Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Sundsvall

Renovering och tillbyggnad av grundskola på Alnö
Ca 1500-3000 kvm tillbyggnad. Hus A, om- och tillbyggnad av befintliga lokaler. Hela projektet består av 5 delar.
Modernisering av Kulturmagasinet i Sundsvall
Sundsvall behöver fler moderna lokaler för kultur och idrott. Därför vill de investerar i en utveckling och modernisering av lokaler fram till 2021 som möjliggör kultur och idrott. Kulturmagasinet är en anläggning som ingår i utredningen. Totalt har man avsatt 504 miljoner kronor för alla objekten.
Om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Sundsvall
Totalrenovering av befintlig fastighet samt eventuellt tillbyggnad.
Modernisering av badhus på Alnön, Sundvall
Sundsvall behöver fler moderna lokaler för kultur och idrott. Därför vill de investerar i en utveckling och modernisering av lokaler fram till 2021 som möjliggör kultur och idrott. Alnöbadet är en anläggning som ingår i utredningen. Totalt har man avsatt 504 miljoner kronor för alla objekten.
Modernisering av badhus i Sundsbruk
Sundsvall behöver fler moderna lokaler för kultur och idrott. Därför vill de investerar i en utveckling och modernisering av lokaler fram till 2021 som möjliggör kultur och idrott. Malandsbadet är en anläggning som ingår i utredningen. Totalt har man avsatt 504 miljoner kronor för alla objekten.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
2500-3000 kvm planeras.
Rivning och nybyggnad av förskola i Sundsvall
Ur lokalutredning. Tidiga planer. Uppskattad oklar byggstart och kostnad. Omfattning ej fastställd.
Nybyggnad av kontor och industrihus i Sundsvall
Nybyggnad av kontor och industrihus.
Om- och tillbyggnad av kontor Gasverket 1 Sundsvall
Objektet avser delvis ombyggnad av kontorslokaler i fastighet Gasverket 1. Ombyggnad avser hus A och hus B och benämns Del 2. Tillbyggnad av entré till hus B samt tillbyggnad av passage mellan hus A och B. Nybyggnad av carport. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.
Modernisering av fritidsgård i Skönsmon
Sundsvall behöver fler moderna lokaler för kultur och idrott. Därför vill de investerar i en utveckling och modernisering av lokaler fram till 2021 som möjliggör kultur och idrott. Skönsmons fritidsgård är en anläggning som ingår i utredningen. Totalt har man avsatt 504 miljoner kronor för alla objekten.
Modernisering av fritidsgård i Sundsvall
Sundsvall behöver fler moderna lokaler för kultur och idrott. Därför vill de investerar i en utveckling och modernisering av lokaler fram till 2021 som möjliggör kultur och idrott. Katrinehills fritidsgård är en anläggning som ingår i utredningen. Totalt har man avsatt 504 miljoner kronor för alla objekten.
Tillbyggnad av förskola i Matfors
Rivning av bef modul och utbyggnad av huvudbyggnaden med 2 avdelningar.
Renovering av idrottshall vid grundskola på Alnö
Hus B, ombyggnad av lokaler i idrottshall.
Tillbyggnad av förskola i Stöde
Ev ska även en ny matsal byggas.
Ombyggnad av förskola på Skönsberg, Sundsvall
Tidiga oklara planer, lokalutredningar pågår. Uppskattad byggstart och kostnad.
Om- och tillbyggnad av förskola i Ljustadalen
Totalt handlar det om tre nya avdelningar och 40 platser till en kostnad på sex miljoner kronor.
Restaurering av fasad på kyrka i Sundsvall
Restaurering av fasad på Skönsmons kyrka.
Ombyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad av affärshus samt skyltar.
Installation av pelletspanna vid skola och servicehem i Stöde
Upphandlingen omfattar totalt 2 st pelletspannor (containerlösning) och anbudet skall omfatta helt färdigt system inkl. rivning och borttransport av befintliga pelletspannor.
Ombyggnad av gym i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från kontor/lokal till gym/reabilitering.
Ombyggnad av förskola i Sundsvall
Tidiga oklara planer, lokalutredningar pågår. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av skola i Sundsvall
Bygglov ombyggnad och fasadändring.
Tillbyggnad av bensinstation i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av befintlig servicestation.
Tillbyggnad av stadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad entré till stadshuset.
Ombyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad affärshus.
Nybyggnad av bensinstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad, drivmedelsanläggning.
Ombyggnad av tennishall i Sundsvall
Bygglov om- och tillbyggnad tennishall.
Nybyggnad av carport i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av carport.
Nybyggnad av garage i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av garage.
Nybyggnad av garage i Sundsvall
Bygglov nybyggnad garage.
Nybyggnad av telestation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad teknikbod.
Tillbyggnad av skola i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad med skollokaler.
Tillbyggnad av carport i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad carport för flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Sundsvall
Bygglov fasadändring affärshus.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Sundsvall
Bygglov fasadändring idrottshall.
Utvändigt underhåll av skola i Sundsvall
Bygglov fasadändring skola.
Tillbyggnad av ridhus i Sundsvall
Bygglov färdigställande av ridhus.
Tillbyggnad av skola i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2020-08-07 tillbyggnad av skolpaviljonger.
Ombyggnad av gym i Sundsvall
Bygglov ianspråktagande från garagelokal till gymanläggning.
Utvändigt underhåll av affärshus i Sundsvall
Bygglov omfärgning affärshus.
Tillbyggnad av sporthall i Sundsvall
Tillbyggnad av Budohall.
Tillbyggnad av skola i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad skola med miljöhus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: