Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Västerås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förskola i Västerås
Plats för ca 72 barn.
Nybyggnad av förskola i Västerås
Entreprenaden kommer att genomföras som totalentreprenad med samverkansavtal. Avser förskolorna Önsta förskola, Vallby förskola, Blåsbo förskola samt ytterligare 2 förskolor på option. Konceptförskolor. Förskolan föreslås bli i två våningar med 140 barn, fördelat på 8 avdelningar.
Nybyggnad av förskolor i Västerås
Förskolorna föreslås bli i två våningar med 140 barn, fördelat på 8 avdelningar. Entreprenaden kommer att genomföras som totalentreprenad med samverkansavtal. Avser förskolorna Önsta förskola, Vallby förskola, Blåsbo förskola samt 2 förskolor på option, var av ena blir denna, Malmen. Konceptförskolor.
Nybyggnad av ridcenter vid Badelundaåsen, Västerås
Man kommer att flytta bef anläggning. Ca 100 stallplatser.
Nybyggnad av gymnastiksal vid Önstaskolan i Västerås
Återuppbyggnad av gymnastikhall efter brand. Miljöbyggnad silver.
Tillbyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för om- och tillbyggnad av affär och markanläggning.
Nybyggnad av bilhall i Västerås etapp 8
Avser delen för försäljning av nya bilar.
Nybyggnad av skollokaler i Västerås
5 st klassrum, tillhörande grupprum och diverse bi- och teknikutrymmen samt tillhörande markarbeten.
Nybyggnad av läktare i simhall i Västerås
Planer finns för nybyggnad av inomhusläktare. Avser även flytt av yttervägg.
Nybyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för nybyggnad av kontor och verkstad/lager samt uppförande av skylt.
Renovering av kyrka i Västerås
Klockstapel ska renoveras, omfattande installationsarbeten samt säkerheten i kyrkan ska förbättras.
Nybyggnad av övningsbana och förarprovslokal i Västerås
Övningsbana för MC, ca 300 meter lång med asfalt. Byggnad med väntrum, wc, personalutrymme samt omklädningsrum med dusch/wc. Området ska inhägnas med staket och låsbar grind.
Rivning och återuppbyggnad av restaurang i Västerås
Rivning och återuppbyggnad av brandskadad restaurang.
Renovering av hissar vid Västmanlands sjukhus i Västerås
Omfattar Hus 37, Hiss 65-66 på Västmanlands sjukhus i Västerås. Ny hisskorg med ny inredning samt nytt maskineri med styrskåp.
Renovering av sim- och sporthall i Västerås
Renovering av betongsprickor.
Nybyggnad av kyrka i Västerås
Bygglov för nybyggnad av kyrka.
Tillbyggnad av lokstall i Västerås
Bygglov för nybyggnad av servicehall samt tillbyggnad av driftrum.
Nybyggnad av skola i Västerås
Bygglov för nybyggnad av skola och förskola samt komplementsbyggnader.
Nybyggnad av båthall i Västerås
Bygglov för nybyggnad av båtanläggning och rivningslov för befintlig överbyggnad båtanläggning.
Ombyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad och planlösning efter brand.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av förskola till kontor.
Tillbyggnad av telestation i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av teknikbod.
Tillbyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av utvändiga skåp samt flytt av befintlig fiskbod.
Utvändigt underhåll av skola i Västerås
Bygglov för uppförande av utrymningstrapp samt rivning av befintlig med ny dörr och nytt fönster.
Ombyggnad av vårdhem i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt av fastighet till hvb-hem.
Ombyggnad av gym i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från verkstad/industri till gym (tidsbegränsat) samt fasadändring.
Utvändigt underhåll av kontor i Västerås
Avser flytt av port och igenmurning av fasad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Västerås
Bygglov för fasadändring (ny port).
Ut- och invändig underhåll av kyrka i Västerås
Karbennings kyrka ska utreda sprickbildning i innertak samt utföra fönsterrenovering.
Utvändig underhåll av kyrka i Västerås
Fönsterrenovering i Romfartuna Kyrka.
Utvändig underhåll av kyrka i Västerås
Fönsterrenovering i Harkakers Kyrka.
Utvändig underhåll av kyrka i Västerås
Fönsterrenovering i Kungsåra Kyrka.
Ny belysning i Dingtuna kyrka
Ny belysning i Dingtuna Kyrka.
Ombyggnad av gym i Västerås
Bygglov för ändring av fasad och ändrat användningssätt till gym samt ändrad planlösning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: