Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Arvika

Ombyggnad av samlingslokaler i Arvika
Renoveringen innebär bland annat att entréplanet får utökad foajédel med café och att A-salen utrustas med teleskopläktare för cirka 260 personer.
Nybyggnad av förskola i Arvika
Avser nybyggnad av en förskola ca 1300 kvm, med 6 avdelningar för ca 15-20 barn på varje avdelning. Förskolan byggs som ett passivhus.
Nybyggnad av detaljhandel och verksamheter i Arvika
Planer finns för uppförande av upplag, detaljhandel och verksamheter i Arvika. Planområdet omfattar ca 2 ha.
Ombyggnad av mottagningskök vid förskola i Arvika
Inga beslut fattade, endast förslag. Byggstart kan ej anges.
Om- och tillbyggnad av förskola i Arvika
Projektet avser invändig ombyggnad av förskola samt tillbyggnad av med 15 kvm.
Om- och tillbyggnad av skolkök i Arvika
Inga beslut fattade, endast förslag. Byggstart kan ej anges.
Nybyggnad av telestation i Arvika
Bygglov för nybyggnad av fackverkstorn (för mobiltäckning).
Utvändigt underhåll av affärshus i Arvika
Bygglov för utvändig ändring av affär.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: