Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Västmanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 111 st.

Nybyggnad av vård & omsorgsboende i Arboga
Handlas med projekt 1442886, 1447527, 1221788, 1424427, 1447532 & 1447528.
Nybyggnad av förskola i Västerås
Plats för ca 72 barn.
Om- och tillbyggnad av häktet på Salberga anstalt
Ombyggnad av klientyta 1350 kvm, personalyta 250 kvm, nybyggnad trapphus och hiss ca 200 kvm, nybyggnad rastgårdar ca 380 kvm, ombyggnad centralbyggnad ca 180 kvm mm. Säkerhetsskyddad upphandling.
Om- och tillbyggnad av låg- & mellanstadieskola i Sala
Om- och tillbyggnad av Vallaskolan. Byggherren, projektörer och entreprenörer genom förtroendefullt samarbete löser en komplex bygguppgift. Byggnaden ska inrymma 200-250 elever.
Nybyggnad av centralkök i Fagersta
Objektet avser nybyggnad av ett centralkök. Byggnad skall inrymma tillagningskök med tillhörande berednings-, kyl-, frys- och förvaringsutrymmen samt personalutrymmen för ca 20 personal. Produktionen i centralköket är beräknad till: måndag till fredag (under skolterminerna) ca 4 000 portioner helgdagar ca 600 portioner. Leverans sker till ca 50 mottagningskök. Ska bli ett gemensamt tillagningskök för skolor och serviceboende.
Ny- och tillbyggnad av sjukhus i Sala
Rivning av hus 06,07 och 10 samt 0304 01. Total yta som avyttras och rivs= 28 963 kvm BTA. Planen är att sammankoppla befintliga byggnader ( 01 och 02) med nybyggnaden, även under mark inkl. kulvert.
Nybyggnad av förskola i Arboga
10 avdelningar. Handlas med projekt 1421485, 1447527, 1221788, 1424427, 1447532 & 1447528.
Nybyggnad av förskola i Västerås
Entreprenaden kommer att genomföras som totalentreprenad med samverkansavtal. Avser förskolorna Önsta förskola, Vallby förskola, Blåsbo förskola samt ytterligare 2 förskolor på option. Konceptförskolor. Förskolan föreslås bli i två våningar med 140 barn, fördelat på 8 avdelningar.
Nybyggnad av förskolor i Västerås
Förskolorna föreslås bli i två våningar med 140 barn, fördelat på 8 avdelningar. Entreprenaden kommer att genomföras som totalentreprenad med samverkansavtal. Avser förskolorna Önsta förskola, Vallby förskola, Blåsbo förskola samt 2 förskolor på option, var av ena blir denna, Malmen. Konceptförskolor.
Ombyggnad av kontor i Köping
Ombyggnad från industri till kontor.
Nybyggnad av ridcenter vid Badelundaåsen, Västerås
Man kommer att flytta bef anläggning. Ca 100 stallplatser.
Nybyggnad av gymnastiksal vid Önstaskolan i Västerås
Återuppbyggnad av gymnastikhall efter brand. Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av idrottshall på Lärkans sportfält i Sala
Avser nybyggnad av idrottshall med tillhörande funktioner på Lärkans sportfältsområde. I projektet ingår rivning av befintlig verkstadsbyggnad, nybyggnation av verkstadsbyggnad, funktioner som cafédel, läktare omklädningsrum, huvudentré samt mindre ombyggnation av befintlig idrottsanläggning.
Tillbyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för om- och tillbyggnad av affär och markanläggning.
Nybyggnad av förskola i Kolsva
Nybyggnad förskola med 6 avdelningar i ett plan med gemensamt kök och matsal. Förslag på placering av förskolan är fastigheten Bergtorpet 1:4
Tillbyggnad av klassrum m.m. på Alfaskolan, Fagersta
Objektet avser ombyggnad av befintliga lokaler i hus A och B. Nya ytskikt, ny WC och RWC. Ombyggnad i hus G, och tillbyggnad med hus H med lokaler som skall inrymma klassrum, grupprum, bibliotek och nya WC-grupper. Utvändig anpassning av mark. Erforderliga rivnings- och kompletteringsarbeten.
Nybyggnad av bilhall i Västerås etapp 8
Avser delen för försäljning av nya bilar.
Nybyggnad av skollokaler i Västerås
5 st klassrum, tillhörande grupprum och diverse bi- och teknikutrymmen samt tillhörande markarbeten.
Nybyggnad av läktare i simhall i Västerås
Planer finns för nybyggnad av inomhusläktare. Avser även flytt av yttervägg.
Ombyggnad av förskola i Arboga, etapp 2
Planer finns att bygga om äldreboende till 120 st nya förskoleplatser.
Nybyggnad av lokaler för handel i Kungsör
Avser utökning av handelsverksamhet.
Nybyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för nybyggnad av kontor och verkstad/lager samt uppförande av skylt.
Renovering av badhus i Surahammar
Avser renovering av simbassänger i Ekeängsbadet med utbyte av skivor, isolering och träregelverk i vägg mellan låg- och högdel samt rivning av murtegel som ersättes med skivmaterial. Keramiska golvplattor rivs och ersättes med nya plattor samt nytt tät- och ytskikt i bassänger. VVS- och elarbeten.
Om- och tillbyggnad av kontor i Fagersta
Objektet avser ombyggnad av befintliga lokaler på bottenplan samt två tillbyggnader. Nya invändiga ytskikt i huvudsak på bottenplan men det förekommer vissa nya ytskikt på övriga plan. Nya undertak på plan 1.Ny ventilation. Erforderliga rivnings- och kompletteringsarbeten för samtliga arbeten.
Renovering av reningsanläggning vid Skantzöbadet, Hallstahammar
Planer att se över kamikalieanvändingen av badet med renovering av reningsanläggning, ombyggnad av ledningar. byte av pooldukar och täckningar mm.
Renovering av kyrka i Västerås
Klockstapel ska renoveras, omfattande installationsarbeten samt säkerheten i kyrkan ska förbättras.
Tillbyggnad av samlingslokal i Hallstahammar
Tillbyggnad av cermonilokal för begravningsverksamhet.
Ombyggnad av skola i Fagersta
Projektet är uppdelat i 4 stycken projekt. Denna del avser total ombyggnad av kök och matsal.
Tillbyggnad av skola i Fagersta
Projektet är uppdelat i 4 stycken projekt. Denna del avser utbyggnad av slöjdsal, bibliotek och musiksal.
Ombyggnad av fd butikslokal till vårdcentral/sjukgymnastik i Surahammar
Entreprenaden består av att bygga om en fd ICA -butik till ny vårdcentral och sjukgymnastik med gym. Byggnaden består idag i princip av ett skal som skall fyllas. Ombyggnad ca 1590 m2 samt tillbyggnad ca 70 m2.
Ombyggnad av omklädningsrum, kök, personalrum m.m. i Fagersta
Objektet avser ombyggnad och renovering av lokaler för hemtjänsten på plan 1 samt ombyggnad till avdelningskök på plan 2-5. Ombyggnad på plan 1, för nya omklädningsrum och personalrum med tillhörande sanitära utrymmen samt en del med viss ombyggnad av kontorslokaler. Ombyggnation i befintliga utrymmen till två stycken nya fläktrum med nya fläktaggregat. I stort nya invändiga ytskikt inom arbetsområdet. Erforderliga rivnings- och kompletteringsarbeten för samtliga arbeten.
Rivning av vårdlokal i Köping, del 2
Del 1, 1462017. Rivning av vårdlokaler samt skyddsrum.
Rivning av vårdlokal i Köping, del 1
Del 2, 1481608. Rivning av vårdlokaler samt skyddsrum.
Ombyggnad av idrottshall i Hallstahammar
Ombyggnad av källare i idrottshallen Nibbleskolan.
Nybyggnad av övningsbana och förarprovslokal i Västerås
Övningsbana för MC, ca 300 meter lång med asfalt. Byggnad med väntrum, wc, personalutrymme samt omklädningsrum med dusch/wc. Området ska inhägnas med staket och låsbar grind.
Ombyggnad av prästgård i Sala
Ombyggnad av prästbostad till församlingslokal.
Ombyggnad av Norrgårdens förskola i Arboga
Objektet avser ombyggnad av förskolan Norrgården huskropp B. En ny avdelning för barn samt personalutrymmen för hela Norrgården skapas. I samband med detta monteras ett nytt brand- & utrymningslarm i hela Norrgården. Den totala ytan som byggs om är ca 245 m².
Rivning och återuppbyggnad av restaurang i Västerås
Rivning och återuppbyggnad av brandskadad restaurang.
Nybyggnad av maskinhall i Sala
Förhandsbesked för nybyggnad av maskinhall efter avstyckning.
Renovering av sim- och sporthall i Västerås
Renovering av betongsprickor.
Renovering av hissar vid Västmanlands sjukhus i Västerås
Omfattar Hus 37, Hiss 65-66 på Västmanlands sjukhus i Västerås. Ny hisskorg med ny inredning samt nytt maskineri med styrskåp.
Utvändig underhåll av kyrka i Västerås
Fönsterrenovering i Västerfärnebo Kyrka.
Nybyggnad av kyrka i Västerås
Bygglov för nybyggnad av kyrka.
Nybyggnad av restaurang i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av restaurang inom fastigheten hjulet 1, fagersta kommun.
Tillbyggnad av lokstall i Västerås
Bygglov för nybyggnad av servicehall samt tillbyggnad av driftrum.
Nybyggnad av skola i Västerås
Bygglov för nybyggnad av skola och förskola samt komplementsbyggnader.
Ombyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad och planlösning efter brand.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av förskola till kontor.
Nybyggnad av affärshus i Arboga
Bygglov nybyggnad av industribyggnad/affär, 412 m².
Nybyggnad av båthall i Västerås
Bygglov för nybyggnad av båtanläggning och rivningslov för befintlig överbyggnad båtanläggning.
Nybyggnad av vårdcentral i Sala
Nybyggnad av vårdcentral och nybyggnad av äldreboende.
Nybyggnad av bensinstation i Köping
Nybyggnad av bensinstation.
Rivning av affärshus i Köping
Rivning del av affärslokaler.
Utvändigt underhåll av affärshus i Fagersta
Utvndig ändring av handelslokal.
Ombyggnad av affärshus i Köping
Ändring av planlösning i affärslokaler.
Ombyggnad av kontor i Sala
Ändrad användning av restaurang till kontor.
Ombyggnad av skola i Köping
Ändrad användning samt ändring av planlösning i skola.
Ombyggnad av affärshus i Köping
Ändrad användning av affärslokaler samt uppsättning av skyltar.
Rivning av garage i Fagersta
Rivningslov för rivning av garage inom fastigheten fagersta 3:2, fagersta kommun.
Nybyggnad av kontor i Sala
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av moduler för kontor.
Nybyggnad av telestation i Sala
Nybyggnad av fackverkstorn med teknikbodar.
Nybyggnad av telestation i Sala
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av carport i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av carport/förråd inom fastigheten valsaren 1, fagersta kommun.
Utvändigt underhåll av affärshus i Västerås
Bygglov för fasadändring (ny port).
Utvändigt underhåll av kontor i Västerås
Avser flytt av port och igenmurning av fasad.
Tillbyggnad av restaurang i Fagersta
Bygglov för tillbyggnad av restaurang med inglasad altan inom fastigheten säteriet 1:15, fagersta kommun.
Tillbyggnad av telestation i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av teknikbod.
Tillbyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av utvändiga skåp samt flytt av befintlig fiskbod.
Utvändigt underhåll av skola i Västerås
Bygglov för uppförande av utrymningstrapp samt rivning av befintlig med ny dörr och nytt fönster.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Fagersta
Bygglov för utvändig ändring av bensinstation inom fastigheten dragaren 1, fagersta kommun.
Ombyggnad av vårdhem i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt av fastighet till hvb-hem.
Ombyggnad av gym i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från verkstad/industri till gym (tidsbegränsat) samt fasadändring.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: