Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Östhammar

Nybyggnad av mellan- och högstadieskola i Östhammar
Ny skolbyggnad, upprustning av skolgården och övriga utemiljöer. Rivning av den gamla skolbyggnaden när den nya är klar. Avser 4-9 klass.
Nybyggnad av brandstation i Östhammar
Avser rivning av garage och nybyggnad av brandstation i Gimo.
Om- och tillbyggnad av förskola i Alunda
Avser tillbyggnation av tre förskoleavdelningar och ett tillagningskök, samt renovering av två avdelningar på förskolan Alma i Alunda. Förskoleverksamhet med totalt fem avdelningar, personalutrymmen, storkök med tillhörande personalutrymmen, två fläktrum i markplan samt teknikutrymmen.
Nybyggnad av bilhall i Östhammar
Bygglov för bilhall.
Nybyggnad av kontor och verkstad i Östhammar
Nybyggnad av lokaler för kontor och verkstad.
Nya paviljonger till förskola i Östhammar
Avser provisoriska lokaler för förskoleverksamhet (en avdelning) vid Tomtberga förskola i Östhammar. De provisoriska lokalerna ska anslutas mot befintlig förskolepaviljong.
Ombyggnad av kursgård i Östhammar
Bygglov för ändrad användning (kursgård dagtid till kursgård med övernattning).
Ombyggnad av gym i Östhammar
Bygglov för ändrad användning från industrilokal till gym, fasadändring samt invändig ombyggnad.
Nybyggnad av modul i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av förskola. En barack.
Nybyggnad av förskolemodul i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av förskolemodul.
Ombyggnad av kontor i Östhammar
Anmälan om ändring av byggnad (planlösning).
Nybyggnad av telestation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av teknikbod (rivning befintlig).
Nybyggnad av telestation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av teknikbod, mobilbasstation samt tillbyggnad mast.
Ombyggnad av kontor i Östhammar
Flytt av receptionen på Socialtjänsten.
Fasadarbete på Östhammar kyrka
Avfärgning och omputsning av fasaden.
Utvändigt underhåll på Skäfthammars klockstapel
rengöring, målning och tjärstrykning.
Tjärstrykning på del av tak på Valö kyrka
Tjärning av takets södra del.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: