Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Timrå

Utvändigt underhåll av sjukhus i Timrå
Ansökan bygglov - fasadändring.
Ombyggnad av personallokal i Timrå
Ansökan bygglov - ombyggnad av lokaler till arbetarbostäder samt uppförande av arbetarbaracker.
Ombyggnad av kontor i Timrå
Ansökan bygglov, ombyggnad samt fasadändring (fönster).
Utbyte av belysningsarmaturer i NHK Arena i Sörberge, Timrå
Objektet avser utbyte av belysningsarmaturer i NHK Arena.
Ny ishockeysarg i NHK Arena i Sörberge, Timrå
Objektet avser utbyte av ishockeysarg i NHK Arena.
Ny hangarport till Hangar 5 på Midlanda flygplats
Objektet är att byta ut befintlig hangarport och installera en ny hangarport på Hangar nr: 5 vid Sundsvall Timrå Airport (Midlanda).
Ombyggnad av Gymnasieskolan Timrå kommun
Timrå kommun, kultur- och teknikförvaltningen har fått i uppdrag av kommunledning att genomföra uppförande av rivning av befintlig vikvägg samt uppförande av ny innervägg med 2 st väggjalusier.
Utvändigt underhåll av affärshus i Timrå
Ansökan bygglov - fasadändring samt uppförande av skyltar.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: