Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Sundsvall

Nybyggnad av hotell i Sundsvall
Nybyggnad av hotell på Norrmalmsparkeringen. Hotellet med 270 rum kommer ha både konferensanläggning för minst 500 personer, restauranger och takterrass. Man satsar också på en spaanläggning och hotellsviter på taket. Byggnaden kommer vara 14 000 kvadratmeter stor och placeras på fastighet Noten.
Renovering och tillbyggnad av grundskola på Alnö
Ca 1500-3000 kvm tillbyggnad. Hus A, om- och tillbyggnad av befintliga lokaler. Hela projektet består av 5 delar.
Nybyggnad av brandstation i Sundsvall
Planer för nybyggnad av brandstation.
Om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Sundsvall
Totalrenovering av befintlig fastighet samt eventuellt tillbyggnad.
Ny och tillbyggnad av skola i Kovland
Bef moduler ska rivas, utbyggnad matsal samt ny förskola med 5 avdelningar (750 kvm).
Nybyggnad av kontor och industrihus i Sundsvall
Nybyggnad av kontor och industrihus.
Tillbyggnad och renovering av förskola på Bosvedjan, Sundsvall
Objektet avser: Ombyggnad av befintliga förskolelokaler, Tillbyggnad av förskolelokaler i ett plan, Rivning av 2 mindre förråd, Tillbyggnad av förråd (ersätter de två mindre förråden).
Renovering av idrottshall vid grundskola på Alnö
Hus B, ombyggnad av lokaler i idrottshall.
Ombyggnad av ventilationsanläggning i Sundsvall
Entreprenaden omfattar: projektering samt utförande av ventilationsanläggning till fullt färdig anläggning. Omfattningen i detalj framgår av förfrågningsunderlaget.
Installation av pelletspanna vid skola och servicehem i Stöde
Upphandlingen omfattar totalt 2 st pelletspannor (containerlösning) och anbudet skall omfatta helt färdigt system inkl. rivning och borttransport av befintliga pelletspannor.
Ombyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad affärshus.
Ombyggnad av butik & kontor i Sundsvall
Bygglov ombyggnad av industrilokal till kontors- och butikslokal inkl. fasadändring.
Nybyggnad av bensinstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad, drivmedelsanläggning.
Tillbyggnad av stadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad entré till stadshuset.
Utvändigt underhåll av kontor i Sundsvall
Bygglov fasadändring kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av skola i Sundsvall
Bygglov fasadändring skola.
Tillbyggnad av ridhus i Sundsvall
Bygglov färdigställande av ridhus.
Utvändigt underhåll av garage i Sundsvall
Bygglov fasadändring garageport.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Sundsvall
Bygglov fasadändring idrottshall.
Ombyggnad av bensinstation i Sundsvall
Anmälan installation av oljeavskiljare.
Tillbyggnad av skola i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad med skollokaler.
Tillbyggnad av matsal i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad restaurang-matsal.
Ombyggnad av tennishall i Sundsvall
Bygglov om- och tillbyggnad tennishall.
Nybyggnad av automatstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av drivmedelsanläggning. tidsbegränsat t.o.m 2022-05-01.
Nybyggnad av garage i Sundsvall
Bygglov nybyggnad garage.
Rivning av garage i Sundsvall
Rivningslov rivning garage.
Ombyggnad av scen i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov från 2017-05-01 till 2017-09-15 flytt av utescen.
Tillbyggnad av skola i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2020-08-07 tillbyggnad av skolpaviljonger.
Nybyggnad av toalett i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov till 2022-06-30 för uppförande av toalettmodul Öde 1:74,Stockvik 5:1.
Utvändigt underhåll av affärshus i Sundsvall
Bygglov omfärgning affärshus.
Ombyggnad av gym i Sundsvall
Bygglov ianspråktagande från garagelokal till gymanläggning.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov ändrad användning från boende till kontor.
Tillbyggnad av skola i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad skola med miljöhus.
Utvändigt underhåll av kapell i Sundsvall
Bygglov fasadändring kapell.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: