Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Karlstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola m.m. i Karlstad
Nybyggnad av skola inrymmande elever, förskola, folk- och skolbibliotek, ytor för öppna förskolan samt en idrottshall.
Nybyggnad av kontor i Karlstad, Etapp 2
Avser nybyggnad av kontorslokaler om antingen 6000 kvm eller 10 000 kvm.
Nybyggnad och ombyggnad av gymnasieskola i Karlstad, Hus C
Om- till och nybyggnad av Sundstaskolan för att kunna ta emot elever från Älvkullegymnasiumet. Totalt får skolan 2000 elever. I Sundstaskolan kommer aulan, musikdelen samt högdelen ( hus E, F och G) att få en behovsanpassad renovering. Befintliga lågdelar rivs för att ge plats åt tre nya huskroppar som byggs i tre och fyra våningar. Ytor: Nybyggnad 19 190 m2 BTA. Ombyggnad 6880 m2 BTA. Projektet kommer att genomföras som Partnering med totalentreprenad i tre etapper.
Om- och tillbyggnad F-6 skola i Karlstad
Projektet avser tillbyggnad med lektionssalar och idrottshall och ombyggnad av bla lektionssalar, kök, matsal och kapprum, i 4-5 halvetage, för ca 400 barn. Tillbyggnadsyta 2560 kvm och ombyggnadsyta 3401 kvm. Avser även iordningställande av skolgård.
Nybyggnad av förskola i Rud, karlstad
Avser rivning av nuvarande förskola med 6 avd, nybyggnad av förskola i två plan med 8 avd, 2460 kvm. Det kommer bli nytt produktionskök och ny utemiljö.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Kalrlstad
Planer finns för nybyggnad av en livmedelsbutik intill parkeringsgaraget.
Nybyggnad av krematorium i Karlstad
Omfattar nybyggnad av ett krematorium i Karlstad.
Ombyggnad av museum, etapp 2
Omfattande ombyggnationer inom befintliga lokaler. Ett nytt entresolbjälklag skapas. Lokaler för barnverksamhet med pentry och egna toaletter. Reception och museibutik flyttas till ett centralt läge. Befintlig terrass byggs till. Flytt av bibliotek. Uppgradering av restaurangen och köket.
Om- och tillbyggnad av skola i Karlstad
Projektet avser tillbyggnad av en helt ny flygel i ett plan 577 kvm, som innehåller fyra lärosalar, fläktrum och toaletter samt att det även ska sättas upp ett nytt fläktrum vid matsalen. Avser även upprustning av befintliga lokaler samt utvändigt underhåll med bla upprustning av fasader.
Tillbyggnad av hotell i Karlstad
Avser tillbyggnad med 4 våningar för fler hotellrum.
Nybyggnad av idrottshall
Avser en nybyggnad av en idrottshall på Hultsbergskolan.
Nybyggnad av socialpsykiatriboende i Zakrisdal, Karlstad
Avser nybyggnad av ett socialpsykiatriboende, innehållande 7st boendelägenheter 40 kvm/st samt en byggnad i två plan innehållande gemensamhetsutrymmen och personalutrymmen samt separat byggnad med källsortering och förråd.
Uppförande av skolmoduler i Karlstad
Avser uppförande av moduler för 4 klassrum med grupprum.
Uppförande av skolmoduler i Karlstad
Avser uppförande av moduler för 5 klassrum med grupprum.
Uppförande av förskolemoduler i Karlstad
Avser uppförande av moduler för 6 avdelningar samt ett tillagningskök.
Utvändig renovering av universitet i Karlstad
Byggstart planeras för sommaren 2018. Projektet omfattar renovering av fasad, tilläggsisolering samt ombyggnad av låglutande tak till sadeltak.
Nybyggnad av restaurang i Karlstad
Avser nybyggnad av Sibylla restaurang.
Ombyggnad av affärshus i Karlstad
Avser ombyggnad av affärs-/kontorshus.
Tillbyggnad av fläktrum på skola i Karlstad
Avser tillbyggnad av utrymme för ventilationsanläggning.
Tillbyggnad av museum i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av museum + nybyggnad av paviljong med restaurang.
Service av kyl- och frysanläggningar i Karlstad och Hammarö
Avser service, kontroll och reparation av kyl- och frysanläggningar och klimat- och värmepumpsanläggningar samt årlig lagstadgad läckagekontroll i både Karlstad och Hammarö kommuner.
Renovering av stall
Avser en upprustning av ridklubben.
Tillbyggnad av kontor i Karlstad
Avser tillbyggnad av kontor med ca 200 kvm.
Ombyggnad till förskola i Karlstad
Avser ombyggnad av ca 930 kvm kontorslokaler till förskola, samt tillbyggnad med ca 100 kvm för trapphus. Även fönsterbyte.
Ombyggnad av restaurang i Karlstad
Avser ändrad användning till restaurang.
Omläggning av skiffertak på Älvsbacka kyrka, Molkom
Omläggning av skiffertak, kräver godkänd certifikat för kulturbyggnad. Putsrenovering av fasad.
Anbud markstötsvågs- och luftstötsvågsanalys för skyddsrum
Upphandlingen omfattar utarbetande av de grunddokument inom området impulsbelastade konstruktioner som skall ligga till grund för all teknisk utveckling och normgivning för skyddsrumsverksamheten. Inriktningen är att få en kunskapsbank som täcker in hela förloppet från initiering till verkan samt hur responsen i såväl byggnad som bebyggelse uppträder.
Nybyggnad av ridhus i Karlstad
Avser nybyggnad av ridhus.
Ombyggnad av affärshus i Karlstad
Bygglov för inglasning av valv i affärslokal.
Ombyggnad av affärshus i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av affärs-/kontorshus.
Tak- och fasadtvättning av kommunens fastigheter i Karlstad
Upphandlingen är uppdelad enligt: A: Mekanisk tvättning inklusive impregnering. B: Tvättning utan mekanisk påverkan. C: Målning av tak
Tillbyggnad av restaurang i Karlstad
Ändrad användning från butik till restaurang.
Tillbyggnad av bensinstation i Karlstad
Avser ombyggnad av automatstation.
Tillbyggnad av garage i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av garage och uppsättning av solceller på norra parkeringens carporttak.
Utvändigt underhåll av affärshus i Karlstad
Bygglov för ändring av yttre utseende på uthämtning av varor, affärshus.
Utvändigt underhåll av garage i Karlstad
Bygglov för uppsättning av solcellspaneler på garagetak.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Karlstad
Bygglov för ändrad användning till klädbutik från livsmedelsbutik.
Rivning av telestation i Karlstad
Rivningslov för rivning av teknikhus och telemast.
Nybyggnad av barack i Karlstad
Tidsbegränsat bygglov uppsättning byggbodar.
Utvändigt underhåll av affärshus i Karlstad
Ändring av yttre utseende på affärs- och kontorshus.
Ombyggnad av utbildningslokal i Karlstad
Bygglov för ändrad användning till undervisningslokaler.
Tillbyggnad av samlingslokal i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av samvarorum.
Uppförande av tillfälliga paviljoner i Rud, karlstad
Avser upphandling paviljonger för en tillfällig förskola Rudsängen, på Mossgatan i Karlstad. Paviljongerna ska vara ersättningslokaler för 6st avdelningar under rivning/nybyggnad av Rudsängens förskola.
Utredare tågstationerr i Karlstad
Avser planering av mindre tågstationer i Värmland.
Tillbyggnad av kontor i Karlstad
Avser tillbyggnad med entresol av bef.inv kontorsdel i industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Avser återställande till 3 lägenheter från att det tidigare varit kontorslokaler.
Nytt befuktningssystem på Karlstads universitet
Avser utbyte av befintlig befuktningsanläggning.
Ombyggnad av skola i Karlstad
Avser rivning av bärande balk, ombyggnad för att lokalanpassa efter verksamhetsförändringar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: