Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Västernorrlands län

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 130 st.

Renovering och tillbyggnad av grundskola på Alnö
Ca 1500-3000 kvm tillbyggnad. Hus A, om- och tillbyggnad av befintliga lokaler. Hela projektet består av 5 delar.
Rivning & Nybyggnad av simhall på Norrmalm, Sundsvall
Objektet avser rivning av befintlig simhall samt uppförande av ny simhall och därtill hörande kringarbeten. En ny simhall med bassäng om 25*25,5 m och därtill hörande kringutrymmen skall uppföras. Simhallen ska uppföras på samma plats som befintlig simhall i Sundsvall. I denna upphandling ingår 6 delentreprenader.
Nybyggnad av Biltema varuhus i Örnsköldsvik
Projektet avser nybyggnad av varuhus. Byggstart tidigast hösten 2017. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Örnsköldsviks kommun upphandlar en delad entreprenad omfattande nybyggnad av Ängsmarkens förskola.
Nybyggnad av butik i Kramfors
Förhandsbesked för nybyggnad av butik, verkstad, garage.
Tillbyggnad och renovering av förskola på Bosvedjan, Sundsvall
Objektet avser: Ombyggnad av befintliga förskolelokaler, Tillbyggnad av förskolelokaler i ett plan, Rivning av 2 mindre förråd, Tillbyggnad av förråd (ersätter de två mindre förråden).
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov ombyggnad kontor.
Renovering av idrottshall vid grundskola på Alnö
Hus B, ombyggnad av lokaler i idrottshall.
Nybyggnad av kontor och industrihus i Sundsvall
Nybyggnad av kontor och industrihus.
Om- och tillbyggnad av kontorslokaler i Härnösand
Objektet avser om- och tillbyggnad av omklädningsrum, kontor och gemensamhetsutrymmen för Härnösands Energi och Miljö AB.
Ombyggnad till båtmuseum i Härnösand
Bygglov - ändrad användning av byggnad till småbåtsmuseum.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Ombyggnad av kontor.
Installation av säkerhetssystem till domstolarna i Sundsvall
Entreprenadens omfattning är att som totalentreprenör utföra utbyte samt komplettera Teletekniska Säkerhetsystem. Sundsvalls Tingsrätt finns inom huskropp A, plan 1-8 med adress Storgatan 39, Sundsvall. Hovrätten för Nedre Norrland finns i huskropp A, plan 6-8 samt i huskropp C, plan 1-4 med adress Södra Tjärngatan 2, Sundsvall.
Utvändig renovering av kyrka i Njurunda etapp 2
Utvändig renovering av puts samt nytt koppartak på södra sidan.
Om- och tillbyggnad av kontor i Kramfors
Upphandlingen avser ombyggnad av 3 plan kontorslokaler samt tillbyggnad av matsal. Total bruttoarea ca 2100 m2 varav tillbyggnad ca 250 m2. Objektet är beläget i Kramfors Kommun. Adress: Aspåvägen 1 872 43 Kramfors.
Nybyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Nybyggnad av industri och kontor, brösta 14:14.
Anpassning till förskola i Sollefteå
Avser ombyggnad från fd vårdhemsboende till förskola.
PCB-sanering av Paradisets badhus i Örnsköldsvik
Entreprenaden avser PCB-sanering av byggnadens utvändiga fogmassor samt omfogning.
Ombyggnad av sporthall och omklädningsrum mm i Ånge
Avser ljudåtgärder i idrottshall samt ombyggnad av duschrum och omklädningsrum.
Ombyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar renovering och ombyggnad av kontor vid Hörneborgsvägen 3, 892 50 Domsjö.
Ombyggnad av ventilationsanläggning i Sundsvall
Entreprenaden omfattar: projektering samt utförande av ventilationsanläggning till fullt färdig anläggning. Omfattningen i detalj framgår av förfrågningsunderlaget.
Om- och tillbyggnad av personallokaler vid ishallen i Ånge
Objektet avser om- och tillbyggnad av befintliga personallokaler vid Ånge ishall.
Nybyggnad av vandrarhem i Ånge
Nybyggnad, "bed & breakfast".
Utvändigt underhåll av gymnastiksal i Sollefteå
Fasadändring på gymnastikhall.
Ombyggnad av butik & kontor i Sundsvall
Bygglov ombyggnad av industrilokal till kontors- och butikslokal inkl. fasadändring.
Restaurering av kyrka i Ramsele
Restaurering av fasad och tjärning av spåntak på Ramsele kyrka.
Ombyggnad av cafeteria i Örnsköldsvik
Ändrad användning från bank till café, wien 5.
Ombyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Ändrad användning från kontor till förskola, ripan 13.
Restaurering av Sidensjö kyrka
Restaurering och tjärning av spåntak på Sidensjö kyrka.
Tillbyggnad av skola i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad skola med miljöhus.
Tillbyggnad av skola i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad skola.
Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad affärshus.
Tillbyggnad av stadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad entré till stadshuset.
Ombyggnad av tennishall i Sundsvall
Bygglov om- och tillbyggnad tennishall.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Sundsvall
Bygglov fasadändring idrottshall.
Utvändigt underhåll av kontor i Sundsvall
Bygglov fasadändring kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av skola i Sundsvall
Bygglov fasadändring skola.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Anmälan ombyggnad kontorsbyggnad.
Ombyggnad av butik i Sundsvall
Anmälan ombyggnad matvarubutik.
Ombyggnad av bensinstation i Sundsvall
Anmälan installation av oljeavskiljare.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Timrå
Ansökan bygglov - fasadändring.
Ombyggnad av personallokal i Timrå
Ansökan bygglov - ombyggnad av lokaler till arbetarbostäder samt uppförande av arbetarbaracker.
Utvändigt underhåll av garage i Sundsvall
Bygglov fasadändring garageport.
Nybyggnad av carport i Härnösand
Bygglov - nybyggnad av carport.
Nybyggnad av kontor i Härnösand
Bygglov - tidsbegränsat för kontorsetablering.
Nybyggnad av cafeteria i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av kafépaviljong.
Nybyggnad av automatstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av drivmedelsanläggning. tidsbegränsat t.o.m 2022-05-01.
Nybyggnad av automatstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av drivmedelsstation Vävskeden 2, Nolby 2:11.
Nybyggnad av telestation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av kopplingskiosk.
Nybyggnad av garage i Sundsvall
Bygglov nybyggnad garage.
Nybyggnad av telestation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad teknikbod för fibernät.
Nybyggnad av telestation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad teknikbyggnad för värmepump.
Utvändigt underhåll av danslokal i Sundsvall
Bygglov fasadändring nöjeslokal.
Ombyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad affärshus.
Nybyggnad av paviljong i Ånge
Bygglov paviljong.
Tillbyggnad av matsal i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad restaurang-matsal.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande, från butik till livsmedelsaffär.
Nybyggnad av barack i Sundsvall
Bygglov övrigt modul för tillfällig lösning av lokalbehov.
Inredning av omklädningsrum i Sundsvall
Inredning till omklädningsrum och dusch i sporthall.
Ombyggnad av ventilationgården Gideågården Örnsköldsvik
Installation av anordning för ny ventilation, norrgissjö 5:21.
Ombyggnad av kontor i Sollefteå
Installation av ny ventilation i kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Örnsköldsvik
Installation av solcellsanläggning, själevads prästbord 1:95.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av omklädningsdel, anundsjö prästbord 1:119.
Tillbyggnad av restaurang i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av restaurang, uteservering med takterrass, strandkajen 7.
Utvändigt underhåll av restaurang i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av restaurangbyggnad, altan, björna 5:5.
Ombyggnad av pensionat i Kramfors
Ändrad användning av enbostadshus till pensionat b & b.
Nybyggnad av garage i Örnsköldsvik
Uppföra komplementbyggnad, garage, norrvåge 4:33.
Utvändigt underhåll av kontor i Sollefteå
Uppförande av ny utrymningstrappa på kontorsbyggnad.
Nybyggnad av garage i Örnsköldsvik
Rivning och nybyggnad av flerbilsgarage, norrlungånger 3:33.
Rivning av garage i Sundsvall
Rivningslov rivning garage.
Nybyggnad av telestation i Kramfors
Teknikbod - bef rivs och ny byggs.
Ombyggnad av scen i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov från 2017-05-01 till 2017-09-15 flytt av utescen.
Tillbyggnad av servering i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov till 2022-04-11 tillbyggnad av hotell med uteservering.
Nybyggnad av toalett i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov till 2022-06-30 för uppförande av toalettmodul Öde 1:74,Stockvik 5:1.
Tillbyggnad av konferenscentrum i Kramfors
Tillbyggnad av besökscenter.
Tillbyggnad av garage i Sollefteå
Tillbyggnad av garage.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Örnsköldsvik
Fasadändring, utökad solavskärmning, sjukhuset 1.
Nybyggnad av garage i Örnsköldsvik
Nybyggnad av cykelgarage, cykelskydd, sjukhuset 1.
Utvändigt underhåll av ishall i Kramfors
Nybyggnad av entrétak på latbergshallen.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: