Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Västerbottens län

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 134 st.

Om- och nybyggnad av kontor och butiker i Umeå
Det är främst kontor som byggs och ca 1000 kvm handelsytor. En ny huskropp, 12 nya våningar byggs ovanpå bef byggnad och en byggnad rivs. Omfattar totalt 17 000 kvm.
Om- och tillbyggnad av grundskola/gymnasieskola i Umeå
Projektet omfattar totalrenovering av både ytskikt och tekniska installationer samt tillbyggnad på fastigheten Läroverket 1 Fridhemsgymnasiet i Umeå Kommun. Fastigheten har en total yta av ca 30 000 m² BTA. Tillbyggnad kommer att ske med ca 1500 m², ny entré, café samt reception.
Om- och nybyggnation av by 2-4 och 10 vid NUS, Umeå
Om- och tillbyggnad av byggnaderna 2-4 och 10 vid Norrlands universitetssjukhus. Ny helikopterplatta med hiss, nytt yttertak med fläktrum, tilläggsisolering av fasad, byte av fönster, rivning av befintlig helikopterplatta samt påbyggnad av två våningsplan på 10 A och B.
Nybyggnad av kontorshus i Umeå
Underjordiskt parkeringsgarage.
Nybyggnad av sjukhusbyggnad i Umeå
Byggnaden ska innehålla lokaler för sjukhusapotek, IVF-klinik, AHS och Cancercentrum.
Ny- och ombyggnad av Universum på Campus i Umeå
Tillbyggnad på cirka 5000 kvm och en ombyggnad på mellan 6000-7000 kvm.
Påbyggnad av fastighet till hotell i Umeå
Ca 150 rum. Våningarna/rummen lyfts på plats i modulform.
Nybyggnad av förskola, villor, hyreslägenheter mm i Hörnefors
Markägare är Hörnefors exploatering AB. Planer finns att sälja marken vidare för nybyggnad av 50-60 st villor, hyreslägenheter, seniorboende, trygghetsboende, gruppboende samt eventuellt en förskola.
Nybyggnad av idrottshallar och kontor i Umeå
Fotbollshall, allaktivitetshall samt kontor, placering oklar.
Nybyggnad av vårdbyggnad/sjukstuga samt helikopterplatta i Dorotea
Nybyggnad av vårdbyggnad i anslutning till Bergvattengården.
Nybyggnad av psykiatribyggnad NUS i Umeå
Byggprojektet avser en fristående nybyggnation av by 28 vid NUS. Byggnaden kommer att inrymma psykiatrisk dagvård, mottagningar samt vårdavdelningar för BUP, allmän psykiatri och rättspsykiatri. Byggnaden omfattar 5 våningsplan med en area BTA på 33 000 m² med anslutningskulvertar och skywalk till övriga sjukhuset. Denna upphandling avser delentreprenaden DE04 - Luftbehandlingsentreprenad inklusive styr, delentreprenaden DE03 - Sprinklerentreprenad, delentreprenaden DE05 - Elentreprenad, delentreprenaden GE01 (DE01) Husbyggnad inklusive Mark och Rivning, delentreprenad DE02 - rörentreprenad samt delentreprenaden DE06 - Hissentreprenad.
Nybyggnad av klätterhall i Umeå
17 meter fri klätterhöjd.
Utvändigt underhåll samt renovering av kontor i Umeå
Fastigheten ska totalrenoveras. Bottenvåningen ska göras om till butikslokaler, plan 2 och 3 ska utgöras av kontorslokaler som är anpassade till dagens krav avseende klimat, ytstorlek per arbetsplats och tillgänglighet. Fasaden ska öppnas upp i markplan med "skyltfönster", delar av fasaden ska återställas till ursprungsskick. Huset ska putsas om och ändra färg från blått till gult. Fasadarbeten ska vara färdiga sommaren 2018. Huset är kulturmärkt enligt Umeå kommun.
Nybyggnad av förskola i Umeå
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av godsterminal i Umeå
Umeå kommun avser att bygga ny godsterminal med tillhörande spår och vägar inom Umeå Hamn. Inom arbetsområdet finns förorenade områden där destruktion av oljerester skett. I entreprenaden ingår sanering av det förorenade området.
Om- och tillbyggnad av livsmedelsbutik, Umeå
Ombyggnad av butik samt påbyggnad med 2 våningar.
Upprustning av lasarett i Lycksele
Lycksele lasarett ska byggas om och förbättras för att möta framtidens vård.
Nybyggnad av förskola i Nordmaling
Nybyggnad av 6 avdelningar.
Nybyggnad av aktivitetscenter i Umeå
Nybyggnad av äventyrshall.
Nybyggnad förskola i Obbola
Upphandlingen avser nybyggnad av förskolan Gunghästen i Obbola. I entreprenaden ingår rivning av befintlig byggnad enligt upphandlingsdokumenten.
Tillbyggnad av affärshus i Umeå
Tillbyggnad av handelslokal. Fastigheten kommer att byggas för att uppfylla miljöcertifieringskraven enligt LEED silver.
Nybyggnad av hangarbyggnad i Lycksele
Objektet avser nybyggnation av helikopterhangar och tillhörande personaldel samt rivning av befintlig hangar. Entreprenaden är indelad i två huvuddelar: Del 1 Nybyggnad av helikopterhangar samt Del 2 Rivning av befintlig hangar samt nybyggnad av personaldel.
Tillbyggnad av förskola i Umeå
Nybyggnad av förråd, tillbyggnad av förskola och fasadändring.
Nybyggnad av parkeringshus i Skellefteå
Nybyggnad av parkeringshus under mark i 2 våningar samt 4 våningar över mark. Ca 500 bilplatser.
Om- och tillbyggnad av kyrkliga byggnader i Lycksele
Ombyggnad av auditorium. Tillbyggnad av café, atrium och kontor.
Rivning & nybyggnad av helikopterhangar & kontorsbyggnad i Lycksele
Rivning & nybyggnad av helikopterhangar samt tillhörande kontorsbyggnad.
Rivning till- & ombyggnad av badhus i Skelleftehamn
Rivning, om & tillbyggnad av Örjanshallen ligger i kommunens budgetplan för 2017-2020 och byggstart är planerad till våren 2018. I uppdraget ingår en total översyn för att på ett bra sätt riva befintlig byggnad & bygga en ny teknik/omklädningsdel intill/ihop med den befintliga bassängbyggnaden. Översynen inkluderar befintlig bassängbyggnad som till viss del ska byggas om. Detta dels för att anpassa lokalen efter dagens krav, men även för att på ett naturligt sätt sammankoppla med den nya delen.
Nybyggnad av padeltennishall med omklädningsrum i Skellefteå
Objektet avser Nybyggnad av industrihall innehållande padeltennishall med omklädningsrum.
Om- & tillbyggnad av butik i Umeå
Om- och tillbyggnad av butiksbyggnad, fasadändring gällande byte av fasadmaterial och rivning av skärmtak.
Ombyggnad av centralköket på skola i Lycksele
Ombyggnation av centralkök på Tannbergsskolan.
Modulbyggnad Skellefteå lasarett
Upphandlingen avser köp av modulbyggnad om cirka 2 500 kvadratmeter som ersättningslokaler för att möjliggöra utrymning av byggnad 110 vid Skellefteå lasarett. Modulbyggnaden kommer att används för i huvudsak administrativ verksamhet samt viss mottagningsverksamhet. Modulbyggnaden kommer att placeras inom sjukhusområdet. Upphandlingen genomförs genom urvalsförfarande enligt lagen om offentlig upphandling. Urvalsförfarande genomförs i två steg. I steg 1 inbjuder landstinget intresserade leverantörer att skicka in en ansökan om att få lämna anbud. I steg 2 kommer de anbudssökanden som uppfyller samtliga kvalificeringskrav i steg 1 inbjudas att inkomma med anbud.
Nybyggnad av multihall i Sorsele
Multihall på skolområdet.
Om- & tillbyggnad av kontorshus i Skellefteå
Entreprenaden är enligt AFB. 13 Utförandeentreprenad med upphandlingform enligt AFB. 11 Generalentreprenad. Entreprenaden omfattar rivningsarbeten, byggnadsarbeten, hissinstallationer, arbeten med luftbehandling och VS-system, samt El- och tele-installationer för påbyggnad av befintligt kontorshus med tbå hela våningsplan och fläktrumsplan samt ombyggnad av befintliga våningsplan. Planerad publicering på e-avrop.com den 13 November 2017.
Ombyggnad av hamburgerbar i Solbacken
Ombyggnad av Max-restaurang i ett köpcentrum.
Ombyggnad till specialistvårdmottagning i Umeå
Omvandlingen av den del där Up2-gallerian låg.
Uppställning av paviljonger i Umeå
Avser uppsättning av paviljong till en förskola med 4 avdelningar, personalutrymmern och tillaggningskök i ca 15 år. på Böleäng i Umeå.
Uppställning av paviljonger i Umeå
Hyra i 15 år av paviljonger till en förskola med 4 avdelningar, personalutrymmen och tillagningskök.
Uppställning av paviljonger i Umeå
Avser uppsättning av paviljong till en förskola med 4 avdelningar, personalutrymmern och tillaggningskök i ca 15 år på Älvan 1 på Tomtebo i Umeå.
Ombyggnad av förskola och korttidsboende i Ånäset, Robertsfors
Objektet avser en ombyggnation av Förskolan Apotekaren och korttidsboendet Gläntan samt parkeringsyta och ny huvudentré, nytt kylrum för smutstvätt, flytt av städ/tvättutrymme.
Upphandling av elställverk till skola i Lycksele
Avser ombyggnation av Hög- och Lågspänningsställverk med tillhörande byggnad, kringutrustning och transformatorer.
Ombyggnad för bagage drop med självservice vid Skellefteå Airport
Avser 4 band med bagage drop för självservice.
Nybyggnad av tankstation för biogas i Skellefteå
Avser nybyggnad av tankstation för biogas av fordonskvalitet. Omfattar gaslager, kompressorstation, plats för två mobila gaslager samt anslutning till tankningsramp.
Nybyggnad av studio i Skellefteå
Nybyggnad av vinterstudio.
Tillbyggnad av kontor i Umeå
Tillbyggnad av kontorshus.
Ombyggnad till restaurang i Skellefteå
Ändrad användning från butik till restaurang och fasadändring.
Ombyggnad av kontor i Skellefteå
Ändring av ventilation.
Ombyggnad av förskola i Malå
Ombyggnad av dagis på Tjambo området i Malå.
Tillbyggnad av kontor i Lycksele
Ansökan om bygglov för tillbyggnad kontor och ny carport.
Byte av tak på kontorsfastighet i Umeå
Fasadändring av kontorslokal med byte av takmaterial.
Etablering av Taco Bar i Umeå
Taco Bar kan komma att etablera en Tex Mex-restaurang i Umeå. Företaget önskar hitta lämplig lokal. För dagen är inget konkret. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av hotell i Umeå
Ändrad användning av nattklubb till hotell.
Utvändigt underhåll av affärshus i Umeå
Fasadändring med ny kulör för fasadband och skyltyta samt ny entré och skärmtak.
Utvändigt underhåll av hotell i Umeå
Fasadändring av hotell.
Utvändigt underhåll av kontor i Umeå
Fasadändring av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av idrottshall i Umeå
Tillbyggnad av idrottshall.
Ombyggnad av skola i Umeå
Tillbyggnad av entré och skywalk, samt ombyggnad av befintligt hus.
Rivning av garage i Umeå
Rivning av garage, förråd och lagerbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Umeå
Nybyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av omklädningsrum i Storuman
Nybyggnad av omklädningsrum / bastu.
Nybyggnad av telestation i Storuman
Nybyggnad av pump/nodhus.
Nybyggnad av servicebyggnad i Umeå
Nybyggnad av servicebyggnad.
Nybyggnad av telestation i Skellefteå
Nybyggnad av teknikbod för telefoni samt rivning av teknikbod för telefoni.
Nybyggnad av telestation i Umeå
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Vindeln
Nybyggnad av teknikbyggnad.
Nybyggnad av förskola i Umeå
Nybyggnad av förskola - tidsbegränsat lov t.o.m. 2022-08-10.
Nybyggnad av garage i Umeå
Nybyggnad av garage/verkstad.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Skellefteå
Rivning av omklädningsbyggnad och förråd samt tillbyggnad av bollhall med omklädningsbyggnad.
Rivning av vårdcentral i Umeå
Rivning av vårdbyggnad.
Ombyggnad av utbildningslokal i Umeå
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från del av kontor till utbildningslokal tom 2022-10-05.
Nybyggnad av garage i Umeå
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av cykelgarage och cykelskärmtak tom 2027-08-01.
Tillbyggnad av automatstation i Umeå
Tillbyggnad av dieselanläggning.
Om- & tillbyggnad av kontor i Storuman
Om- och tillbyggnad av befintlig fastighet.
Tillbyggnad av förskola i Skellefteå
Tillbyggnad av förskola med ventilationsrum.
Tillbyggnad av samlingslokal i Umeå
Tillbyggnad av samlingslokal.
Tillbyggnad av servering i Storuman
Tillbyggnad av servering på restaurang.
Tillbyggnad av garage i Skellefteå
tillbyggnad av garage.
Ombyggnad av kontor i Skellefteå
Ändrad användning från lägenhet till kontor/behandlingsrum.
Ombyggnad av utbildningslokal i Skellefteå
Ändrad användning från varmförråd till utbildning för hovslagare.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: