Byggsveriges affärskälla!

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Västerås

Nybyggnad av förskola i Västerås
Plats för ca 72 barn.
Om- och tillbyggnad av gymnasielokaler i Västerås
Objektet avser om- och tillbyggnad av lokaler för Tranellska gymnasiet. Entreprenaden omfattar två separata fastigheter belägna på vardera sida om Sjöhagsvägen i Västerås. Syftet med entreprenaden är att anpassa fastighetsägarens (Klövern) lokaler utifrån hyresgästens (Västerås Stad) behov. Fastigheterna tillsammans utgör Tranellska gymnasiets framtida lokaler till vilka gymnasiet kommer flytta in under 2018.
Nybyggnad av förskola i Västerås
Entreprenaden kommer att genomföras som totalentreprenad med samverkansavtal. Avser förskolorna Önsta förskola, Vallby förskola, Blåsbo förskola samt ytterligare 2 förskolor på option. Konceptförskolor. Förskolan föreslås bli i två våningar med 140 barn, fördelat på 8 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Västerås
Entreprenaden kommer att genomföras som totalentreprenad med samverkansavtal. Avser förskolorna Önsta förskola, Vallby förskola, Blåsbo förskola samt ytterligare 2 förskolor på option. Konceptförskolor. Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för nybyggnad av kontor och garage, ändring av fasad på befintligt garage samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av bilhall i Västerås etapp 8
Avser delen för försäljning av nya bilar.
Nybyggnad av skollokaler i Västerås
5 st klassrum, tillhörande grupprum och diverse bi- och teknikutrymmen samt tillhörande markarbeten.
Nybyggnad av läktare i simhall i Västerås
Planer finns för nybyggnad av inomhusläktare. Avser även flytt av yttervägg.
Ombyggnad av el och värmeanläggning mm i Dingtuna kyrka
Sökt kyrkoantikvarisk ersättning för ombyggnad av el och värmeanläggning (byte elpanna), ombyggnad av åskskydd samt ombyggnad av styranläggning.
Nybyggnad av övningsbana och förarprovslokal i Västerås
Övningsbana för MC, ca 300 meter lång med asfalt. Byggnad med väntrum, wc, personalutrymme samt omklädningsrum med dusch/wc. Området ska inhägnas med staket och låsbar grind.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Påbyggnad på ca 100 kvm på befintligt hus. Omklädningsrum och kontor.
Rivning och återuppbyggnad av restaurang i Västerås
Rivning och återuppbyggnad av brandskadad restaurang.
Utvändigt- och invändigt underhåll av kyrka i Romfartuna Kyrka
Klockstapel ska renoveras samt säkerheten i kyrkan ska förbättras.
Nybyggnad av carport i Västerås
Bygglov för nybyggnad av carportlänga.
Renovering av hissar vid Västmanlands sjukhus i Västerås
Omfattar Hus 37, Hiss 65-66 på Västmanlands sjukhus i Västerås. Ny hisskorg med ny inredning samt nytt maskineri med styrskåp.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt till kontor/förråd.
Ombyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt restaurang.
Ombyggnad av gym i Västerås
Bygglov för ändring av fasad och ändrat användningssätt till gym samt ändrad planlösning.
Ombyggnad av gym i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt ändrat användningssätt från butik/lager till gym och bingohall.
Utvändigt underhåll av affärshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad.
Utvändigt underhåll av bilhall i Västerås
Bygglov för ändring av fasad.
Ombyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för ändring av verksamhetslokal, från butik till restaurang.
Nybyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för nybyggnad av kontor och fabrik.
Ombyggnad av skola i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av fläktrum, ändring av ventilationskanaler samt fasadändring.
Tillbyggnad av samlingslokal i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av lokal.
Tillbyggnad av lokstall i Västerås
Bygglov för nybyggnad av servicehall samt tillbyggnad av driftrum.
Nybyggnad av telestation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av teknikhus för fiber.
Nybyggnad av barack i Västerås
Bygglov för nybyggnad av vindskydd vallabod.
Utvändigt underhåll av kontor i Västerås
Avser flytt av port och igenmurning av fasad.
Nybyggnad av carport i Västerås
Bygglov för nybyggnad av carport samt anordnande av parkering.
Nybyggnad av carport i Västerås
Bygglov för nybyggnad av carport.
Tillbyggnad av telestation i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av teknikbod.
Utvändigt underhåll av butik i Västerås
Bygglov för uppförande av skärmtak samt ändring av fasad, Bygglov för uppsättning av skylt Degeln 1.
Utvändigt underhåll av affärshus i Västerås
Bygglov för uppsättning av solpaneler.
Utvändigt underhåll av restaurang i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av inglasad uteplats.
Utvändigt underhåll av bilhall i Västerås
Bygglov för ändring av fasadkulör samt uppsättning av skyltar.
Utvändigt underhåll av bilhall i Västerås
Bygglov för ändring av fasadkulör.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av enbostadshus till kontor med ny handikappanpassad toalett samt ramp till byggnaden.
Ut- och invändig underhåll av kyrka i Västerås
Karbennings kyrka ska utreda sprickbildning i innertak samt utföra fönsterrenovering.
Utvändig underhåll av kyrka i Västerås
Fönsterrenovering i Romfartuna Kyrka.
Ny belysning i Dingtuna kyrka
Ny belysning i Dingtuna Kyrka.
Utvändig underhåll av kyrka i Västerås
Fönsterrenovering i Harkakers Kyrka.
Utvändig underhåll av kyrka i Västerås
Fönsterrenovering i Kungsåra Kyrka.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: