Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Karlstad

Nybyggnad och ombyggnad av gymnasieskola i Karlstad
Om- till och nybyggnad av Sundstaskolan för att kunna ta emot elever från Älvkullegymnasiumet, totalt får skolan 2000 elever. I Sundstaskolan kommer aulan, musikdelen samt högdelen ( hus E, F och G) att få en behovsanpassad renovering. Befintliga lågdelar rivs för att ge plats åt tre nya huskroppar som byggs i tre och fyra våningar. Ytor: Nybyggnad 19 190 m2 BTA. Ombyggnad 6880 m2 BTA. Projektet kommer att genomföras som Partnering med totalentreprenad i tre etapper.
Nybyggnad av kontor i Tullholmsviken, Karlstad
Avser kontorshus med 440 arbetsplatser i Karlstad, totalytan är 8500 kvm samt ett garages som kommer finnas på källarplan på 3000 kvm.
Nybyggnad av kontor i Karlstad, Etapp 2
Avser nybyggnad av kontorslokaler, en skyskrapa på ca 100 m. Beräknas bli 5 etappar.
Nybyggnad av parkeringsgarage på Bryggudden, Karlstad
Avser nybyggnation av parkeringsgarage på Bryggudden, totalt ca 650 p-platser, fördelat på 6 våningar.
Nybyggnad hotell i Karlstad
Avser påbyggnad på bef parkeringshus bredvid CCC. I projektet ingår både hotell med 150 rum och bostäder om ca 3 600 kvm.
Nybyggnad av kontor i Karlstad, Etapp 1
Omfattar en av de fem sidobyggnader till skyskrapan med kontor & handel.
Om- och tillbyggnad av Västerstrandsskolan i Karlstad
Avser om och tillbyggnad av Västerstrandskolan i Karlstad.
Om- och tillbyggnad av Kontor i Karlstad
Avser om- tillbyggnad från maskinrum till kontor till industrihus.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Kalrlstad
Planer finns för nybyggnad av en livmedelsbutik intill parkeringsgaraget.
Nybyggnad av krematorium i Karlstad
Omfattar nybyggnad av ett krematorium i Karlstad.
Nybyggnad av cityförskola på Kanikenäset, Karlstad
Omfattar en ny förskola i Karlstad med 4 avdelningar med 20 barn på varje avd. Tvåplansbyggnad med lekyta på yttertaket.
Nybyggnad av parkeringshus i Karlstad
Avser nybyggnad av parkeringshus.
Nybyggnad av idrottshall, etapp 2
Avser en nybyggnad av en idrottshall på Hultsbergskolan.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Avser totalrenovering av kontorsbyggnad i Karlstad med fastighetsbtkn: Väktaren 5. Utvändig renovering avser Byte av tak, målning av fasad samt byte av fönster. Invändig renovering avser ytskikt, vs, vent samt elarbeten.
Tillbyggnad med hotellrum i Grums
Avser en tillbyggnad med att bygga ut med 28 rum. Markarbetet påbörjas i juni 2017.
Nybyggnad av centrumhus m.m. på Skutberget, Karlstad
Projektet omfattar nybyggnad av centrumhus inrymmande butik och restaurang ca 490 kvm samt rernovering eller nybyggnad av en service4byggnad på 290 kvm.
Nybyggnad av vårdboende m.m. i Vålberg
Stadsbyggnadsnämnden kommer att upprätta en detaljplan. Den aktuella platsen har bedömts som lämplig för byggande av villor och seniorboende med närhet till vårdcentralen. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Utvändig renovering av universitet i Karlstad
Projektet omfattar renovering av fasad, tilläggsisolering samt ombyggnad av låglutande tak till sadeltak.
Ombyggnad av högstadieskolan i Hultberg. Etapp 4.
Avser ombyggnad av högstadiet på hultsbergskolan. Byggstart beräknas ske sommaren 2017.
Driftentreprenad för byggnader och utemiljö i Region väst
Avtalsperiod: 2017-07-01 -- 2020-06-30, ev förlängning 3 + 1 år. Entreprenaden omfattar tillsyn, skötsel och underhåll av byggnader, mark och installationer samt administrativ förvaltning.
Ombyggnad av gymnasieskola i Karlstad
Ombyggnation av ventilationssystem i lågdel hus A (matsal, kök, centralhall, aula m.m.). De ska betjänas av nya ventilationsaggregat placerade i nytt fläktrum på yttertak. Tillträde till fläktrummet sker via ny utvändig trappa
Ombyggnad av ventilation i fastighet i Karlstad
Entreprenadarbetena avser ombyggnad av ventilationsinstallationer i rum 219, 224, 228, 229 och omkoppling av kanaler som betjänar rum 214, 220, 222, 223 och 227.
Utvändigt underhåll av järnvägsstation i Karlstad
Restaurering av fasad, tak och fönster vid byggnadsminnet karlstad centralstation.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Avser ändrad användning till kontorslokaler.
Tillbyggnad av kontor i Karlstad
Omfattar tillbyggnad av kontorslokaler + fönsterbyte.
Ombyggnad av kyrka i Karlstad
Avser tvätt och målning av fasad på kyrka.
Ombyggnad av terminal i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av terminalanläggning.
Tillbyggnad av kontor i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av kontorshus.
Tillbyggnad av restaurang i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av restaurang + nybyggnad av produktionskök.
Tillbyggnad av skola i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad samt rivning av skola.
Utvändigt underhåll av kontor i Karlstad
Bygglov för ändring av yttre utseende på kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av skola i Karlstad
Bygglov för ändring av yttre utseende på skola.
Utvändigt underhåll av kontor i Karlstad
Avser ändring av yttre utseende, avser fönsterbyten.
Tillbyggnad av restaurang i Karlstad
Avser tillbyggnad av restaurang.
Ombyggnad av hotell i Karlstad
Anmälan för utbyte av två hissar hotell.
Ombyggnad av bilhall i Karlstad
Omfattar ut & invändigt underhåll av bilhall med montage av fasadskylt.
Utvändigt underhåll av affärshus i Karlstad
Bygglov för ändring av yttre utseende på affärsbyggnad.
Utvändigt underhåll av vårdbostad i Karlstad
Omfattar ommålning av fasaden till vårdboendet på Trädgården.
Nybyggnad av skola i Karlstad
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad skolpaviljonger.
Nybyggnad av toalett i Karlstad
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad wc-bod.
Ombyggnad av förskola i Karlstad
Tidsbegränsat bygglov, ändrad användning från kontorshus till förskola.
Ombyggnad av fritidsgård i Karlstad
Anmälan för ändring av brandskyddet på fritidsgård.
Multiarena Gruvlyckan, i Karlstad
Avser en ny Multiarena på ca 500 kvm i Karlstad.
Nybyggnad av telestation i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av elskåp.
Nybyggnad av servering i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av inglasad uteservering.
Nybyggnad av telestation i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av optostation.
Nybyggnad av telestation i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av teknikhus.
Nybyggnad av toalett i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av torrdass.
Nybyggnad av vakttorn i Karlstad
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av fågeltorn, rivning befintligt.
Ombyggnad av kundvagnsgarage i Karlstad
Bygglov för utbyte av bef. kundvagnsgarage.
Tillbyggnad av servering i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av uteservering.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Karlstad
Omfattar utvändigt underhåll av församlingshus på Väse klockargård. Ombyggnad av personalutrymmen för kyrkogårdspersonal. In- och utvändiga arbeten.
Utvändigt underhåll av affärshus i Karlstad
Avser ändring av yttre utseende på affärsbyggnad, samt uppsättning av skylt Spärren 1 på Lidl.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Avser ombyggnad av affärs-/kontorshus med ny entré.
Tillbyggnad av hotell i Karlstad
Anmälan för tillbyggnad av entré, hotell.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: