Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Karlstad

Nybyggnad av kontor i Karlstad, Etapp 3-5
Avser nybyggnad av kontorslokaler och handelslokaler.
Nybyggnad och ombyggnad av gymnasieskola i Karlstad
Om- till och nybyggnad av Sundstaskolan för att kunna ta emot elever från Älvkullegymnasiumet. Totalt får skolan 2000 elever. I Sundstaskolan kommer aulan, musikdelen samt högdelen ( hus E, F och G) att få en behovsanpassad renovering. Befintliga lågdelar rivs för att ge plats åt tre nya huskroppar som byggs i tre och fyra våningar. Ytor: Nybyggnad 19 190 m2 BTA. Ombyggnad 6880 m2 BTA. Projektet kommer att genomföras som Partnering med totalentreprenad i tre etapper.
Nybyggnad av kontor, Inre hamn i Karlstad
Byggrätt för kontor i 4 plan samt indragen takvåning, mindre del av hus 30 m högt. Ytor för handel i bottenplan. Garage i källare. Centrumnära. Green Building.
Nybyggnad av kontor i Karlstad, Etapp 2
Avser nybyggnad av kontorslokaler om antingen 6000 kvm eller 10 000 kvm.
Nybyggnad hotell och flerbostadshus i Karlstad
Avser påbyggnad på bef parkeringshus bredvid CCC. Planer finns för ca 150 hotellrum samt 100 bostäder eller upp till 250 hotellrum.
Nybyggnad av kontor i Karlstad, Etapp 1
Fastigheten Fanfaren har en total byggyta på 55000 kvm. I denna första etapp byggs 6000 kvm kontor. Leverantör av byggmaterial är AB Karl Hedin.
Om- och tillbyggnad av Västerstrandsskolan i Karlstad
Avser om och tillbyggnad av Västerstrandskolan i Karlstad.
Nybyggnad av affärsbyggnad i Karlstad
Omfattar nybyggnad av en ny affärsbyggnad på ca 10.000 kvm och ca 200 nya p-platser.
Om- och tillbyggnad av Ica Kvantum till Maxi-butik på Välsviken, Karlstad
Avser ombyggnad av ca 3000 kvm samt tillbyggnad med ca 3000 kvm.
Nybyggnad av krematorium i Karlstad
Omfattar nybyggnad av ett krematorium i Karlstad.
Nybyggnad av cityförskola på Kanikenäset, Karlstad
Omfattar en ny förskola i Karlstad med 4 avdelningar med 20 barn på varje avd. Tvåplansbyggnad med lekyta på yttertaket.
Ombyggnad av museum, etapp 2
Omfattande ombyggnationer inom befintliga lokaler. Ett nytt entresolbjälklag skapas. Lokaler för barnverksamhet med pentry och egna toaletter. Reception och museibutik flyttas till ett centralt läge. Befintlig terrass byggs till. Flytt av bibliotek. Uppgradering av restaurangen och köket.
Om- och tillbyggnad av förskola i Karlstad
Avser omfattande renovering av Skogsbackens förskola. Huvudbyggnaden har 3 flyglar åt norr samt en flygel åt söder. Mittenflygeln av de tre flyglarna har sedan tidigare en uttorkad vattenskada som ska renoveras. En flygel med fyra klassrum byggs till åt söder. All gammal ventilation rivs och byts ut till ny. Tre nya fläktrum ska byggas, ett i befintlig huvudbyggnad, ett skapas i bottenplan på tillbyggnad samt ett som en tillbyggnad vid kökets nuvarande miljöstation. Ny miljöstation byggs i anslutning till kök. All el och belysning byts ut till nytt. Ny utelek ska byggas. Asfalt ska läggas om samt alla sjöstensplattor ska bytas ut.
Nybyggnad av parkeringshus i Karlstad
Avser nybyggnad av parkeringshus.
Nybyggnad av idrottshall, etapp 2
Avser en nybyggnad av en idrottshall på Hultsbergskolan.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Avser totalrenovering av kontorsbyggnad i Karlstad med fastighetsbtkn: Väktaren 5. Utvändig renovering avser Byte av tak, målning av fasad samt byte av fönster. Invändig renovering avser ytskikt, vs, vent samt elarbeten.
Nybyggnad av kontor och lager/industri på Lamberget, Karlstad
Omfattar nybyggnad av kontor och lager/industri. Kontor/lager om 685-940 kvm samt 8 st mindre lagerlokaler om 62 kvm/st.
Nybyggnad av vårdboende m.m. i Vålberg
Stadsbyggnadsnämnden kommer att upprätta en detaljplan. Den aktuella platsen har bedömts som lämplig för byggande av villor och seniorboende med närhet till vårdcentralen. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Utvändig renovering av universitet i Karlstad
Projektet omfattar renovering av fasad, tilläggsisolering samt ombyggnad av låglutande tak till sadeltak.
Ombyggnad av högstadieskolan i Hultberg. Etapp 4.
Avser ombyggnad av högstadiet på hultsbergskolan. Byggstart beräknas ske sommaren 2017.
Driftentreprenad för byggnader och utemiljö i Region väst
Avtalsperiod: 2017-07-01 -- 2020-06-30, ev förlängning 3 + 1 år. Entreprenaden omfattar tillsyn, skötsel och underhåll av byggnader, mark och installationer samt administrativ förvaltning.
Nybyggnad av verkstad i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av verkstad, garage och personalutrymme, ca 300 kvm.
Renovering av stall
Avser en upprustning av ridklubben.
Tillbyggnad av kontor i Karlstad
Avser tillbyggnad av kontor med ca 200 kvm.
Tillbyggnad av kontor i Karlstad
Avser ombyggnad av ca 930 kvm kontorslokaler samt tillbyggnad med ca 100 kvm för trapphus. Även fönsterbyte.
Tillbyggnad av kontor i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av kontorshus.
Tillbyggnad av restaurang i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av restaurang + nybyggnad av produktionskök.
Tillbyggnad av skola i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av skola.
Tillbyggnad av affärshus i Karlstad
Bygglov för om/tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad av hotell i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av hotell/restaurang.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Bygglov för ändrad användning till från enbostadshus till kontorslokaler + undervisningslokaler.
Rivning av skola i Karlstad
Rivningslov för rivning av skolpaviljong.
Utvändigt underhåll av skola i Karlstad
Bygglov för ändring av yttre utseende på skola.
Utvändigt underhåll av vårdbostad i Karlstad
Omfattar ommålning av fasaden till vårdboendet på Trädgården.
Ombyggnad av kundvagnsgarage i Karlstad
Bygglov för utbyte av bef. kundvagnsgarage.
Multiarena Gruvlyckan, i Karlstad
Avser en ny Multiarena på ca 500 kvm i Karlstad.
Nybyggnad av garage i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av kiosk i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av kiosk.
Nybyggnad av telestation i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation/teknikbod.
Utvändigt underhåll av hotell i Karlstad
Tidsbegränsat bygglov fasadändring hotell, artscape.
Utbyte av strömförsörjning till larm- och passagesystem på Karlstads universitet
Avser utbyte av strömförsörjning till larm- och passagesystem såsom likriktare, batterier mm.
Ombyggnad för restaurang i Karlstad
Avser inredande av restaurang samt upptag av dörröppning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: