Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Arboga

Nybyggnad av vård & omsorgsboende i Arboga
Handlas med projekt 1442886, 1447527, 1221788, 1424427, 1447532 & 1447528.
Nybyggnad av förskola i Arboga
10 avdelningar. Handlas med projekt 1421485, 1447527, 1221788, 1424427, 1447532 & 1447528.
Ombyggnad av tillagningskök på gymnasieskola i Arboga
Avser ombyggnad av Vasagymnasiets mottagningskök till tillagningskök. Total ombyggnad av köket och installationer samt utökning till intilliggande rum och nytt fläktrum på taket.
Ombyggnad av ventilation mm i kulturskola i Arboga
Avser uppdatering av ventilation, komplettering av kyla, byte av styr/regler samt uppdatering av brandlarm.
Tillbyggnad av affärshus i Arboga
Bygglov tillbyggnad av affärshus/utemarknad, ändring av planlösning, 205 m².
Ombyggnad av kontor i Arboga
Anmälan väsentlig ändring av ventilation i kontorsbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Arboga
Bygglov nybyggnad av teknikbod, 3 m².
Nybyggnad av telestation i Arboga
Bygglov nybyggnad av teknikbod, 4,4 m².
Nybyggnad av telestation i Arboga
Bygglov nybyggnad av teknikbod, 6 m².
Nybyggnad av skola i Arboga
Bygglov nybyggnad skolmodul, tidsbegränsat bygglov.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: