Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola i Gånghester
Avser om- och nybyggnad av Gånghesterskolan.
Nybyggnad av affärshus i Borås
Avser nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av förskola i Göta
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Tillbyggnad av badhus i Borås
Avser tillbyggnad av badhus. Upptaget i investeringsbudget för 2016 - 2018. 16 mkr 2017 och 17,7 mkr 2018.
Om- och tillbyggnad av gymnasieskola i Borås
En tillbyggd del i delvis två plan byggs och ansluts främst till byggnad 2 men även 1 och 3. Ett nytt café skapas i den nya delen tillsammans med en ny reception. I hus 2 skapas nya administrativa lokaler. Ett antal nya lärosalar skapas på skolan och även grupprum. Skolans storkök byggs om något och matsalen likaså.
Renovering av garage i Borås
Avser renovering av garage i två plan. Garaget har ca 300 platser.
Nybyggnad av parkeringshus i Borås
Avser nybyggnad av parkeringshus.
Nybyggnad av affärshus i Borås
Tidiga planer. Avser nybyggnad av affärshus.
Ombyggnad av skola i Borås
Avser ny-,om- och tillbyggnad av skola.
Nybyggnad av rättscentrum i Borås
Detaljplanearbete. Planer för nybyggnad av ett rättscentrum i Borås, med lokaler för polis, häkte, tingsrätt och åklagare. Tomtdiskussioner pågår. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av idrottshall i Borås
Projektet avser ombyggnad av idrottshall, multihall. Bland annat tillgänglighetsanpassning.
Nybyggnad av förskola i Borås
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Inhyrning av tillfälliga moduler till skola i Borås
Avser etablering och förhyrning av moduler för skolverksamhet.
Nybyggnad av parkeringshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ett parkeringshus med 270 platser i 5 plan.
Tillbyggnad av butik och utställningshall i Kråkered
Avser tillbyggnad av butik och utställningshall.
Nybyggnad av vårdbostad i Borås
Avser nybyggnad av specialbostäder (boende enligt lss, lagen om stöd och service ) Torpa-sjöbo 2:1,2:5.
Ombyggnad av omklädningsrum vid idrottshall i Borås
Avser ombyggnad av omklädningsrum samt HWC på Fristad Idrottshall.
Ombyggnad till bibliotek och fritidsgård vid skola i Borås
Avser ombyggnad från gymnastiksal till fritidsgård och bibliotek.
Ombyggnad av hissar i skola i Borås
Avser ombyggnad av 5 hissar. Stadshuset Hiss, Kungsgatan 55 Regnr 7760093 Byttorpsklint Hiss Kvibergsgatan 17,Lastbrygga Regnr: K5797 Sjöboklint Hiss A1, Klintesväng 2-6, Entré Regnr: L7760010 Asklandaskolan Simhall, Hagavägen Fristad, Regnr: L3170107 Bäckängs gymnasium, Scelégatan 7, Hiss Regnr: L0306837
Nybyggnad av förskola i Borås
Avser nybyggnad av förskola. Detaljplaneärende.
Tillbyggnad av skatehall i Borås
Avser tillbyggnad av skateboardhall med ca 278 kvm.
Ombyggnad av stadsteatern i Borås
I denna entreprenad ingår att lyfta taket på scenhuset ca 1,5 meter. Befintligt tak rivs och nya takstolar sätts in. Ett nytt maskinrum byggs i scenhuset för de nya maskinerna. Dagens balkonger och trappor som finns i scenhuset rivs och ersätts med nya. Ett befintligt hisschakt höjs 80 cm. Ovanför salongen i teatern öppnas taket upp för att göra plats åt belysning. Dagens installationer när det gäller el, ventilation, rör och sprinkler rivs i stort sett i sin helhet och ersätts med nya installationer.
Byte av hiss i skola i Borås
Avser byte av målerihiss.
Nybyggnad av studieverkstad vid gymnasium i Borås
Avser byggnad av studieverkstad vid Sven Erikssonsgymnasiet i Borås.
Ombyggnad av affärshus i Borås
Installation av ventilation, brandskydd med mera.
Nybyggnad av rehab/gymlokal i Borås
Bygglov för nybyggnad av Rehab/gymlokal.
Ombyggnad av gym i Borås
Bygglov för ändrad användning av butik till gym samt ny skyltanordning.
Nybyggnad av servering i Borås
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av uteservering på affärs-/kontorshus, sommar och vinter ( t o m 2019-12-31 ).
Ombyggnad av garage i Borås
Tillbyggnad av flerbostadshus (förlängning av garage).
Nybyggnad av paviljong i Borås
Uppförande av paviljonger.
Ombyggnad av restaurang i Borås
Ändring av bärande konstuktion i restaurang.
Rivning av garage i Borås
Rivning av garage.
Nybyggnad av telestation i Borås
Bygglov för nybyggnad av teknikbod för fiber.
Nybyggnad av telestation i Borås
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Ombyggnad av klubbhus i Borås
Bygglov för tillbyggnad/ombyggnad av sportstuga bergdalens ik.
Nybyggnad av carport i Borås
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av telestation i Borås
Nybyggnad av nodhus.
Nybyggnad av servering i Borås
Nybyggnad av uteservering.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Borås
Bygglov för fasadändring på bensinstation (ommålning av fasad).
Utvändigt underhåll av garage i Borås
Bygglov för fasadändring på garage.
Utvändigt underhåll av skola i Borås
(bygg-)anmälan för anordnande av utvändig utrymningstrappa, spiraltrappa på skola, träningslokal och kontorsbyggnad.
Ombyggnad av vårdbostad i Borås
(bygg-)anmälan för installation av ventilation på gemensamt boende.
Ombyggnad av garage i Borås
(bygg-)anmälan för ändrad användning av garage.
Ombyggnad av affärshus i Borås
(bygg-)anmälan för ändring av ventilation.
Ramavtal avseende upphandlingskonsulter i Borås
Avtalslängd är 24 månader efter undertecknande av avtal, med möjlighet för kommunen till förlängning i maximalt 12 månader.
Blästring av yta i parkeringshus, Nybro
Avser att byta ytskikt på plan 2 (mellanplanet).
Invändigt underhåll av förskola, Borås
Avser byte av golvmattor vid Södergårdens förskola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: