Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Tierp

Nybyggnad av förskola i Tierp
Avser 6 avdelningar förskola i två våningar inkl mottagningskök.
Nya omklädningsrum mm vid idrottsplats, Tierp
Nya omklädningsrum. En oinredd övervåning på 250 kvadratmeter. Fyra befintliga omklädningsrum rustas. Nya förråd, nya duschar och toaletter, kansli, vallabod, snöskotergarage, bastu, sjukvårdsrum, domarrum, ny speakerplats, ny cafeteria med pentry, ny utrymningsväg och fläktrum.
Nybyggnad av vårdboende i Örbyhus, Etapp 3
Totalt ska ca 60 bostäder blandat med hyresrätter, bostadsrätter och vårdboende.
Nybyggnad av skola i Örbyhus
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av Räddningsstation i Tierp
Ny räddningsstation för brandförsvaret och ambulans i utkanten av Tierp tätort.
Nybyggnad av förskola i Tierp
Nybyggnad av förskola med 3st avdelningar.
Ombyggnad till kulturcentrum mm i Tierp
Projektet avser bland annat en gemensam entré och foajé samt en öppen aktivitetsyta med kafé och utställningshall. Projektet är delat in i 2 faser. Fas 1 Entreprenören ska tillsammans med beställaren svara för projektering och framtagande av program- och systemhandlingar innefattande ritningar och beskrivningar. Fas 2 Projektering av bygghandlingar. Byggproduktion.
Nybyggnad av vårdbostad i Tierp
Nybyggnad av hvb-bostäder.
Ombyggnad av butik i Tierp
Avser invändig ombyggnad av Granngården butik för lokaler, rivning av väggar, toalett och personalutrymmen.
Rivning av förskola i Örbyhus
Handlas upp tillsammans med Vallskoga förskola: 1334212
Rivning av förskola i Tierp
Handlas upp tillsammans med Örbyhusskolan: 1404110
Ombyggnad av församlingshus i Tierp
Avser nyinstallation av ventilation i församlingshem.
Ombyggnad av vandrarhem i Tierp
Ändrad användning från kontor till vandrarhem.
Rivning av garage i Tierp
Rivning av garage.
Takarbete på kyrka i Tegelsmora Kyrka
Lagning och tjärning av spåntak samt nyläggning av spån på vapenhusets östra del.
Takarbete på Vendel Kyrka i Tierp
Reparation av takstolar samt tak/tornryttare.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: