Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Borås

Ny- och ombyggnad psykiatribyggnad på Södra Älvsborgs sjukhus
Projektet avser ny- och ombyggnad av psykiatribyggnad innehållande 4 vårdenheter, avdelningar med ca 19 vårdplatser vardera, akutmottagning, personalutrymmen, tekniska utrymmen mm.
Om- & tillbyggnad till kongresscentrum i Borås
Projektet avser rivning, om- och tillbyggnad till kongresscentrum som ska rymma ca 1000 personer. Huskroppen mot Järnvägsgatan ska bevaras och byggas om och källardelarna i övriga huskroppar ska även bevaras och byggas om. I övrigt är det nybyggnad.
Om- och tillbyggnad av sjukhus i Borås
Projektet avser om- och tillbyggnad för infektionsklinik i sjukhus.
Ombyggnad av skola i Borås
Avser ändrad användning av lagerbyggnad till skola och gym på ca 9000 kvm.
Om- och tillbyggnad av hotell i Borås
Avser om-, och tillbyggnad av befintligt hotell, med 200 rum.
Om- och tillbyggnad av grundskola, Borås
Avser om- och tillbyggnad av Sjömarkenskolan samt rivning av befintlig idrottshall som ersätts med en ny. Skolan kommer totalt att rymma 630 elever.
Nybyggnad av skola i Gånghester
Avser om- och nybyggnad av Gånghesterskolan.
Ombyggnad av verksamhetslokaler i Borås
Avser nya studentbostäder ovanpå befintligt hus med ca 50-60 lägenheter.
Om- och tillbyggnad av badhus i Borås, etapp 1
Projektet avser till- och ombyggnad av Stadsparksbadet, Invändigt ska tätskikt samt ytskikt bytas ut samt betonglagningar i källare och tillbyggnad av korridor samt omklädningsrum.
Nybyggnad av förskola i Göta
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Fristad
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar och 120 platser.
Nybyggnad av förskola i Borås
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av affärshus i Borås
Tidiga planer. Avser nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av affärshus i Borås
Avser nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av parkeringshus i Borås
Avser nybyggnad av parkeringshus.
Nybyggnad av förskola i Borås
Avser nybyggnad av en 6-avdelnings förskola.
Ombyggnad av skola i Borås
Avser ny-,om- och tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av idrottshall i Borås
Projektet avser ombyggnad av idrottshall, multihall. Bland annat tillgänglighetsanpassning.
Nybyggnad av rättscentrum i Borås
Detaljplanearbete. Planer för nybyggnad av ett rättscentrum i Borås, med lokaler för polis, häkte, tingsrätt och åklagare. Tomtdiskussioner pågår. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av affärshus i Borås
Avser påbyggnad av befintligt affärshus med ny kontorslokal.
Ombyggnad av affärshus i Borås
Avser ombyggnad av efter brand i affärs- och kontorshus.
Ombyggnad av F-9 skola och nybyggnad av idrottshall
Avser ombyggnad av 6000 kvm till skola i 2 våningar samt nybyggnad av idrottshall på 1500 kvm i 1 våning.
Nybyggnad av affärsbyggnad vid Hulta Torg i Borås
Avser nybyggnad av ICA-Närabutik om ca 900 kvm på del av befintlig parkeringsanläggning utmed Hultagatan. Mark- och parkeringsanläggning samt lastintag ska ingå i denna entreprenad
Nybyggnad av affärshus i Borås
Avser nybyggnad av affärshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av parkeringshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ett parkeringshus med 270 platser i 5 plan.
Tillbyggnad av butik och utställningshall i Kråkered
Avser tillbyggnad av butik och utställningshall.
Nybyggnad av vårdbostad i Borås
Avser nybyggnad av specialbostäder (boende enligt lss, lagen om stöd och service ) Torpa-sjöbo 2:1,2:5.
Ombyggnad till butik i Borås
Avser ombyggnad till Västtrafikbutik inne i Borås resecentrum. Den nya butiksytan omfattar butiksyta, pentry, personalyta samt WC/Dusch.
Renovering av fasader och fönster på grundskola i Borås, etapp 3
Projektet avser fönsterbyte och nya mosaikfasader m m på hus C, samt delar av hus B, D och A på Särlaskolan i Borås. I projektet ingår även hydrofobering av utsatta tegelfasader.
Ombyggnad till bibliotek och fritidsgård vid skola i Borås
Avser ombyggnad från gymnastiksal till fritidsgård och bibliotek.
Nybyggnad av fotbollshall i Borås
Avser nybyggnad av fotbollshall mm. Tidiga planer. Omfattning oklar.
Nybyggnad av förskola i Borås
Avser nybyggnad av förskola. Detaljplaneärende.
Utbyte av hissar inom vård- o. kontorslokaler i Borås
Utbyte av 5 st hissar i sin helhet inom befintliga schakt och driftrum samt rivning av 1 st hiss. Befintliga sängtransporthissar ska bytas ut till personhissar på Solhem Borås. Hissarna betjänar både administrativa lokaler och lokaler för öppenvård. Uppskattad kostnad.
Renovering av affärshus i Borås
Avser renovering av affärshus samt fasad.
Ombyggnad av hemkunskapslokaler i skola i Borås
Avser ombyggnad av hemkunskapslokaler på Daltorpskolan.
Nybyggnad av garage i Borås
Avser nybyggnad av garage med 30 platser samt anläggande av asfalterad parkering.
Rivning av skola i Borås
Avser rivning av skola.
Nybyggnad av kontor i Borås
Nybyggnad av kontor.
Tillbyggnad av idrottshall i Borås
Avser tillbyggnad av idrottsanläggning (skateboardhall).
Tillbyggnad av kontor i Borås
Bygglov för om- och tillbyggnad av affärs- och kontorshus.
Ombyggnad av affärshus i Borås
Bygglov för ombyggnad av affärs- och industribyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad av affärshus i Borås
Bygglov för tillfällig åtgärd t o m 2017-12-31 av affärshus ( tillfällig vägg för sanering samt skyltning ).
Ombyggnad av kontor i Borås
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad till kontor. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av restaurang i Borås
Bygglov för ändrad användning av kontor till restaurang/pizzeria.
Ombyggnad av servering i Borås
Bygglov för ändrad användning av kontor till serveringslokal i flerbostadshus/affärs-/kontorshus.
Tillbyggnad av affärshus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av affärshus (fläktrum). Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av skola i Borås
Rivningslov för rivning av skola.
Utvändigt underhåll av affärshus i Borås
Tidsbegränsat bygglov för fasadändring av affärs/kontorshus ( fasadmålning/konstnärlig utsmyckning ) ( t o m 2021-12-31 ).
Utvändigt underhåll av kontor i Borås
Tidsbegränsat bygglov för fasadändring på affärs/kontorshus ( fasadmålning/konstnärlig utsmyckning ) ( t o m 2021-12-31 ).
Utvändigt underhåll av affärshus i Borås
Tidsbegränsat bygglov för fasadändring på affärshus ( fasadmålning/konstnärlig utsmyckning ) ( t o m 2021-12-31 ).
Utvändigt underhåll av hotell i Borås
Tidsbegränsat bygglov för fasadändring på hotell ( fasadmålning/konstnärlig utsmyckning ) ( t o m 2021-12-31 ).
Utvändigt underhåll av skola i Borås
Tidsbegränsat bygglov för fasadändring på skola (fasadmålning/konstnärlig utsmyckning) (t o m 2021-12-31).
Utvändigt underhåll av kontor i Borås
Tidsbegränsat bygglov för utvändig ändring av affärs- och kontorshus ( fasadmålning/konstnärlig utsmyckning ) ( t o m 2021-12-31 ).
Ombyggnad av utbildningslokal i Borås
Tidsbegränsat bygglov för ändring av kontor till utbildningslokal t o m 2022-09-30.
Ombyggnad av skola i Borås
Avser ändrad användning av lokal till skolverksamhet.
Ombyggnad av idrottshall i Borås
Avser ändrad användning och fasadändring av lagerbyggnad till idrott.
Utvändigt underhåll av kontor i Borås
Bygglov för fasadändring på affärs- kontorshus (ta upp vikport i befintlig fasad).
Utvändigt underhåll av kontor i Borås
Bygglov för fasadändring på affärs- och kontorshus (nytt entrétak).
Utvändigt underhåll av kontor i Borås
Bygglov för fasadändring på affärs- och kontorshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Borås
Bygglov för fasadändring på affärshus (samt skylt). Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av garage i Borås
Bygglov för nybyggnad av garage (väderskydd för 8 st tjänstefordon).
Nybyggnad av garage i Borås
Bygglov för nybyggnad av garage samt rivningslov.
Nybyggnad av kiosk i Borås
Bygglov för nybyggnad av kiosk.
Nybyggnad av telestation i Borås
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Ombyggnad av bensinstation i Borås
(bygg-)anmälan för installation av oljeavskiljare ( drivsmedelanlägning).
Ombyggnad av kriminalvårdsanläggning i Borås
(bygg-)anmälan för nyinstallation/byte av ventilation på anstalt/kriminalvård. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av polisstation i Borås
(bygg-)anmälan för tillbyggnad av polishus (rastgård).
Ombyggnad av kontor i Borås
(bygg-)anmälan för ändring av brandskydd i kontor.
Ombyggnad av affärshus i Borås
(bygg-)anmälan för ändring av planlösning i affärs- och kontorshus ( och ventilation ).
Byte av sportgolv i B-hallen, Tennishallen i Borås
Avser byte av sportgolv i B-hallen i tennishallen, Ålgården.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: