Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Värmlands län

Arvika (13)
Eda (7)
Filipstad (5)
Forshaga (8)
Grums (10)
Hagfors (2)
Hammarö (3)
Karlstad (35)
Kil (2)
Munkfors (1)
Storfors (5)
Sunne (2)
Säffle (8)
Torsby (8)
Årjäng (7)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 126 st.

Nybyggnad och ombyggnad av gymnasieskola i Karlstad
Om- till och nybyggnad av Sundstaskolan för att kunna ta emot elever från Älvkullegymnasiumet, totalt får skolan 2000 elever. I Sundstaskolan kommer aulan, musikdelen samt högdelen ( hus E, F och G) att få en behovsanpassad renovering. Befintliga lågdelar rivs för att ge plats åt tre nya huskroppar som byggs i tre och fyra våningar. Ytor: Nybyggnad 19 190 m2 BTA. Ombyggnad 6880 m2 BTA. Projektet kommer att genomföras som Partnering med totalentreprenad i tre etapper.
Nybyggnad av simhall inom Tegnérområdet i Säffle
Simhallens formspråk ska vara tilltalande och djärvt, tanken är att simhallen ska bli ett nytt blickfång i Säffle. Simhallen ska vara öppen för alla varför tillgänglighet och integritet är viktiga frågor i processen.
Nybyggnad av kontor i Tullholmsviken, Karlstad
Avser kontorshus med 440 arbetsplatser i Karlstad, totalytan är 8500 kvm samt ett garages som kommer finnas på källarplan på 3000 kvm.
Utbyggnad av köpcentrum i Töcksfors, Årjäng
Avser tillbyggnad av köpcentrum med 9000 kvm i 2 våningar som ska inrymma butiker och parkeringsgarage. Grundläggning: delvis platta på mark.
Ny skola Teknik o. innovationscenter, KTIC i Kristinehamn
Nybyggnad av ca 4.200 kvm. I uppdraget ingår även projektering av mindre lokalanpassningar av Brogårdsskolan för att möjliggöra sammankoppling. Denna skola kommer att ersätta Presterudsskolan. Behandlad tomtarea ca 14.000 kvm. Skolan ska erbjuda tekniska gymnasieprogram såsom t.ex. teknik, industriteknik, fordonsteknik, el- och energi samt särskola. Byggnaden skall inrymma verkstäder, utställningsytor, laborationslokaler och lärosalar. Skolan ska inrymma upp till ca 250 stycken elever. Skolan ska byggas i korsningen Prästgatan-Norra Staketgatan i kv Björktrasten.
Nybyggnad av parkeringsgarage på Bryggudden, Karlstad
Avser nybyggnation av parkeringsgarage på Bryggudden, totalt ca 650 p-platser, fördelat på 6 våningar.
Nybyggnad av kontor i Karlstad, Etapp 1
Omfattar en av de fem sidobyggnader till skyskrapan med kontor & handel, totalt 6000 kvm.
Renovering av gymnasium i Arvika
Upptaget i fastighetsplanen med planerad byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av krematorium i Karlstad
Omfattar nybyggnad av ett krematorium i Karlstad.
Nybyggnad av cityförskola på Kanikenäset, Karlstad
Omfattar en ny förskola i Karlstad med 4 avdelningar med 20 barn på varje avd. Tvåplansbyggnad med lekyta på yttertaket.
Nybyggnad av förskola i Arvika
Avser nybyggnad av en förskola i Arvika på ca 1300 kvm. Det kommer finnas 6 avdelningar och det ska få plats mellan 15-20 barn på varje avdelning.
Ombyggnad av samlingslokaler i Arvika
Avser renovering/ombyggnad av en samlingslokal i Kulturcentrum i Arvika.
Ombyggnad av museum, etapp 2
Omfattande ombyggnationer inom befintliga lokaler. Ett nytt entresolbjälklag skapas. Lokaler för barnverksamhet med pentry och egna toaletter. Reception och museibutik flyttas till ett centralt läge. Befintlig terrass byggs till. Flytt av bibliotek. Uppgradering av restaurangen och köket.
Nybyggnad av utbildningslokal i Filipstad
Planer finns på nybyggnad av utbildningslokaler för masterutbildning.
Nybyggnad av parkeringshus i Karlstad
Avser nybyggnad av parkeringshus.
Nybyggnad av idrottshall, etapp 2
Avser en nybyggnad av en idrottshall på Hultsbergskolan.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Avser totalrenovering av kontorsbyggnad i Karlstad med fastighetsbtkn: Väktaren 5. Utvändig renovering avser Byte av tak, målning av fasad samt byte av fönster. Invändig renovering avser ytskikt, vs, vent samt elarbeten.
Tillbyggnad med hotellrum i Grums
Avser en tillbyggnad med att bygga ut med 28 rum. Markarbetet påbörjas i juni 2017.
Ombyggnad eller flytt av skola i Grums
Omfattar ombyggnad och flytt av skola i Grums.
Nybyggnad av kontor och industri på Lamberget, Karlstad
Omfattar nybyggnad av kontor och industri.
Nybyggnad av vårdboende m.m. i Vålberg
Stadsbyggnadsnämnden kommer att upprätta en detaljplan. Den aktuella platsen har bedömts som lämplig för byggande av villor och seniorboende med närhet till vårdcentralen. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Om- och tillbyggnad av förskola i Karlstad
Avser omfattande renovering av Skogsbackens förskola. Huvudbyggnaden har 3 flyglar åt norr samt en flygel åt söder. Mittenflygeln av de tre flyglarna har sedan tidigare en uttorkad vattenskada som ska renoveras. En flygel med fyra klassrum byggs till åt söder. All gammal ventilation rivs och byts ut till ny. Tre nya fläktrum ska byggas, ett i befintlig huvudbyggnad, ett skapas i bottenplan på tillbyggnad samt ett som en tillbyggnad vid kökets nuvarande miljöstation. Ny miljöstation byggs i anslutning till kök. All el och belysning byts ut till nytt. Ny utelek ska byggas. Asfalt ska läggas om samt alla sjöstensplattor ska bytas ut.
Nybyggnad av förskola i Deje
Avser nybyggnad av förskola med två avdelningar i Deje, kan ev bli modulbyggnation. Handlas förutsatt att politiska beslut tas.
Ombyggnad till hotell
Avser ombyggnad till hotell med 30 hotellrum.
Om- och tillbyggnad av skola i Säffle
Om- och tillbyggnad (235 kvm) av skolan, flytt av förskola in till skolan.
Nybyggnad av tankstationer för biogas i Säffle
Planer finns för nybyggnad av tankstationer i Säffle.
Utvändig renovering av universitet i Karlstad
Projektet omfattar renovering av fasad, tilläggsisolering samt ombyggnad av låglutande tak till sadeltak.
Ombyggnad av högstadieskolan i Hultberg. Etapp 4.
Avser ombyggnad av högstadiet på hultsbergskolan. Byggstart beräknas ske sommaren 2017.
Nybyggnad av resecentrum i Storfors
Avser nybyggnad av Storfors Resecentrum längs Stationsgatan och ombyggnation av korsningen Stationsgatan/Djupadalsgatan. Arbetet kommer att omfatta trafiksäkerhetsanpassningar med bredare GC-vägar, tydliga på- och avstigningsplattformer för buss, tydligare passager, parkeringar, cykelparkeringar och belysning.
Tillbyggnad av förskola i Töcksfors
Förskolan byggs till med en avdelning och kök, kallförråd på skolgården för lekutrustning, soprum, anpassning av markytor för lek samt yttre belysning.
Driftentreprenad för byggnader och utemiljö i Region väst
Avtalsperiod: 2017-07-01 -- 2020-06-30, ev förlängning 3 + 1 år. Entreprenaden omfattar tillsyn, skötsel och underhåll av byggnader, mark och installationer samt administrativ förvaltning.
Ombyggnad av bibliotek i Kil
Renovering utav Biblioteket i Kil.
Om- och tillbyggnad av Grossbolskolan, i Forshaga
Omfattar om- och tillbyggnad av Grossbolskolan med matsal, rum för kurator och skolsköterska inkl fasader och energibesparande .
Nybyggnad av bensinstation i Skoghall
Avser nybyggnad av bensinstation i Skoghall.
Renovering av badbassäng i Åmål
Avser att byta ut kakel, ev annat, material, i bassänger samt klinker på gångytor runt bassänger i simhallen Åmål.
Nybyggnad av kontor i Arvika
Avser nybyggnad av garage och ett kontor sammanlagt på 600kvm.
Tillbyggnad av skola i Arvika
Avser tillbyggnad av skola i Arvika.
Ombyggnad av familjecenter i Grums
Förslag på ombyggnad av skola till familjecenter med BVC och ungdomsmottagning. Inom familjecentralen skall rymmas verksamheter som barnmorskemottagning, barnhälsovård, ungdomsmottagning med kurator, öppen förskola, råd och stödfunktion IFO samt Växtriket.
Underhållsåtgärder på fyra fastigheter i Hagfors kommun
Hagfors Kommun har för avsikt att utföra underhållsåtgärder på fyra fastigheter i kommunen. Förskolan Myran: Byte tak samt tilläggsisolering ca 500m2. Objektet är beläget i Ekshärad, Skolvägen 10. Forsskolan: Byte tak ca 1600m2 samt fönsterbyte. Objektet är beläget i Hagfors, Atterbergsvägen. Sunnemo Skola: Byte tak ca 360m2. Objektet är beläget i Sunnemo, Hyttvägen. Byggkontoret: Byte tak samt tilläggsisolering ca 475m2. Objektet är beläget i Hagfors, Dalavägen 12.
Ombyggnad av kommunkontoret i Forshaga
Avser invändig ombyggnation av kommunkontoret i Forshaga.
Tillbyggnad av sporthall i Ekshärad
Omfattar tillbyggnad av ny läktare för ca 150 publikplatser, kafeteria, ny entré samt nya WC och förrådsutrymmen.
Tillbyggnad av kök i Vikstaskolan i Forshaga.
Omfattar utbyggnad av kök och klassrum, ca 350 kvm.
Uppförande av moduler till förskola i Åmotfors
Avser moduler för två avdelningar i Åmotfors. Upphandlingen avser hyra av moduler för 2 förskoleavdelningar samt mottagningskök i 1 år men med option om att förlängas ytterligare 1 år.
Tillbyggnad av restaurang i Torsby
Tillbyggnad av restaurang på ca 200kvm.
Nybyggnad av bensinstation i Skoghall
Avser nybyggnad bensinstation.
Tillbyggnad av kontor i Karlstad
Omfattar tillbyggnad av kontorslokaler + fönsterbyte.
Åtgärder i badhuset i Grums
Avser renovering av badhus.
Renovering av tak på Bro kyrka i Säffle
Avser renovering av skiffertaket.
Ombyggnad av ventilation vid förskola i Kristinehamn
Avser installation av en ny ventilationsanläggning med tillhörande byggarbeten samt elarbeten i förskolan Djurgårdsparken.
Uppställning av paviljonger till förskola i Skoghall
Projektet avser uppställning av paviljong till förskola. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av ventilation i simhall i Årjäng
Statusinventering av badanläggning för att få ett underlag för underhåll och åtgärdande.
Utbyte av värme och ventilation i sporthall
Projektet avser byte av ventilationsaggregat samt värme i sporthallen på Töcksfors skola.
Avfärgning av putsfasad på Ölme kyrka
Omfattar en avfärgning av putsfasad på Ölme kyrka i Kristinehamn.
Ombyggnad av hotell i Kristinehamn
Ombyggnad och ändrad användning av fastighet, del av matsal byggs om till hotell.
Rivning av skola i Karlstad
Rivningslov för rivning av skolpaviljong.
Rivning av hotell i Charlottenberg
Rivningslov rivning hotell gränsrasta kojan 1-3.
Tillbyggnad av bensinstation i Grums
Tillbyggnad av serviceanläggning (bensin, restaurang och hotell).
Tillbyggnad av affärshus i Torsby
Tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av församlingshus samt nya parkeringsplatser i Torsby
Tillbyggnd av församlingshem med ny entré inrymmande handikapphiss samt anläggande av nya parkeringsplatser.
Nybyggnad av kontor i Grums
Uppförande av kontorsbod tidsbegränsat lov 201708-201901.
Ombyggnad av skola i Torsby
Anmälan av ombyggnad av skola.
Utvändigt underhåll av kulturhus i Storfors
Fönsterbyten samt rivning och utbyggnad av altan på kulturhus.
Ombyggnad av butik i Torsby
Inredande av ytterligare butikslokal i affärshus.
Nybyggnad av motell i Grums
Nybyggnad av motell.
Tillbyggnad av cafeteria i Torsby
Bygglov för påbyggnad av kafé och sportaffär.
Tillbyggnad av kontor i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av kontorshus.
Tillbyggnad av restaurang i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av restaurang + nybyggnad av produktionskök.
Nybyggnad av affärshus i Charlottenberg
Bygglov nybyggnad affärslokaler, kojan 2.
Tillbyggnad av affärshus i Charlottenberg
Bygglov tillbyggnad affärslokaler tallmon 1.
Utvändigt underhåll av affärshus i Karlstad
Bygglov för ändring av yttre utseende på affärsbyggnad.
Utvändigt underhåll av skola i Karlstad
Bygglov för ändring av yttre utseende på skola.
Om- och tillbyggnad av skolkök i Arvika
Inga beslut fattade, endast förslag. Byggstart kan ej anges.
Utvändigt underhåll av skola i Sunne
Avser utvändig ändring skolas fasad.
Utvändigt underhåll av vårdbostad i Karlstad
Omfattar ommålning av fasaden till vårdboendet på Trädgården.
Ombyggnad av bilhall i Karlstad
Omfattar ut & invändigt underhåll av bilhall med montage av fasadskylt.
Nybyggnad av barack i Grums
Periodiskt tillfälligt lov 20170629 - 20190228 för bostadsmoduler.
Rivning av telestation i Kristinehamn
Rivning av teknikbod ( adsl).
Rivning av telestation i Kristinehamn
Rivning av teknikbod (adsl).
Rivning av telestation i Storfors
Rivning av teknikbod Lungsundet 1:76,Lövåsen 1:1.
Utvändigt underhåll av hotell i Karlstad
Tidsbegränsat bygglov fasadändring hotell, artscape.
Ombyggnad av förskola i Arvika
Tidsbegränsat bygglov för förskola.
Ombyggnad av skola i Arvika
Tidsbegränsat bygglov för grundsärskola.
Ombyggnad av förskola i Arvika
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av enbostadhus (förskola).
Nybyggnad av skola i Karlstad
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad skolpaviljonger.
Nybyggnad av toalett i Karlstad
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad wc-bod.
Ombyggnad av förskola i Karlstad
Tidsbegränsat bygglov, ändrad användning från kontorshus till förskola.
Ombyggnad av utställningshall i Storfors
Ändrad användning från magasin till utställningslokal.
Tillbyggnad av förskola i Grums
Tillbyggnad av Nallens förskola.
Tillbyggnad av servering i Säffle
Tillbyggnad servering
Nybyggnad av servering i Torsby
Marklov för anläggande av uteservering.
Nybyggnad av telestation i Årjäng
Huken 1:39 - ansökan bygglov, nybyggnad teknikbod (stålcontainer.
Ombyggnad av kontor i Säffle
Härden 2, installation hiss och ventilation.
Tillbyggnad av servering i Säffle
Härden 5, tillbyggnad inglasad uteservering.
Nybyggnad av telestation i Kristinehamn
Nybyggnad av fackverkstorn samt teknikbodar.
Nybyggnad av telestation i Storfors
Nybyggnad av nodhus för fiber Östra Bjurtjärn 1:8 ,Alkvettern 2:160, Hedås 1:4.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: