Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Umeå

Om- och tillbyggnad av grundskola/gymnasieskola i Umeå
Projektet omfattar totalrenovering av både ytskikt och tekniska installationer samt tillbyggnad på fastigheten Läroverket 1 Fridhemsgymnasiet i Umeå Kommun. Fastigheten har en total yta av ca 30 000 m² BTA. Tillbyggnad kommer att ske med ca 1500 m², ny entré, café samt reception.
Nybyggnad av förskola, villor, hyreslägenheter mm i Hörnefors
Markägare är Hörnefors exploatering AB. Planer finns att sälja marken vidare för nybyggnad av 50-60 st villor, hyreslägenheter, seniorboende, trygghetsboende, gruppboende samt eventuellt en förskola.
Nybyggnad av förskola i Umeå
6 st förskoleavdelningar.
Nybyggnad av aktivitetscenter i Umeå
Nybyggnad av äventyrshall.
Nybyggnad förskola i Obbola
Upphandlingen avser nybyggnad av förskolan Gunghästen i Obbola. I entreprenaden ingår rivning av befintlig byggnad enligt upphandlingsdokumenten.
Nybyggnad av gruppboende i Umeå
Ca 40 kvm/lgh. 11 lägenheter i ett hus, varav 6 lägenheter ingår i ett gruppboende.
Ombyggnad av skola i Holmsund
Avser renovering av yttertak, byte av ventilation och invändig renovering av lokaler. Omfattar 8 huskroppar. Kommer att utföras i tre deletapper.
Om- och tillbyggnad av livsmedelsbutik, Umeå
Ombyggnad av butik samt påbyggnad med 2 våningar.
Ombyggnad till butik i Umeå
Rivning av galleria samt ombyggnad av Blomsterlandet m.m.
Om- & tillbyggnad av skola i Umeå
Om- och tillbyggnad samt ändrad användning av verksamhetslokal till skola. Nybyggnad av förråd.
Om- & tillbyggnad av butik i Umeå
Om- och tillbyggnad av butiksbyggnad, fasadändring gällande byte av fasadmaterial och rivning av skärmtak.
Uppsättning av paviljonger i Umeå
Avser uppsättning av paviljong till en förskola med 4 avdelningar, personalutrymmern och tillaggningskök i ca 15 år på Älvan 1 på Tomtebo i Umeå.
Uppsättning av paviljonger i Umeå
Avser uppsättning av paviljong till en förskola med 4 avdelningar, personalutrymmern och tillaggningskök i ca 15 år. på Böleäng i Umeå.
Uppsättning av paviljonger i Umeå
Hyra i 15 år av paviljonger till en förskola med 4 avdelningar, personalutrymmen och tillagningskök.
Utvändig målning av fastigheter i Umeå, Del 1 paket 1
Objekten är uppdelade i 2 paket, varje objekt avser en separat entreprenad, där paket 1 utgör entreprenad: E01, E02, E03 och E04. E01 Bodbyn 1:42, bodbyns skola, Bodbyn 116, 905 95 Umeå. E02 Brännland 2:16, Brännlands skola, Brännlandsvägen 41, 905 92 Umeå. E03 Nanna 5, Fackens hus, Vasagatan 16, 903 29 Umeå. E04 Sörfors 4:24, Sörfors skola, Sörfors 169, 905 88 Umeå.
Hyresgästanpassning till folktandvården i Umeå
Uppdraget avser iordningställande av en ny Folktandvård i före detta bibliotekets lokaler. Ombyggnadsytan är ca 750 m2. Uppdraget är beläget i KV Idun, Umeå Kommun, Gamla biblioteket vid Rådhusesplanaden-Nygatan och ska vara färdigställt under mars 2018.
Ny paviljong vid förskola i Obbola
Umeå kommun avser att hyra 1st. paviljong. Paviljongen ska vara installerad och inflyttningsklar 1 juni 2017. Upphandlingen kommer att avslutas med elektronisk auktion. Auktionen påbörjas tidigast på tredje dagen efter sista anbudsdag. De tre anbudsgivarna som ligger bäst till prismässigt är kvalificerad för auktion, övriga anbudsgivare kommer att uteslutas från utvärdering. Kvalificerade anbudsgivare kommer att bjudas in per e-post till den avslutande auktionen. Vid budgivning måste samma konto användas som när anbudet lämnades in.
Tillbyggnad av kontor i Umeå
Tillbyggnad av kontorshus.
Om- och tillbyggnad av kök för leverans av enportionsmat i Umeå
Objektet avser uppförande av kök samt ombyggnad av kylrum för leverans av enportionsmat. El, vent och vs-arbeten utförs av kommunens ramavtalsentreprenörer.
Tillbyggnad av förskola i Umeå
Nybyggnad av förråd, tillbyggnad av förskola och fasadändring.
Nybyggnad av kontor i Umeå
Nybyggnad av kontor, verkstad, förråd och logistikhall.
Utvändig målning av fastigheter i Umeå, Del 2
Objekten upphandlas i 1 paket, varje objekt avser en separat entreprenad, där paket 1 utgör entreprenad: E01, E02. E01 Stadshuset & Ryttmästaren i centrala Umeå. E02 Kv Motståndet Strömvägen 4 på Västerslätt i Umeå.
Utvändig målning av fastigheter i Umeå, Del 1 paket 2
Objekten är uppdelade i 2 paket, varje objekt avser en separat entreprenad, där paket 2 utgör entreprenad: E05, E06, E07 och E08. E05 Tegelslagaren 5, Kontor, Tegelbruksvägen 6, 907 42 Umeå. E06 Törnet 6, Taggens förskola, Björnbärsvägen 51, 904 35 Umeå. E07 Törnet 7, Törnets förskola, Björnbärsvägen 53, 904 35 Umeå. E08 Ymer 4, Vandrarhem, Västra Esplanaden 10, 903 26 Umeå.
Umeå Vagnverkstad - värmeåtervinning avisningsvatten
Entreprenaden omfattar värmeåtervinningssystem till varmvattenproduktion vid Umeå Vagnverkstad. För att reducera energibehovet vid uppvärmning av tappvarmvatten vid avisning av tågset, installeras tankar med värmeväxlare/kollektorer som mot utgående spillvatten från spolhall värmer ett återvinningssystem. Rörsystem inomhus, utvändigt placerade tankar med tillhörande värmeväxlare samt ledningar i mark ingår i entreprenaden. Länk till förfrågningsunderlag: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ummtbyjkgu
Renovering skiffertak Västerbottens Museum
Entreprenaden omfattar leverans av tjänster och material för fullständig renovering av befintligt skiffertak, som inkluderar papp, Playwood och rote. Alla plåtdetaljer på taket ska också bytas ut. befintlig skiffer ska plockas ner och monteras på nytt och tvättas.
Rivning fastigheten Ymer 1 Umeå
Upphandlingen avser rivning av fastigheten YMER 1 Kungsgatan 47A i Umeå, Bruttoarea 1600 m².
Byte av papptak på skola i Umeå
Avser byte av papptak på Sävar skola.
Utbyte av trygghetslarm i Umeå kommun
Utbyte av trygghetslarm.
Paviljong för omklädningsrum vid skola i Umeå
Upphandlingen omfattar etablering, hyra av samt avetablering av paviljong till Sofiehemsskolan. Upphandlingen kommer att avslutas med elektronisk auktion. Auktionen påbörjas tidigast på tredje dagen efter sista anbudsdag. Kvalificerade leverantörer kommer att bjudas in per e-post till den avslutande auktionen. Vid budgivning måste samma konto användas som när anbudet lämnades in.
Ombyggnad av idrottshall i Umeå
Ändrad användning av industrilokal till idrottsanläggning.
Ombyggnad av hotell i Umeå
Ändrad användning av nattklubb till hotell.
Ombyggnad av idrottshall i Umeå
Ändrad användning från industrihall till paddeltennishall, nya parkeringsplatser samt mindre fasadändring gällande ny dörr.
Utvändigt underhåll av kontor i Umeå
Fasadändring av kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Umeå
Fasadändring av kontorslokal.
Nybyggnad av garage i Umeå
Nybyggnad av garage/verkstad.
Utvändigt underhåll av kontor i Umeå
Fasadändring avseende utrymningstrappa.
Nybyggnad av garage i Umeå
Nybyggnad av garage samt rivning av befintliga garage.
Nybyggnad av automatstation i Umeå
Nybyggnad av sjömack/bränslecontainer.
Nybyggnad av toalett i Umeå
Nybyggnad av toalettbyggnad.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Umeå
Fasadändring av kvartersgård med byte av takmaterial.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Umeå
Ändrad användning från kontor till tandläkarmottagning.
Utvändigt underhåll av kontor i Umeå
Tillbyggnad av kontorslokal med terrass/skärmtak.
Nybyggnad av förskola i Umeå
Tidsbegränsat lov för förskola t.o.m. 2019-12-31.
Ombyggnad av kontor i Umeå
Tidsbegränsat lov för ändrad användning från handel till kontor tom 2025-07-01.
Tillbyggnad av carport i Umeå
Tillbyggnad av byggnad med carport.
Tillbyggnad av fritidshem i Umeå
Tillbyggnad av fritids med entré och handikapptoalett.
Förbättring av taksäkerhet på fastigheter i Umeå kommun
Avser förbättring av taksäkerhet av varierande art och omfattning på 43 st. utvalda fastigheter som förvaltas av kommunen.
Nytt passagesystem på brandstation i Umeå
Entreprenaden omfattar leverans av tjänster och material för fullständiga installationer med funktionsansvar för passagesystem till fullt driftsfärdigt skick, samt demontering av befintligt system.
Nytt brandlarm till skola i Hörnefors
Entreprenaden omfattar leverans av tjänster och material för fullständiga installationer med funktionsansvar för nytt brandlarm till fullt driftsfärdigt skick, samt demontering av befintligt system.
Tillbyggnad av affärshus i Umeå
Tillbyggnad av handelslokal, ny entré.
Renovering av gravkapell i Umeå
Invändig ommålning m.m.
Utvändigt underhåll av skola i Umeå
Fasadändring av skolbyggnad.
Rivning av kontor i Umeå
Rivning av kontorshus.
Fasadarbeten på gravkapell i Hörnefors
Fasadarbete på gravkapellet i Hörnefors.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: