Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Ale

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Strukturstudie för Älvängens centrum i Ale
Visionen är utveckling av Älvängen till en attraktiv småstad med Torget som samlingpunkt, attraktivt boende, levande centrumhandel, tillgänglig och attraktiv Älvstrand.
Nybyggnad av affärshus i Ale
Avser nybyggnad av affärshus samt nybyggnad av vårdlokal.
Nybyggnad av skola i Ale
Projektet avser nybyggnad av skola för ca 600 elever. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola Älvängen
Avser ny förskola med 10 avdelningar för ca 170 barn. Uppskattad kostnad.
Om- eller nybyggnad av förskola i Älvängen
Avser ersättning av Hövägens förskola.
Till- och ombyggnad av skola i Nödinge
Projektet avser tillbyggnad av skola. Option från objektnummer 1060779.
Ny- och ombyggnad av förskola i Ale
Projektet avser ny- och ombyggnad av förskola för 144 barn, 8 avdelningar i 1 huskropp. Uppskattad kostnad.
Anpassning av kontorshus och personallokal i Nödinge
Avser anpassning till kontorslokaler i tre plan om 120 kvm vardera.
Nybyggnad av skola/förskola i Ale
Projektet avser nybyggnad av skola/förskola. Preliminär projektstart 2018. Uppskattad byggstart och kostnad. Option från objektnummer 1060779.
Om- och tillbyggnad av skolor/förskolor i Ale
Projektet avser om- och tillbyggnad av skolor/förskolor, ca 3000 kvm ombyggnad och ca 3500 kvm tillbyggnad. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av skola i Ale
Projektet avser ombyggnad av skola. Uppskattad byggstart och kostnad. Option från objektnummer 1060779.
Nybyggnad av affärshus i Nol
Avser nybyggnad av affärshus, kontorshus och industri.
Nybyggnad av ridhus och klubbhus i Nol
Avser nybyggnad av ridhus med klubbhusdel samt rivning av befintligt klubbhus, manege och två baracker. Markarbeten ingår även i entreprenaden. Ridhuset innehåller en ridbana samt läktarplats. Klubbhuset kommer att uppföras som passivhus och kommer att innehålla personalutrymmen, omklädningsrum, toaletter, utbildningslokal och domar-/speakerrum.
Invändigt underhåll av järnvägsstation i Ale
Avser arbeten i trapphus i anslutning till pendeltågstationer i Surte, Bohus, Nödinge, Nol och Älvängen. 3 trapphus per station. Entreprenaden avser renovering och målning av stålräcken i trapphusen.
Tillbyggnad av affärshus i Ale
Avser tillbyggnad av affärshus. En fortsättning på Id; 1414483
Rivning av förskola i Nol
Avser rivning av förskola.
Ombyggnad av vårdhem i Nol
Ändrad användning från handelslokal till vårdlokal.
Ombyggnad av kontor i Nol
Ändrad användning från handelslokal till kontor.
Nybyggnad av barack i Nol
Nybyggnad av byggbodar tidsbegränsat lov tom 2019-06.
Nybyggnad av carport i Nol
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av automatstation i Nol
Nybyggnad av drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av paviljong i Nol
Nybyggnad av paviljonger.
Nybyggnad av telestation i Nol
Nybyggnad av teknikbyggnad, torn - mobilanläggning.
Ombyggnad av kontor i Nol
Ombyggnad av verkstadslokal till kontor, tidsbegränsat lov t.o.m. 2027-12-31.
Ombyggnad av Nolhagens förskola i Alafors
Avser renovering av golv vid Nolhagens förskola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: