Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Köping

Nybyggnad av kontorshus i Köping, etapp 3
Totalt 8 st hus som placeras i direkt anslutning till befintlig fabriksbyggnad.
Invändigt underhåll av kontorshus i Köping
1200 kvm renovering ytskikt, ändrad rumsindelning, ny el och vvs.
Rivning av vårdhem i Köping
Rivning av vårdlokaler samt två oljecisterner.
Utbyte av passagesystem och övervakningskameror i Köping
Utbyte av inpassagesystem och kameraövervakning.
Rivning av omklädningsrum i Köping
Entreprenaden omfattar sanering och rivning av Kristinelundsbadets omklädningsrum och kioskbyggnad i anslutning till huvudentrén samt skärmtak kopplade till dessa byggnader för att ge plats för ett nytt badhus och en ny idrottshall.
Ombyggnad av hotell i Köping
Ändrad användning av hotell.
Ombyggnad av vandrarhem i Köping
Ändrad användning från restaurang till Bed & Breakfast.
Tillbyggnad av samlingslokal i Köping
Tillbyggnad av publika lokaler - vindskydd, ändrad planlösning samt installation av hiss.
Rivning av kontor i Köping
Rivning av kontorslokaler och transformatorstation.
Rivning av kontor i Köping
Rivning av kontorslokaler.
Nybyggnad av omklädningsrum i Köping
Nybyggnad av omklädningsbyggnad tillfälligt lov tom 2018-12-31.
Nybyggnad av telestation i Köping
Nybyggnad av teknikhus.
Nybyggnad av telestation i Köping
Nybyggnad av två teknikhus.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Köping
Utvändig ändring Publoka Lokaler - solcellsanläggning på tak.
Utvändigt underhåll av affärshus i Köping
Utvändig ändring av affärslokaler byte av fasadkulör, uppsättning av skyltar samt rivning av en skylt.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: