Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Årjäng

Nybyggnad av tullstation i Hån
Tullverket avser att teckna hyresavtal för nybyggnad av tullstation invid E 18 vid Hån i Årjängs kommun, Värmlands län, ca 500 meter från gränsen till Norge.
Tillbyggnad av förskola i Töcksfors
Förskolan byggs till med en avdelning och kök, kallförråd på skolgården för lekutrustning, soprum, anpassning av markytor för lek samt yttre belysning.
Ombyggnad av affärshus i Årjäng
Avser nybyggnad 35kvm samt ombyggnad 208kvm personalrum, fläktrum och kylmaskinrum.
Ombyggnad av ventilation i simhall i Årjäng
Statusinventering av badanläggning för att få ett underlag för underhåll och åtgärdande.
Nybyggnad av affärshus i Årjäng
Årjäng 4:143 - ansökan bygglov, nybyggnad affärslokal.
Nybyggnad av telestation i Årjäng
Huken 1:39 - ansökan bygglov, nybyggnad teknikbod (stålcontainer.
Rivning av omklädningsbyggnad i moduler i Årjäng
Avser nedmontering, bortforsling av moduler samt iordningställande av mark.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: