Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Sala

Ombyggnad av sjukhus i Sala, etapp 3
Västmanlands sjukhus i Sala kommer delvis att rivas, en nybyggnation kommer att byggas i anslutning till befintlig byggnad samt renovering av den del av befintliga byggnaden som ej rivs.
Ny- och tillbyggnad av sjukhus i Sala, etapp 2
Planen är att sammankoppla befintliga byggnader (0313 01 och 02) med nybyggnaden, även under mark med kulvert. Västmanlands sjukhus i Sala kommer delvis att rivas, en nybyggnation kommer att byggas i anslutning till befintlig byggnad samt renovering av den del av befintliga byggnaden som ej rivs.
Nybyggnad av idrottshall på Lärkans sportfält i Sala
Avser nybyggnad av idrottshall med tillhörande funktioner på Lärkans sportfältsområde. I projektet ingår rivning av befintlig verkstadsbyggnad, nybyggnation av verkstadsbyggnad, funktioner som cafédel, läktare omklädningsrum, huvudentré samt mindre ombyggnation av befintlig idrottsanläggning.
Rivning av sjukhus i Sala, etapp 1
Rivning av hus 300 06,07 och 10 samt 0304 01. Total yta som avyttras och rivs= 28 963 kvm BTA. Ett tydligt grönt stråk med gång- och cykelvägar separerade från fordonstrafik planeras. Västmanlands sjukhus i Sala kommer delvis att rivas, en nybyggnation kommer att byggas i anslutning till befintlig byggnad samt renovering av den del av befintliga byggnaden som ej rivs.
Ombyggnad av prästgård i Sala
Ombyggnad av prästbostad till församlingslokal.
Ombyggnad av tak på järnvägsstation i Sala
Bygglov ombyggnad av tak på järnvägsstation.
Utvändig underhåll av kyrka i Västerås
Fönsterrenovering i Västerfärnebo Kyrka.
Tillbyggnad av skola i Sala
Bygglov tillbyggnad skola.
Ombyggnad av hotell i Sala
Bygglov för ombyggnad och ändrad användning av två lägenheter i hotell samt upptagning av ny dörr i fasad och nybyggnad av lastkaj.
Utvändigt underhåll av kontor i Sala
Bygglov för fasadändring på kontor/butik.
Tillbyggnad av hembygdsgård i Sala
Bygglov för om- och tillbyggnad av bygdegård.
Nybyggnad av klubbhus i Sala
Bygglov nybyggnad komplementbyggnad / nytt klubbhus.
Ombyggnad av samlingslokal i Sala
Bygglov ändrad användning från sommarbostad till samlingslokal/värmestuga.
Nybyggnad av barack i Sala
Tidsbegränsat lov för byggbodar.
Nybyggnad av barack i Sala
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av etableringsbyggnader.
Byte av tak på rådhuset i Sala
Anmälan fasadändring takbyte. K-märkt byggnad.
Utvändigt underhåll av kontorshus i Sala
Bygglov ombyggnad av tak.
Rivning av omklädningsrum i Sala
Rivningslov för rivning av byggnader på silvervallen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: