Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Sala

Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av häktet på Salberga anstalt
Ombyggnad av klientyta 1350 kvm, personalyta 250 kvm, nybyggnad trapphus och hiss ca 200 kvm, nybyggnad rastgårdar ca 380 kvm, ombyggnad centralbyggnad ca 180 kvm mm. Säkerhetsskyddad upphandling.
Om- och tillbyggnad av låg- & mellanstadieskola i Sala
Om- och tillbyggnad av Vallaskolan. Byggherren, projektörer och entreprenörer genom förtroendefullt samarbete löser en komplex bygguppgift. Byggnaden ska inrymma 200-250 elever.
Ny- och tillbyggnad av sjukhus i Sala
Rivning av hus 300 06,07 och 10 samt 0304 01. Total yta som avyttras och rivs= 28 963 kvm BTA. Planen är att sammankoppla befintliga byggnader (0313 01 och 02) med nybyggnaden, även under mark med kulvert. Västmanlands sjukhus i Sala kommer delvis att rivas, en nybyggnation kommer att byggas i anslutning till befintlig byggnad samt renovering av den del av befintliga byggnaden som ej rivs.
Ombyggnad av prästgård i Sala
Ombyggnad av prästbostad till församlingslokal.
Hyra av moduler till skola i Sala
Lokalbehovet gäller totalt två stycken undervisningsrum med tillhörande lokaler.
Nybyggnad av maskinhall i Sala
Förhandsbesked för nybyggnad av maskinhall efter avstyckning.
Ombyggnad av tillagningskök i skola i Sala
Tillbyggnad 40 kvm samt ombyggnation.
Ombyggnad av tak på järnvägsstation i Sala
Bygglov ombyggnad av tak på järnvägsstation.
Utvändig underhåll av kyrka i Västerås
Fönsterrenovering i Västerfärnebo Kyrka.
Tillbyggnad av hembygdsgård i Sala
Bygglov för om- och tillbyggnad av bygdegård.
Nybyggnad av telestation i Sala
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av barack i Sala
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av etableringsbyggnader.
Nybyggnad av kontor i Sala
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av moduler för kontor.
Byte av tak på rådhuset i Sala
Anmälan fasadändring takbyte. K-märkt byggnad.
Rivning av omklädningsrum i Sala
Rivningslov för rivning av byggnader på silvervallen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: