Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Skellefteå

Nybyggnad av kulturhus i Skellefteå
Entreprenaden omfattar schakt och grundläggningsarbeten för kulturhus och hotell. Arbeten med luftbehandling, VS-system samt El- och telekanalisation ingår i entreprenaden. Byggs vid Kanalgatan/Torggatan. Stommen omfattar ca 5700 m3 limträ, ca 3000 m3 KL-trä C24, ca 180 ton stål och ca 4000 m3 betong.
Nybyggnad av hotell i Skellefteå
Entreprenaden omfattar schakt och grundläggningsarbeten för kulturhus och hotell. Arbeten med luftbehandling, VS-system samt El- och telekanalisation ingår i entreprenaden. Byggs vid Kanalgatan/Torggatan. Stommen omfattar ca 5700 m3 limträ, ca 3000 m3 KL-trä C24, ca 180 ton stål och ca 4000 m3 betong.
Nybyggnad av kontor i Skellefteå
3000-4000 kvm kontor i 4 våningar.
Om- & tillbyggnad av vårdcentral i Skellefteå
Till- och ombyggnad av Moröbacke HC.
Nybyggnad av parkeringshus i Skellefteå
Nybyggnad av parkeringshus under mark i 2 våningar samt 4 våningar över mark. Ca 500 bilplatser.
Ombyggnad av kontor mm i Skellefteå
Objektet avser ombyggnad av och påbyggnad av befintlig byggnad. Ombyggnad ca 1600 m2, nybyggnad ca 340 m2. Objektet är beläget inom Skellefteå krafts industriområde, Hedensbyn.
Modulbyggnad Skellefteå lasarett
Upphandlingen avser köp av modulbyggnad om cirka 2 500 kvadratmeter som ersättningslokaler för att möjliggöra utrymning av byggnad 110 vid Skellefteå lasarett. Modulbyggnaden kommer att används för i huvudsak administrativ verksamhet samt viss mottagningsverksamhet. Modulbyggnaden kommer att placeras inom sjukhusområdet. Upphandlingen genomförs genom urvalsförfarande enligt lagen om offentlig upphandling. Urvalsförfarande genomförs i två steg. I steg 1 inbjuder landstinget intresserade leverantörer att skicka in en ansökan om att få lämna anbud. I steg 2 kommer de anbudssökanden som uppfyller samtliga kvalificeringskrav i steg 1 inbjudas att inkomma med anbud.
Byte av tak på skolor, Skellefteå
Byte av tak på skolor.
Byte av sarg och publikskydd i ishall i Skellefteå
Entreprenaden omfattar ishockeysarg och publikskydd inklusive montering av sarg med tillhörande utrustning. Parallellt med denna entreprenad sker även uppbyggnad av ny ispist vilket medför viss samordning för att tidplanerna ska efterföljas.
Byte av ispist i ishall i Skellefteå
Rivning av befintlig ispist på Skellefteå Kraft Arena A-Hall. Uppbyggnad av ny ispist ca 1880 m2.
Ombyggnad entré mm vid kontor i Skellefteå
Entreprenaden omfattar i huvudsak projektering och utförande av: markarbeten för tomt, utrustning i tomt, rivnings- och ombyggnadsarbeten. Arbetenas omfattning framgår av handlingarna förtecknade under AFB.22.
Ombyggnad av fd matsal till musiksal och fritids vid Bureå skola
Entreprenaden omfattar mark- och husbyggnadsarbeten, arbeten med luftbehandling, VS-system, samt El- och teleinstallationer för ombyggnad av Bureå skola musik och fritids.
Rivning av skolkök och aula i Skellefteå
Rivning av skolmatsal juni-september 2017 och aula januari-april 2018.
Tillbyggnad av vårdcentral i Skellefteå
Tillbyggnad av Kåge hälsovårdscentral med akutintag.
Tillbyggnad av terminal i Skellefteå
Tillbyggnad av ankomst och avgående terminal.
Rivning av pizzeria och busstation i Skellefteå
Rivning av Bussgods med väntrum mm. och Pizzeria och Kiosk (kv Perseus 6 samt Skellefteå 4:1)
Utvändigt underhåll av skola i Skellefteå
Fasadändring, byte av takmaterial på skola.
Nybyggnad av affärshus i Skellefteå
Nybyggnad av affärshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Skellefteå
Tillbyggnad av skärmtak och fläktrum samt fasadändring.
Utvändigt underhåll av kontor i Skellefteå
Fasadändring fönster och ytterdörrar.
Ombyggnad av kontor i Skellefteå
Ändrad användning från affär till kontor och fasadändring.
Ombyggnad av reception i Skellefteå
Ändring av lobbyn, rivning av vägg.
Nybyggnad av barack i Skellefteå
Nybyggnad av barack.
Nybyggnad av bastu i Skellefteå
Nybyggnad av bastu.
Nybyggnad av båthus i Skellefteå
Nybyggnad av båthus.
Rivning av telestation i Skellefteå
Rivning av 3 st telebyggnader Mångbyn 9:1, Plan 1:2, Ullbergsträsk 19:1.
Nybyggnad av telestation i Skellefteå
Nybyggnad av teknikhus.
Nybyggnad av carport i Skellefteå
Nybyggnad av två carportar.
Nybyggnad av toalett i Skellefteå
Nybyggnad av utedass.
Tillbyggnad av carport i Skellefteå
Tillbyggnad av carport/förråd.
Utvändigt underhåll av förskola i Skellefteå
Tillbyggnad av förskola Kajutan med skärmtak, entrétrapp och handikappramp.
Tillbyggnad av polisstation i Skellefteå
Tillbyggnad av polishus med väntrum.
Tillbyggnad av skola i Skellefteå
Tillbyggnad av skolbyggnad med trappa.
Nybyggnad av toalett i Skellefteå
Strandskyddsdispens för nybyggnad av handikapptoalett.
Upphandling av prefabricerade teknikhus för optofiber i Skellefteå och Norsjö
Upphandlingen omfattar leverans av elva (11) stycken kompletta teknikhus/TH4 samt en (1) stycken Teknikskåp TS 2.
Ombyggnad av butik i Skellefteå
Ändrad användning från varmlager till butik.
Rivning av vandrarhem i Skellefteå
Rivning av förläggning och ungkarlsförläggning samt ändring av tak och bärande delar.
Utvändigt underhåll av hotell i Skellefteå
Ändrad användning av pastorsexpedition till hotell samt fasadändring, nödutgång och brandåtgärder.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: