Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Karlstad

Nybyggnad och ombyggnad av gymnasieskola i Karlstad
Om- till och nybyggnad av Sundstaskolan för att kunna ta emot elever från Älvkullegymnasiumet. Totalt får skolan 2000 elever. I Sundstaskolan kommer aulan, musikdelen samt högdelen ( hus E, F och G) att få en behovsanpassad renovering. Befintliga lågdelar rivs för att ge plats åt tre nya huskroppar som byggs i tre och fyra våningar. Ytor: Nybyggnad 19 190 m2 BTA. Ombyggnad 6880 m2 BTA. Projektet kommer att genomföras som Partnering med totalentreprenad i tre etapper.
Nybyggnad av kontor i Karlstad, Etapp 2
Avser nybyggnad av kontorslokaler om antingen 6000 kvm eller 10 000 kvm.
Nybyggnad hotell och flerbostadshus i Karlstad
Avser påbyggnad på bef parkeringshus bredvid CCC. Planer finns för ca 150 hotellrum samt 100 bostäder eller upp till 250 hotellrum.
Om- och tillbyggnad skola i Karlstad
Projektet avser tillbyggnad med lektionssalar och idrottshall och ombyggnad av bla lektionssalar, kök, matsal och kapprum, i 4-5 halvetage.
Nybyggnad av kontor i Karlstad, Etapp 1
Fastigheten Fanfaren har en total byggyta på 55000 kvm. I denna första etapp byggs 6000 kvm kontor. Leverantör av byggmaterial är AB Karl Hedin.
Om- och tillbyggnad av Kontor i Karlstad
Avser om- tillbyggnad från maskinrum till kontor till industrihus.
Nybyggnad av förskola i Rud, karlstad
Avser rivning av förskola samt nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av krematorium i Karlstad
Omfattar nybyggnad av ett krematorium i Karlstad.
Nybyggnad av cityförskola på Kanikenäset, Karlstad
Omfattar en ny förskola i Karlstad med 4 avdelningar med 20 barn på varje avd. Tvåplansbyggnad med lekyta på yttertaket.
Ombyggnad av museum, etapp 2
Omfattande ombyggnationer inom befintliga lokaler. Ett nytt entresolbjälklag skapas. Lokaler för barnverksamhet med pentry och egna toaletter. Reception och museibutik flyttas till ett centralt läge. Befintlig terrass byggs till. Flytt av bibliotek. Uppgradering av restaurangen och köket.
Nybyggnad av förskola på Norrstrand i karlstad
Omfattar nybyggnad av förskola i Karlstad med ac 140 platser.
Nybyggnad av moské i Karlstad
Planerat projekt. Behövs en ny byggnad då den gamla i Kronoparken är för trång. Uppskattad byggstart. Kostnad okänd.
Nybyggnad av idrottshall, etapp 2
Avser en nybyggnad av en idrottshall på Hultsbergskolan.
Nybyggnad av idrottshall i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av idrottshall.
Nybyggnad av kontor och lager/industri på Lamberget, Karlstad
Omfattar nybyggnad av kontor och lager/industri. Kontor/lager om 685-940 kvm samt 8 st mindre lagerlokaler om 62 kvm/st.
Nybyggnad av verkstad i Karlstad
Avser nybyggnad av verkstad, garage och personalutrymme, ca 300 kvm.
Service av kyl- och frysanläggningar i Karlstad och Hammarö
Avser service, kontroll och reparation av kyl- och frysanläggningar och klimat- och värmepumpsanläggningar samt årlig lagstadgad läckagekontroll i både Karlstad och Hammarö kommuner.
Renovering av stall
Avser en upprustning av ridklubben.
Tillbyggnad av kontor i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av kontorshus.
Omläggning av skiffertak på Älvsbacka kyrka, Molkom
Omläggning av skiffertak, kräver godkänd certifikat för kulturbyggnad. Putsrenovering av fasad.
Invändig renovering av Nors kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad till utredning och projektering inför renovering av kyrkorum.
Anbud markstötsvågs- och luftstötsvågsanalys för skyddsrum
Upphandlingen omfattar utarbetande av de grunddokument inom området impulsbelastade konstruktioner som skall ligga till grund för all teknisk utveckling och normgivning för skyddsrumsverksamheten. Inriktningen är att få en kunskapsbank som täcker in hela förloppet från initiering till verkan samt hur responsen i såväl byggnad som bebyggelse uppträder.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Avser ändrad användning till kontorsbyggnad.
Nybyggnad av ridhus i Karlstad
Avser nybyggnad av ridhus.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Anmälan för ändring av ventilation kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av affärsbyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av skola i Karlstad
Bygglov för ändrad användning av delar av hus a och hus e till friskola och bostad.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Bygglov för ändrad användning till från enbostadshus till kontorslokaler + undervisningslokaler.
Tak- och fasadtvättning av kommunens fastigheter i Karlstad
Upphandlingen är uppdelad enligt: A: Mekanisk tvättning inklusive impregnering. B: Tvättning utan mekanisk påverkan. C: Målning av tak
Rivning av skola i Karlstad
Rivningslov för rivning av skolpaviljong.
Utvändigt underhåll av hotell i Karlstad
Tidsbegränsat bygglov fasadändring hotell, artscape.
Ombyggnad av restaurang i Karlstad
Bygglov för ändrad användning till restaurang. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av carport i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av garage i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av garage.
Ombyggnad av ridhus i Karlstad
Avser ändrad användning av maskinhall till ridhus.
Nybyggnad av telestation i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av teknikhus.
Nybyggnad av kiosk i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av kiosk.
Nybyggnad av servicebyggnad i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av servicehus/rastplats.
Nybyggnad av telestation i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation/teknikbod.
Multiarena Gruvlyckan, i Karlstad
Avser en ny Multiarena på ca 500 kvm i Karlstad.
Ombyggnad av samlingslokal i Karlstad
Bygglov för ändrad användning till samlingslokal.
Utvändigt underhåll av åkeri i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak, entré och lastkaj.
Utbyte av strömförsörjning till larm- och passagesystem på Karlstads universitet
Avser utbyte av strömförsörjning till larm- och passagesystem såsom likriktare, batterier mm.
Ombyggnad för restaurang i Karlstad
Avser inredande av restaurang samt upptag av dörröppning.
Ombyggnad av hotell i Karlstad
Avser ombyggnad av ett rum på ca 50 kvm till enkel restaurang.
Tillbyggnad av affärshus i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av uteplats -altan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: