Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Storfors

Nybyggnad av resecentrum i Storfors
Avser nybyggnad av Storfors Resecentrum längs Stationsgatan och ombyggnation av korsningen Stationsgatan/Djupadalsgatan. Arbetet kommer att omfatta trafiksäkerhetsanpassningar med bredare GC-vägar, tydliga på- och avstigningsplattformer för buss, tydligare passager, parkeringar, cykelparkeringar och belysning.
Utvändigt underhåll av kulturhus i Storfors
Fönsterbyten samt rivning och utbyggnad av altan på kulturhus.
Nybyggnad av telestation i Storfors
Nybyggnad av nodhus för fiber Östra Bjurtjärn 1:8 ,Alkvettern 2:160, Hedås 1:4.
Rivning av telestation i Storfors
Rivning av teknikbod Lungsundet 1:76,Lövåsen 1:1.
Ombyggnad av utställningshall i Storfors
Ändrad användning från magasin till utställningslokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: