Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Falköping

Nybyggnad av en Terminal i Falköping.
Avser en nybyggnad av en terminal för inkörningsytor för lastbilar för att lasta av stora container m.m
Nybyggnad av affärs- och bostadshus i Falköping
Avser nybyggnad av affärshus i 1 huskropp och 2,5 våning. Objektet är beläget på Repslagargatan, Nygatan, och Landbogatan i Falköping. Entreprenaden omfattar mark- byggnads- och installationsarbeten.
Nybyggnad av logistikcentral med lager i Falköping, etapp 1
Avser uppförande av logisitikcentral med lager på 12600 kvm. I projektet ingår lagerbyggnad med tillhörande kontors- och personalbyggnad på 200 kvm samt lastytor för både lastbil och tåg. Spårbädd och spår kommer att utföras av sidoentreprenör.
Nybyggnad av högstadieskola i Falköping
Avser nybyggnad av högstadieskola. Plats ej bestämd.
Nybyggnad av vårdhem i Falköping
Avser ett nytt HVB-boende.
Nybyggnad av förskola i Falköping
Projektet avser nybyggnad av förskola med 5-6 avdelningar och storkök för F-9 skola (800-900 kvm) och matsal och ny- och ombyggnad av skola.
Nybyggnad- och ombyggnad av skola i Falköping
Projektet avser nybyggnad av förskola med 5-6 avdelningar och storkök för F-9 skola (800-900 kvm) och matsal och ny- och ombyggnad av skola.
Om-,till och nybyggnation samt rivning i Falköping
Entreprenaden omfattar om- till- och nybyggnation samt rivning. Hus 9; ombyggnad till vårdavdelning samt ombyggnad för nytt intag, kontor läkare/behandlingsrum. Samt ombyggnation av källare med utrymmen för personal, tvättstuga m.m. Hus 7; totalrenoveras och byggs om och byggs till för administrativa lokaler. Nybyggnad av carport. Nybyggnad av garage och kontor för driftpersonal och källsorteringsrum samt flytt av reservkraft till denna byggnad. Samt åtgärder av mark; ny infart, anpassning samt ny parkering med nytt nyckelhus, åtgärder besöksparkering m.m. Ny bergvärmeanläggning för hus 9 och 7. Hus 28 rivs. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Återuppförande av brandskadad förskola i Falköping
Projektet avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar och tillagningskök.
Nybyggnad och rivning av förskola i Falköping
Avser rivning av bef förskola samt nybyggnad av förskola med ca 5 avdelningar med tillagningskök.
Tillbyggnad av skola i Falköping
Avser tillbyggnad av skola. Omfattning oklar.
Utvändigt underhåll av skola i Falköping
Avser fasadändring skola, byte av 203 fönster.
Installation av solcellsanläggning på brandstation i Falköping
Avser montering av solceller på Räddningstjänstens lokaler.
Nybyggnad av maskinhall i Falköping
Avser nybyggnad av maskinhall. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av affärshus i Falköping
Avser fasadändring handel/kontor. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av hotell i Falköping
Bygglov ändrad användning från kontor och lager till hotell och butikslokal.
Ombyggnad av affärshus i Falköping
Bygglov ändring/ ombyggnad av affärslokal, ica maxi. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av kontor i Falköping
Avser utvändig ändring av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av toalett i Falköping
Bygglov nybyggnad av mulltoalett.
Utvändigt underhåll av kontor i Falköping
Avser fasadändring, ändring av kulör på medborgarhuset.
Ombyggnad av restaurang i Falköping
Avser ombyggnad av restaurang.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: