Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Göteborg

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 217 st.

Nybyggnad av parkeringshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av parkeringshus delvis i berg med 200-250 platser. Byggstart tidigast våren 2019. Kostnad oviss.
Nybyggnad av parkeringshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av parkeringshus med ca 950 platser. Byggstart tidigast våren 2019. Kostnad oviss.
Västlänken station Korsvägen
Projektet avser en en bergtunnel till Station Korsvägen med avslut i Almedal. Anläggningsarbeten för underjordisk station med uppgångar och installationer samt omgivande tågtunnel. Ca 3,2 km. Ansluter i norr till entreprenad Haga och i syd till befintliga spår på Västkustbanan och Boråsbanan. Stationsdelen består fullt utbyggd av fyra spår och två plattformar. Stationsdelen är ca 48 m bred och har 250 m långa plattformar samt 3 uppgångar.
Utveckling av centralstationsområdet i Göteborg
Projetet avser utbyggnad av stationsområdet med bl a stations och centrumbebyggelse. Koncept tas fram av ett Skandinaviskt arkitektteam bestående av HNAP, Danmark, Reiulf Ramstad Arkitekter och Kanozi Arkitekter.
Nybyggnad av kontor, hotell, kultur och butiker i Göteborg, etapp 1
Projektet avser rivning av befintliga hus (ca 18000 kvm) och nybyggnad av kontor, hotell, kultur och butiker. Rivningsarbetet påbörjades i början av september 2016. Pålningsarbetet påbörjades i april 2017 och arbetet med bottenplattan påbörjas i september 2017.
Nybyggnad av underjordiskt parkeringsgarage i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av underjordiskt parkeringsgarage med ca 2500 bilplatser.
Nybyggnad av spårvagnsdepå mm på Hisingen, Göteborg, etapp 2
Projektet avser ny spårvagnsdepå, verkstäder och personalutrymmen. Objektet avser; Kohesionspålning med betongpåle, preliminärt ca 60-70 st plintar med 3 st pålar/plint, medellängd ca 40-50 meter (totalt ca 7000-10000 lpm). Option på grundläggning med ca 500 kvm betongplatta på mark och källarväggar i betong till en kommande byggnad.
Nybyggnad av hotell i Gamlestaden, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ett hotell, 9000 kvm, med 10 våningar.
Nybyggnad av kontorshus i Gårda, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor.
Om- och nybyggnad av administrativa lokaler i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av två huskroppar med 5-15 våningar, totalt ca 22500 kvm och ombyggnad av ca 5500 kvm, ca 900 arbetsplatser. Grunden blir pålning och platta på mark. Fasadhiss, fönstertvätt: Mac Access AB, Skeddalsvägen 15, 423 43 Torslanda, tel 031-546108, Jan Lundkvist.
Nybyggnad av kontor i Gårda, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor med två torn, ett på 14 våningar och ett på 25 våningar.
Nybyggnad av hotell i Göteborg, Huvuddel Hotell
Projektet avser nybyggnad av hotell med 453 rum, huvudrestaurang med 550 sittplatser, takbistro med 150 sittplatser, mindre spa-anläggning och gym.
Nybyggnad på Medicinareberget i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en ny forsknings- och undervisningsbyggnad.
Nybyggnad av vattenpark i Göteborg, Huvuddel Vattenpark
Projektet avser nybyggnad av vattenpark med bl a åtta upplevelsepooler, tio vattenrutschbanor, restaurang med kapacitet på 400 sittplatser.
Om- och tillbyggnad av universitetslokaler i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av universitetslokaler.
Nybyggnad av kontor och handel i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor och handel. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av förråd, verkstäder mm i Göteborg
Kretslopp och vatten avser att samlokalisera de flesta av sina verksamheter på en plats vid Alelyckans vattenverk och avser förråd, verkstäder, lager, utelager och kontor. Leverantör av portar: UK Portservice AB, Reningsverksgatan 8, 421 47 Västra Frölunda, tel 031-230860, Joakim Joheman.
Nybyggnad av kontorshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontorshus med parkeringsgarage i källarplan. Markarbetet påbörjas i oktober 2016.
Nybyggnad av utbildningslokaler på Lindholmen i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av utbildningslokaler.
Nybyggnad av p-däck och markpakering i Göteborg, Option Parkeirng och infrastruktur
Projektet avser nybyggnad av p-däck och markparkering.
Om- och tillbyggnad för intensivvårdsavdelning vid sjukhus i Göteborg
Projektet avser att den nya intensivvårdsavdelningen ska ligga på plan 1 i CK. I anslutning till intensivvårdsavdelningen, mot CK:s södra flygel, planeras en tillbyggnad i tre plan som ska innehålla en ny HBO, denna binds ihop med den nya intensivvårdsavdelningen, men här och i den södra flygeln av CK skall det även finnas Klinisk fysiologi, bårhus, teknik, administration, omklädning samt logistik. Byggstart tidigast 2017/2018.
Rivning av p-hus och nybyggnad av bostäder i Bergsjön
Projektet avser rivning av p-hus och nybyggnad av 170 lägenheter varav ca 70 lägenheter i radhus.
Nybyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser rivning av befintlig skola samt nybyggnad av 4-9 skola för ca 720 elever samt 15 elever i särskola. Tillagningskök samt matsal kan komma att byggas i en senare entreprenad.
Nybyggnad av centrumhus på Hisingen, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av centrumhus, handel, service och p-däck. Mark- och pålningsarbeten påbörjas i september 2017. Framtidens Selma är ett samarbetsprojekt för att utveckla Selma Lagerlöfs Torg i stadsdelen Norra Hisingen i Göteborg. Projektet innefattar kvarteren runt om, och längs med Backadalen och Litteraturgatan i Hisings Backa.
Nybyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 4-9 skola för ca 720 elever med tillagningskök och lokaler för särskolan, ÅV-hus, förråd, scen samt bullerplank mot Kvibergsvägen.
Om- och tillbyggnad av skola
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola som ska anpassas till en F-6 skola för 550 elever.
Nybyggnad av kulturhus i Bergsjön Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ett nytt kulturhus i Bergsjön, inom ett anvisat område i anslutning till Rymdtorgets östra entré.
Nybyggnad av kontor på Krokslätt, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor.
Utveckling av centrala Lindholmen, Göteborg
Avser uppdraget att ta fram en struktur för Centrala Lindholmen, som ska ligga till grund för kommande detaljplanearbete. Parallella uppdrag görs av: SWMS, EG Architects, Henning Larsen Architects och Liljewall arkitekter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av stadsdelshus på Hisingen, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ett nytt stadsdelshus med rum för kultur. Mark- och pålningsarbetet påbörjas i september 2017. Framtidens Selma är ett samarbetsprojekt för att utveckla Selma Lagerlöfs Torg i stadsdelen Norra Hisingen i Göteborg. Projektet innefattar kvarteren runt om, och längs med Backadalen och Litteraturgatan i Hisings Backa.
Nybyggnad av logistikanläggning i Göteborg
Projektet avser ny logistikanläggning.
Nybyggnad av kontorshus i Göteborg
Planer för nybyggnad av kontorshus med utrymme för restaurang, kafé, kultur och gym. Byggstart tidigast årsskiftet 2017/2018.
Rivning och nybyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser rivning av skola och idrottssal samt nybyggnad av skola med integrerad gymnastiksal (ca 4700 kvm LOA).
Nybyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av F-3 skola för 200 elever med mottagningskök och egen skolidrottshall.
Nybyggnation av djursjukhus och kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av djursjukhus och kontor. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kontor, miljöhall, kallförråd mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor, miljöhall & övernattningsrum ca 7000 kvm. Byggstart tidigast hösten 2019.
Nybyggnad av likriktarstationer i Göteborg, paket 2
Avser nybyggnation av sex likriktarstationer för spårvägsdrift, samt demontering/rivning av två st befintliga likriktarstationer. Stationerna är belägna på Opaltorget, Stora Badhusgatan, Arbogagatan, Wieselgrensplatsen, Lundbybadet, Såggatan, Jaegerdorffsplatsen samt Gröna gatan. Oviss byggstart. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av affärshus, Backaplan, Göteborg
Tomträtten är på totalt 18.200 kvm. Byggstart, byggkostnad m.m. kan för dagen ej anges.
Nybyggnad av sporthall vid Lundenskolan i Göteborg, etapp 1 och 2
Projektet avser ny idrottshall genom tillbyggnad av befintlig gymnastikbyggnad vid skola i 2 etapper. Etapp 1 avser grundläggning till och med färdiggjuten bottenplatta inklusive ingjutningsgods samt markarbeten till och med förstärkningslager.
Utvändig ombyggnad av Frölunda kulturhus
Projektet avser tilläggs isolering, nytt grönt tak och solceller på taket och renovering av fasader med bl a byte av fönster.
Ombyggnad av ett nytt stadsdelshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kontor för Stadsdelsförvaltningen Centrum.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad kontorshus.
Nybyggnad av förskola på Kvillebäcken, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar och tillagningskök. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor och renrum för Apoteksbolaget.
Nybyggnad av restaurangbyggnad på Lindholmen, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av restaurangbyggnad. Byggstart oviss.
Nybyggnad av parkering i Göteborg
Markanvisat till P-bolaget. Projektet avser nybyggnad ca 6500 kvm parkering. Har tidigare ingått i objektnummer 923733. Uppskattad kostnad.
Ny- och ombyggnad av skola i Göteborg
Avser nybyggnad av 7-9 skola inklusive matsal och storkök i Hus G, rivning av Hus D och flytt av befintlig kulvert, ombyggnad av Hus B samt mark- och VA-arbeten och en ny lekplats.
Tillbyggnad av hotell och nybyggnad av flerbostadshus
Beslut saknas. Planer finns på tillbyggnad och omdisponering av befintlig hotellbyggnad med 2 våningsplan samt nybyggnad av ett 12 vånings flerbostadshus med hyresrätter.
Nybyggnad och rivning av förskola i Göteborg, etapp 2
Projektet avser rivning av förskola och nybyggnad av förskola med 10 avdelningar (ca 1800 kvm LOA).
Ombyggnad i Frölunda kulturhus
Projektet avser invändig renovering av ventilation, el och data i skolbloket, storkök, gångstråk och brandsäkerhet i kulturhus.
Nybyggnad av underjordiskt parkeringsgarage i Göteborg
Projektet avser ett underjordiskt parkeringsgarage med ca 300 platser.
Nybyggnad av underjordiskt parkeringsgarage i Göteborg
Projektet avser ett underjordiskt parkeringsgarage med plats för ca 300 bilar.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med tillagningskök i två alternativt tre plan med åtta avdelningar.
Ombyggnad/renovering av badanläggning i Angered
Hammarkullebadet med intilliggande gym står inför en totalrenovering.
Nybyggnad av bilhall i Göteborg
Projektet avser nybyggnad bilhall och verkstad.
Ombyggnad/renovering samt lokalanpassning av kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad/renovering samt lokalanpassning av ca 4 000 m² lokalyta för stadsdelsförvaltningen i Kortedala. Det ingår även en större tillgänglighetsanpassning av ytan mellan fastighetens entré Tideräkningsgatan. och byte av räcken runt "torget" samt anläggande av ny markbeläggning och ny belysning.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med sex avdelningar och tillagningskök samt rivning av den befintliga förskolan när den nya är inflyttad.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med fem avledningar med souterrainvåning samt tillagningskök. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 5 avdelningar.
Nybyggnad av förskola Kålltorp Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av kontor och lager i Göteborg
Projektet avser nybyggnad lager- och kontorsbyggnad.
Nybyggnad av parkeringshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av parkeringshus på 2 våningar med ca 150 parkerings platser. Pålningsarbetet påbörjades i maj 2017.
Nybyggnad av resecentrum i Angered
Projektet avser nybyggnad av resecentrum i två plan, bottenplan innehåller vänthall, konceptbutik, kafé mm och på plan två personalytor och teknikutrymmen, även miljöbyggnad och skärmtak ska byggas.
Om- och tillbyggnad av skola i Göteborg etapp 1 och 2
Ombyggnad: Befintliga stadsdelsbiblioteket ska flyttas till befintliga aulan och fritidsgård (ca 400m²). Fyra nya klassrum med tillhörande grupprum och samtalsrum ska skapas där stadsdelsbiblioteket ligger idag (ca 520m²). Befintligt mottagningskök ska ersättas med ett nytt tillagningskök (ca 125m²). Tillbyggnad: Ett nytt skolbibliotek (ca 60 m²) ska byggas på en av innergårdarna i skolan. Etapp 1: Ombyggnad Aula och fritidsgård till Stadsdelsbibliotek. Etapp 2: Ombyggnad bef Stadsdelsbibliotek till skollokaler. Ombyggnad befintligt mottagningskök till ett nytt tillagningskök. Tillbyggnad av nytt skolbibliotek.
Ombyggnad av sjukhus i Göteborg
Avser ombyggnad av renrum för APL inom befintliga lokaler på Sahlgrenska sjukhuset. Leverantör av renrum: Caverion Sverige AB, Box 654, 751 27 Uppsala, tel 018-691200. Ulf Egerhäll.
Ombyggnad till vintillverkning och restaurang i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till vintillverkning och restaurang.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad kontorshus (BOA 700 kvm).
Ombyggnad av kontor samt garage i Göteborg
Objektet avser ombyggnad av Renovas huvudkontor, då Lokalförvaltningen ska flytta in och nyttja en del av byggnaden. Därför behöver Renova en anpassning av befintliga lokaler på plan 4, plan 3 samt garagehus G. Total bruttoarea kontor ca 1 252 m2, Total bruttoarea kontor ca 2 000 m2 samt Bruttovolym garage ca 9 000 m3.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser en ny förskola i två plan med 6 avdelningar och mottagningskök. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ny ventilation i sjukhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad för installation av ny ventilation i sjukhus.
Ombyggnad av parkeringshus i Göteborg
Projektet avser ändring parkeringshus, upprustning fasadåtgärder. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av resecentrum i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av resecentrum i två plan. I entréplan finns vänthall, wc och en mindre butik och på plan två finns personalytor. Uppskattad kostnad.
Nytt storkök vid äldreboende i Angered
Befintligt storkök ska rivas i sin helhet och ett nytt ska byggas upp. Samma area som tidigare, 534 m².
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokal till folktandvårdsklinik, nybyggnad av återvinningshus samt nytt ytskikt på yttertak (ca 2000 kvm).
Ombyggnad av ventilation på skola i Göteborg
Entreprenaden innefattar installation av nytt komplett luftbehandlingssystem med FTX-ventilation, inkl. aggregat, kanalsystem, don, spjäll, ljuddämpare, huvar, & galler takgenomföringar mm. Genomgående nya undertak samt ny belysning. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av administrationslokal i Göteborg
Avser ombyggnad av administrationsbyggnaden på Chalmers. Administrationsbyggnaden ska förenas med ett sammanträdesrum som bildar en port från norr in på området.
Renovering av garage i Östra Gårdsten, Angered
Avser betongrenovering och målning av befintliga parkeringsgarage. Mellanbjälklag kommer att få nytt tätskikt, golv i källare kommer att få ny asfalt. Alla befintliga "burar" kommer att rivas.
Moduler för tillfälliga lokaler för förskola i Göteborg
Avser inhyrning av tillfälliga lokaler för evakuering av förskola med fyra avdelningar med administrativa lokaler samt kök. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola. Byggstart tidigast 2018.
Nybyggnad av handelslokaler i Björlanda
Projektet avser nybyggnad av handelshus
Ombyggnad av hotell i Göteborg
Planerat projekt. Avser flyttning av entré, renovering eller utbyte av 3 st gästhissar, uppfräschning av 5 st lägenheter samt byggnation av en vinterträdgård. Projekten kan komma att delas upp. Byggstart planerad inom 2 år.
Fasadbyte av hotell i Göteborg
Planer finns för byte av fasad inom 5 år. Fasadmaterial är inte fastställt ännu.
Ombyggnad av parkeringshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av parkeringshus. Byggstart tidigast början 2018.
Ombyggnad teater i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av teater. Byggstart tidigast våren 2018.
Ombyggnad av Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg
Projektet avser ombyggnad för att anpassa lokalerna till de nya förutsättningar för samlad Neuro sjukvård.
Rivning av sjukhem i Göteborg
Projektet avser rivning av sjukhem.
Renovering av fasader på skola i Göteborg
Avser omfogning av tegelfasader på Kålltorpsskolans alla hus.
Uppförande av paviljong till Östra Sjukhuset i Göteborg
Avser uppförande av paviljong med 2 förlossningsrum för patienter med isoleringsbehov, BB-rum, mottagningsverksamhet samt administration. Ytan är ca 1000 m2 fördelade i två plan med förbindelsegång mot befintliga Kvinnokliniken. I entreprenaden ingår att projektera och uppföra paviljonger och förbindelsegång, inklusive mark och grundläggning, samt att upplåta dessa med hyresrätt till beställaren.
Ombyggnad av ventilation vid gymnasieskola och i Göteborg
Avser modernisering av ventilationen vid Aschebergsgymnasiet/Vasa Vux i Göteborg. Uppskattad kostnad.
Upprustning av förskola i Hovås, Göteborg
Objektet avser nya ytskikt, nya fönster samt två nya utrymningsdörrar, nytt RWC, ersättning befintliga radiatorer, nya golvbrunnar, nya ventilationsdon/galler, nya undercentraler, ny belysning, nytt inbrottslarm, den befintliga parkeringsytan byggs om och ny parkeringsficka ska byggas längs Årekärrsvägen. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Förskole paviljonger i Göteborg
Projektet avser montering av paviljonger inför rivning av skola och nybyggnad av förskola. Uppskattad kostnad.
Mötesplats Frihamnen Göteborg
Uppdraget innebär att tillsammans med Älvstranden och Stadsbyggnadskontoret föreslå, projektera och genomföra gestaltning av mötesplats bestående av lekstruktur med gemensamhetshus för den temporära staden. Uppskattad byggstart och kostnad.
Renovering av förskola i Styrsö, Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av fläktrum, installation av ventilerat golv, flytt av väggar, ny eldragning mm.
Fasadrenovering på skola och kontor i Kviberg, Göteborg, etapp 3
Projektet avser omfogning och omputsning av tegelfasad som är byggnadsminnesförklarat och är utpekat som en del i Göteborgs bevarandeprogram.
Utvändig renovering av Exercishuset i Göteborg
Arbetet omfattar fönster-, fasad- och takunderhåll.
Nybyggnad av bensinstation i Göteborg
Avser nybyggnad drivmedelsanläggning.
Åtgärder på lanterniner på gymnasieskola i Göteborg
Befintliga lanterniner i Hus A och C behöver åtgärdas. Innefattar även utbyte av fönster Hus B3 samt renovering av aulafönster hus B5 (option).
Ombyggnad av annex i Göteborg
Projektet avser grundförstärkning av fd stallbyggnaden Annexet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: