Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Hammarö

Nybyggnad av förskola i Bärstad, Hammarö
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar för ca 110 barn med möjlighet till en utbyggnad upp till 9 avdelningar. Det ska även innehålla en trafiksäker gång- och cykelväg som ska stå klar 2018.
Nybyggnad av skola i Mörmon, Hammarö
Återuppbyggnad av nedbrunnen skola. Nybyggnaden kommer att uppföras av ett försäkringsbolag. Byggstart tidigast våren 2018.
Ombyggnad av kontorslokaler i Skoghall
Nyttjare av lokalerna är Socialförvaltningens IFO-avdelning som främst består av socialsekreterare.
Nybyggnad av bensinstation i Skoghall
Avser nybyggnad av bensinstation i Skoghall.
Nybyggnad av bensinstation i Skoghall
Avser nybyggnad bensinstation.
Uppställning av paviljonger till förskola i Skoghall
Projektet avser uppställning av paviljong till förskola. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad på en bensinstation, i Hammarö
Avser tillbyggnad av en HVO tank på bensinstation i Hammarö.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: