Byggsveriges affärskälla!

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Borås

Om- & tillbyggnad till kongresscentrum i Borås
Projektet avser rivning, om- och tillbyggnad till kongresscentrum som ska rymma ca 1000 personer. Huskroppen mot Järnvägsgatan ska bevaras och byggas om och källardelarna i övriga huskroppar ska även bevaras och byggas om. I övrigt är det nybyggnad.
Renovering av affärshus i Borås
Avser renovering av affärshus samt fasad.
Nybyggnad av förskola i Göta
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Om- och tillbyggnad av gymnasieskola i Borås
En tillbyggd del i delvis två plan byggs och ansluts främst till byggnad 2 men även 1 och 3. Ett nytt café skapas i den nya delen tillsammans med en ny reception. I hus 2 skapas nya administrativa lokaler. Ett antal nya lärosalar skapas på skolan och även grupprum. Skolans storkök byggs om något och matsalen likaså.
Nybyggnad av parkeringshus i Borås
Avser nybyggnad av parkeringshus.
Nybyggnad av affärshus i Borås
Tidiga planer. Avser nybyggnad av affärshus.
Ombyggnad av skola i Borås
Avser ny-,om- och tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av idrottshall i Borås
Projektet avser ombyggnad av idrottshall, multihall. Bland annat tillgänglighetsanpassning.
Nybyggnad av rättscentrum i Borås
Detaljplanearbete. Planer för nybyggnad av ett rättscentrum i Borås, med lokaler för polis, häkte, tingsrätt och åklagare. Tomtdiskussioner pågår. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av affärshus i Borås
Avser påbyggnad av befintligt affärshus med ny kontorslokal.
Ombyggnad av F-9 skola och nybyggnad av idrottshall
Avser ombyggnad av 6000 kvm till skola i 2 våningar samt nybyggnad av idrottshall på 1500 kvm i 1 våning.
Nybyggnad av förskola i Borås
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av parkeringshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ett parkeringshus med 270 platser i 5 plan.
Tillbyggnad av butik och utställningshall i Kråkered
Avser tillbyggnad av butik och utställningshall.
Nybyggnad av vårdbostad i Borås
Avser nybyggnad av specialbostäder (boende enligt lss, lagen om stöd och service ) Torpa-sjöbo 2:1,2:5.
Ombyggnad till bibliotek och fritidsgård vid skola i Borås
Avser ombyggnad från gymnastiksal till fritidsgård och bibliotek.
Tillbyggnad av idrottshall i Borås
Avser tillbyggnad av idrottsanläggning (skateboardhall).
Nybyggnad av förskola i Borås
Avser nybyggnad av förskola. Detaljplaneärende.
Ombyggnad av stadsteatern i Borås
I denna entreprenad ingår att lyfta taket på scenhuset ca 1,5 meter. Befintligt tak rivs och nya takstolar sätts in. Ett nytt maskinrum byggs i scenhuset för de nya maskinerna. Dagens balkonger och trappor som finns i scenhuset rivs och ersätts med nya. Ett befintligt hisschakt höjs 80 cm. Ovanför salongen i teatern öppnas taket upp för att göra plats åt belysning. Dagens installationer när det gäller el, ventilation, rör och sprinkler rivs i stort sett i sin helhet och ersätts med nya installationer.
Nybyggnad av studieverkstad vid gymnasium i Borås
Avser byggnad av studieverkstad vid Sven Erikssonsgymnasiet i Borås.
Ombyggnad av affärshus i Borås
Installation av ventilation, brandskydd med mera.
Radonmätningar i fastigheter, Borås stad
Avser radonmätningar i 15 fastigheter för Lokalförsöjningsförvaltningen, Borås stad.
Nybyggnad av idrottshall i Borås
Bygglov för nybyggnad av träningslokal.
Ombyggnad av affärshus i Borås
Bygglov för ombyggnad av affärs- och industribyggnad.
Ombyggnad av gym i Borås
Bygglov för ändrad användning av butik till gym samt ny skyltanordning.
Ombyggnad av restaurang i Borås
Bygglov för ändrad användning av kontor till restaurang/pizzeria.
Rivning av garage i Borås
Rivning av garage.
Rivning av skola i Borås
Rivningslov för rivning av skola.
Nybyggnad av servering i Borås
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av uteservering på affärs-/kontorshus, sommar och vinter ( t o m 2019-12-31 ).
Ombyggnad av skola i Borås
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av utbildning/industribyggnad till skola (t o m 2032-10-31).
Ombyggnad av klubbhus i Borås
Bygglov för tillbyggnad/ombyggnad av sportstuga bergdalens ik.
Nybyggnad av carport i Borås
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av telestation i Borås
Nybyggnad av nodhus.
Utvändigt underhåll av kontor i Borås
Bygglov för fasadändring på affärs- kontorshus (ta upp vikport i befintlig fasad).
Utvändigt underhåll av kontor i Borås
Bygglov för fasadändring på affärs- och kontorshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Borås
Bygglov för fasadändring på affärshus (samt skylt). Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av garage i Borås
Bygglov för fasadändring på garage.
Nybyggnad av garage i Borås
Bygglov för nybyggnad av garage (väderskydd för 8 st tjänstefordon).
Nybyggnad av garage i Borås
Bygglov för nybyggnad av garage samt rivningslov.
Nybyggnad av kiosk i Borås
Bygglov för nybyggnad av kiosk.
Nybyggnad av telestation i Borås
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Ombyggnad av bensinstation i Borås
(bygg-)anmälan för installation av oljeavskiljare ( drivsmedelanlägning).
Ombyggnad av kriminalvårdsanläggning i Borås
(bygg-)anmälan för nyinstallation/byte av ventilation på anstalt/kriminalvård. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av polisstation i Borås
(bygg-)anmälan för tillbyggnad av polishus (rastgård).
Ombyggnad av garage i Borås
(bygg-)anmälan för ändrad användning av garage.
Ombyggnad av affärshus i Borås
(bygg-)anmälan för ändring av planlösning i affärs- och kontorshus ( och ventilation ).
Ramavtal avseende upphandlingskonsulter i Borås
Avtalslängd är 24 månader efter undertecknande av avtal, med möjlighet för kommunen till förlängning i maximalt 12 månader.
Blästring av yta i parkeringshus, Nybro
Avser att byta ytskikt på plan 2 (mellanplanet).
Invändigt underhåll av förskola, Borås
Avser byte av golvmattor vid Södergårdens förskola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: