Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Värmlands län

Arvika (9)
Eda (5)
Filipstad (1)
Forshaga (10)
Grums (3)
Hagfors (2)
Hammarö (2)
Karlstad (44)
Kil (3)
Munkfors (3)
Storfors (4)
Sunne (4)
Säffle (10)
Torsby (10)
Årjäng (8)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 127 st.

Nybyggnad och ombyggnad av gymnasieskola i Karlstad
Om- till och nybyggnad av Sundstaskolan för att kunna ta emot elever från Älvkullegymnasiumet. Totalt får skolan 2000 elever. I Sundstaskolan kommer aulan, musikdelen samt högdelen ( hus E, F och G) att få en behovsanpassad renovering. Befintliga lågdelar rivs för att ge plats åt tre nya huskroppar som byggs i tre och fyra våningar. Ytor: Nybyggnad 19 190 m2 BTA. Ombyggnad 6880 m2 BTA. Projektet kommer att genomföras som Partnering med totalentreprenad i tre etapper.
Nybyggnad av köpcentrum på Bergvik i Karlstad
Planerna omfattar ett nytt handelsområde vid Månsgården (mellan Biltema och Bergviks köpcenter). 25.000-30.000 kvm i en första etapp, totalt handlar det om 50.000 kvm.
Nybyggnad av simhall inom Tegnérområdet i Säffle
Simhallens formspråk ska vara tilltalande och djärvt, tanken är att simhallen ska bli ett nytt blickfång i Säffle. Simhallen ska vara öppen för alla varför tillgänglighet och integritet är viktiga frågor i processen.
Nybyggnad hotell och flerbostadshus i Karlstad
Avser påbyggnad på bef parkeringshus bredvid CCC. Planer finns för ca 150 hotellrum samt 100 bostäder eller upp till 250 hotellrum.
Utbyggnad av köpcentrum i Töcksfors, Årjäng
Avser tillbyggnad av köpcentrum med 9000 kvm i 2 våningar som ska inrymma butiker och parkeringsgarage. Grundläggning: delvis platta på mark.
Renovering av Kvarnbergsskolan i Karlstad
Avser renovering av Kvarnbergsskolan.
Ny skola Teknik o. innovationscenter, KTIC i Kristinehamn
Nybyggnad av ca 4.200 kvm. I uppdraget ingår även projektering av mindre lokalanpassningar av Brogårdsskolan för att möjliggöra sammankoppling. Denna skola kommer att ersätta Presterudsskolan. Behandlad tomtarea ca 14.000 kvm. Skolan ska erbjuda tekniska gymnasieprogram såsom t.ex. teknik, industriteknik, fordonsteknik, el- och energi samt särskola. Byggnaden skall inrymma verkstäder, utställningsytor, laborationslokaler och lärosalar. Skolan ska inrymma upp till ca 250 stycken elever. Skolan ska byggas i korsningen Prästgatan-Norra Staketgatan i kv Björktrasten.
Nybyggnad av kontor i Karlstad, Etapp 1
Fastigheten Fanfaren har en total byggyta på 55000 kvm. I denna första etapp byggs 6000 kvm kontor. Leverantör av byggmaterial är AB Karl Hedin.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Kalrlstad
Planer finns för nybyggnad av en livmedelsbutik intill parkeringsgaraget.
Renovering av gymnasium i Arvika
Upptaget i fastighetsplanen med planerad byggstart tidigast hösten 2017.
Om- och tillbyggnad av Ica Kvantum till Maxi-butik på Välsviken, Karlstad
Avser ombyggnad av ca 3000 kvm samt tillbyggnad med ca 3000 kvm. Ombyggnationen startade i mars. Pålningsarbeten för tillbyggnaden startade i juli. Entreprenörer för Jalusier: Karlstad Solskydd, David Lund.
Nybyggnad av krematorium i Karlstad
Omfattar nybyggnad av ett krematorium i Karlstad.
Nybyggnad av butik och/eller bostäder
Planer finns på nybyggnad av butik för Lidl söder om Stadsträdgården.
Nybyggnad av bostäder i Karlstad
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus, alternativt vårdboende med ca 40-50 bostäder.
Nybyggnad av förskola i Arvika
Avser nybyggnad av en förskola ca 1300 kvm, med 6 avdelningar för ca 15-20 barn på varje avdelning. Förskolan byggs som ett passivhus.
Ombyggnad av samlingslokaler i Arvika
Renoveringen innebär bland annat att entréplanet får utökad foajédel med café och att A-salen utrustas med teleskopläktare för cirka 300 personer.
Ombyggnad av museum, etapp 2
Omfattande ombyggnationer inom befintliga lokaler. Ett nytt entresolbjälklag skapas. Lokaler för barnverksamhet med pentry och egna toaletter. Reception och museibutik flyttas till ett centralt läge. Befintlig terrass byggs till. Flytt av bibliotek. Uppgradering av restaurangen och köket.
Nybyggnad av förskola på Norrstrand i karlstad
Omfattar nybyggnad av förskola i Karlstad med ac 140 platser.
Nybyggnad av sporthall i Torsby
Projektet avser nybyggnad av sporthall. Byggstart och kostnad oviss.
Nybyggnad av parkeringshus i Karlstad
Avser nybyggnad av parkeringshus.
Nybyggnad av idrottshall, etapp 2
Avser en nybyggnad av en idrottshall på Hultsbergskolan.
Nybyggnad av idrotshall i Munkfors
Detaljplaneärende. Avser möjliggörande för nybyggnation.
Om- och tillbyggnad av skola och förskola i Säffle
Om- och tillbyggnad av skolan, flytt av förskola in till skolan.
Nybyggnad av butik och livsmedelsbutik i Välsviken
Uppförande av handelsområde för uthyrning. Byggnaden uppföres i ett plan på ca 7.600 kvm.
Tillbyggnad med hotellrum i Grums
Avser en tillbyggnad med 28 hotellrum. Markarbetet startade i juni 2017.
Nybyggnad av idrottshall i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av idrottshall.
Nybyggnad av tullstation i Hån
Tullverket avser att teckna hyresavtal för nybyggnad av tullstation invid E 18 vid Hån i Årjängs kommun, Värmlands län, ca 500 meter från gränsen till Norge.
Nybyggnad av kontor och lager/industri på Lamberget, Karlstad
Omfattar nybyggnad av kontor och lager/industri. Kontor/lager om 685-940 kvm samt 8 st mindre lagerlokaler om 62 kvm/st.
Nybyggnad av innebandyhall i Munkfors
Planens syfte är att möjliggöra uppförandet av en innebandyhall i anslutning till områdets ishall. Den aktuella marken har användningen gata i gällande detaljplan varför det i dagsläget inte är möjligt att uppföra innebandyhallen på önskad plats.
Nybyggnad av vårdboende m.m. i Vålberg
Stadsbyggnadsnämnden kommer att upprätta en detaljplan. Den aktuella platsen har bedömts som lämplig för byggande av villor och seniorboende med närhet till vårdcentralen.
Ombyggnad av kontorslokaler i Skoghall
Nyttjare av lokalerna är Socialförvaltningens IFO-avdelning som främst består av socialsekreterare.
Ombyggnad till hotell
Avser ombyggnad till hotell med 30 hotellrum.
Nybyggnad av tankstationer för biogas i Säffle
Planer finns för nybyggnad av tankstationer i Säffle.
Tillbyggnad av förskola i Töcksfors
Förskolan byggs till med en avdelning och kök, kallförråd på skolgården för lekutrustning, soprum, anpassning av markytor för lek samt yttre belysning.
Driftentreprenad för byggnader och utemiljö i Region väst
Avtalsperiod: 2017-07-01 -- 2020-06-30, ev förlängning 3 + 1 år. Entreprenaden omfattar tillsyn, skötsel och underhåll av byggnader, mark och installationer samt administrativ förvaltning.
Nybyggnad av förskolemodul i Deje
Avser nybyggnad av modulförskola med två avdelningar i Deje.
Nybyggnad av förskola i Forshaga
Avser nybyggnad av modulförskola.
Ombyggnad av bibliotek i Kil
Omfattande renovering utav Biblioteket i Kil.
Om- och tillbyggnad av Grossbolsskolan i Forshaga
Omfattar om- och tillbyggnad av Grossbolskolan med matsal, rum för kurator och skolsköterska, energibesparande åtgärder.
Nybyggnad av bensinstation i Skoghall
Avser nybyggnad av bensinstation i Skoghall.
Nybyggnad av verkstad i Karlstad
Avser nybyggnad av verkstad, garage och personalutrymme, ca 300 kvm.
Nybyggnad av kontor i Karlstad
Nybyggnad av kontorshus i 1700-tals stil. Byggnaden ska passa in i den övriga stadsbilden.
Ombyggnad för nya hemtjänstlokaler i Årjäng
Avser ombyggnad av nedervåningen på Solgården för att skapa nya lokaler för hemtjänsten. Även ombyggnad av ventilation.
Totalrenovering av Långseruds kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad till utredning och projektering inför totalrenovering av kyrkan.
In- och utvändig renovering av By kyrka
In- och utvändig renovering av kyrkan. Konsulter anlitade för att ta fram åtgärdsprogram. Under 2017 kommer kyrkan att stängas för renoveringen. Uppskattad kostnad.
Underhållsåtgärder på fyra fastigheter i Hagfors kommun
Hagfors Kommun har för avsikt att utföra underhållsåtgärder på fyra fastigheter i kommunen. Förskolan Myran: Byte tak samt tilläggsisolering ca 500m2. Objektet är beläget i Ekshärad, Skolvägen 10. Forsskolan: Byte tak ca 1600m2 samt fönsterbyte. Objektet är beläget i Hagfors, Atterbergsvägen. Sunnemo Skola: Byte tak ca 360m2. Objektet är beläget i Sunnemo, Hyttvägen. Byggkontoret: Byte tak samt tilläggsisolering ca 475m2. Objektet är beläget i Hagfors, Dalavägen 12.
Ombyggnad av ventilation vid folkets hus i Storfors
Avser ombyggnad av ventilationen i Folkets hus i Storfors.
Ombyggnad av kommunkontoret i Forshaga
Avser invändig ombyggnation av kommunkontoret i Forshaga.
Service av kyl- och frysanläggningar i Karlstad och Hammarö
Avser både Karlstad och Hammarö kommuner.
Renovering av stall
Avser en upprustning av ridklubben.
Ombyggnad av mottagningskök vid förskola i Arvika
Inga beslut fattade, endast förslag. Byggstart kan ej anges.
Tillbyggnad av kök i Vikstaskolan i Forshaga.
Omfattar utbyggnad av kök och klassrum, ca 350 kvm.
Uppgradering av ventilation och styr och regler, Sunne
Upptaget i investeringsplan för åren 2015-2018.
Anläggning av nya tennisbanor i Stenåsen
Planer för anläggande av 4 st nya tennisbanor i anslutning till befintlig tennishall samt ev. utbyggnad av tennishallen med ytterligare en tennisbana.
Tillbyggnad av kontor i Säffle
Avser tillbyggnad av kontorshus.
Utbyte av fasad på idrottshall i Forshaga
Avser utbyte av träfasad på Grossbolshallen.
Tillbyggnad av kontor i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av kontorshus.
Ombyggnad av ventilation vid förskola i Kristinehamn
Avser installation av en ny ventilationsanläggning med tillhörande byggarbeten samt elarbeten i förskolan Djurgårdsparken.
Invändig renovering av Nors kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad till utredning och projektering inför renovering av kyrkorum.
Om- och tillbyggnad av förskola i Arvika
Projektet avser invändig ombyggnad av förskola samt tillbyggnad av med 15 kvm.
Nybyggnad av offentlig toalett i Sunne
Upptaget i investeringslista 2015-2018.
Rivning av skola i Karlstad
Rivningslov för rivning av skolpaviljong.
Nybyggnad av affärshus i Årjäng
Årjäng 4:143 - Nybyggnad affärslokal.
Utbyte av värme och ventilation i sporthall
Projektet avser byte av ventilationsaggregat samt värme i sporthallen på Töcksfors skola.
Tillbyggnad av församlingshus samt nya parkeringsplatser i Torsby
Tillbyggnad av församlingshem med ny entré inrymmande handikapphiss samt anläggande av nya parkeringsplatser.
Ombyggnad av hotell i Kristinehamn
Ombyggnad och ändrad användning av fastighet, del av matsal byggs om till hotell.
Tillbyggnad av cafeteria i Torsby
Bygglov för påbyggnad av kafé och sportaffär.
Ombyggnad av butik i Torsby
Inredande av ytterligare butikslokal i affärshus.
Utvändigt underhåll av skola i Munkfors
Bygglov Utvändig ändring av Forsnässkolan (igensättning av fönster/minskad fönsteryta), Munkfors Forsnäs 39:7.
Utvändigt underhåll av åkeri i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak, entré och lastkaj.
Ombyggnad av samlingslokal i Karlstad
Bygglov för ändrad användning till samlingslokal.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Bygglov för ändrad användning till från enbostadshus till kontorslokaler + undervisningslokaler.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Bygglov för ändrad användning till kontorsbyggnad.
Nybyggnad av vårdbostad i Forshaga
Bygglov nybyggnad vårdboende som ansluts till två befintiga byggnader samt ombyggnad av byggnad från teoretiskt till praktisk undervisning, nybyggnad av två carportar och ett återvinningshus samt anläggning av ny parkeringsplats, orretorp 2:2.
Ombyggnad av skola i Torsby
Anmälan av ombyggnad av skola.
Om- och tillbyggnad av skolkök i Arvika
Inga beslut fattade, endast förslag. Byggstart kan ej anges.
Nybyggnad av servering i Torsby
Marklov för anläggande av uteservering.
Utvändigt underhåll av skola i Forshaga
Bygglov utvändig ändring skola, muralmålning, forshaga skolan 5.
Ombyggnad av kontor i Forshaga
Bygglov ändrad användning av tidsbegränsat bygglov från ett flerbostadshus för tillfälligt boende till kontorsverksamhet.
Nybyggnad av servicebyggnad i Säffle
Ekenäs 1:3, nybyggnad servicebyggnad.
Rivning av garage i Säffle
Hermes 16 - rivning garage.
Rivning av garage i Säffle
Hermes 17 - rivning garage.
Tillbyggnad av servering i Säffle
Härden 5, tillbyggnad inglasad uteservering.
Ombyggnad av pizzeria i Charlottenberg
Bygglov tillbyggnad affärslokaler Bygglov ändring affärslokaler livsmedelbutik saxen 5. .
Tillbyggnad av bensinstation i Sunne
Bygglov tillbyggnad bensinstation. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av restaurang i Karlstad
Bygglov för ändrad användning till restaurang. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av förskola i Kil
Bygglov nybyggnad av solskydd.
Nybyggnad av telestation i Forshaga
Bygglov nybyggnad teknikhus (vägkur), forshaga småris 1:2.
Nybyggnad av telestation i Charlottenberg
Bygglov nybyggnad teknikhus/reservkraftstation Eda 1:1,Åmotfors 2:64.
Tillbyggnad av kontor i Arvika
Bygglov för tillbyggnad av takterass (kontorshus).
Ombyggnad av kundvagnsgarage i Karlstad
Bygglov för utbyte av bef. kundvagnsgarage.
Nybyggnad av telestation i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av teknikhus.
Nybyggnad av bensinstation i Torsby
Bygglov för drivmedelsstation.
Nybyggnad av garage i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av garage.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: