Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Munkfors

Nybyggnad av idrotshall i Munkfors
Detaljplaneärende. Avser möjliggörande för nybyggnation.
Nybyggnad av innebandyhall i Munkfors
Planens syfte är att möjliggöra uppförandet av en innebandyhall i anslutning till områdets ishall. Den aktuella marken har användningen gata i gällande detaljplan varför det i dagsläget inte är möjligt att uppföra innebandyhallen på önskad plats.
Utvändigt underhåll av skola i Munkfors
Bygglov Utvändig ändring av Forsnässkolan (igensättning av fönster/minskad fönsteryta), Munkfors Forsnäs 39:7.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: