Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Enköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av simhall i Enköping
Avser nybyggnad av familjebad på det s.k. Korsängsfältet i Enköping. Familjebadet planeras innehålla rehab- och undervisningsbassäng, 25-meters simbassäng, hoppbassäng, en familjedel med upplevelsebassänger, relaxavdelning och gym.
Nybyggnad av handelslokaler och flerbostadshus i Enköping
Ca 40-50 lgh med butiker i bottenplan, 5-8 våningar.
Nybyggnad av förskola i Örsundsbro
8 avdelningar 160 barn
Renovering av Bergvretenskolan i Enköping
Ytterligare renovering behövs för Bergvretenskolan. En renovering är gjord och moduler finns på plats. Denna del avser ombyggnad av omklädningsrum och idrottssalar till lektionssalar.
Nybyggnad av affärshus i Enköping
Nytt Dollarstore på 3000 kvm.
Till och ombyggnad av Ica Maxi i Enköping
Tillbyggnad 540 kvm och ombyggnad på ca 4000 kvm.
Nybyggnad av affärshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av affärshus (mio), uppsättning skylt, marklov.
Nybyggnad av deltidsbrandstation i Örsundsbro, Enköping
Nybyggnation av en deltidsbrandstation i Örsundsbro, som ska ersätta befintlig station som inte uppfyller gällande krav för verksamheten. Byggnad innehållande lokaler för personal och räddningsfordon med en total yta om ca 622 m² BTA.
Nybyggnad av hotell/motell i Enköping
Avser nybyggnad av lågprishotell med ca 30 rum.
Nya verksamhets & personallokaler i Örsundsbro, Del 1
Avser nybyggnad av verksamhetslokaler.
Mögelsanering i Härnevi kyrka
Avser mögelsanering av kyrka. Omfattning ej fastställd.
Nya förskolemoduler till Bredsand i Enköping
Förskolan ska vara för 8 avdelningar inklusive tillagningskök. Beräknad slutbesiktning juni 2018.
Byte av takbeläggning på idrottshall i Enköping
Objektet avser byte av tak på Idrottshusets A, B och Cdel. Befintlig takpapp ska demonteras och ersättas av ny takpapp.
Installation av sprinkler i vårdbostad i Enköping
Objektet avser nyinstallation av sprinkleranläggning i befintligt omvårdnadsboende. Det är totalt 17 lägenheter, korttidsboende på 6 rum samt ca 1100 m2 allmänna ytor.
Uppställning och hyra av moduler vid Westerlundska gymnasiet i Enköping
Objektet avser uppställning och hyra av moduler för Westerlundska gymnasiet. Avser 4 st klassrum med kapacitet för ca 35 pers/klassrum.
Takbyte på skola i Fjärdhundra
Avser takrenovering över hus B ca 1650 kvm på Fjärdhundraskolan i Enköpings kommun.
Nybyggnad av aktivitetshus i Björnbo
Aktivitetshuset ska enligt planerna bli en tvådelad byggnad på totalt drygt 1 700 kvadratmeter. Den ena delen ska isoleras och innehålla bland annat kafé och utrymmen för samkväm, toaletter, kök och arbetsrum och den andra, större oisolerad del för olika verksamheter.
Ombyggnad av skola i Enköping
Anmälan installation av ventilation.
Ombyggnad av kontor i Enköping
Anmälan ombyggnation kontor (ventilation och brandcellsindelning).
Utvändigt underhåll av kontor i Enköping
Bygglov fasadändring kontor.
Nybyggnad av kontor i Enköping
Bygglov nybyggnad av lager och kontor.
Utvändigt underhåll av affärshus i Enköping
Bygglov för skärmtak samt fasadändring på affärshus.
Utvändigt underhåll av servering i Enköping
Bygglov inglasning av uteservering samt ombyggnad av skärmtak.
Rivning av administrationslokal i Enköping
Rivningslov rivning av administrationsbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Enköping
Bygglov nybyggnad av nätstation och teknikbod.
Nybyggnad av barack i Enköping
Bygglov tidsbegränsat lov byggbodar (mio).
Nybyggnad av barack i Enköping
Bygglov tidsbegränsat lov byggbodar (ny brandstation örsundsbro).
Nybyggnad av barack i Enköping
Bygglov tidsbegränsat lov byggbodar.
Nybyggnad av barack i Enköping
Bygglov tidsbegränsat lov, portabla moduler.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Enköping
Bygglov fasadändring ommålning av fasad.
Invändig målning i Litslena kyrka
Ommålnning av bänkkvarter mm
Byte och tjärning av panel på klockstapel i Sparrsätraby, Enköping
Byte och tjärning av panel på klockstapeln.
Utvändig upprustning på kyrka i Enköping
Puts och målningsarbeten vid kyrkporten.
Takarbeten på Torsvi kyrka
Tjärningsarbeten och komplettering av takspån.
Målning av fönster och portar mm på kyrka i Villberga
Målning av fönster och portar mm.
Målning och tjärning av klockstapeln vid Österunda kyrka
Målning och tjärning av klockstapeln.
Mindre ombyggnad av vårdbostad i Enköping
Bygglov ändrat användningssätt av flerbostadshus till tillnyktringshem för ungdomar.
Byte av fönsterbleck och stuprör på Frösthults kyrka
Byte av fönsterbleck och stuprör.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: