Byggsveriges affärskälla!

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Skellefteå

Nybyggnad av parkeringshus i Skellefteå
Nybyggnad av parkeringshus under mark i 2 våningar samt 4 våningar över mark. Ca 500 bilplatser.
Nybyggnad av padeltennishall med omklädningsrum i Skellefteå
Objektet avser Nybyggnad av industrihall innehållande padeltennishall med omklädningsrum.
Modulbyggnad Skellefteå lasarett
Upphandlingen avser köp av modulbyggnad om cirka 2 500 kvadratmeter som ersättningslokaler för att möjliggöra utrymning av byggnad 110 vid Skellefteå lasarett. Modulbyggnaden kommer att används för i huvudsak administrativ verksamhet samt viss mottagningsverksamhet. Modulbyggnaden kommer att placeras inom sjukhusområdet. Upphandlingen genomförs genom urvalsförfarande enligt lagen om offentlig upphandling. Urvalsförfarande genomförs i två steg. I steg 1 inbjuder landstinget intresserade leverantörer att skicka in en ansökan om att få lämna anbud. I steg 2 kommer de anbudssökanden som uppfyller samtliga kvalificeringskrav i steg 1 inbjudas att inkomma med anbud.
Ombyggnad av hamburgerbar i Solbacken
Ombyggnad av Max-restaurang i ett köpcentrum.
Nybyggnad av studio i Skellefteå
Nybyggnad av vinterstudio.
Ombyggnad för bagage drop med självservice vid Skellefteå Airport
Avser 4 band med bagage drop för självservice.
Nybyggnad av tankstation för biogas i Skellefteå
Avser nybyggnad av tankstation för biogas av fordonskvalitet. Omfattar gaslager, kompressorstation, plats för två mobila gaslager samt anslutning till tankningsramp.
Ombyggnad till restaurang i Skellefteå
Ändrad användning från butik till restaurang och fasadändring.
Ramavtal för taksäkerhetsåtgärder i Skellefteå kommun
Avser taksäkerhetsarbeten av karaktären inventering av fastigheters befintliga säkerhetssystem, upprätta åtgärdsförslag, underhållsåtgärder samt taksäkerhetsåtgärder på fastigheter som idag saknar utrustning. Avtalsperioden omfattar 2 år med möjlighet till 1+1 års förlängning.
Rivning av byggnader i Skellefteå
Entreprenaden omfattar rivning av byggnader inom kv Nyponet 1, Skellefteå, enligt följande: Hus 001/002 Byggyta ca 1220 m2 och Volym ca 4400 m3. Hus 003 Byggyta ca 970 m2 och Volym ca 6800 m3. Hus 005 Byggyta ca 600 m2 och Volym ca 3500 m3. Hus 006 Byggyta ca 930 m2 och Volym ca 4200 m3. Hus 009 Byggyta ca 420 m2. Tankstation Byggyta ca 100 m2.
Utvändigt underhåll av affärshus i Skellefteå
Fasadändring, utbyggnad av soprum, avlägsna fönster, nytt ventilationsaggregat.
Utvändigt underhåll av handelsträdgård i Skellefteå
Fasadändring av handelsträdgård samt installation av eldstad och rökkanal.
Invändigt underhåll av skola i Skellefteå
Byte av två ventilationsaggregat.
Nybyggnad av telestation i Skellefteå
Nybyggnad av 2 st teknikbodar för optifibernät.
Nybyggnad av carport i Skellefteå
Nybyggnad av carport.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Skellefteå
Rivning av omklädningsbyggnad och förråd samt tillbyggnad av bollhall med omklädningsbyggnad.
Tillbyggnad av förskola i Skellefteå
Tillbyggnad av förskola med ventilationsrum.
Ombyggnad av kontor i Skellefteå
Ändrad användning från lägenhet till kontor/behandlingsrum.
Ombyggnad av utbildningslokal i Skellefteå
Ändrad användning från varmförråd till utbildning för hovslagare.
Ombyggnad av kontor i Skellefteå
Ändring av ventilation.
Tillbyggnad av garage i Skellefteå
tillbyggnad av garage.
Utförande av energideklarationer i Norsjö kommun
Uppdragstagaren ska utföra energideklarationer på 76 objekt.
Tillbyggnad av förskola i Skellefteå
Tillbyggnad av förskola och fasadändring.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Skellefteå
Fasadändring, byte av fönster.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: