Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Lycksele

Upprustning av lasarett i Lycksele
Lycksele lasarett ska byggas om och förbättras för att möta framtidens vård.
Nybyggnad av hangarbyggnad i Lycksele
Objektet avser nybyggnation av helikopterhangar och tillhörande personaldel samt rivning av befintlig hangar. Entreprenaden är indelad i två huvuddelar: Del 1 Nybyggnad av helikopterhangar samt Del 2 Rivning av befintlig hangar samt nybyggnad av personaldel.
Om- och tillbyggnad av kyrkliga byggnader i Lycksele
Ombyggnad av auditorium. Tillbyggnad av café, atrium och kontor.
Rivning & nybyggnad av helikopterhangar & kontorsbyggnad i Lycksele
Rivning & nybyggnad av helikopterhangar samt tillhörande kontorsbyggnad.
Ombyggnad av centralköket på skola i Lycksele
Ombyggnation av centralkök på Tannbergsskolan.
Upphandling av elställverk till skola i Lycksele
Avser ombyggnation av Hög- och Lågspänningsställverk med tillhörande byggnad, kringutrustning och transformatorer.
Tillbyggnad av kontor i Lycksele
Ansökan om bygglov för tillbyggnad kontor och ny carport.
Nybyggnad av telestation i Lycksele
Bygglov gällande gällande nybyggnad av bredbandsnod.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: