Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Östhammar

Nybyggnad av förskola i Bålsta
Avser förskola med 6-8 avdelningar i området Frösundavik, Bålsta.
Nybyggnad av brandstation i Östhammar
Avser rivning av garage och nybyggnad av brandstation i Gimo.
Nybyggnad av kontor i Östhammar
Ansökan om bygglov för nybyggnad av hamnkontor med personalutrymmen.
Om- och tillbyggnad av förskola i Alunda
Avser tillbyggnation av tre förskoleavdelningar och ett tillagningskök, samt renovering av två avdelningar på förskolan Alma i Alunda. Förskoleverksamhet med totalt fem avdelningar, personalutrymmen, storkök med tillhörande personalutrymmen, två fläktrum i markplan samt teknikutrymmen.
Nybyggnad av bilhall i Östhammar
Bygglov för bilhall.
Nybyggnad av kontor och verkstad i Östhammar
Nybyggnad av lokaler för kontor och verkstad.
Renovering av förskola
Avser renovering av Skutans förskola samt invändig rivning.
Renovering av servicebyggnad i Östhammar
Återuppbyggnad av servicehus i gästhamn efter brand. Försäkringsärende.
Nya paviljonger till förskola i Östhammar
Avser provisoriska lokaler för förskoleverksamhet (en avdelning) vid Tomtberga förskola i Östhammar. De provisoriska lokalerna ska anslutas mot befintlig förskolepaviljong.
Ombyggnad av gym i Östhammar
Bygglov för ändrad användning från industrilokal till gym, fasadändring samt invändig ombyggnad.
Ombyggnad av servicebyggnad i Östhammar
Bygglov för invändig ombyggnad och fasadändring (solpaneler, fönster och trädäck) av servicehus, Bygglov för fasadändring (nya fönster) och invändig ombyggnad (ändring väggar) Öregrund 8:1,Gammelbyn 1:70.
Rivning av skola i Östhammar
Rivningslov för rivning av skolbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av teknikbod (rivning befintlig).
Nybyggnad av telestation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av teknikbod, mobilbasstation samt tillbyggnad mast.
Nybyggnad av telestation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Tillbyggnad av bastu i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av bastubyggnad.
Ombyggnad av restaurang i Östhammar
Bygglov för ändrad användning från fiskebod till soppkök samt uppsättande av skylt och bygglov för landgång.
Ombyggnad av kontor i Östhammar
Flytt av receptionen på Socialtjänsten.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: