Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Skellefteå

Om- & tillbyggnad av vårdcentral i Skellefteå
Till- och ombyggnad av Moröbacke HC.
Nybyggnad av parkeringshus i Skellefteå
Nybyggnad av parkeringshus under mark i 2 våningar samt 4 våningar över mark. Ca 500 bilplatser.
Ombyggnad av kontor mm i Skellefteå
Objektet avser ombyggnad av och påbyggnad av befintlig byggnad. Ombyggnad ca 1600 m2, nybyggnad ca 340 m2. Objektet är beläget inom Skellefteå krafts industriområde, Hedensbyn.
Modulbyggnad Skellefteå lasarett
Upphandlingen avser köp av modulbyggnad om cirka 2 500 kvadratmeter som ersättningslokaler för att möjliggöra utrymning av byggnad 110 vid Skellefteå lasarett. Modulbyggnaden kommer att används för i huvudsak administrativ verksamhet samt viss mottagningsverksamhet. Modulbyggnaden kommer att placeras inom sjukhusområdet. Upphandlingen genomförs genom urvalsförfarande enligt lagen om offentlig upphandling. Urvalsförfarande genomförs i två steg. I steg 1 inbjuder landstinget intresserade leverantörer att skicka in en ansökan om att få lämna anbud. I steg 2 kommer de anbudssökanden som uppfyller samtliga kvalificeringskrav i steg 1 inbjudas att inkomma med anbud.
Ombyggnad av hamburgerbar i Solbacken
Nybyggnad av Max-restaurang i ett köpcentrum.
Utökning av verksamhet
Samhällsbyggnad ställer ut ett förslag till detaljplan för Storkåge 67:2. Syftet med planen är möjliggöra för kontor, caféverksamhet, restaurang och vandrarhem/bed & breakfast eller liknande verksamhet.
Byte av tak på skolor, Skellefteå
Byte av tak på skolor.
Nybyggnad av tankstation för biogas i Skellefteå
Avser nybyggnad av tankstation för biogas av fordonskvalitet. Omfattar gaslager, kompressorstation, plats för två mobila gaslager samt anslutning till tankningsramp.
Tillbyggnad av förskola i Skellefteå
Tillbyggnad av förskola och fasadändring.
Nybyggnad av studio i Skellefteå
Nybyggnad av vinterstudio.
Nybyggnad av affärshus i Skellefteå
Nybyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av restaurang i Skellefteå
Tillbyggnad och ändrad användning från butikslokal till restaurang.
Ombyggnad av kontor i Skellefteå
Ändring av ventilation.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Skellefteå
Rivning av omklädningsbyggnad och förråd samt tillbyggnad av bollhall med omklädningsbyggnad.
Ombyggnad av utbildningslokal i Skellefteå
Ändrad användning från varmförråd till utbildning för hovslagare.
Nybyggnad av telestation i Skellefteå
Nybyggnad av 2 st teknikbodar för optifibernät.
Utvändigt underhåll av skola i Skellefteå
Fasadändring, byte av takmaterial på skola.
Utvändigt underhåll av kontor i Skellefteå
Fasadändring fönster och ytterdörrar.
Invändigt underhåll av skola i Skellefteå
Byte av två ventilationsaggregat.
Nybyggnad av barack i Skellefteå
Nybyggnad av barack.
Nybyggnad av bastu i Skellefteå
Nybyggnad av bastu.
Nybyggnad av carport i Skellefteå
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av telestation i Skellefteå
Nybyggnad av teknikbod för telefoni samt rivning av teknikbod för telefoni.
Tillbyggnad av polisstation i Skellefteå
Tillbyggnad av polishus med väntrum.
Utvändigt underhåll av kontor i Skellefteå
Tillbyggnad av skärmtak och fläktrum samt fasadändring.
Tillbyggnad av carport i Skellefteå
Tillbyggnad av carport/förråd.
Utvändigt underhåll av förskola i Skellefteå
Tillbyggnad av förskola Kajutan med skärmtak, entrétrapp och handikappramp.
Rivning av pizzeria och busstation i Skellefteå
Rivning av Bussgods med väntrum mm. och Pizzeria och Kiosk (kv Perseus 6 samt Skellefteå 4:1)
Utförande av energideklarationer i Norsjö kommun
Uppdragstagaren ska utföra energideklarationer på 76 objekt.
Utvändigt underhåll av hotell i Skellefteå
Ändrad användning av pastorsexpedition till hotell samt fasadändring, nödutgång och brandåtgärder.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Skellefteå
Fasadändring, byte av fönster.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: