Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Västerås

Nybyggnad av parkeringshus i Västerås, etapp 3, detaljplan 3
Däcket är grundlagt på pålar med vattentät källardel i betong. Parkeringshusets stomme ska byggas med spännbalksysstem vilket utgörs av prefabricerade pelare och balkar i betong med platsgjutna bjälklag. Byggnaden är i fem plan med butiksdel i markplan. Butiksdelen är rålokal men med komplett skalskydd och kommer färdigställas under entreprenadtiden i annan entreprenad.
Nybyggnad av innebandyarena i Västerås
Objektet avser nybyggnad av en innebandyarena på Rocklundaområdet i Västerås med option för att även bygga en träningshall sammansatt med arenan.
Nybyggnad av förskola i Västerås
Entreprenaden kommer att genomföras som totalentreprenad med samverkansavtal. Avser förskolorna Önsta förskola, Vallby förskola, Blåsbo förskola samt ytterligare 2 förskolor på option. Konceptförskolor. Förskolan föreslås bli i två våningar med 140 barn, fördelat på 8 avdelningar.
Nybyggnad av träningshall i Västerås
Option för att även bygga en träningshall sammansatt med Rocklunda innebandyarenan.
Nybyggnad av förskola i Västerås
Entreprenaden kommer att genomföras som totalentreprenad med samverkansavtal. Avser förskolorna Önsta förskola, Vallby förskola, Blåsbo förskola samt ytterligare 2 förskolor på option. Konceptförskolor. Miljöbyggnad silver.
Ombyggnad av badhus i Västerås
Kommer ske när byggnationen av Lögarängsbadet, 1009249, är färdigställd.
Nybyggnad av förskola i Önsta, Västerås
Entreprenaden kommer att genomföras som totalentreprenad med samverkansavtal. Avser förskolorna Önsta förskola, Vallby förskola, Blåsbo förskola samt ytterligare 2 förskolor på option. Konceptförskolor. Denna förskola föreslås bli i två våningar med 140 barn, fördelat på 8 avdelningar.
Nybyggnad av postterminal i Västerås
Den 5 000 kvadratmeter stora byggnaden ersätter fem stycken terminaler i området.
Nybyggnad av gymnastiksal vid Önstaskolan i Västerås
Återuppbyggnad av gymnastikhall efter brand. Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för nybyggnad av kontor och garage, ändring av fasad på befintligt garage samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av förskola i Västerås
Rivning av 2 st avdelningar. Nybyggnad av 4 st avdelningar.
Nybyggnad av kontorshus i Västerås
Nybyggnad av kontorslokaler.
Nybyggnad av skollokaler i Västerås
5 st klassrum, tillhörande grupprum och diverse bi- och teknikutrymmen samt tillhörande markarbeten.
Nybyggnad av bilhall i Västerås etapp 8
Avser delen för försäljning av nya bilar.
Ombyggnad av el och värmeanläggning mm i Dingtuna kyrka
Sökt kyrkoantikvarisk ersättning för ombyggnad av el och värmeanläggning (byte elpanna), ombyggnad av åskskydd samt ombyggnad av styranläggning.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Påbyggnad på ca 100 kvm på befintligt hus. Omklädningsrum och kontor.
Rivning och återuppbyggnad av restaurang i Västerås
Rivning och återuppbyggnad av brandskadad restaurang.
Nybyggnad av övningsbana och förarprovslokal i Västerås
Övningsbana för MC, ca 300 meter lång med asfalt. Byggnad med väntrum, wc, personalutrymme samt omklädningsrum med dusch/wc. Området ska inhägnas med staket och låsbar grind.
Nybyggnad av carport i Västerås
Bygglov för nybyggnad av carportlänga.
Byte av fönster på kontor i Västerås
Bygglov för ändring av fasad (fönsterbyte).
Renovering av hissar vid Västmanlands sjukhus i Västerås
Omfattar Hus 37, Hiss 65-66 på Västmanlands sjukhus i Västerås. Ny hisskorg med ny inredning samt nytt maskineri med styrskåp.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt till kontor/förråd.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från gym till kontor.
Ombyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt restaurang.
Ombyggnad av skola i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av fläktrum, ändring av ventilationskanaler samt fasadändring.
Tillbyggnad av samlingslokal i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av lokal.
Ombyggnad av gym i Västerås
Bygglov för ändring av fasad och ändrat användningssätt till gym samt ändrad planlösning.
Ombyggnad av gym i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt ändrat användningssätt från butik/lager till gym och bingohall.
Utvändigt underhåll av affärshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad.
Utvändigt underhåll av bilhall i Västerås
Bygglov för ändring av fasad.
Ombyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för ändring av verksamhetslokal, från butik till restaurang.
Nybyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för nybyggnad av kontor och verkstad/lager samt uppförande av skylt.
Nybyggnad av telestation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av teknikhus för fiber.
Nybyggnad av barack i Västerås
Bygglov för nybyggnad av vindskydd vallabod.
Nybyggnad av carport i Västerås
Bygglov för nybyggnad av carport samt anordnande av parkering.
Nybyggnad av carport i Västerås
Bygglov för nybyggnad av carport.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad med 2 st utrymningstrappor.
Utvändigt underhåll av butik i Västerås
Bygglov för uppförande av skärmtak samt ändring av fasad, Bygglov för uppsättning av skylt Degeln 1.
Utvändigt underhåll av affärshus i Västerås
Bygglov för uppsättning av solpaneler.
Utvändigt underhåll av restaurang i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av inglasad uteplats.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av enbostadshus till kontor med ny handikappanpassad toalett samt ramp till byggnaden.
Nybyggnad av telestation i Västerås
Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av 2 st teknikhus, schaktning samt marklov för markbäddar delvis ovan mark.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: