Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Västernorrlands län

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 127 st.

Renovering och tillbyggnad av grundskola på Alnö
Ca 1500-3000 kvm tillbyggnad. Hus A, om- och tillbyggnad av befintliga lokaler. Hela projektet består av 5 delar.
Ombyggnad av gymnasieskola i Sollefteå
Objektet avser ombyggnad av skola med tillhörande idrottshall samt uppdatering av tekniska system
Om- och tillbyggnad av grundskola på Alnö
Ca 1500-3000 kvm tillbyggnad.
Nybyggnad av Biltema varuhus i Örnsköldsvik
Projektet avser nybyggnad av varuhus. Byggstart tidigast hösten 2017. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Sundsvall
Totalrenovering av befintlig fastighet samt eventuellt tillbyggnad.
Nybyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Nybyggnad av Ängsmarkens förskola.
Rivning och nybyggnad av förskola i Sundsvall
Ur lokalutredning. Tidiga planer. Uppskattad oklar byggstart och kostnad. Omfattning ej fastställd.
Om- och tillbyggnad av kontor i Kramfors
Ombyggnad av 3 plan kontorslokaler samt tillbyggnad av matsal. Total bruttoarea ca 2100 m2 varav tillbyggnad ca 250 m2.
Nybyggnad av kontor och industrihus i Sundsvall
Nybyggnad av kontor och industrihus.
Om- och tillbyggnad av kontorslokaler i Härnösand
Objektet avser om- och tillbyggnad av omklädningsrum, kontor och gemensamhetsutrymmen för Härnösands Energi och Miljö AB.
Om- och tillbyggnad av kontor Gasverket 1 Sundsvall
Objektet avser delvis ombyggnad av kontorslokaler i fastighet Gasverket 1. Ombyggnad avser hus A och hus B och benämns Del 2. Tillbyggnad av entré till hus B samt tillbyggnad av passage mellan hus A och B. Nybyggnad av carport. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.
Tillbyggnad och renovering av förskola på Bosvedjan, Sundsvall
Objektet avser: Ombyggnad av befintliga förskolelokaler, Tillbyggnad av förskolelokaler i ett plan, Rivning av 2 mindre förråd, Tillbyggnad av förråd (ersätter de två mindre förråden).
Tillbyggnad av förskola i Matfors
Rivning av bef modul och utbyggnad av huvudbyggnaden med 2 avdelningar.
Renovering av idrottshall vid grundskola på Alnö
Hus B, ombyggnad av lokaler i idrottshall.
Anpassning till förskola i Sollefteå
Avser ombyggnad från fd vårdhemsboende till förskola.
Tillbyggnad av förskola i Stöde
Ev ska även en ny matsal byggas.
Nybyggnad av hotell i Kramfors
Ca 8-10 innovativa och exklusiva fristående boendeenheter utformade för att smälta in i naturen, placerade på Förbergets norra sluttning.
Renovering av Paradisets badhus i Örnsköldsvik
Planer på renovering av den gamla simhallen.
Ombyggnad av förskola på Skönsberg, Sundsvall
Tidiga oklara planer, lokalutredningar pågår. Uppskattad byggstart och kostnad.
Om/tillbyggnad för fordonsprogrammet på skola i Kramfors
Flytt av fordonsprogrammets verkstad och lokaler till Ådalsskolan.
Nybyggnad av museum i Kramfors
Nybyggnad av konstmuseum/filosofiskt hus.
Rivning av skola i Örnsköldsvik
Örnsköldsviks kommun upphandlar en utgörande entreprenad avseende rivning och sanering enligt handlingar.
Rivning samt nybyggnad av garage i Örnsköldsvik
AB Övikshem upphandlar totalentreprenad avseende rivning av befintligt flerbilsgarage samt uppförande av nytt flerbilsgarage.
Restaurering av fasad på kyrka i Sundsvall
Restaurering av fasad på Skönsmons kyrka.
Om- och tillbyggnad av personallokaler vid ishallen i Ånge
Objektet avser om- och tillbyggnad av befintliga personallokaler vid Ånge ishall.
Takbyte på teater i Härnösand
Objektet avser renovering av tak inklusive kompletteringar.
Installation av pelletspanna vid skola och servicehem i Stöde
Upphandlingen omfattar totalt 2 st pelletspannor (containerlösning) och anbudet skall omfatta helt färdigt system inkl. rivning och borttransport av befintliga pelletspannor.
Ombyggnad av förskola i Sundsvall
Tidiga oklara planer, lokalutredningar pågår. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av garage, förråd och mur i Örnsköldsvik
Nybyggnad, täppan 8. Garage/förråd, stödmur, balkonger och entreer på bostadhus.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Anmälan ombyggnad av kontor.
Nybyggnad av skola i Härnösand
Bygglov - nybyggnad av skollokal.
Ombyggnad av skola i Härnösand
Bygglov - om- och tillbyggnad av skolbyggnad.
Ombyggnad av cafeteria i Härnösand
Bygglov - ändrad användning kontor till bostad samt butik till café.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Örnsköldsvik
Fasadändring av församlingsgård, järvsta 4.
Tillbyggnad av stadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad entré till stadshuset.
Ombyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad affärshus.
Ombyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad av affärshus samt skyltar.
Ombyggnad av skola i Sundsvall
Bygglov ombyggnad och fasadändring.
Nybyggnad av bensinstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad, drivmedelsanläggning.
Ombyggnad av tennishall i Sundsvall
Bygglov om- och tillbyggnad tennishall.
Nybyggnad av paviljong i Ånge
Bygglov paviljong.
Tillbyggnad av carport i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad carport för flerbostadshus.
Tillbyggnad av carport i Ånge
Bygglov tillbyggnad carport.
Tillbyggnad av skola i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad med skollokaler.
Tillbyggnad av personallokal i Ånge
Bygglov, tillbyggnad fikarum.
Utvändigt underhåll av garage i Örnsköldsvik
Fasadändring foliera garageportar, högland 36:22.
Utvändigt underhåll av gymnastiksal i Sollefteå
Fasadändring på gymnastikhall.
Utvändigt underhåll av affärshus i Sundsvall
Bygglov fasadändring affärshus.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Sundsvall
Bygglov fasadändring idrottshall.
Utvändigt underhåll av skola i Sundsvall
Bygglov fasadändring skola.
Tillbyggnad av ridhus i Sundsvall
Bygglov färdigställande av ridhus.
Utvändigt underhåll av kulturhus i Härnösand
Bygglov för fasadändring - muralmålning.
Nybyggnad av toalett i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av wc-byggnad och strandskydd.
Nybyggnad av garage i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av garage.
Nybyggnad av garage i Sundsvall
Bygglov nybyggnad garage.
Nybyggnad av telestation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad teknikbod.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Örnsköldsvik
Installation av solcellsanläggning, själevads prästbord 1:95.
Ombyggnad av butik i Kramfors
Komplementbyggnad, silversmedja, hantverkslokal med butik/utställning.
Nybyggnad av kontor i Kramfors
Kontorsbaracker, tillfälliga.
Nybyggnad av carport i Örnsköldsvik
Nybyggnad av carport, hörnett 31:106.
Nybyggnad av garage i Örnsköldsvik
Nybyggnad av cykelgarage, kranen 1.
Nybyggnad av garage i Örnsköldsvik
Nybyggnad av garage och carport, egypten 8.
Nybyggnad av kiosk i Örnsköldsvik
Nybyggnad av kiosk, garage och läktartak, högland 55:3.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: