Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Lycksele

Ombyggnad av skola i Lycksele
Om- och tillbyggnad av Forsdalaskolan.
Ombyggnad av centralköket på skola i Lycksele
Ombyggnation av centralkök på Tannbergsskolan.
Nybyggnad av hangarbyggnad i Lycksele
Upphandlingen syftar till att upprätta ett kontrakt som reglerar projektledning för Lycksele kommuns investeringsprojekt under perioden 2017-2019. Uppförande av ny hangarbyggnad med tillhörande personalutrymmen på Lycksele Flygplats kan komma att aktualiseras under avtalsperioden.
Ombyggnad av sjukhus i Lycksele
Bygglov ombyggnad tak samt tillbyggnad plan12.
Rivning och sanering av centralköket på skola i Lycksele
Rivning och sanering av centralköket på Tannbergsskolan.
Nybyggnad av telestation i Lycksele
Ansökan om bygglov för ny markstation Forsdala 1:8,1:12.
Om- & tillbyggnad av kontor i Lycksele
Ansökan om bygglov för om- & tillbyggnad av kontor och butik samt ombyggnad/höjning av verkstadstak.
Ombyggnad av kyrka i Lycksele
Ansökan för om/tillbyggnad och mindre rivning av kyrkobyggnad.
Ombyggnad av bank i Lycksele
Ansökan om bygglov för ändring invändigt och ny skylt utvändigt.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: