Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Ale

Strukturstudie för Älvängens centrum i Ale
Visionen är utveckling av Älvängen till en attraktiv småstad med Torget som samlingpunkt, attraktivt boende, levande centrumhandel, tillgänglig och attraktiv Älvstrand.
Nybyggnad av kommunhus i Nödinge
Det nya kommunhuset kommer att vara beläget i mycket nära anslutning till pendeltågsstationen i Nödinge. Utifrån ett verksamhetsperspektiv ska förslag på utformning av miljöer, arbetssätt och arbetsplatser i det nya kommunhuset tas fram och perspektivet ska vara framtidens arbetsplats 2050. Yta ca 8000 BTA
Nybyggnad av handel i Älvängen
Avser att omvandla området till kvartersmark med användning för sällanköpshandel.
Ny- och ombyggnad av förskola i Ale
Projektet avser ny- och ombyggnad av förskola med 6-8 avdelningar. Preliminär projektstart 2018. Uppskattad kostnad. Option från objektnummer 1060779.
Nybyggnad av affärshus i Nol
Avser nybyggnad av affärshus, kontorshus och industri.
Nybyggnad av ridhus i Nol
Avser nybyggnad av ridhus med klubbhusdel.
Invändigt underhåll av järnvägsstation i Ale
Avser arbeten i trapphus i anslutning till pendeltågstationer i Surte, Bohus, Nödinge, Nol och Älvängen. 3 trapphus per station. Entreprenaden avser renovering och målning av stålräcken i trapphusen.
Utvändigt underhåll av kontor i Nol
Avser rivning av fasad för att ta fram ursprungliga tegelfasaden. Byggnaden är K-märkt.
Nybyggnad av barack i Nol
Tidsbegränsat lov 2022-12-04, nybyggnad av byggbodar.
Nybyggnad av barack i Nol
Nybyggnad av byggbodar tidsbegränsat lov tom 2022-06-07.
Nybyggnad av barack i Nol
Nybyggnad av byggbodar tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av garage i Nol
Nybyggnad av garage samt uppsättning av skylt och rivning av förråd.
Nybyggnad av maskinhall i Nol
Nybyggnad av maskinhall.
Nybyggnad av telestation i Nol
Nybyggnad av teknikbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Nol
Nybyggnad teknikbyggnad.
Nybyggnad av garage till handikappfordon i Ale kommun
Avser mindre garage till handikappfordon i Ale kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: