Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Härnösand

Om- och tillbyggnad av kontorslokaler i Härnösand
Objektet avser om- och tillbyggnad av omklädningsrum, kontor och gemensamhetsutrymmen för Härnösands Energi och Miljö AB.
Tillbyggnad av kontor/centrumfastighet i Härnösand
Detaljplan avser möjlighet till tillbyggnad på ca 1000 kvm.
Nybyggnad av skola i Härnösand
Bygglov - nybyggnad av skollokal.
Om- & tillbyggnad av skola i Härnösand
Bygglov - om- och tillbyggnad av skolbyggnad.
Takbyte på teater i Härnösand
Objektet avser renovering av tak inklusive kompletteringar.
Utvändigt underhåll av affärshus i Härnösand
Bygglov/startbesked - fasadändring/skyltar.
Ombyggnad av cafeteria i Härnösand
Bygglov - ändrad användning kontor till bostad samt butik till café.
Utvändigt underhåll av kulturhus i Härnösand
Bygglov för fasadändring - muralmålning.
Utvändigt underhåll av kontor i Härnösand
Bygglov för fasadändring.
Utvändigt underhåll av restaurang i Härnösand
Bygglov och startbesked - fasadändring och skyltar.
Nybyggnad av garage i Härnösand
Bygglov samt startbesked - nybyggnad av garage (utbildningslokal).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: