Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Umeå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nya byggnader med centrumskapande verksamheter i Umeå
Detaljplanen tillåter en byggnation på 6 våningar med en uppskattad möjlig exploatering på minst 15 000 kvm BTA.
Om- och tillbyggnad av grundskola/gymnasieskola i Umeå
Projektet omfattar totalrenovering av både ytskikt och tekniska installationer samt tillbyggnad på fastigheten Läroverket 1 Fridhemsgymnasiet i Umeå Kommun. Fastigheten har en total yta av ca 30 000 m² BTA. Tillbyggnad kommer att ske med ca 1500 m², ny entré, café samt reception.
Nybyggnad av sjukhusbyggnad i Umeå
Byggnaden ska innehålla lokaler för sjukhusapotek, IVF-klinik, AHS och Cancercentrum.
Nybyggnad av kontor i Umeå
Nybyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av psykiatribyggnad NUS i Umeå
Byggnadens värmesystem ska försörjas av ett geoenergilager av typ borrhålslager placerat delvis under byggnaden. Till borrhålslagret ska kopplas 2 st värmepumpar placerade i teknikcentral i källarplan. Byggprojektet avser en fristående nybyggnation av by 28 vid NUS. Byggnaden kommer att inrymma psykiatrisk dagvård, mottagningar samt vårdavdelningar för BUP, allmän psykiatri och rättspsykiatri. Byggnaden omfattar 5 våningsplan med en area BTA på 33 000 m² med anslutningskulvertar och skywalk till övriga sjukhuset. Avser delentreprenad: DE04 - Luftbehandlingsentreprenad inklusive styr, delentreprenaden DE03 - Sprinklerentreprenad, delentreprenaden DE05 - Elentreprenad, delentreprenaden GE01 (DE01) Husbyggnad inklusive Mark och Rivning, delentreprenad DE02 - rörentreprenad samt delentreprenaden DE06 - Hissentreprenad.
Nybyggnad av förskola i Umeå
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av förskola i Umeå
Nybyggnad av förskola med 6 avdelningar, hörselanpassad.
Tillbyggnad av skola i Umeå
Sörfors skola F-9.
Nybyggnad av godsterminal i Umeå
Umeå kommun avser att bygga ny godsterminal med tillhörande spår och vägar inom Umeå Hamn. Inom arbetsområdet finns förorenade områden där destruktion av oljerester skett. I entreprenaden ingår sanering av det förorenade området.
Om- och tillbyggnad av livsmedelsbutik, Umeå
Ombyggnad av butik samt påbyggnad med 2 våningar.
Utvändigt underhåll samt renovering av kontor i Umeå
Fastigheten ska renoveras. Bottenvåningen ska göras om till butikslokaler. Fasaden ska öppnas upp i markplan med "skyltfönster", delar av fasaden ska återställas till ursprungsskick. Huset ska putsas om och ändra färg från blått till gult. Fasadarbeten ska vara färdiga sommaren 2018. Huset är kulturmärkt enligt Umeå kommun.
Nybyggnad av kontor i Umeå
Nybyggnad av kontor, verkstad, förråd och logistikhall.
Nybyggnad förskola i Obbola
Upphandlingen avser nybyggnad av förskolan Gunghästen i Obbola. I entreprenaden ingår rivning av befintlig byggnad enligt upphandlingsdokumenten.
Tillbyggnad av affärshus i Umeå
Tillbyggnad av handelslokal. Fastigheten kommer att byggas för att uppfylla miljöcertifieringskraven enligt LEED silver.
Nybyggnad av inomhushall i Umeå
43 x 26m stor hall.
Nybyggnad av förskola i Olofsdal Umeå
Nybyggnad av förskola i Olofsdal, Umeå.
Nybyggnad av förskola i Taveliden Umeå
Nybyggnad av förskola i Taveliden, Umeå.
Utvändigt underhåll av förskola i Umeå
Fasadändring av förskola, rivning av fem förråd samt nybyggnad av två förråd.
Ombyggnad till grundskola F-9 i Umeå
Konvertering Solskenet till grundskola F-9.
Utvändig målning 2018, Umeå kommun
Avser utvändig målning under sommaren 2018 som upphandlas i 6 paket, varje objekt avser en separat entreprenad. Paket: Yttersjö förskola, Kasamark skola, Gurkan dagverksamhet, 4H Ladugård, Luvan förskola. Paket 2: Tavelsjö brandstation, Tavelsjö skola, Forslunda gymnasiet, Sörfors förskola, Klockargården. Paket 3: Nolia, Missionären Förskola Paket 4: Professorn förskola, Mjölken förskola, Anumark Gruppboende, Tenniscentrum Nydala, Bräntbergskolan, Fröhuset förskola. Paket 5: Storsjöskolan, Sörgården Sörmjöle, Sjöfruskolan Paket 6: Rampljusallén gruppboende, Visionen förskola
Installation av domstolstele- och presentationsteknik till Umeå Tingsrätt och Förvaltningsrätt
Entreprenaden består i byte av befintliga installationer till nya installationer för AV-system. I vissa av utrymmena kommer det placeras ny inredning och nya ytskikt.
Ramavtal avseende glasreparationer, Umeå kommun m fl
Avtalstid 2 år med möjlighet till förlängning.
Installation av nya UPS-aggregat till Umeå kommun
Avser installation av fyra nya UPS aggregat med tillhörande utrustning åt Umeå kommun. Arbetet ska bedrivas som en totalentreprenad med el-entreprenören som totalentreprenör.
Nybyggnad av administrationsbyggnad i Umeå
Tidiga planer för nya kontor som kommer att ligga mellan sjukhuset och universitetet i Umeå.
Tillbyggnad av förskola i Rödäng
Tillbyggnad med 1 avdelning.
Utbyte av trygghetslarm i Umeå kommun
Utbyte av trygghetslarm.
Etablering av Taco Bar i Umeå
Taco Bar kan komma att etablera en Tex Mex-restaurang i Umeå. Företaget önskar hitta lämplig lokal. För dagen är inget konkret. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av projektkontor i Umeå
Avser ombyggnad av befintliga lokaler avsedda för projektkontor, omfattar ombyggande av interiör, fasad samt tillhörande markarbeten.
Byte av allmänbelysning i museum i Umeå
Entreprenaden omfattar byte av allmänbelysning i tre (3) utställningssalar. I arbetet ingår demontering av befintliga armaturer, belysningsskenor och kablage. Montering av ny belysning och driftsättning samt programering i styrsystemet KNX.
Byte av ventilationsaggregat på kontor i Umeå
Avser byte av 3 ventilationsaggregat i beställarens lokaler på kv Fogen, Löpevägen 3 samt Vikingen (Elverkshuset) och Smörasken Storgatan 34 i Umeå.
Ombyggnad av bostad och kontor i Umeå
Entreprenaden omfattar ombyggnationer vid beställarens lokaler. Testhuset kv. Ryttaren, Brogatan 15 Umeå.
Tillbyggnad av garage i Umeå
Tillbyggnad av ambulansstation och garage med garage, förråd och carport samt nybyggnad av parkeringsplatser.
Tillbyggnad av förskola i Umeå
Tillbyggnad av förskola Varglyan 4-6 avdelningar, Umeå.
Tillbyggnad av idrottshall i Umeå
Tillbyggnad av idrottshall.
Rivning av förskola i Umeå
Rivning av befintlig förskola innan nybyggnad.
Nybyggnad av kontor i Umeå
Tidsbegränsad ansökan för 2 st. kontorsmoduler till 2022-11-12.
Nybyggnad av förskola i Umeå
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förskola och två förråd t.o.m 2023-01-31 Böleå 7:18,7:24.
Ombyggnad av utbildningslokal i Umeå
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från del av kontor till utbildningslokal tom 2022-10-05.
Nybyggnad av garage i Umeå
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av cykelgarage och cykelskärmtak tom 2027-08-01.
Nybyggnad av kontor i Umeå
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av kontorsmodul tom 2022-12 31.
Tillbyggnad av servering i Umeå
Tidsbegränsat lov för serveringsbod till uteservering from 2018-04-23 tom 2018-09-04.
Nybyggnad av garage i Umeå
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av telestation i Umeå
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av toalett i Umeå
Nybyggnad av toalettkabin.
Tillbyggnad av samlingslokal i Umeå
Tillbyggnad av samlingslokal.
Tillbyggnad av garage i Umeå
Tillbyggnad av garage med förråd och carport.
Utvändigt underhåll av helikopterhangar i Umeå
Tillbyggnad av hangarbyggnad med balkong samt fasadändring.
Tillbyggnad av automatstation i Umeå
Tillbyggnad av dieselanläggning.
Utvändigt underhåll av affärshus i Umeå
Fasadändring av handelsbyggnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Umeå
Fasadändring av handelslokal - ny dörr.
Utvändigt underhåll av affärshus i Umeå
Fasadändring av handelslokal med uppsättning av solceller.
Utvändigt underhåll av affärshus i Umeå
Fasadändring av handelslokal.
Utvändigt underhåll av skola i Umeå
Fasadändring av skywalk gällande ytskikt.
Nybyggnad av båthus i Umeå
Nybyggnad av 16 st båthus.
Nybyggnad av carport i Umeå
Nybyggnad av 2 st carportar.
Nybyggnad av carport i Umeå
Nybyggnad av carport och soprum samt förråd.
Nybyggnad av carport i Umeå
Nybyggnad av carport.
Utvändigt underhåll av affärshus i Umeå
Fasadändring med ny kulör för fasadband och skyltyta samt ny entré och skärmtak.
Renovering av kök vid Energicentrum i Klabböle, Umeå
Entreprenaden omfattar renovering av befintligt kök vid Umeå Energicentrum.
Byte av yttre armaturer på skolor/förskolor i Umeå kommun
Befintliga utomhusarmaturer ska monteras ned och nya LED armaturer ska monteras. Förskolorna Dungen, Karet, Kungsgården, Kragen och Fröhuset ska vara genomförda senast 20180330. De sista objekten som ska genomföras är Växthuset/Bilaal förskola, Smörets förskola och Bergatrollets förskola.
Färdigställande av övningslokal för skytte vid polishögskolan, Umeå Universitet
Färdigställande av påbörjad entreprenad av lokal och skjutbana för undervisning, Polishögskolan Umeå universitet. Uppdraget ska vara färdigt och slutbesiktning senast 2 maj.
Rivning av paviljong vid skola i Umeå
Objektet avser rivning av paviljong 3 på Mariehemsskolan samt återställning av mark. Marken lämnas som grusad yta. Total bruttoarea ca 400 m².
Konsultuppdrag gällande dimensionering av resecentrum längs Norrbotniabanans sträckning
Uppdragen som upphandlas är gemensamma för de resecentrum som planeras längs Norrbotniabanan genom kommunerna, men med särskilda förutsättningar och frågeställningar för respektive ort. Kommuner som berörs är Robertsfors, Skellefteå och Umeå kommuner.
Ny utrymningstrappa mm vid kontor i Umeå
Fasadändring avseende ny utrymningstrappa.
Nytt tak på museum vid Energicentrum i Klabböle, Umeå
Entreprenaden omfattar byte av tak på Energicentrum vid Umeå Energicentrum.
Målning av fasader på museum och cementbod vid Energicentrum i Klabböle, Umeå
Entreprenaden omfattar målning av fasader på museet och cementboden vid Umeå Energicentrum.
Rivning av kyrka i Umeå
Rivning av det gamla bönhuset och en komplementbyggnad.
Renovering av kyrka i Umeå
Ombuntning av bänkar, knäfall altarring.
Invändigt underhåll i kyrka i Hörnefors
Åtgärda fuktproblem i vägg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: