Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Västra Götalands län

Ale (12)
Alingsås (25)
Bollebygd (2)
Borås (89)
Dals-Ed (8)
Essunga (4)
Falköping (21)
Grästorp (2)
Göteborg (301)
Götene (7)
Hjo (6)
Härryda (12)
Karlsborg (6)
Kungälv (28)
Lerum (16)
Lidköping (24)
Lysekil (11)
Mariestad (21)
Mark (13)
Mellerud (7)
Munkedal (4)
Mölndal (52)
Orust (10)
Partille (10)
Skara (5)
Skövde (38)
Sotenäs (13)
Strömstad (29)
Tanum (7)
Tibro (4)
Tidaholm (3)
Tjörn (14)
Tranemo (5)
Töreboda (7)
Uddevalla (29)
Ulricehamn (17)
Vara (8)
Vårgårda (13)
Åmål (11)
Öckerö (3)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 998 st.

Nybyggnad av Ikea-varuhus i Kållered
Projektet avser ett nytt Ikea-varuhus. Planen visar att Ikea-varuhuset och shoppingcentret (objektnummer 1455471) kopplas samman och byggs på pelare en våning över markplan, vilket gör att bilparkeringen kan förläggas under handelsytorna. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av shoppingcentrum i Kållered
Projektet avser ett nytt shoppingcenter. Planen visar att Ikea-varuhuset (objektnummer 1031233) och shoppingcentret kopplas samman och byggs på pelare en våning över markplan, vilket gör att bilparkeringen kan förläggas under handelsytorna. Uppskattad kostnad.
Västlänken station Korsvägen
Projektet avser en en bergtunnel till Station Korsvägen med avslut i Almedal. Anläggningsarbeten för underjordisk station med uppgångar och installationer samt omgivande tågtunnel. Ca 3,2 km. Ansluter i norr till entreprenad Haga och i syd till befintliga spår på Västkustbanan och Boråsbanan. Stationsdelen består fullt utbyggd av fyra spår och två plattformar. Stationsdelen är ca 48 m bred och har 250 m långa plattformar samt 3 uppgångar.
Nybyggnad av station Haga samt tunnel vid Västlänken
Entreprenad Haga startar i norra delen av berget genom Otterhällan, tunneln går vidare med en betontunnel under Roenlundskanalen och övergår till berg ca en tredjedel i Haga station därefter fortsätter som bergtunnel mot entreprenad Korsvägen. Underjordisk station med uppgångar, installationer samt omgivande tågtunnel ca 1500 m lång samt service och räddningstunnel ca 900 m. 250 m lång plattform.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor med 12 och 22 våningar. Byggstart tidigast slutet 2018.
Nybyggnad av kontor, hotell, kultur och butiker i Göteborg, etapp 1
Projektet avser rivning av befintliga hus (ca 18000 kvm) och nybyggnad av kontor, hotell, kultur och butiker. Rivningsarbetet påbörjades i början av september 2016. Pålningsarbetet påbörjades i april 2017 och arbetet med bottenplattan påbörjas i september 2017.
Nybyggnad av Galleria/Handelscentrum i Kungälv
Nybyggnad av köpcentrum innehållande parkering under mark samt 3 våningar ovan mark med ca 35 000 m² LOA (ca 100 butiker och verksamheter). Markarbeten med kalkcementstabilierings påbörjades i maj 2016.
Om- och nybyggnad av administrativa lokaler i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av två huskroppar med 5-15 våningar, totalt ca 22500 kvm och ombyggnad av ca 5500 kvm, ca 900 arbetsplatser. Grunden blir pålning och platta på mark. Fasadhiss, fönstertvätt: Mac Access AB, Skeddalsvägen 15, 423 43 Torslanda, tel 031-546108, Jan Lundkvist.
Nybyggnad på Medicinareberget i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en ny forsknings- och undervisningsbyggnad.
Tillbyggnad av terminal expantion söder på Landvetter
Projektet avser utbyggnad av ytterligare gater och flygplansparkering.
Nybyggnad av akutmottagning och vårdbyggnad vuxenpsykiatrin i Skövde
Projektet avser nybyggnad av akutmottagning samt vuxenpsykiatrin med 70 platser. Husen byggs ihop med en förbindelsegång.
Nybyggnad av förråd, verkstäder mm i Göteborg
Kretslopp och vatten avser att samlokalisera de flesta av sina verksamheter på en plats vid Alelyckans vattenverk och avser förråd, verkstäder, lager, utelager och kontor.
Ny- och ombyggnad psykiatribyggnad på Södra Älvsborgs sjukhus
Projektet avser ny- och ombyggnad av psykiatribyggnad innehållande 4 vårdenheter, avdelningar med ca 19 vårdplatser vardera, akutmottagning, personalutrymmen, tekniska utrymmen mm.
Till-, om- och nybyggnad av köpcentrum i Strömstad
Projektet avser till-, om- och nybyggnad av köpcentrum. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av badhus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av badanläggning.
Nybyggnad av skola mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av grundskola. Den nya skolan utformas som en F-9 skola för 650 elever inklusive lokaler för träningssärskola, kulturskola samt idrottshall. Byggstart tidigast sommar 2018.
Nybyggnad av skola mm i Trollhättan
Avser ny grundskola för 1000 elever, följande verksamheter inkluderas: F-9 fritidsgård, stadsbibliotek, särskola, och idrott.
Nybyggnad av kontors- och forskningsverksamhet i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontors- och forskningsverksamhet på Chalmers.
Rivning, ny- och ombyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser rivning av 2 byggnader hus C och D, nybyggnad av skola samt ombyggnad av hus A och delvis hus B. Byggstart tidigast sommar 2018.
Om- och nybyggnad av konferenscentrum i Skövde
Projektet avser bla ny kongresshall för ca 1200 deltagare, renovering av hotellanläggning samt nybyggnad av ca 100 hotellrum.
Nybyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 4-9 skola för ca 720 elever med tillagningskök och lokaler för särskolan, ÅV-hus, förråd, scen samt bullerplank mot Kvibergsvägen.
Om- och tillbyggnad av sjukhus i Borås
Projektet avser om- och tillbyggnad för infektionsklinik i sjukhus.
Nybyggnad av stadsdelshus på Hisingen, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ett nytt stadsdelshus med rum för kultur. Framtidens Selma är ett samarbetsprojekt för att utveckla Selma Lagerlöfs Torg i stadsdelen Norra Hisingen i Göteborg. Projektet innefattar kvarteren runt om, och längs med Backadalen och Litteraturgatan i Hisings Backa.
Nybyggnad av kontorshus i Skövde
Avser nybyggnad av kontorsbyggnad. LOA är ca 5400 m2. Lokalerna skall inrymma kontor samt utrymmen för teknik och förråd. Nybyggnaden uppföres i 7 våningsplan varav nedre våningsplan (plan 1) delvis utgör souterrängplan.
Nybyggnad av godsterminal i Göteborgs hamn.
Avser nybyggnad av kombiterminal med bl a sju järnvägsspår med totalt 3360 spårmeter. Terminalområdet blir ca 65000 kvm stort.
Nybyggnad av en Terminal i Falköping.
Avser en nybyggnad av en terminal för inkörningsytor för lastbilar för att lasta av stora container m.m
Ombyggnad av verksamhetslokaler i Borås
Avser ombyggnad av 9000 kvm begintliga lokaler, samt nya studentbostäder ovanpå befintligt hus med ca 50-60 lägenheter.
Ombyggnad av gymnasieskola i Vara
Avser ombyggnad av gymnasieskola och konserthus.
Om- och tillbyggnad av skola
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola som ska anpassas till en F-6 skola för 550 elever.
Utbyggnad av köpcentrum på Överby, Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av volymhandel (ca 20000 kvm). Kommer att byggas i etapper.
Nybyggnad av kontor i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av kontorslokaler samt rivning av lager. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av köpcentrum på Västerråda, Mellerud
Projektet avser nybyggnad av köpcentrum med en bred butiksmix (20-30 butiker) och en helt nybyggd Coop Extra butik. Rivningsarbetet är avslutat. Delvis entresol.
Nybyggnad av parkeringshus i Skövde
Avser nytt parkeringshus med ca 600 p-platser.
Nybyggnad av skola i Kålltorp, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av F-6 skola för ca 300 elever. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av skola, idrotshall mm i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av skola F-6, särskolan (träningsskola), idrottshall, fritidsgård, medialek mm.
Nybyggnad av affärshus på Backa, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av högskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 12000 kvm högskolelokaler innehållande lokaler för utbildning och kontorsändamål. Drivs i samråd med Akademiska Hus, Göteborgs Stad, Trafikverket och Sveriges Arkitekter. Utsedd arkitekt i projekttävlingen blev bidraget Annex av Johannes Norlander Arkitektur och Arup, Sverige/Storbritannien.
Nybyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en F-6 skola med tillagningskök och idrottssal. Byggstart oviss.
Nybyggnad av affärshus i Ulricehamn
Projektet avser nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av hotell i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av ett 16 våningshotell med 200-250 rum.
Nybyggnad av idrottshall i Lerum
Projektet avser nybyggnad av en idrottshall på ca 3500 kvm, med 2 stycken full stora planer och en läktare med plats för ca 1000 personer. Samt parkeringsgarage.
Nybyggnad av mässhall i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av en mässhall. 2-3 våningar. 4 Portar utvändigt och 3 portar invändigt. Trp tak.
Nybyggnad av logistikanläggning i Göteborg
Projektet avser ny logistikanläggning.
Rivning och nybyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser rivning av skola och idrottssal samt nybyggnad av skola med integrerad gymnastiksal (ca 4700 kvm LOA).
Rivning samt nybyggnad av F-6 skola i Västra Frölunda
Den befintliga Björkåsskolan samt vaktmästarbyggnad ska rivas och ny skola ska uppföras på fastigheten. Den nya skolan ska rymma 380 elever i årskurserna F-6. Skolan ska rymma ett tillagningskök för ca 400 portioner. Rivningsstart är beräknad till juni 2017.
Nybyggnad av skola i Gånghester
Avser om- och nybyggnad av Gånghesterskolan.
Ombyggnad av skola i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av skola. Byggstart tidigast hösten 2017.
Om-/tillbyggnad av badhus i Trollhättan, etapp 2
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintligt badhus.
Nybyggnad av affärs- och bostadshus i Falköping
Avser nybyggnad av affärshus i 1 huskropp och 2,5 våning. Objektet är beläget på Repslagargatan, Nygatan, och Landbogatan i Falköping. Entreprenaden omfattar mark- byggnads- och installationsarbeten.
Om- och tillbyggnad av hotell i Alingsås
Projektet avser tillbyggnad med 40 nya rum, kongresshall samt ombyggnad av huvudentré på hotell.
Nybyggnad av kontor, handel mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnation av ett fyravåningshus med ca 3 500 kvm ovan mark med funktionella lokaler för kontor, handel eller vård. I källarvåningen, ca 1 500 kvm, kommer det finnas plats för garage, förråd och teknikutrymmen. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av likriktarstationer i Göteborg, paket 2
Avser nybyggnation av sex likriktarstationer för spårvägsdrift, samt demontering/rivning av två st befintliga likriktarstationer. Stationerna är belägna på Opaltorget, Stora Badhusgatan, Arbogagatan, Wieselgrensplatsen, Lundbybadet, Såggatan, Jaegerdorffsplatsen samt Gröna gatan.
Om-, tillbyggnad av handelscentrum i Vänersborg, del 3 m fl
Avser Om-, tillbyggnad av handelscentrum.
Ombyggnad av teater med scen i Göteborg
Förstudien syftar till att undersöka och beskriva en ombyggnation av den "Gamla repsalen" till en ny teaterscen för att kunna möjliggöra mindre uppsättningar av olika slag. För att fortsätta hävda sig i konkurrensen och kunna öka besöksantalet behöver Stadsteatern utöka och uppgradera sin service och tillgänglighet för att motsvara behov och förväntningar från besökare. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av F-6 skola i Vårgårda
Avser nybyggnad av F-6 skola med plats för ca 460 elever.
Nybyggnad av parkeringshus mm på Kallebäck, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av parkeringshus med 700-800 parkeringsplatser samt tillbyggnad av affärshus ca 1000 kvm.
Nybyggnad av sporthall vid Lundenskolan i Göteborg, etapp 1 och 2
Projektet avser ny idrottshall genom tillbyggnad av befintlig gymnastikbyggnad vid skola i 2 etapper. Etapp 1 avser grundläggning till och med färdiggjuten bottenplatta inklusive ingjutningsgods samt markarbeten till och med förstärkningslager.
Om- och påbyggnad av kulturhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnation av Kungsportshuset och att bygga på en våning till högkvalitativ kultur och nöjesarena med nyproduktionsstandard samtidigt som ett genuint äldre intryck tillvaratas samt grundförstärkning av fastigheten. Rivning- och saneringsarbetet är utfört.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar (ca 1200 kvm), tillagningskök (ca 160 kvm), matsal (ca 230 kvm), ombyggnad av befintlig skola (ca 190 kvm) samt avetablering av förskolemoduler och iordningställande av plank och skolgård.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad kontorshus.
Nybyggnad av förskola i Kålltorp, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar med sutterängvåning.
Ombyggnad till idrottsanläggning på Lindholmen
Projektet avser ombyggnad av befintlig verkstadshall den norra delen av hallen ska iordningställas för Santorsskolan årskurs 7-9. Genom att dela hallen på höjden med ett nytt bjälklag får man två idrottssalar med omklädningsrum. En ny trappa byggs och en hiss ska installeras.
Nybyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av skola. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av förskola i Trollhättan
Avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av logistikcentral med lager i Falköping, etapp 1
Avser uppförande av logisitikcentral med lager på 12600 kvm. I projektet ingår lagerbyggnad med tillhörande kontors- och personalbyggnad på 200 kvm samt lastytor för både lastbil och tåg. Spårbädd och spår kommer att utföras av sidoentreprenör.
Nybyggnad av skola i Göteborg
Beslut taget i stadsdelsnämnden. Förslag finns på skollokaler för 200 elever.
Nybyggnad av förskola på Kvillebäcken, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av personallokal mm i Strömstad
Projektet avser ny kajanläggning, personalbyggnad och förråd samt mindre rivningsarbete. Byggstart tidigast augusti 2017.
Ramavtal 2017 SÖE i Uddevalla och Göteborg
Projektet avser fortlöpande entreprenader i det dagliga arbetet som omfattar underhålls och om/tillbyggnadsarbeten samt i den löpande driften inom 3 geografiska områden. Avtal kommer att tecknas med 1 Leverantör per geografiskt område/anbudsformulär. Göteborg 1: Botaniska trädgården, Nordhemspolikliniken, Opaltorgets VC Pav. Tynnered, Vita Huset, Regionens Hus, Frölunda sjukhuset, Högsbo sjukhus, Mikrobiologen, Mölndals sjukhus, Sahlgrenska sjukhuset. Göteborg 2: Östra sjukhuset, Angereds Närsjukhus, Kungälvs Sjukhuset, Billströmska folkhögskolan, Fästningsholmen/Älvkullen och Rågården. Uddevalla 1: Brinkåsen Sjukhus Vänersborg, Niklasberg Museum Vänersborg, NÄL sjukhus Trollhättan och Uddevalla sjukhus.
Nybyggnad idrottshall i Landvetter
Projektet avser nybyggnad av idrottshall med läktare, cafeteria, kansli, förråd och omklädningsrum
Nybyggnad av resecentrum i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av resecentrum med tio hållplatslägen, terminalbyggnad med vänthall, kiosk och biljettförsäljning. Bussplan samt infrastrukturåtgärder för angöring med bl a nya hållplatslägen för lokaltrafik längs med Kongahällagåtan och rondell väster om E6. Befintliga motorvägshållplatser ingår också i resecentrum och kommer även fortsätta att trafikeras av regionaltrafik. Västtrafik bygger och ansvarar för själva terminalbyggnaden och Kungälvs kommun ansvarar för markåtgärderna.
Nybyggnad av förskola i Hisings Backa, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 8 avdelningar på ca 1495 kvm. När byggnaden är klar kommer den befintliga förskolan att rivas.
Om- och tillbyggnad av badhus i Borås, etapp 1
Projektet avser till- och ombyggnad av Stadsparksbadet, Invändigt ska tätskikt samt ytskikt bytas ut samt betonglagningar i källare och tillbyggnad av korridor samt omklädningsrum.
Nybyggnad av p-däck i Konghällaområdet, Kungälv
Avser markarbeten samt uppförande av stomme till p-däck, Marstrandsvägen på Kongahälla i Kungälv. P-däcket ska innehålla så många p-platser som är praktiskt möjligt.
Om- och tillbyggnad av kontor i Mölndal
Hyresgästanpassning . Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad till F-3 skola i Vara
Avser ombyggnad av skola med 12 klassrum och ca 240 elever. Kommer även bli ett nytt matlagningskök och även göra om utemiljön.
Ombyggnad/renovering av badanläggning i Angered
Hammarkullebadet med intilliggande gym står inför en totalrenovering.
Nybyggnad av förskola och skola i Mark
Avser nybyggnad av förskola och skola. Omfattning oklar.
Nybyggnad och rivning av vårdcentral mm i Kungshamn
Projektet avser rivning av hus C, D och E och nybyggnad av byggnad innehållande lokaler för apotek, rehab, folktandvård, vårdcentral, ungdoms- och barnmorskemottagning samt tillhörande utemiljö och parkering.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser modernisering av kontor och ny fasad på kontorshus. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av förskola på Utby, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med fem till sex avdelningar. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av förskola i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av logistikbyggnad i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av logistikbyggnad (10 meter högt lager) med tillhörande kontor.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar. Byggstart tidigast hösten 2017.
Ombyggnad/renovering samt lokalanpassning av kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad/renovering samt lokalanpassning av ca 4 000 m² lokalyta för stadsdelsförvaltningen i Kortedala. Det ingår även en större tillgänglighetsanpassning av ytan mellan fastighetens entré Tideräkningsgatan. Byggstart tidigast september 2017.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar, tillagningskök, personalutrymmen, återvinningshus, förrådsbyggnad och gård för utevistelse och lek. Huset byggs i tre våningar med förskoleavdelning på våning 1.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola med sex avdelningar. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av friskvårdsanläggning på Skaftö
Projektet avser nybyggnad av spa, hotell, restaurang, parkeringsplats, ca 8400 kvm totalt. Byggstart tidigast våren 2018.
Ombyggnad av hotell i Grebbestad, etapp 2
Projektet avser om- och tillbyggnad av hotellbyggnad, reception, lobby, konferenslokal och 25 hotellrum. Byggstart tidigast våren 2018.
Uppförande av nya Älvrummet i Frihamnen, Göteborg
Projektet avser flytt och ombyggnad av utställningslokal. Älvstranden driver Älvrummet som är tillägnat utvecklingen av Göteborgs stad. I Älvrummet kan besökare ta del av den stadsutveckling som sker inom staden.
Upprustning skolor i Gullspång
Projektet avser upprustning/ombyggnad av två skolor.
Till- och ombyggnad till köpcentrum i Skene, etapp 2
Avser till- och ombyggnad till köpcentrum.
Till- och ombyggnad till köpcentrum i Skene, etapp 3
Avser till- och ombyggnad till köpcentrum. Byggstart tidigast 2018.
Nybyggnad av förskola i Göta
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Tillbyggnad av skola och klassrum i Mölndal
Avser tillbyggnad i två våningar av befintlig skolbyggnad på ca 1000 kvm BTA. Tillbyggnaden innehållande nytt trapphus, kapprum,klassrum, grupprum, uppehållsrum och nytt fläktrum.
Tillbyggnad av hotell på Lorensberg, Göteborg Etapp 1
Projektet avser tillbyggnad av hotellet med bl a en kongresshall med plats för 650 personer, matsal mm. Grundarbetet påbörjas i augusti 2016.
Om- och tillbyggnad av carport & förråd vid centralförrådet i Trollhättan
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintlig byggnad och nybyggnad av varmgarage samt övriga utrymmen.
Nybyggnad av förskola i Dals-Ed
Avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad förskola, renovering av kök mm på skola i Herrljunga
Förstudie pågår. Projektet avser nybyggnad av förskola, renovering av kök och matsal på grundskola.
Om- och tillbyggnad av gymnasieskola i Borås
En tillbyggd del i delvis två plan byggs och ansluts främst till byggnad 2 men även 1 och 3. Ett nytt café skapas i den nya delen tillsammans med en ny reception. I hus 2 skapas nya administrativa lokaler. Ett antal nya lärosalar skapas på skolan och även grupprum. Skolans storkök byggs om något och matsalen likaså.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: