Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Köping

Tillbyggnad av bilhall i Köping
Tillbyggnad av bilhall, verkstad och besiktningsanläggning.
Nybyggnad av kontorshus i Köping, etapp 3
Totalt 8 st hus som placeras i direkt anslutning till befintlig fabriksbyggnad.
Renovering av hissar på Västmanlands sjukhus i Köping
Hiss 8-9, 10-11, 12-13 ny hisskorg med ny inredning. Hiss 17-18, 21-22 ny inredning, nya dörrar. Hiss 7 foliering, ny inredning.
Invändigt underhåll av kontorshus i Köping
1200 kvm renovering ytskikt, ändrad rumsindelning, ny el och vvs.
Omläggning av terassbjälklag på garagetak, Nygård 1, i Köping
Planerat projekt. Antagen entreprenör på projekt 919845 har option på detta. Uppskattad start och kostnad.
Utbyte av passagesystem och övervakningskameror i Köping
Utbyte av inpassagesystem och kameraövervakning.
Rivning av omklädningsrum i Köping
Entreprenaden omfattar sanering och rivning av Kristinelundsbadets omklädningsrum och kioskbyggnad i anslutning till huvudentrén samt skärmtak kopplade till dessa byggnader för att ge plats för ett nytt badhus och en ny idrottshall.
Tillbyggnad av samlingslokal i Köping
Tillbyggnad av publika lokaler - vindskydd, ändrad planlösning samt installation av hiss.
Nybyggnad av samlingslokal i Köping
Nybyggnad av publika lokaler.
Nybyggnad av telestation i Köping
Nybyggnad av teknikhus.
Nybyggnad av telestation i Köping
Nybyggnad av två teknikhus.
Tillbyggnad av servering i Köping
Nybyggnad restaurang - tillfällig uteservering.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Köping
Utvändig ändring Publoka Lokaler - solcellsanläggning på tak.
Utvändigt underhåll av affärshus i Köping
Utvändig ändring av affärslokaler byte av fasadkulör, uppsättning av skyltar samt rivning av en skylt.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: