreprenad.
Nybyggnad av kontorshus i Krokslätt, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontorshus.
Om- och påbyggnad av hotell i Göteborg
Projektet avser om- och påbyggnad av hotell, ombyggnad av fyra huskroppar och påbyggnad av ett höghus.
Nybyggnad av skola i Kålltorp, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av grundskola F-6 skola i 4 plan med souterraäng för ca 380 elever som innehåller förutom undervisningslokaler bl a tillagningskök, matsal, bibliotek, slöjd, gymnastiksal, skyddsrum.
Nybyggnad av F-6 skola i Västra Frölunda, Göteborg
Avser nybyggnad av F-6 skola med plats för ca 380 elever samt lokaler för kulturskola och en idrottshall. Det ingår även ett tillagningskök.
Utveckling av centrala Lindholmen, Göteborg
Avser uppdraget att ta fram en struktur för Centrala Lindholmen, som ska ligga till grund för kommande detaljplanearbete. Parallella uppdrag görs av: SWMS, EG Architects, Henning Larsen Architects och Liljewall arkitekter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av p-däck och butiker i Rud i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av p-däck med 560 platser och butikslokaler (ca 3000 kvm) i bottenplan.
Nybyggnad av handel och bostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av handel och bostäder. Omfattning oklar. Byggstart tidigast kvartal 1 2018.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor med 5-7 våningar med totalt ca 6400 kvm. Markarbetet pågår. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av stadsdelshus på Hisingen, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ett nytt stadsdelshus med rum för kultur. Mark- och pålningsarbetet påbörjas i september 2017. Framtidens Selma är ett samarbetsprojekt för att utveckla Selma Lagerlöfs Torg i stadsdelen Norra Hisingen i Göteborg. Projektet innefattar kvarteren runt om, och längs med Backadalen och Litteraturgatan i Hisings Backa.
Nybyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en F-6 skola med tillagningskök och idrottssal. Byggstart oviss.
Nybyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av F-3 skola för 200 elever med mottagningskök och egen skolidrottshall.
Nybyggnad av likriktarstationer i Göteborg, paket 2
Avser nybyggnation av sex likriktarstationer för spårvägsdrift, samt demontering/rivning av två st befintliga likriktarstationer. Stationerna är belägna på Opaltorget, Stora Badhusgatan, Arbogagatan, Wieselgrensplatsen, Lundbybadet, Såggatan, Jaegerdorffsplatsen samt Gröna gatan. Oviss byggstart. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kontor, handel mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnation av ett fyravåningshus med ca 3 500 kvm ovan mark med funktionella lokaler för kontor, handel eller vård. I källarvåningen, ca 1 500 kvm, kommer det finnas plats för garage, förråd och teknikutrymmen.
Nybyggnad av affärshus, Backaplan, Göteborg
Tomträtten är på totalt 18.200 kvm. Byggstart, byggkostnad m.m. kan för dagen ej anges.
Utvändig ombyggnad av Frölunda kulturhus
Projektet avser tilläggs isolering, nytt grönt tak och solceller på taket och renovering av fasader med bl a byte av fönster.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet omfattar ombyggnad av 3800 kvadratmeter kontor samt nya fasader. Lokalerna kommer förutom showroom även innefatta kontor, konferens och plats för utveckling och försäljning.
Nybyggnad av förskola och rivning av skola i Kålltorp, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar i 3 plan som ska anslutas till befintlig förskola på Virginsgtan 19 samt rivning av Parkskolan (två modul byggnader i 2 plan).
Nybyggnad av skola i Biskopsgården, Göteborg
Planer finns för förskola på ca sex avdelningar i två till tre våningar. Byggstart tidigast början 2018.
Ny- och ombyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av F-5 skola i två plan för ca 150 elever samt ombyggnad av hus B för att klara en ökad belastning på kök, matsal och gymnastik.
Tillbyggnad av hotell och nybyggnad av flerbostadshus
Beslut saknas. Planer finns på tillbyggnad och omdisponering av befintlig hotellbyggnad med 2 våningsplan samt nybyggnad av ett 12 vånings flerbostadshus med hyresrätter.
Nybyggnad av restaurangbyggnad på Lindholmen, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av restaurangbyggnad. Byggstart oviss.
Ombyggnad/renovering av badanläggning i Angered
Hammarkullebadet med intilliggande gym står inför en totalrenovering.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 8 avdelningar på ca 1495 kvm.
Nybyggnad av förskola i Hisings Backa, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 8 avdelningar på ca 1495 kvm. När byggnaden är klar kommer den befintliga förskolan att rivas.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med tillagningskök i två alternativt tre plan med åtta avdelningar.
Nybyggnad av parkeringshus i Angered, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ett parkeringshus med plats för ca 425 bilar i 4 plan. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad i Frölunda kulturhus
Projektet avser invändig renovering av ventilation, el och data i skolbloket, storkök, gångstråk och brandsäkerhet i kulturhus.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser modernisering av kontor och ny fasad på kontorshus. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av förskola på Utby, Göteborg
Projektet avser rivning av förskola och nybyggnad av förskola med sex avdelningar. Rivningsarbetet påbörjas i september/oktober 2017.
Ombyggnad/renovering samt lokalanpassning av kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad/renovering samt lokalanpassning av ca 4 000 m² lokalyta för stadsdelsförvaltningen i Kortedala. Det ingår även en större tillgänglighetsanpassning av ytan mellan fastighetens entré Tideräkningsgatan. och byte av räcken runt "torget" samt anläggande av ny markbeläggning och ny belysning.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar, tillagningskök, personalutrymmen, återvinningshus, förrådsbyggnad och gård för utevistelse och lek. Huset byggs i tre våningar med förskoleavdelning på våning 1.
Om- och tillbyggnad av skola i Hisings Backa, Göteborg
Avser om- och tillbyggnad av Backaskolan som ska anpassas från F-5 till F-6 skola. Hus A kommer att tillgänglighetsanpassas samt att byggas om. Man kommer att bygga ett nytt Hus B med matsal, klassrum och administrationslokaler. Hus C kommer att tillgänglighetsanpassas och byggas om samt installation av en utvändig hiss. Hus D kommer att byggas om från matsal till träslöjdslokaler. Skolan ska rymma ca 350-380 elever.
Nybyggnad av förskola Kålltorp Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 5 avdelningar.
Ombyggnad av entré på Svenska Mässan i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av entré 8 på Svenska Mässan.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med fyra avdelningar med tillagningskök, återvinningshus, förrådsbyggnad samt gård för utevistelse och lek.
Nybyggnad av resecentrum i Angered
Projektet avser nybyggnad av resecentrum i två plan, bottenplan innehåller vänthall, konceptbutik, kafé mm och på plan två personalytor och teknikutrymmen, även miljöbyggnad och skärmtak ska byggas.
Ombyggnad av parkeringshus i Göteborg
Avser renovering samt ombyggnad av parkeringsgarage. Parkeringsgaraget ska även delas in i tre stycken sektioner med sina egna infarter. I samband med detta görs utemiljön om på de delar av bostadsgårdarna som måste rivas.
Om- och tillbyggnad av sjukhus i Göteborg
Avser tillbyggnad av byggnad 5239 på Sahlgrenska sjukhuset med två strålbehandlingsrum för nya linjäracceleratorer med tillhörande manöverrum, väntrum, samtalsrum och teknikrum.
Utvändigt underhåll av kontor i Göteborg
Projektet avser byte av fönster och fasad på kontorsbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad kontorshus (BOA 700 kvm).
Tillbyggnad av hotell i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av ny hotelldel i 3 våningsplan med entrédel, reception, lounge, matsal för 100 personer, hiss och 7 stycken hotellrum.
Ombyggnad av parkeringshus i Göteborg
Projektet avser ändring parkeringshus, upprustning fasadåtgärder. Byggstart tidigast våren 2019.
Ombyggnad av museum i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av entré, nya hiss mm i museet.
Nybyggnad av förskola i Önnered, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokal till folktandvårdsklinik, nybyggnad av återvinningshus samt nytt ytskikt på yttertak (ca 2000 kvm). Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av resecentrum i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av resecentrum i två plan. I entréplan finns vänthall, wc och en mindre butik och på plan två finns personalytor.
Ombyggnad av administrationslokal i Göteborg
Avser ombyggnad av administrationsbyggnaden på Chalmers. Administrationsbyggnaden ska förenas med ett sammanträdesrum som bildar en port från norr in på området. Uppskattad byggstart och kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Moduler för tillfälliga lokaler för förskola i Göteborg
Avser inhyrning av tillfälliga lokaler för evakuering av förskola med fyra avdelningar med administrativa lokaler samt kök. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av skola i Gunnilse
Projektet avser nybyggnad av 4-9 skola. Byggstart tidigast våren 2019.
Energiprojekt aggregatbyte på sjukhus i Göteborg
Projektet avser byte av tre ventilationsaggregat i sjukhus.
Ombyggnad av sängbutik i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av sängbutik.
Ombyggnad teater i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av teater. Byggstart tidigast våren 2018.
Renovering av gymnasieskola i Göteborg
Projektet avser renovering av fönster, sten fasad och tak på gymnasieskola.
Ombyggnad av sjukhus i Göteborg
Avser ombyggnad av Medicin Teknik Sahlgrenskas befintliga verkstad och anpassning av isoptonintaget.
Ombyggnad av gymnasieskola i Göteborg
Avser totalrenovering av alla ytskikt samt byte av belysning i storkök. Man kommer även att byta brunnar och göra el och VVS-installationer.
Uppförande av paviljong till Östra Sjukhuset i Göteborg
Avser uppförande av paviljong med 2 förlossningsrum för patienter med isoleringsbehov, BB-rum, mottagningsverksamhet samt administration. Ytan är ca 1000 m2 fördelade i två plan med förbindelsegång mot befintliga Kvinnokliniken. I entreprenaden ingår att projektera och uppföra paviljonger och förbindelsegång, inklusive mark och grundläggning, samt att upplåta dessa med hyresrätt till beställaren.
Utvändig renovering av skola i Göteborg
Avser utvändig renovering av Guldhedsskolan Hus A-E och Internationella skolan Hus E (gymnastikbyggnaden) samt invändig ytskiktsrenovering av Guldhedsskolans storkök och matsal i Hus C. Projektet kommer att utföras i två huvuddelar. Huvuddel 1 omfattar utvändig renovering av Guldhedsskolan Hus A-E samt Internationella skolans gymnastikbyggnad (Hus E). Huvuddel 2 omfattar invändig renovering av storkök och matsal i Guldhedsskolans Hus C.
Förskole paviljonger i Göteborg
Projektet avser montering av paviljonger inför rivning av skola och nybyggnad av förskola. Uppskattad kostnad.
Enkelt avhjälpta hinder i Göteborg
Område 1: Västra Hisingen, Lundby, Angered och Östra Göteborg. Ca 400 fastighets-objekt. Område 2: Örgryte-Härlanda, Majorna-Linné, Centrum. Ca 300 fastighets-objekt.
Ombyggnad av ventilation på skola i Göteborg, etapp 2
Entreprenaden innefattar installation av nytt komplett luftbehandlingssystem med FTX-ventilation, inkl. aggregat, kanalsystem, don, spjäll, ljuddämpare, huvar, & galler takgenomföringar mm. Genomgående nya undertak samt ny belysning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av ventilation på skola i Göteborg, etapp 1
Entreprenaden innefattar installation av nytt komplett luftbehandlingssystem med FTX-ventilation, inkl. aggregat, kanalsystem, don, spjäll, ljuddämpare, huvar, & galler takgenomföringar mm. Genomgående nya undertak samt ny belysning. Uppskattad kostnad.
Rivning av affärshus i Göteborg
Projektet avser rivning av centrumbyggnad. Uppskattad kostnad.
Rivning av affärshus i Göteborg
Projektet avser rivning av affärsbyggnad med äldreboende. Uppskattad kostnad.
Renovering av förskola i Styrsö, Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av fläktrum, installation av ventilerat golv, flytt av väggar, ny eldragning mm.
Renovering tak, fasad och fönster Hovåsskolan i Göteborg
Projektet avser renovering av fasader, fönster och tak på Hovåsskolan. Skolan kommer att vara i drift under entreprenadtiden.
Renovering av fönster på kyrka Göteborg
Projektet avser renovering av fönster på kyrka.
Ombyggnad av annex i Göteborg
Projektet avser grundförstärkning av fd stallbyggnaden Annexet.
In- ochvändig upprustning av kapell Göteborg
Projektet avser invändig upprustning, renovering av fönster och tornfasad, renovering av järnstaket och omförgyllning av kors. Byggstart april/maj 2018.
Nybyggnad av förskola Torslanda, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola. Byggstart oviss.
Fasadrenovering skola i Göteborg
Projektet avser byte av fönster och fasadrenovering på skola.
Till - och ombyggnad av befintlig butik.
Kommer att göra en tillbyggnad på den befintliga Ica butiken. Samt ny entre.
Ombyggnad till kryssningsterminal Stigbergskajen, Göteborg
Avser ombyggnad av lokal till kryssningsterminal som passagerare passerar genom vid anlöp. Kryssningslokalen innehåller butik, förråd, pentry, och ankomsthall. Avser även åtgärder i kontorslokaler för angränsande hyresgäst.
Nybyggnad av terminalbyggnad i Göteborg
Avser nybyggnad av en enklare terminalbyggnad. Nedmontering och rivning av befintlig terminal ingår i entreprenaden.
Återställning ventilation i skola i Göteborg
Projektet avser återställning av ventilation i skola. Återställningen gäller de delar som har självdrag.
In- och utvändig upprustning av kyrka Göteborg
Projektet avser renovering av fasad och fönster samt in- och utvändiga tillgänglighetsanpassningar i kyrka. Byggstart april/maj 2018.
Ombyggnad av restaurang i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av 2 lokaler till en restaurang.
Fasadrenovering på skola och kontor i Kviberg, Göteborg, etapp 4
Projektet avser omfogning och omputsning av tegelfasad som är byggnadsminnesförklarat och är utpekat som en del i Göteborgs bevarandeprogram. Byggstart tidigast våren 2018.
Ombyggnad av kylsystem i sjukhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kylsystem, utbyte av 2 befintliga kylmaskiner placerade på kylmaskinrum på plan 7 med kylmedelkylare placerade på yttertaket.
Utvändigt underhåll av affärshus i Göteborg
Projektet avser tilläggsisolering och ny fasad (sto-fix system) på affärs-/flerbostadshus.
Ramavtal avseende arkitekttjänster för Liseberg AB
Avser ramavtal avseende tekniska konsulter - arkitekttjänster för Liseberg AB. Uppdragen omfattar förstudie, program, projektering, förfrågningsunderlag och bygghandlingar.
Utvändig renovering av skola i Kortedala
Avser byte av fönster och tak samt fasadrenovering på Hus B.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier på Sveriges framsida - i Göteborg. Med aktuella byggen avser vi projekt där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadskartläggning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella renoveringar, ombyggnader samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Göteborg. Här kan du se aktuella renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer i Göteborg.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Göteborg här, anläggningsprojekt i Göteborg här, industriprojekt i Göteborg här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Göteborg här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Göteborg hitta planerade, kommande byggprojekt i Göteborg kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella byggen i Göteborg som du söker? Vi har mycket detaljerade urvalsmöjligheter i vår onlinetjänst och är det någon specifik typ av aktuell byggnation du vill ha koll på i Göteborg eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella idrottshallar till butiker, lager eller p-hus. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Göteborg hittar du även tunnlar, broar, gator, parker etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Göteborg har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår rapportering av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggprojekt samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Göteborg till ett värde av mellan 15–18 miljarder årligen.

Vi vet mycket om projektmarknaden i Göteborg, de aktuella projekten i Göteborg och de aktuella aktörerna i Göteborgs byggprojektmarknad så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har koll på hur många inom byggbranschen i Göteborg som håller på GAIS, Blåvitt, Häcken eller Örgryte – men vi vet mycket annat om byggandet i Göteborg.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Göteborg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: