Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Sundsvall

Renovering och tillbyggnad av grundskola på Alnö
Ca 1500-3000 kvm tillbyggnad. Hus A, om- och tillbyggnad av befintliga lokaler. Hela projektet består av 5 delar.
Tillbyggnad och renovering av förskola på Bosvedjan, Sundsvall
Objektet avser: Ombyggnad av befintliga förskolelokaler, Tillbyggnad av förskolelokaler i ett plan, Rivning av 2 mindre förråd, Tillbyggnad av förråd (ersätter de två mindre förråden).
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov ombyggnad kontor.
Renovering av idrottshall vid grundskola på Alnö
Hus B, ombyggnad av lokaler i idrottshall.
Nybyggnad av kontor och industrihus i Sundsvall
Nybyggnad av kontor och industrihus.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Ombyggnad av kontor.
Ombyggnad av ventilationsanläggning i Sundsvall
Entreprenaden omfattar: projektering samt utförande av ventilationsanläggning till fullt färdig anläggning. Omfattningen i detalj framgår av förfrågningsunderlaget.
Utvändigt underhåll av kontor i Sundsvall
Bygglov fasadändring kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av skola i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad skola med miljöhus.
Tillbyggnad av skola i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad skola.
Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad affärshus.
Tillbyggnad av stadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad entré till stadshuset.
Tillbyggnad av skola i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad med skollokaler.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Sundsvall
Bygglov fasadändring idrottshall.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Anmälan ombyggnad kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av skola i Sundsvall
Bygglov fasadändring skola.
Ombyggnad av butik & kontor i Sundsvall
Bygglov ombyggnad av industrilokal till kontors- och butikslokal inkl. fasadändring.
Inredning av omklädningsrum i Sundsvall
Inredning till omklädningsrum och dusch i sporthall.
Rivning av garage i Sundsvall
Rivningslov rivning garage.
Ombyggnad av scen i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov från 2017-05-01 till 2017-09-15 flytt av utescen.
Nybyggnad av toalett i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov till 2022-06-30 för uppförande av toalettmodul Öde 1:74,Stockvik 5:1.
Nybyggnad av automatstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av drivmedelsanläggning. tidsbegränsat t.o.m 2022-05-01.
Nybyggnad av automatstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av drivmedelsstation Vävskeden 2, Nolby 2:11.
Nybyggnad av garage i Sundsvall
Bygglov nybyggnad garage.
Nybyggnad av telestation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad teknikbod för fibernät.
Nybyggnad av telestation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad teknikbyggnad för värmepump.
Ombyggnad av tennishall i Sundsvall
Bygglov om- och tillbyggnad tennishall.
Ombyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad affärshus.
Ombyggnad av butik i Sundsvall
Anmälan ombyggnad matvarubutik.
Ombyggnad av bensinstation i Sundsvall
Anmälan installation av oljeavskiljare.
Utvändigt underhåll av garage i Sundsvall
Bygglov fasadändring garageport.
Tillbyggnad av matsal i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad restaurang-matsal.
Utvändigt underhåll av danslokal i Sundsvall
Bygglov fasadändring nöjeslokal.
Renovering av kyrka i Njurunda
Målning, tjärning och fönster.
Rivning av värdshus i Sundsvall
Anmälan rivning av värdshus, flerbostadshus och garage.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov ändrad användning från boende till kontor.
Ombyggnad till gym i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande kontor till gym.
Utvändigt underhåll av kapell i Sundsvall
Bygglov fasadändring kapell.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: