Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Falköping

Nybyggnad av en Terminal i Falköping.
Avser en nybyggnad av en terminal för inkörningsytor för lastbilar för att lasta av stora container m.m
Nybyggnad- och ombyggnad av skola i Falköping
Projektet avser nybyggnad av förskola med 5-6 avdelningar och storkök för F-9 skola (800-900 kvm) och matsal och ny- och ombyggnad av skola.
Ombyggnad av hotell i Falköping
Avser ändrad användning från kontor och lager till 11 stycken hotellrum och butikslokal.
Tillbyggnad mejeri med en tankbilshall i Falköping
Avser tillbyggnad på ca 1050 kvm mejeri med en tankbilshall.
Nybyggnad av cafépaviljong i Plantis i Falköping
Avser nybyggnad av cafépaviljong i Planteringsförbundets park i Falköping. Den kommer att ha en byggnadsyta i ett plan av ca 200 m². Plats för uteservering och utemiljön ska förnyas.
Återuppförande av brandskadad förskola i Falköping
Projektet avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar och tillagningskök.
Nybyggnad och rivning av förskola i Falköping
Avser rivning av bef förskola samt nybyggnad av förskola med ca 5 avdelningar med tillagningskök. Rivningsarbetena ska påbörjas i november och klart i december 2017.
Ombyggnad av kontor i Falköping
Bygglov ändring/ ombyggnad av kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Falköping
Bygglov fasadändring kontorsfastighet, borttagning av 2 garageportar samt insättning av dörr. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av garage i Falköping
Bygglov nybyggnad av garage.
Nybyggnad av telestation i Falköping
Bygglov nybyggnad av teknikhus.
Ombyggnad av affärshus i Falköping
Bygglov ändrad användning från affärslokal.
Ombyggnad av församlingshus i Falköping
Ändrad användning av församlingshem. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: