Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Västernorrlands län

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 130 st.

Renovering och tillbyggnad av grundskola på Alnö
Ca 1500-3000 kvm tillbyggnad. Hus A, om- och tillbyggnad av befintliga lokaler. Hela projektet består av 5 delar.
Ombyggnad av gymnasieskola i Sollefteå
Objektet avser ombyggnad av skola med tillhörande idrottshall samt uppdatering av tekniska system
Nybyggnad av Biltema varuhus i Örnsköldsvik
Projektet avser nybyggnad av varuhus. Byggstart tidigast hösten 2017. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Sundsvall
Totalrenovering av befintlig fastighet samt eventuellt tillbyggnad.
Nybyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Nybyggnad av Ängsmarkens förskola.
Rivning och nybyggnad av förskola i Sundsvall
Ur lokalutredning. Tidiga planer. Uppskattad oklar byggstart och kostnad. Omfattning ej fastställd.
Om- och tillbyggnad av kontorslokaler i Härnösand
Objektet avser om- och tillbyggnad av omklädningsrum, kontor och gemensamhetsutrymmen för Härnösands Energi och Miljö AB.
Tillbyggnad av förskola i Matfors
Rivning av bef modul och utbyggnad av huvudbyggnaden med 2 avdelningar.
Renovering av idrottshall vid grundskola på Alnö
Hus B, ombyggnad av lokaler i idrottshall.
Nybyggnad av hotell i Kramfors
Ca 8-10 innovativa och exklusiva fristående boendeenheter utformade för att smälta in i naturen, placerade på Förbergets norra sluttning.
Tillbyggnad av kontor/centrumfastighet i Härnösand
Detaljplan avser möjlighet till tillbyggnad på ca 1000 kvm.
Nybyggnad av skola i Härnösand
Bygglov - nybyggnad av skollokal.
Om- & tillbyggnad av skola i Härnösand
Bygglov - om- och tillbyggnad av skolbyggnad.
Anpassning till förskola i Sollefteå
Avser ombyggnad från fd vårdhemsboende till förskola.
Om- och tillbyggnad av förskola i Ljustadalen
Totalt handlar det om tre nya avdelningar och 40 platser till en kostnad på sex miljoner kronor.
Tillbyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industribyggnad, kontor, frysrum, slussar, önet 1:1.
Om/tillbyggnad för fordonsprogrammet på skola i Kramfors
Flytt av fordonsprogrammets verkstad och lokaler till Ådalsskolan.
Nybyggnad av museum i Kramfors
Nybyggnad av konstmuseum/filosofiskt hus.
Tillbyggnad & rivning av skola i Örnsköldsvik
Örnsköldsviks kommun upphandlar en delad entreprenad avseende om- och tillbyggnad av Höglidenskolan, E1, rivning, sanering, bygg och mark, E2, El & Telesystem, E3, VS-anläggning, E4, Luftbehandling, E5, Hiss och är en totalentreprenad.
Rivning samt nybyggnad av garage i Örnsköldsvik
AB Övikshem upphandlar totalentreprenad avseende rivning av befintligt flerbilsgarage samt uppförande av nytt flerbilsgarage.
Ombyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad av affärshus samt skyltar.
Installation av pelletspanna vid skola och servicehem i Stöde
Upphandlingen omfattar totalt 2 st pelletspannor (containerlösning) och anbudet skall omfatta helt färdigt system inkl. rivning och borttransport av befintliga pelletspannor.
Takbyte på teater i Härnösand
Objektet avser renovering av tak inklusive kompletteringar.
Nybyggnad av garage, förråd och mur i Örnsköldsvik
Nybyggnad, täppan 8. Garage/förråd, stödmur, balkonger och entreer på bostadhus.
Ombyggnad av förskola i Sundsvall
Tidiga oklara planer, lokalutredningar pågår. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av butik i Sollefteå
Ombyggnad av butiksentré.
Ombyggnad av restaurang i Kramfors
Ändrad användning av planlösning i restaurang prestige. Brandskydd.
Ombyggnad av restaurang i Örnsköldsvik
Ändrad användning från kontor till restaurang/café/kontor, bern 9.
Ombyggnad av skola i Sundsvall
Bygglov ombyggnad och fasadändring.
Ombyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad affärshus.
Tillbyggnad av räddningscentral i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av ambulansgarage.
Ombyggnad av gym i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från kontor/lokal till gym/reabilitering.
Ombyggnad av skola i Timrå
Ansökan bygglov - om- och tillbyggnad av skola.
Nybyggnad av bensinstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad, drivmedelsanläggning.
Ombyggnad av förskola i Timrå
Anmälan - ombyggnad samt ändrad användning från mottagningskök och personalrum till förskoleavdelning.
Nybyggnad av garage i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av garage.
Utvändigt underhåll av restaurang i Härnösand
Bygglov och startbesked - fasadändring och skyltar.
Tillbyggnad av garage i Timrå
Ansökan bygglov - tillbyggnad av affärslokal med garage/förråd.
Nybyggnad av carport i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av carport.
Nybyggnad av garage i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av garage.
Nybyggnad av garage i Sundsvall
Bygglov nybyggnad garage.
Nybyggnad av telestation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad teknikbod.
Ombyggnad av cafeteria i Härnösand
Bygglov - ändrad användning kontor till bostad samt butik till café.
Utvändigt underhåll av affärshus i Sundsvall
Bygglov fasadändring affärshus.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Sundsvall
Bygglov fasadändring idrottshall.
Utvändigt underhåll av skola i Sundsvall
Bygglov fasadändring skola.
Tillbyggnad av ridhus i Sundsvall
Bygglov färdigställande av ridhus.
Utvändigt underhåll av kulturhus i Härnösand
Bygglov för fasadändring - muralmålning.
Utvändigt underhåll av kontor i Härnösand
Bygglov för fasadändring.
Tillbyggnad av personallokal i Ånge
Bygglov, tillbyggnad fikarum.
Utvändigt underhåll av affärshus i Härnösand
Bygglov/startbesked - fasadändring/skyltar.
Nybyggnad av paviljong i Ånge
Bygglov paviljong.
Tillbyggnad av bensinstation i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av befintlig servicestation.
Tillbyggnad av carport i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad carport för flerbostadshus.
Tillbyggnad av carport i Ånge
Bygglov tillbyggnad carport.
Tillbyggnad av skola i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad med skollokaler.
Tillbyggnad av garage i Kramfors
Ändrad användning/tillbyggnad av garage till slipbox.
Tillbyggnad av vinterträdgård i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av vinterträdgård, österalnäs 3:5.
Ombyggnad av affärshus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad och ändrad användning från lokaler till handel, högland 36:24.
Ombyggnad av skola i Kramfors
Utbyggnad av ventilationsaggregat.
Ombyggnad av skola i Örnsköldsvik
Väsentlig ändring av byggnad, som påverkar brandskyddet, trehörningsjö 1:252.
Ombyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Väsentlig ändring av bärande delar privat förskola, gimåt 1:52.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Kramfors
Ändrad användning av fasad. ta bort fönster i markplan.
Tillbyggnad av hembygdsgård i Kramfors
Tillbyggnad av bygdegård.
Tillbyggnad av carport i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av carport, kroksta 6:69.
Tillbyggnad av skola i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2020-08-07 tillbyggnad av skolpaviljonger.
Nybyggnad av carport i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov till 2020-12-31 nybyggnad av carport/förråd.
Tillbyggnad av båthus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av befintligt båthus, domsjö 35:15.
Ombyggnad av församlingshus i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från förrådsbyggnad till pilgrimscenter, installation av eldstad/rökkanal.
Nybyggnad av servicebyggnad i Sollefteå
Nybyggnad av servicebyggnad på rastplats.
Nybyggnad av telestation i Kramfors
Nybyggnad av teknikbod för fiberoptiskt bredbandsnät.
Nybyggnad av telestation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av teknikbod, främmerhörnäs 4:7.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: