Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Enköping

Nybyggnad av simhall i Enköping
Avser nybyggnad av familjebad på det s.k. Korsängsfältet i Enköping. Familjebadet planeras innehålla rehab- och undervisningsbassäng, 25-meters simbassäng, hoppbassäng, en familjedel med upplevelsebassänger, relaxavdelning och gym.
Renovering av Bergvretenskolan i Enköping
Ytterligare renovering behövs för Bergvretenskolan. En renovering är gjord och moduler finns på plats. Denna del avser ombyggnad av omklädningsrum och idrottssalar till lektionssalar.
Nybyggnad av sporthall med omklädningsrum i Enköping
Avser nybyggnad av sporthall vid Enavallen med tillhörande lågbyggnadsdel som innehåller omklädningsrum samt teknikutrymmen.
Nybyggnad av förskola Enköping
Delprojekt 1 Projektet innebär att bygga om Bahcos gamla huvudkontor till ca 55 lägenheter samt uppföra en nybyggd förskola om ca 6 avdelningar i anslutning till detta. I projektet ingår även att riva del av bef. byggnad samt iordningställa en förskolegård samt anlägga en parkering. Befintliga byggnader är sanerade på miljöfarliga ämnen och material. Delprojekt 2 och 3 Delprojekt 2 – Ormvråksgränd 7 innebär en ombyggnad av befintligt serviceboende till trygghetsboende om ca 50 lägenheter. Delprojekt 3 – Hornugglegränd innebär en renovering av ca 25 lägenheter, en förskola och omvårdnadsboende.
Nybyggnad av affärshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av affärshus (mio), uppsättning skylt, marklov.
Nybyggnad av hotell/motell i Enköping
Avser nybyggnad av lågprishotell med ca 30 rum.
Nya verksamhets & personallokaler i Örsundsbro, Del 3
Avser rivning av äldre verksamhetslokaler samt ombyggnad av befintliga.
Upprustning av Bredsands Camping i Enköping
Finns planer på nya uthyrningsstugor, ny reception och butik, renovering av vandrarhem mm.
Nya verksamhets & personallokaler i Örsundsbro, Del 1
Avser nybyggnad av verksamhetslokaler.
Byte av värme och klimatanläggning i kyrka i Enköping
Avser ny värme- och klimatanläggning.
Ombyggnad av förskola i Enköping
Bygglov ändrat användningssätt av omsorg till förskola nattis.
Nya förskolemoduler till Bredsand i Enköping
Förskolan ska vara för 8 avdelningar inklusive tillagningskök. Beräknad slutbesiktning juni 2018.
Takbyte på skola i Enköping
Avser takrenovering över hus A samt stora idrottshallen tillhörande Fjärdhundraskolan i Enköpings komun.
Nybyggnad av kontor i Enköping
Bygglov för nybyggnad av kontor, fasadändring (utrymningstrappa) och tillbyggnad av entré, se dnr 16-146.
Nybyggnad av samlingslokal i Enköping
Bygglov nybyggnad av mötesplats.
Tillbyggnad av restaurang i Enköping
Bygglov tillbyggnad av restaurang.
Ombyggnad av telestation i Enköping
Bygglov uppställning och installation av reservelverk samt teknikbod.
Nybyggnad av carport i Enköping
Bygglov nybyggnad av carport för 6 st hemstjänstbilar.
Tillbyggnad av scen i Enköping
Bygglov nybyggnad av scentak.
Nybyggnad av telestation i Enköping
Bygglov nybyggnad av teknikbod (accessnode).
Nybyggnad av telestation i Enköping
Bygglov nybyggnad av teknikbod.
Tillbyggnad av kiosk i Enköping
Bygglov tillbyggnad av kiosk.
Nybyggnad av telestation i Enköping
Bygglov nybyggnad av teknikbod.
Ombyggnad av bensinstation i Enköping
Rivningslov rivning av skärmtak samt bygglov ombyggnad av bensinstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: