Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Umeå

Om- och nybyggnad av kontor och butiker i Umeå
Det är främst kontor som byggs och ca 1000 kvm handelsytor. En ny huskropp, 12 nya våningar byggs ovanpå bef byggnad och en byggnad rivs. Omfattar totalt 17 000 kvm. Byggstart tidigast slutet 2017.
Om- och tillbyggnad av grundskola/gymnasieskola i Umeå
Projektet omfattar totalrenovering av både ytskikt och tekniska installationer samt tillbyggnad på fastigheten Läroverket 1 Fridhemsgymnasiet i Umeå Kommun. Fastigheten har en total yta av ca 30 000 m² BTA. Tillbyggnad kommer att ske med ca 1500 m², ny entré, café samt reception.
Ny och ombyggnad av kontor och butik i Umeå
Man bygger om 2 st fastigheter samt nybyggnad av 2 st fastigheter, omfattning ej fastställd. 8-10 våningar kan det bli i nyproduktionen. Rivning av flerbostadshus. Eventuellt blir det hyresrätter.
Totalombyggnad av universitethus i Umeå
Huset är byggt som ett E och ska totalrenoveras och byggas på med 1 våning. 1 tillbyggnad på 1500 kvm.
Nybyggnad av sjukhusbyggnad i Umeå
Byggnaden ska innehålla lokaler för sjukhusapotek, IVF-klinik, AHS och Cancercentrum.
Nybyggnad av förskola, villor, hyreslägenheter mm i Hörnefors
Markägare är Hörnefors exploatering AB. Planer finns att sälja marken vidare för nybyggnad av 50-60 st villor, hyreslägenheter, seniorboende, trygghetsboende, gruppboende samt eventuellt en förskola.
Nybyggnad av hotell på Ön, Umeå
Planer för nybyggnad av hotell i Umeå.
Ombyggnad av skola i Holmsund
Avser renovering av yttertak, byte av ventilation och invändig renovering av lokaler. Omfattar 8 huskroppar. Kommer att utföras i tre deletapper.
Nybyggnad av psykiatribyggnad NUS i Umeå
Byggprojektet avser en fristående nybyggnation av by 28 vid NUS. Byggnaden kommer att inrymma psykiatrisk dagvård, mottagningar samt vårdavdelningar för BUP, allmän psykiatri och rättspsykiatri. Byggnaden omfattar 5 våningsplan med en area BTA på 33 000 m² med anslutningskulvertar och skywalk till övriga sjukhuset. Denna upphandling avser delentreprenaden DE04 - Luftbehandlingsentreprenad inklusive styr, delentreprenaden DE03 - Sprinklerentreprenad, delentreprenaden DE05 - Elentreprenad, delentreprenaden GE01 (DE01) Husbyggnad inklusive Mark och Rivning, delentreprenad DE02 - rörentreprenad samt delentreprenaden DE06 - Hissentreprenad.
Nybyggnad av kontor på Ön, Umeå
Planer för nybyggnad av kontor i Umeå.
Nybyggnad av förskola i Umeå
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av aktivitetscenter i Umeå
Nybyggnad av äventyrshall.
Nybyggnad av kontor i Umeå
Nybyggnad av kontor, verkstad, förråd och logistikhall.
Nybyggnad förskola i Obbola
Upphandlingen avser nybyggnad av förskolan Gunghästen i Obbola. I entreprenaden ingår rivning av befintlig byggnad enligt upphandlingsdokumenten.
Nybyggnad av kontor, industri, lager mm i Carlshem, Umeå
Uppförande av kompletterande lokaler för handel, kontor, industri och lager.
Om- och tillbyggnad av livsmedelsbutik, Umeå
Ombyggnad av butik samt påbyggnad med 2 våningar.
Om- & tillbyggnad av skola i Umeå
Om- och tillbyggnad samt ändrad användning av verksamhetslokal till skola. Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av inomhushall i Umeå
43 x 26m stor hall.
Hyresgästanpassning till folktandvården i Umeå
Uppdraget avser iordningställande av en ny Folktandvård i före detta bibliotekets lokaler. Ombyggnadsytan är ca 750 m2. Uppdraget är beläget i KV Idun, Umeå Kommun, Gamla biblioteket vid Rådhusesplanaden-Nygatan och ska vara färdigställt under mars 2018.
Om- & tillbyggnad av butik i Umeå
Om- och tillbyggnad av butiksbyggnad, fasadändring gällande byte av fasadmaterial och rivning av skärmtak.
Tillbyggnad av förskola i Umeå
Nybyggnad av förråd, tillbyggnad av förskola och fasadändring.
Uppställning av paviljonger i Umeå
Hyra i 15 år av paviljonger till en förskola med 4 avdelningar, personalutrymmen och tillagningskök.
Uppställning av paviljonger i Umeå
Avser uppsättning av paviljong till en förskola med 4 avdelningar, personalutrymmern och tillaggningskök i ca 15 år. på Böleäng i Umeå.
Uppställning av paviljonger i Umeå
Avser uppsättning av paviljong till en förskola med 4 avdelningar, personalutrymmern och tillaggningskök i ca 15 år på Älvan 1 på Tomtebo i Umeå.
Tillbyggnad av kontor i Umeå
Tillbyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av administrationsbyggnad i Umeå
Tidiga planer för nya kontor som kommer att ligga mellan sjukhuset och universitetet i Umeå.
Ombyggnad av idrottshall i Umeå
Ändrad användning av industrilokal till idrottsanläggning.
Umeå Vagnverkstad - värmeåtervinning avisningsvatten
Entreprenaden omfattar värmeåtervinningssystem till varmvattenproduktion vid Umeå Vagnverkstad. För att reducera energibehovet vid uppvärmning av tappvarmvatten vid avisning av tågset, installeras tankar med värmeväxlare/kollektorer som mot utgående spillvatten från spolhall värmer ett återvinningssystem. Rörsystem inomhus, utvändigt placerade tankar med tillhörande värmeväxlare samt ledningar i mark ingår i entreprenaden. Länk till förfrågningsunderlag: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ummtbyjkgu
Etablering av Taco Bar i Umeå
Taco Bar kan komma att etablera en Tex Mex-restaurang i Umeå. Företaget önskar hitta lämplig lokal. För dagen är inget konkret. Uppskattad byggstart och kostnad.
Rivning av garage i Umeå
Rivning av garage, förråd och lagerbyggnad.
Ombyggnad av hotell i Umeå
Ändrad användning av nattklubb till hotell.
Utvändigt underhåll av hotell i Umeå
Fasadändring av hotell.
Utvändigt underhåll av kontor i Umeå
Fasadändring av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Umeå
Nybyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av garage i Umeå
Nybyggnad av garage/verkstad.
Nybyggnad av carport i Umeå
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av servicebyggnad i Umeå
Nybyggnad av servicebyggnad.
Nybyggnad av automatstation i Umeå
Nybyggnad av sjömack/bränslecontainer.
Nybyggnad av toalett i Umeå
Nybyggnad av toalettbyggnad.
Nybyggnad av förskola i Umeå
Nybyggnad av förskola - tidsbegränsat lov t.o.m. 2022-08-10.
Nybyggnad av garage i Umeå
Nybyggnad av garage samt rivning av befintliga garage.
Rivning av vårdcentral i Umeå
Rivning av vårdbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Umeå
Tidsbegränsat lov för ändrad användning från handel till kontor tom 2025-07-01.
Tillbyggnad av carport i Umeå
Tillbyggnad av byggnad med carport.
Tillbyggnad av fritidshem i Umeå
Tillbyggnad av fritids med entré och handikapptoalett.
Utvändigt underhåll av kontor i Umeå
Tillbyggnad av kontorslokal med terrass/skärmtak.
Rivning av paviljong vid skola i Umeå
Objektet avser rivning av paviljong 3 på Mariehemsskolan samt återställning av mark. Marken lämnas som grusad yta. Total bruttoarea ca 400 m².
Utvändigt underhåll av butik i Umeå
Fasadändring av butikslokal.
Utvändigt underhåll av skola i Umeå
Fasadändring av skolbyggnad.
Invändigt underhåll i kyrka i Hörnefors
Åtgärda fuktproblem i vägg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: