Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Kramfors

Om- och tillbyggnad av kontor i Kramfors
Ombyggnad av 3 plan kontorslokaler samt tillbyggnad av matsal. Total bruttoarea ca 2100 m2 varav tillbyggnad ca 250 m2.
Nybyggnad av hotell i Kramfors
Ca 8-10 innovativa och exklusiva fristående boendeenheter utformade för att smälta in i naturen, placerade på Förbergets norra sluttning.
Om/tillbyggnad för fordonsprogrammet på skola i Kramfors
Flytt av fordonsprogrammets verkstad och lokaler till Ådalsskolan.
Nybyggnad av museum i Kramfors
Nybyggnad av konstmuseum/filosofiskt hus.
Nybyggnad av telestation i Kramfors
Nybyggnad av teknikbod för fiberoptiskt bredbandsnät.
Nybyggnad av telestation i Kramfors
Nybyggnad av teknikbod-fiber ,Hammar 2:34.
Ombyggnad av butik i Kramfors
Komplementbyggnad, silversmedja, hantverkslokal med butik/utställning.
Nybyggnad av kontor i Kramfors
Kontorsbaracker, tillfälliga.
Tillbyggnad av klubbhus i Kramfors
Tillbyggnad av föreningshus, takad altan och ramp.
Ombyggnad av skola i Kramfors
Utbyggnad av ventilationsaggregat.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Kramfors
Ändrad användning av fasad. ta bort fönster i markplan.
Gistgårdsön 1:2
Fasadändring.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: