Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Karlstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor i Karlstad, Etapp 2
Avser nybyggnad av kontorslokaler om antingen 6000 kvm eller 10 000 kvm.
Nybyggnad och ombyggnad av gymnasieskola i Karlstad, Hus B
Om- till och nybyggnad av Sundstaskolan för att kunna ta emot elever från Älvkullegymnasiumet. Totalt får skolan 2000 elever. I Sundstaskolan kommer aulan, musikdelen samt högdelen ( hus E, F och G) att få en behovsanpassad renovering. Befintliga lågdelar rivs för att ge plats åt tre nya huskroppar som byggs i tre och fyra våningar. Ytor: Nybyggnad 19 190 m2 BTA. Ombyggnad 6880 m2 BTA. Projektet kommer att genomföras som Partnering med totalentreprenad i tre etapper.
Nybyggnad och ombyggnad av gymnasieskola i Karlstad, Hus C
Om- till och nybyggnad av Sundstaskolan för att kunna ta emot elever från Älvkullegymnasiumet. Totalt får skolan 2000 elever. I Sundstaskolan kommer aulan, musikdelen samt högdelen ( hus E, F och G) att få en behovsanpassad renovering. Befintliga lågdelar rivs för att ge plats åt tre nya huskroppar som byggs i tre och fyra våningar. Ytor: Nybyggnad 19 190 m2 BTA. Ombyggnad 6880 m2 BTA. Projektet kommer att genomföras som Partnering med totalentreprenad i tre etapper.
Nybyggnad och ombyggnad av gymnasieskola i Karlstad, Hus D
Om- till och nybyggnad av Sundstaskolan för att kunna ta emot elever från Älvkullegymnasiumet. Totalt får skolan 2000 elever. I Sundstaskolan kommer aulan, musikdelen samt högdelen ( hus E, F och G) att få en behovsanpassad renovering. Befintliga lågdelar rivs för att ge plats åt tre nya huskroppar som byggs i tre och fyra våningar. Ytor: Nybyggnad 19 190 m2 BTA. Ombyggnad 6880 m2 BTA. Projektet kommer att genomföras som Partnering med totalentreprenad i tre etapper.
Om- och tillbyggnad F-6 skola i Karlstad
Projektet avser tillbyggnad med lektionssalar och idrottshall och ombyggnad av bla lektionssalar, kök, matsal och kapprum, i 4-5 halvetage, för ca 400 barn. Tillbyggnadsyta 2560 kvm och ombyggnadsyta 3401 kvm. Avser även iordningställande av skolgård.
Nybyggnad av kontor i Karlstad, Etapp 1
Fastigheten Fanfaren har en total byggyta på 55000 kvm. I denna första etapp byggs 6000 kvm kontor. Leverantör av byggmaterial är AB Karl Hedin.
Nybyggnad av förskola i Rud, karlstad
Avser rivning av nuvarande förskola med 6 avd, nybyggnad av förskola i två plan med 8 avd, 2460 kvm. Det kommer bli nytt produktionskök och ny utemiljö.
Nybyggnad av krematorium i Karlstad
Omfattar nybyggnad av ett krematorium i Karlstad.
Tillbyggnad av polishus i Karlstad
Planerad byggstart under innevarande år. Projektet är delvis sekretesskyddat. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av museum, etapp 2
Omfattande ombyggnationer inom befintliga lokaler. Ett nytt entresolbjälklag skapas. Lokaler för barnverksamhet med pentry och egna toaletter. Reception och museibutik flyttas till ett centralt läge. Befintlig terrass byggs till. Flytt av bibliotek. Uppgradering av restaurangen och köket.
Nybyggnad av förskola på Norrstrand i karlstad
Omfattar nybyggnad av förskola i Karlstad med ac 140 platser.
Nybyggnad av kontor och lager/industri på Lamberget, Karlstad
Omfattar nybyggnad av kontor och lager/industri. Kontor/lager om 685-940 kvm samt 8 st mindre lagerlokaler om 62 kvm/st.
Nybyggnad av moské i Karlstad
Planerat projekt. Behövs en ny byggnad då den gamla i Kronoparken är för trång. Uppskattad byggstart. Kostnad okänd.
Tillbyggnad av hotell i Karlstad
Avser tillbyggnad med 4 våningar för fler hotellrum.
Nybyggnad av idrottshall i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av idrottshall.
Nybyggnad av idrottshall, etapp 2
Avser en nybyggnad av en idrottshall på Hultsbergskolan.
Nybyggnad av restaurang i Karlstad
Avser nybyggnad av Sibylla restaurang.
Nybyggnad av verkstad i Karlstad
Avser nybyggnad av verkstad, garage och personalutrymme, ca 300 kvm.
Ombyggnad av affärshus i Karlstad
Avser ombyggnad av affärs-/kontorshus.
Nybyggnad av kontor i Karlstad
Nybyggnad av kontorshus i 1700-tals stil. Byggnaden ska passa in i den övriga stadsbilden.
Tillbyggnad av fläktrum på skola i Karlstad
Avser tillbyggnad av utrymme för ventilationsanläggning.
Service av kyl- och frysanläggningar i Karlstad och Hammarö
Avser service, kontroll och reparation av kyl- och frysanläggningar och klimat- och värmepumpsanläggningar samt årlig lagstadgad läckagekontroll i både Karlstad och Hammarö kommuner.
Tillbyggnad av kontor i Karlstad
Avser tillbyggnad av kontor med ca 200 kvm.
Ombyggnad till förskola i Karlstad
Avser ombyggnad av ca 930 kvm kontorslokaler till förskola, samt tillbyggnad med ca 100 kvm för trapphus. Även fönsterbyte.
Tillbyggnad av kontor i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av kontorshus.
Omläggning av skiffertak på Älvsbacka kyrka, Molkom
Omläggning av skiffertak, kräver godkänd certifikat för kulturbyggnad. Putsrenovering av fasad.
Anbud markstötsvågs- och luftstötsvågsanalys för skyddsrum
Upphandlingen omfattar utarbetande av de grunddokument inom området impulsbelastade konstruktioner som skall ligga till grund för all teknisk utveckling och normgivning för skyddsrumsverksamheten. Inriktningen är att få en kunskapsbank som täcker in hela förloppet från initiering till verkan samt hur responsen i såväl byggnad som bebyggelse uppträder.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Avser ändrad användning till kontorsbyggnad.
Nybyggnad av ridhus i Karlstad
Avser nybyggnad av ridhus.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Anmälan för ändring av ventilation kontorsbyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av affärs-/kontorshus.
Tillbyggnad av affärshus i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av affärsbyggnad.
Tak- och fasadtvättning av kommunens fastigheter i Karlstad
Upphandlingen är uppdelad enligt: A: Mekanisk tvättning inklusive impregnering. B: Tvättning utan mekanisk påverkan. C: Målning av tak
Tillbyggnad av restaurang i Karlstad
Ändrad användning från butik till restaurang.
Tillbyggnad av museum i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av museum + nybyggnad av paviljong.
Ombyggnad av restaurang i Karlstad
Bygglov för ändrad användning till restaurang.
Tillbyggnad av bensinstation i Karlstad
Avser ombyggnad av automatstation.
Tillbyggnad av garage i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av garage och uppsättning av solceller på norra parkeringens carporttak.
Nybyggnad av telestation i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av teknikhus.
Nybyggnad av carport i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av carport.
Ombyggnad av skola i Karlstad
Avser ändrad användning av delar av hus a och hus e till friskola och bostad.
Ombyggnad av ridhus i Karlstad
Avser ändrad användning av maskinhall till ridhus.
Utvändigt underhåll av garage i Karlstad
Bygglov för uppsättning av solcellspaneler på garagetak.
Utvändigt underhåll av affärshus i Karlstad
Ändring av yttre utseende på affärs- och kontorshus.
Ombyggnad av samlingslokal i Karlstad
Bygglov för ändrad användning till samlingslokal.
Ombyggnad av utbildningslokal i Karlstad
Bygglov för ändrad användning till undervisningslokaler.
Tillbyggnad av kontor i Karlstad
Avser tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av åkeri i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak, entré och lastkaj.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Avser återställande till 3 lägenheter från att det tidigare varit kontorslokaler.
Nytt befuktningssystem på Karlstads universitet
Avser utbyte av befintlig befuktningsanläggning.
Ombyggnad av hotell i Karlstad
Avser ombyggnad av ett rum på ca 50 kvm till enkel restaurang.
Tillbyggnad av affärshus i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av uteplats -altan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: