Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Borås

Ny- och ombyggnad psykiatribyggnad på Södra Älvsborgs sjukhus
Projektet avser ny- och ombyggnad av psykiatribyggnad innehållande 4 vårdenheter, avdelningar med ca 19 vårdplatser vardera, akutmottagning, personalutrymmen, tekniska utrymmen mm.
Om- och tillbyggnad av sjukhus i Borås
Projektet avser om- och tillbyggnad för infektionsklinik i sjukhus.
Ombyggnad av verksamhetslokaler i Borås
Avser ombyggnad av 9000 kvm begintliga lokaler, samt nya studentbostäder ovanpå befintligt hus med ca 50-60 lägenheter.
Nybyggnad av skola i Gånghester
Avser om- och nybyggnad av Gånghesterskolan.
Om- och tillbyggnad av badhus i Borås, etapp 1
Projektet avser till- och ombyggnad av Stadsparksbadet, Invändigt ska tätskikt samt ytskikt bytas ut samt betonglagningar i källare och tillbyggnad av korridor samt omklädningsrum.
Nybyggnad av förskola i Göta
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av förskola på Sjömarken, Borås
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar, 120 platser.
Nybyggnad av affärshus i Borås
Avser nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av förskola i Borås
Avser nybyggnad av en 6-avdelnings förskola.
Ombyggnad av skola i Borås
Avser renovering av skola.
Ombyggnad av logistikterminal i Borås
Avser ombyggnad av logistikterminal.
Ombyggnad av affärshus i Borås
Avser ombyggnad av affärslokaler och uppförande av skylt.
Ombyggnad av folktandvård i Borås
Avser ombyggnad för tandläkarmottagning i ett plan (plan 3) om ca 500 m².
Ombyggnad av F-9 skola och nybyggnad av idrottshall
Avser ombyggnad av 6000 kvm till skola i 2 våningar samt nybyggnad av idrottshall på 1500 kvm i 1 våning.
Nybyggnad av förskola i Borås
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av affärsbyggnad vid Hulta Torg i Borås
Avser nybyggnad av ICA-Närabutik om ca 900 kvm på del av befintlig parkeringsanläggning utmed Hultagatan. Mark- och parkeringsanläggning samt lastintag ska ingå i denna entreprenad
Nybyggnad av affärshus i Borås
Avser nybyggnad av affärshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av kontor i Borås
Projektet avser invändig ombyggnad av kontor samt delvis renovering av fasad.
Ombyggnad till butik i Borås
Avser ombyggnad till Västtrafikbutik inne i Borås resecentrum. Den nya butiksytan omfattar butiksyta, pentry, personalyta samt WC/Dusch.
Utvändigt underhåll av kontor
Avser solcellsanläggning ca 700 kvm till servicekontoret.
Renovering av fasader och fönster på grundskola i Borås, etapp 3
Projektet avser fönsterbyte och nya mosaikfasader m m på hus C, samt delar av hus B, D och A på Särlaskolan i Borås. I projektet ingår även hydrofobering av utsatta tegelfasader.
Ombyggnad av skola i Borås
Avser ny-,om- och tillbyggnad av skola.
Ombyggnad till bibliotek och fritidsgård vid skola i Borås
Avser ombyggnad från gymnastiksal till fritidsgård och bibliotek.
Hissombyggnader Solhem i Borås
Avser utbyte av 5 st hissar i sin helhet inom befintliga schakt och driftrum.
Ombyggnad av kontor i Borås stad
Avser ändrad användning av kontor.
Ombyggnad av stadsteatern i Borås
I denna entreprenad ingår att lyfta taket på scenhuset ca 1,5 meter. Befintligt tak rivs och nya takstolar sätts in. Ett nytt maskinrum byggs i scenhuset för de nya maskinerna. Dagens balkonger och trappor som finns i scenhuset rivs och ersätts med nya. Ett befintligt hisschakt höjs 80 cm. Ovanför salongen i teatern öppnas taket upp för att göra plats åt belysning. Dagens installationer när det gäller el, ventilation, rör och sprinkler rivs i stort sett i sin helhet och ersätts med nya installationer.
Utbyte av hissar inom vård- o. kontorslokaler i Borås
Utbyte av 5 st hissar i sin helhet inom befintliga schakt och driftrum samt rivning av 1 st hiss. Befintliga sängtransporthissar ska bytas ut till personhissar på Solhem Borås. Hissarna betjänar både administrativa lokaler och lokaler för öppenvård. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av skola i Borås
Avser ändrad användning av lagerbyggnad till skola och gym på ca 9000 kvm.
Renovering av affärshus i Borås
Avser renovering av affärshus samt fasad.
Ombyggnad av hemkunskapslokaler i skola i Borås
Avser ombyggnad av hemkunskapslokaler på Daltorpskolan.
Nybyggnad av garage i Borås
Avser nybyggnad av garage med 30 platser samt anläggande av asfalterad parkering.
Tillbyggnad av affärshus i Borås
Avser om- och tillbyggnad av affärshus och ny skyltanordning.
Tillbyggnad av idrottshall i Borås
Avser tillbyggnad av idrottsanläggning (skateboardhall).
Rivning av skola i Borås
Avser rivning av skola.
Nybyggnad av kontor i Borås
Nybyggnad av kontor.
Ombyggnad av restaurang i Borås
Bygglov för ändrad användning av kontor till restaurang/pizzeria.
Ombyggnad av skola i Borås
Bygglov för ändrad användning av kontor till skola.
Tillbyggnad av affärshus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av affärshus.
Rivning av affärshus i Borås
Rivningslov för rivning av affärslokaler.
Rivning av bensinstation i Borås
Rivningslov för rivning av drivmedelsanläggning.
Rivning av bensinstation i Borås
Rivningslov för rivning av drivmedelsanläggning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av garage i Borås
Rivningslov för rivning av garage (pga brand).
Rivning av garage i Borås
Rivningslov för rivning av garage/växthus.
Nybyggnad av servering i Borås
Tidsbegränsat bygglov för anordnande av uteservering ( t o m 2017-10-31 ).
Utvändigt underhåll av affärshus i Borås
Tidsbegränsat bygglov för fasadändring av affärs/kontorshus ( fasadmålning/konstnärlig utsmyckning ) ( t o m 2021-12-31 ).
Utvändigt underhåll av kontor i Borås
Tidsbegränsat bygglov för fasadändring på affärs/kontorshus ( fasadmålning/konstnärlig utsmyckning ) ( t o m 2021-12-31 ).
Utvändigt underhåll av affärshus i Borås
Tidsbegränsat bygglov för fasadändring på affärshus ( fasadmålning/konstnärlig utsmyckning ) ( t o m 2021-12-31 ).
Utvändigt underhåll av hotell i Borås
Tidsbegränsat bygglov för fasadändring på hotell ( fasadmålning/konstnärlig utsmyckning ) ( t o m 2021-12-31 ).
Utvändigt underhåll av skola i Borås
Tidsbegränsat bygglov för fasadändring på skola (fasadmålning/konstnärlig utsmyckning) (t o m 2021-12-31).
Nybyggnad av förskola i Borås
Tidsbegränsat bygglov för modulbyggnad/paviljong av förskola ( t o m 2027-04-25 ).
Nybyggnad av skola i Borås
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skolmoduler ( t o m 2022-05-02 ).
Nybyggnad av skola i Borås
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skolmoduler ( t o m 2027-05-03 ).
Nybyggnad av barack i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av tillfälliga byggbodar t o m 2017-12-15.
Utvändigt underhåll av kontor i Borås
Tidsbegränsat bygglov för utvändig ändring av affärs- och kontorshus ( fasadmålning/konstnärlig utsmyckning ) ( t o m 2021-12-31 ).
Utvändigt underhåll av kontor i Borås
Bygglov för tillbyggnad av angöringspir på kontorsbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av kontor i Borås
Bygglov för tillbyggnad och påbyggnad av kontorshus (lasthus). Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av affärshus i Borås
Bygglov för tillfällig åtgärd t o m 2017-12-31 av affärshus ( tillfällig vägg för sanering samt skyltning ).
Ombyggnad av affärshus i Borås
Bygglov för ändrad användning av banklokal till affär, showroom och kontor. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av kontor i Borås
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad till kontor. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av gym i Borås
Bygglov för ändrad användning av industrilokal till gym. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av skola i Borås
Avser ändrad användning av lokal till skolverksamhet.
Ombyggnad av idrottshall i Borås
Avser ändrad användning och fasadändring av lagerbyggnad till idrott.
Utvändigt underhåll av kontor i Borås
Bygglov för fasadändring på affärs- och kontorshus ( byte av entrédörr ).
Utvändigt underhåll av affärshus i Borås
Bygglov för fasadändring på kontors- och affärslokaler. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av carport i Borås
Bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av telestation i Borås
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Tillbyggnad av garage i Borås
Bygglov för påbyggnad/tillbyggnad av enbostadshus (uterum ovanpå garage).
Tillbyggnad av affärshus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av affärshus (fläktrum). Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av affärshus i Borås
(Bygg-)Anmälan för rivning av takstolar efter brand samt montering av nya takstolar på affärslokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av kontor i Borås
(bygg-)anmälan för ändring av brandskydd i kontor.
Byte av sportgolv i B-hallen, Tennishallen i Borås
Avser byte av sportgolv i B-hallen i tennishallen, Ålgården.
Renovering av tak på Marbostugan i Ramnaparken, Borås
Renovering av torvtak mm på kulturhistorisk byggnad.
Ny brandlarmsinstallation vid skola i Borås
Avser en ny brandlarmsanläggning med vidaresändning på Borgstenaskolan, inklusive installatation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: