Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Västernorrlands län

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 111 st.

Renovering och tillbyggnad av grundskola på Alnö
Ca 1500-3000 kvm tillbyggnad. Hus A, om- och tillbyggnad av befintliga lokaler. Hela projektet består av 5 delar.
Nybyggnad av Biltema varuhus i Örnsköldsvik
Projektet avser nybyggnad av varuhus. Byggstart tidigast hösten 2017. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Sundsvall
Totalrenovering av befintlig fastighet samt eventuellt tillbyggnad.
Nybyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Örnsköldsviks kommun upphandlar en delad entreprenad omfattande nybyggnad av Ängsmarkens förskola.
Nybyggnad av butik i Kramfors
Förhandsbesked för nybyggnad av butik, verkstad, garage.
Tillbyggnad och renovering av förskola på Bosvedjan, Sundsvall
Objektet avser: Ombyggnad av befintliga förskolelokaler, Tillbyggnad av förskolelokaler i ett plan, Rivning av 2 mindre förråd, Tillbyggnad av förråd (ersätter de två mindre förråden).
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov ombyggnad kontor.
Renovering av idrottshall vid grundskola på Alnö
Hus B, ombyggnad av lokaler i idrottshall.
Nybyggnad av kontor och industrihus i Sundsvall
Nybyggnad av kontor och industrihus.
Om- och tillbyggnad av kontorslokaler i Härnösand
Objektet avser om- och tillbyggnad av omklädningsrum, kontor och gemensamhetsutrymmen för Härnösands Energi och Miljö AB.
Om/tillbyggnad för fordonsprogrammet på skola i Kramfors
Flytt av fordonsprogrammets verkstad och lokaler till Ådalsskolan.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Ombyggnad av kontor.
Om- och tillbyggnad av kontor i Kramfors
Upphandlingen avser ombyggnad av 3 plan kontorslokaler samt tillbyggnad av matsal. Total bruttoarea ca 2100 m2 varav tillbyggnad ca 250 m2. Objektet är beläget i Kramfors Kommun. Adress: Aspåvägen 1 872 43 Kramfors.
Nybyggnad av museum i Kramfors
Nybyggnad av konstmuseum/filosofiskt hus.
Anpassning till förskola i Sollefteå
Avser ombyggnad från fd vårdhemsboende till förskola.
PCB-sanering av Paradisets badhus i Örnsköldsvik
Entreprenaden avser PCB-sanering av byggnadens utvändiga fogmassor samt omfogning.
Ombyggnad av sporthall och omklädningsrum mm i Ånge
Avser ljudåtgärder i idrottshall samt ombyggnad av duschrum och omklädningsrum.
Ombyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar renovering och ombyggnad av kontor vid Hörneborgsvägen 3, 892 50 Domsjö.
Ombyggnad av ventilationsanläggning i Sundsvall
Entreprenaden omfattar: projektering samt utförande av ventilationsanläggning till fullt färdig anläggning. Omfattningen i detalj framgår av förfrågningsunderlaget.
Om- och tillbyggnad av personallokaler vid ishallen i Ånge
Objektet avser om- och tillbyggnad av befintliga personallokaler vid Ånge ishall.
Restaurering av Sidensjö kyrka
Restaurering och tjärning av spåntak på Sidensjö kyrka.
Ombyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Ändrad användning från kontor till förskola, ripan 13.
Ombyggnad av affärshus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad och ändrad användning från lokaler till handel, högland 36:24.
Ombyggnad av butik & kontor i Sundsvall
Bygglov ombyggnad av industrilokal till kontors- och butikslokal inkl. fasadändring.
Tillbyggnad av skola i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad skola med miljöhus.
Tillbyggnad av skola i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad skola.
Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad affärshus.
Tillbyggnad av stadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad entré till stadshuset.
Tillbyggnad av skola i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad med skollokaler.
Utvändigt underhåll av kontor i Sundsvall
Bygglov fasadändring kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av skola i Sundsvall
Bygglov fasadändring skola.
Rivning samt nybyggnad av garage i Örnsköldsvik
AB Övikshem upphandlar totalentreprenad avseende rivning av befintligt flerbilsgarage samt uppförande av nytt flerbilsgarage.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Anmälan ombyggnad kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Sundsvall
Bygglov fasadändring idrottshall.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Timrå
Ansökan bygglov - fasadändring.
Nybyggnad av toalett i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av wc-byggnad och strandskydd.
Nybyggnad av carport i Härnösand
Bygglov - nybyggnad av carport.
Nybyggnad av kontor i Härnösand
Bygglov - tidsbegränsat för kontorsetablering.
Utvändigt underhåll av garage i Sundsvall
Bygglov fasadändring garageport.
Ombyggnad av butik i Sundsvall
Anmälan ombyggnad matvarubutik.
Ombyggnad av bensinstation i Sundsvall
Anmälan installation av oljeavskiljare.
Nybyggnad av automatstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av drivmedelsanläggning. tidsbegränsat t.o.m 2022-05-01.
Nybyggnad av automatstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av drivmedelsstation Vävskeden 2, Nolby 2:11.
Nybyggnad av garage i Sundsvall
Bygglov nybyggnad garage.
Nybyggnad av telestation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad teknikbod för fibernät.
Nybyggnad av telestation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad teknikbyggnad för värmepump.
Ombyggnad av tennishall i Sundsvall
Bygglov om- och tillbyggnad tennishall.
Tillbyggnad av matsal i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad restaurang-matsal.
Utvändigt underhåll av garage i Örnsköldsvik
Fasadändring foliera garageportar, högland 36:22.
Utvändigt underhåll av gymnastiksal i Sollefteå
Fasadändring på gymnastikhall.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Örnsköldsvik
Installation av solcellsanläggning, själevads prästbord 1:95.
Nybyggnad av carport i Örnsköldsvik
Nybyggnad av carport, hörnett 31:106.
Nybyggnad av garage i Örnsköldsvik
Nybyggnad av cykelgarage, cykelskydd, sjukhuset 1.
Nybyggnad av garage i Örnsköldsvik
Nybyggnad av garage och carport, egypten 8.
Nybyggnad av garage i Örnsköldsvik
Nybyggnad av garage, hummelvik 3:71.
Nybyggnad av kiosk i Örnsköldsvik
Nybyggnad av kiosk, garage och läktartak, högland 55:3.
Utvändigt underhåll av restaurang i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av restaurangbyggnad, altan, björna 5:5.
Ombyggnad av pensionat i Kramfors
Ändrad användning av enbostadshus till pensionat b & b.
Utvändigt underhåll av kontor i Sollefteå
Uppförande av ny utrymningstrappa på kontorsbyggnad.
Nybyggnad av garage i Örnsköldsvik
Rivning och nybyggnad av flerbilsgarage, norrlungånger 3:33.
Rivning av garage i Sundsvall
Rivningslov rivning garage.
Nybyggnad av telestation i Kramfors
Teknikbod - bef rivs och ny byggs.
Ombyggnad av scen i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov från 2017-05-01 till 2017-09-15 flytt av utescen.
Nybyggnad av toalett i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov till 2022-06-30 för uppförande av toalettmodul Öde 1:74,Stockvik 5:1.
Tillbyggnad av konferenscentrum i Kramfors
Tillbyggnad av besökscenter.
Tillbyggnad av klubbhus i Kramfors
Tillbyggnad av föreningshus, takad altan och ramp.
Nybyggnad av telestation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av teknikbod, billsta 8:39,.
Nybyggnad av telestation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av teknikbod, mellansel 3:61, e-tjanst.
Nybyggnad av telestation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av teknikbod, själevads-myckling 1:11, e-tjänst.
Nybyggnad av telestation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av teknikbod, västerbacke s:3, e-tjanst.
Nybyggnad av telestation i Kramfors
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Kramfors
Nybyggnad av teknikbod-fiber ,Hammar 2:34.
Renovering av kyrka i Njurunda
Målning, tjärning och fönster.
Ny ishockeysarg i NHK Arena i Sörberge, Timrå
Objektet avser utbyte av ishockeysarg i NHK Arena.
Utvändig målning av terminalbyggnad i Kramfors
Utvändig målning av terminalbyggnad, Höga Kusten Airport.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: