Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Ale

Strukturstudie för Älvängens centrum i Ale
Visionen är utveckling av Älvängen till en attraktiv småstad med Torget som samlingpunkt, attraktivt boende, levande centrumhandel, tillgänglig och attraktiv Älvstrand.
Nybyggnad av affärshus i Ale
Avser nybyggnad av affärshus samt nybyggnad av vårdlokal.
Nybyggnad av skola i Ale
Projektet avser nybyggnad av skola för ca 600 elever. Option från objektnummer 1060779.
Nybyggnad av förskola Älvängen
Avser ny förskola med 10 avdelningar för ca 170 barn.
Om- eller nybyggnad av förskola i Älvängen
Avser ersättning av Hövägens förskola.
Till- och ombyggnad av skola i Nödinge
Projektet avser tillbyggnad av skola. Option från objektnummer 1060779.
Ny- och ombyggnad av förskola i Ale
Projektet avser ny- och ombyggnad av förskola för 144 barn, 8 avdelningar i 1 huskropp. Option från objektnummer 1060779.
Anpassning av kontorshus och personallokal i Nödinge
Avser anpassning till kontorslokaler i tre plan om 120 kvm vardera.
Om- och tillbyggnad av skolor/förskolor i Ale
Projektet avser om- och tillbyggnad av skolor/förskolor, ca 3000 kvm ombyggnad och ca 3500 kvm tillbyggnad. Uppskattad kostnad.
Invändigt underhåll av järnvägsstation i Ale
Avser arbeten i trapphus i anslutning till pendeltågstationer i Surte, Bohus, Nödinge, Nol och Älvängen. 3 trapphus per station. Entreprenaden avser renovering och målning av stålräcken i trapphusen.
Ombyggnad av vårdhem i Nol
Ändrad användning från handelslokal till vårdlokal.
Nybyggnad av barack i Nol
Tidsbegränsat lov 2022-12-04, nybyggnad av byggbodar.
Nybyggnad av barack i Nol
Nybyggnad av byggbodar tidsbegränsat lov tom 2019-06.
Nybyggnad av barack i Nol
Nybyggnad av byggbodar tidsbegränsat lov tom 2022-06-07.
Nybyggnad av barack i Nol
Nybyggnad av byggbodar tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av kontor i Nol
Nybyggnad av kontors/personalbodar tidsbegränsat lov tom 2019-03-30.
Nybyggnad av läktare i Nol
Nybyggnad av läktare.
Nybyggnad av maskinhall i Nol
Nybyggnad av maskinhall.
Nybyggnad av paviljong i Nol
Nybyggnad av paviljonger.
Nybyggnad av telestation i Nol
Nybyggnad av teknikbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Nol
Nybyggnad teknikbyggnad.
Ombyggnad av Nolhagens förskola i Alafors
Avser renovering av golv vid Nolhagens förskola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: