Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Östhammar

Renovering av förskola
Avser renovering av Skutans förskola samt invändig rivning.
Nybyggnad av kontor i Östhammar
Ansökan om bygglov för nybyggnad av hamnkontor med personalutrymmen.
Nybyggnad av bilhall i Östhammar
Bygglov för bilhall.
Renovering av servicebyggnad i Östhammar
Återuppbyggnad av servicehus i gästhamn efter brand. Försäkringsärende.
Uppförande av kontorsbyggnad vid SFR i Östhammar
Avser leverans och montage av kontorsutrymmen i tre plan i anslutning till befintlig kontors- och verkstadsbyggnad (KVB).
Byte av storköksutrustning mm på skola i Östhammar
Avser renovering av ytskikt samt byte av storköksutrustning i Kristinelundskolans storkök.
Tillbyggnad av butik i Öregrund
Avser tillbyggnad av butikslokal samt nybyggnad av komplementbyggnad Öregrund 8:24.
Installation av solceller på vårdcentral i Östhammar
Ansökan om bygglov för fasadändring - montage av solceller på tak.
Nybyggnad av idrottshall i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av multiarena med plank/sarg.
Ombyggnad av servicebyggnad i Östhammar
Bygglov för invändig ombyggnad och fasadändring (solpaneler, fönster och trädäck) av servicehus, Bygglov för fasadändring (nya fönster) och invändig ombyggnad (ändring väggar) Öregrund 8:1,Gammelbyn 1:70.
Nybyggnad av kontor i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av kontorsmodul.
Tillbyggnad av bastu i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av bastubyggnad.
Ombyggnad av restaurang i Östhammar
Bygglov för ändrad användning från fiskebod till soppkök samt uppsättande av skylt och bygglov för landgång.
Nybyggnad av kontor i Östhammar
Tidsbegränsat bygglov för etablering av manskapsbodar och kontor.
Utvändigt underhåll av carport i Östhammar
Bygglov för fasadändring (avskiljande vägg och ny dörr på carport).
Utvändigt underhåll av garage i Östhammar
Bygglov för fasadändring avseende ändring från fönster till panel (garagedörrar).
Ombyggnad av butik i Östhammar
Bygglov för fasadändring och ändrad användning (förråd till butik).
Tillbyggnad av servering i Östhammar
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av campinganläggning med inglasad serveringslokal.
Nybyggnad av telestation i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för kabelskåp och markkabel.
Nybyggnad av toalett i Östhammar
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av två toalettbyggnader.
Utvändigt underhåll av carport i Östhammar
Ändring/ombyggnad av carportar.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: