Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Umeå

Om- och nybyggnad av kontor och butiker i Umeå
Det är främst kontor som byggs och ca 1000 kvm handelsytor. En ny huskropp, 12 nya våningar byggs ovanpå bef byggnad och en byggnad rivs. Omfattar totalt 17 000 kvm.
Om- och tillbyggnad av grundskola/gymnasieskola i Umeå
Projektet omfattar totalrenovering av både ytskikt och tekniska installationer samt tillbyggnad på fastigheten Läroverket 1 Fridhemsgymnasiet i Umeå Kommun. Fastigheten har en total yta av ca 30 000 m² BTA. Tillbyggnad kommer att ske med ca 1500 m², ny entré, café samt reception.
Om- och nybyggnation av by 2-4 och 10 vid NUS, Umeå
Om- och tillbyggnad av byggnaderna 2-4 och 10 vid Norrlands universitetssjukhus. Ny helikopterplatta med hiss, nytt yttertak med fläktrum, tilläggsisolering av fasad, byte av fönster, rivning av befintlig helikopterplatta samt påbyggnad av två våningsplan på 10 A och B.
Nybyggnad av kontorshus i Umeå
Underjordiskt parkeringsgarage.
Nybyggnad av sjukhusbyggnad i Umeå
Byggnaden ska innehålla lokaler för sjukhusapotek, IVF-klinik, AHS och Cancercentrum.
Ny- och ombyggnad av Universum på Campus i Umeå
Tillbyggnad på cirka 5000 kvm och en ombyggnad på mellan 6000-7000 kvm.
Påbyggnad av fastighet till hotell i Umeå
Ca 150 rum. Våningarna/rummen lyfts på plats i modulform.
Nybyggnad av förskola, villor, hyreslägenheter mm i Hörnefors
Markägare är Hörnefors exploatering AB. Planer finns att sälja marken vidare för nybyggnad av 50-60 st villor, hyreslägenheter, seniorboende, trygghetsboende, gruppboende samt eventuellt en förskola.
Nybyggnad av idrottshallar och kontor i Umeå
Fotbollshall, allaktivitetshall samt kontor, placering oklar.
Nybyggnad av psykiatribyggnad NUS i Umeå
Byggprojektet avser en fristående nybyggnation av by 28 vid NUS. Byggnaden kommer att inrymma psykiatrisk dagvård, mottagningar samt vårdavdelningar för BUP, allmän psykiatri och rättspsykiatri. Byggnaden omfattar 5 våningsplan med en area BTA på 33 000 m² med anslutningskulvertar och skywalk till övriga sjukhuset. Denna upphandling avser delentreprenaden DE04 - Luftbehandlingsentreprenad inklusive styr, delentreprenaden DE03 - Sprinklerentreprenad, delentreprenaden DE05 - Elentreprenad, delentreprenaden GE01 (DE01) Husbyggnad inklusive Mark och Rivning, delentreprenad DE02 - rörentreprenad samt delentreprenaden DE06 - Hissentreprenad.
Nybyggnad av klätterhall i Umeå
17 meter fri klätterhöjd.
Nybyggnad av förskola i Umeå
Nybyggnad av förskola.
Utvändigt underhåll samt renovering av kontor i Umeå
Fastigheten ska totalrenoveras. Bottenvåningen ska göras om till butikslokaler, plan 2 och 3 ska utgöras av kontorslokaler som är anpassade till dagens krav avseende klimat, ytstorlek per arbetsplats och tillgänglighet. Fasaden ska öppnas upp i markplan med "skyltfönster", delar av fasaden ska återställas till ursprungsskick. Huset ska putsas om och ändra färg från blått till gult. Fasadarbeten ska vara färdiga sommaren 2018. Huset är kulturmärkt enligt Umeå kommun.
Nybyggnad av godsterminal i Umeå
Umeå kommun avser att bygga ny godsterminal med tillhörande spår och vägar inom Umeå Hamn. Inom arbetsområdet finns förorenade områden där destruktion av oljerester skett. I entreprenaden ingår sanering av det förorenade området.
Om- och tillbyggnad av livsmedelsbutik, Umeå
Ombyggnad av butik samt påbyggnad med 2 våningar.
Nybyggnad av aktivitetscenter i Umeå
Nybyggnad av äventyrshall.
Tillbyggnad av affärshus i Umeå
Tillbyggnad av handelslokal. Fastigheten kommer att byggas för att uppfylla miljöcertifieringskraven enligt LEED silver.
Nybyggnad förskola i Obbola
Upphandlingen avser nybyggnad av förskolan Gunghästen i Obbola. I entreprenaden ingår rivning av befintlig byggnad enligt upphandlingsdokumenten.
Tillbyggnad av förskola i Umeå
Nybyggnad av förråd, tillbyggnad av förskola och fasadändring.
Om- & tillbyggnad av butik i Umeå
Om- och tillbyggnad av butiksbyggnad, fasadändring gällande byte av fasadmaterial och rivning av skärmtak.
Ombyggnad till specialistvårdmottagning i Umeå
Omvandlingen av den del där Up2-gallerian låg.
Uppställning av paviljonger i Umeå
Hyra i 15 år av paviljonger till en förskola med 4 avdelningar, personalutrymmen och tillagningskök.
Uppställning av paviljonger i Umeå
Avser uppsättning av paviljong till en förskola med 4 avdelningar, personalutrymmern och tillaggningskök i ca 15 år. på Böleäng i Umeå.
Uppställning av paviljonger i Umeå
Avser uppsättning av paviljong till en förskola med 4 avdelningar, personalutrymmern och tillaggningskök i ca 15 år på Älvan 1 på Tomtebo i Umeå.
Tillbyggnad av kontor i Umeå
Tillbyggnad av kontorshus.
Byte av tak på kontorsfastighet i Umeå
Fasadändring av kontorslokal med byte av takmaterial.
Etablering av Taco Bar i Umeå
Taco Bar kan komma att etablera en Tex Mex-restaurang i Umeå. Företaget önskar hitta lämplig lokal. För dagen är inget konkret. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av hotell i Umeå
Ändrad användning av nattklubb till hotell.
Tillbyggnad av idrottshall i Umeå
Tillbyggnad av idrottshall.
Ombyggnad av skola i Umeå
Tillbyggnad av entré och skywalk, samt ombyggnad av befintligt hus.
Rivning av garage i Umeå
Rivning av garage, förråd och lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Umeå
Fasadändring med ny kulör för fasadband och skyltyta samt ny entré och skärmtak.
Utvändigt underhåll av hotell i Umeå
Fasadändring av hotell.
Utvändigt underhåll av kontor i Umeå
Fasadändring av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Umeå
Nybyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av servicebyggnad i Umeå
Nybyggnad av servicebyggnad.
Nybyggnad av telestation i Umeå
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av förskola i Umeå
Nybyggnad av förskola - tidsbegränsat lov t.o.m. 2022-08-10.
Nybyggnad av garage i Umeå
Nybyggnad av garage/verkstad.
Nybyggnad av carport i Umeå
Nybyggnad av carport.
Utvändigt underhåll av affärshus i Umeå
Fasadändring av handelsbyggnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Umeå
Fasadändring av handelslokal - ny dörr.
Utvändigt underhåll av affärshus i Umeå
Fasadändring av handelslokal.
Rivning av vårdcentral i Umeå
Rivning av vårdbyggnad.
Tillbyggnad av samlingslokal i Umeå
Tillbyggnad av samlingslokal.
Ombyggnad av utbildningslokal i Umeå
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från del av kontor till utbildningslokal tom 2022-10-05.
Nybyggnad av garage i Umeå
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av cykelgarage och cykelskärmtak tom 2027-08-01.
Tillbyggnad av automatstation i Umeå
Tillbyggnad av dieselanläggning.
Färdigställande av övningslokal för skytte vid polishögskolan, Umeå Universitet
Omfattar färdigställande av övningslokal för skytte vid Polishögskolan i Umeå. I entreprenaden ingår tilläggsleveranser för färdigställande av övningslokal för skytte, skyttebana med mer, ingående levereras av material, installation samt viss projektering.
Utvändigt underhåll av butik i Umeå
Fasadändring av butikslokal.
Rivning av paviljong vid skola i Umeå
Objektet avser rivning av paviljong 3 på Mariehemsskolan samt återställning av mark. Marken lämnas som grusad yta. Total bruttoarea ca 400 m².

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: