Byggsveriges affärskälla!

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Västmanlands län

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 135 st.

Nybyggnad av vård & omsorgsboende i Arboga
Handlas med projekt 1442886, 1447527, 1221788, 1424427, 1447532 & 1447528.
Nybyggnad av förskola i Västerås
Plats för ca 72 barn.
Om- och tillbyggnad av häktet på Salberga anstalt
Ombyggnad av klientyta 1350 kvm, personalyta 250 kvm, nybyggnad trapphus och hiss ca 200 kvm, nybyggnad rastgårdar ca 380 kvm, ombyggnad centralbyggnad ca 180 kvm mm. Säkerhetsskyddad upphandling.
Om- och tillbyggnad av låg- & mellanstadieskola i Sala
Om- och tillbyggnad av Vallaskolan. Byggherren, projektörer och entreprenörer genom förtroendefullt samarbete löser en komplex bygguppgift. Byggnaden ska inrymma 200-250 elever.
Om- och tillbyggnad av gymnasielokaler i Västerås
Objektet avser om- och tillbyggnad av lokaler för Tranellska gymnasiet. Entreprenaden omfattar två separata fastigheter belägna på vardera sida om Sjöhagsvägen i Västerås. Syftet med entreprenaden är att anpassa fastighetsägarens (Klövern) lokaler utifrån hyresgästens (Västerås Stad) behov. Fastigheterna tillsammans utgör Tranellska gymnasiets framtida lokaler till vilka gymnasiet kommer flytta in under 2018.
Nybyggnad av centralkök i Fagersta
Objektet avser nybyggnad av ett centralkök. Byggnad skall inrymma tillagningskök med tillhörande berednings-, kyl-, frys- och förvaringsutrymmen samt personalutrymmen för ca 20 personal. Produktionen i centralköket är beräknad till: måndag till fredag (under skolterminerna) ca 4 000 portioner helgdagar ca 600 portioner. Leverans sker till ca 50 mottagningskök. Ska bli ett gemensamt tillagningskök för skolor och serviceboende.
Nybyggnad av förskola i Västerås
Entreprenaden kommer att genomföras som totalentreprenad med samverkansavtal. Avser förskolorna Önsta förskola, Vallby förskola, Blåsbo förskola samt ytterligare 2 förskolor på option. Konceptförskolor. Förskolan föreslås bli i två våningar med 140 barn, fördelat på 8 avdelningar.
Ny- och tillbyggnad av sjukhus i Sala
Rivning av hus 300 06,07 och 10 samt 0304 01. Total yta som avyttras och rivs= 28 963 kvm BTA. Planen är att sammankoppla befintliga byggnader (0313 01 och 02) med nybyggnaden, även under mark med kulvert. Västmanlands sjukhus i Sala kommer delvis att rivas, en nybyggnation kommer att byggas i anslutning till befintlig byggnad samt renovering av den del av befintliga byggnaden som ej rivs.
Nybyggnad av förskola i Arboga
10 avdelningar. Handlas med projekt 1421485, 1447527, 1221788, 1424427, 1447532 & 1447528.
Nybyggnad av förskola i Västerås
Entreprenaden kommer att genomföras som totalentreprenad med samverkansavtal. Avser förskolorna Önsta förskola, Vallby förskola, Blåsbo förskola samt ytterligare 2 förskolor på option. Konceptförskolor. Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av idrottshall på Lärkans sportfält i Sala
Avser nybyggnad av idrottshall med tillhörande funktioner på Lärkans sportfältsområde. I projektet ingår rivning av befintlig verkstadsbyggnad, nybyggnation av verkstadsbyggnad, funktioner som cafédel, läktare omklädningsrum, huvudentré samt mindre ombyggnation av befintlig idrottsanläggning.
Nybyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för nybyggnad av kontor och garage, ändring av fasad på befintligt garage samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av förskola i Kolsva
Nybyggnad förskola med 6 avdelningar i ett plan med gemensamt kök och matsal. Förslag på placering av förskolan är fastigheten Bergtorpet 1:4
Tillbyggnad av klassrum m.m. på Alfaskolan, Fagersta
Objektet avser ombyggnad av befintliga lokaler i hus A och B. Nya ytskikt, ny WC och RWC. Ombyggnad i hus G, och tillbyggnad med hus H med lokaler som skall inrymma klassrum, grupprum, bibliotek och nya WC-grupper. Utvändig anpassning av mark. Erforderliga rivnings- och kompletteringsarbeten.
Nybyggnad av bilhall i Västerås etapp 8
Avser delen för försäljning av nya bilar.
Nybyggnad av skollokaler i Västerås
5 st klassrum, tillhörande grupprum och diverse bi- och teknikutrymmen samt tillhörande markarbeten.
Ombyggnad av kontor i Köping
Ombyggnad från industri till kontor.
Nybyggnad av kontorshus i Köping, etapp 3
Totalt 8 st hus som placeras i direkt anslutning till befintlig fabriksbyggnad.
Nybyggnad av läktare i simhall i Västerås
Planer finns för nybyggnad av inomhusläktare. Avser även flytt av yttervägg.
Om- och tillbyggnad av kontor i Fagersta
Objektet avser ombyggnad av befintliga lokaler på bottenplan samt två tillbyggnader. Nya invändiga ytskikt i huvudsak på bottenplan men det förekommer vissa nya ytskikt på övriga plan. Nya undertak på plan 1.Ny ventilation. Erforderliga rivnings- och kompletteringsarbeten för samtliga arbeten.
Renovering av badhus i Surahammar
Avser renovering av simbassänger i Ekeängsbadet med utbyte av skivor, isolering och träregelverk i vägg mellan låg- och högdel samt rivning av murtegel som ersättes med skivmaterial. Keramiska golvplattor rivs och ersättes med nya plattor samt nytt tät- och ytskikt i bassänger. VVS- och elarbeten.
Ombyggnad av fd butikslokal till vårdcentral/sjukgymnastik i Surahammar
Entreprenaden består av att bygga om en fd ICA -butik till ny vårdcentral och sjukgymnastik med gym. Byggnaden består idag i princip av ett skal som skall fyllas. Ombyggnad ca 1590 m2 samt tillbyggnad ca 70 m2.
Tillbyggnad av skola i Fagersta
Projektet är uppdelat i 4 stycken projekt. Denna del avser utbyggnad av slöjdsal, bibliotek och musiksal.
Ombyggnad av el och värmeanläggning mm i Dingtuna kyrka
Sökt kyrkoantikvarisk ersättning för ombyggnad av el och värmeanläggning (byte elpanna), ombyggnad av åskskydd samt ombyggnad av styranläggning.
Ombyggnad av omklädningsrum, kök, personalrum m.m. i Fagersta
Objektet avser ombyggnad och renovering av lokaler för hemtjänsten på plan 1 samt ombyggnad till avdelningskök på plan 2-5. Ombyggnad på plan 1, för nya omklädningsrum och personalrum med tillhörande sanitära utrymmen samt en del med viss ombyggnad av kontorslokaler. Ombyggnation i befintliga utrymmen till två stycken nya fläktrum med nya fläktaggregat. I stort nya invändiga ytskikt inom arbetsområdet. Erforderliga rivnings- och kompletteringsarbeten för samtliga arbeten.
Invändigt underhåll av kontorshus i Köping
1200 kvm renovering ytskikt, ändrad rumsindelning, ny el och vvs.
Rivning av vårdlokal i Köping, del 2
Del 1, 1462017. Rivning av vårdlokaler samt skyddsrum.
Rivning av vårdlokal i Köping, del 1
Del 2, 1481608. Rivning av vårdlokaler samt skyddsrum.
Nybyggnad av övningsbana och förarprovslokal i Västerås
Övningsbana för MC, ca 300 meter lång med asfalt. Byggnad med väntrum, wc, personalutrymme samt omklädningsrum med dusch/wc. Området ska inhägnas med staket och låsbar grind.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Påbyggnad på ca 100 kvm på befintligt hus. Omklädningsrum och kontor.
Tillbyggnad av affärshus i Arboga
Planer finns för tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad av prästgård i Sala
Ombyggnad av prästbostad till församlingslokal.
Ombyggnad av Norrgårdens förskola i Arboga
Objektet avser ombyggnad av förskolan Norrgården huskropp B. En ny avdelning för barn samt personalutrymmen för hela Norrgården skapas. I samband med detta monteras ett nytt brand- & utrymningslarm i hela Norrgården. Den totala ytan som byggs om är ca 245 m².
Utvändigt- och invändigt underhåll av kyrka i Romfartuna Kyrka
Klockstapel ska renoveras samt säkerheten i kyrkan ska förbättras.
Rivning och återuppbyggnad av restaurang i Västerås
Rivning och återuppbyggnad av brandskadad restaurang.
Nybyggnad av carport i Västerås
Bygglov för nybyggnad av carportlänga.
Hyra av moduler till skola i Sala
Lokalbehovet gäller totalt två stycken undervisningsrum med tillhörande lokaler.
Nybyggnad av maskinhall i Sala
Förhandsbesked för nybyggnad av maskinhall efter avstyckning.
Renovering av hissar vid Västmanlands sjukhus i Västerås
Omfattar Hus 37, Hiss 65-66 på Västmanlands sjukhus i Västerås. Ny hisskorg med ny inredning samt nytt maskineri med styrskåp.
Ombyggnad av tillagningskök i skola i Sala
Tillbyggnad 40 kvm samt ombyggnation.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt till kontor/förråd.
Ombyggnad av tak på järnvägsstation i Sala
Bygglov ombyggnad av tak på järnvägsstation.
Utvändig underhåll av kyrka i Västerås
Fönsterrenovering i Västerfärnebo Kyrka.
Nybyggnad av idrottshall i Skinnskatteberg
Nybyggnad av multisportarena.
Ombyggnad av idrottshall i Hallstahammar
Ombyggnad av källare i idrottshallen Nibbleskolan.
Utvändigt underhåll av affärshus i Fagersta
Utvndig ändring av handelslokal.
Ombyggnad av hotell i Köping
Ändrad användning av hotell.
Rivning av kontor i Köping
Rivning av kontorslokaler.
Ombyggnad av festlokal i Norberg
Bygglov ändrad användning träningslokal till festlokal inom fastigheten bjurfors 8:46, norbergs kommun.
Ombyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för ändring av verksamhetslokal, från butik till restaurang.
Ombyggnad av gym i Västerås
Bygglov för ändring av fasad och ändrat användningssätt till gym samt ändrad planlösning.
Ombyggnad av gym i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt ändrat användningssätt från butik/lager till gym och bingohall.
Utvändigt underhåll av affärshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad.
Utvändigt underhåll av bilhall i Västerås
Bygglov för ändring av fasad.
Utvändigt underhåll av skola i Norberg
Bygglov för utvändig ändring av skola inom fastigheten källan 1, norbergs kommun.
Utvändigt underhåll av skola i Norberg
Bygglov för utvändig ändring skola inom fastigheten norbergsby 16:42, norbergs kommun.
Ombyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt restaurang.
Tillbyggnad av samlingslokal i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av lokal.
Nybyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för nybyggnad av kontor och fabrik.
Ombyggnad av skola i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av fläktrum, ändring av ventilationskanaler samt fasadändring.
Nybyggnad av restaurang i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av restaurang inom fastigheten hjulet 1, fagersta kommun.
Tillbyggnad av lokstall i Västerås
Bygglov för nybyggnad av servicehall samt tillbyggnad av driftrum.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: