Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Enköping

Nybyggnad av simhall i Enköping
Avser nybyggnad av familjebad på det s.k. Korsängsfältet i Enköping. Familjebadet planeras innehålla rehab- och undervisningsbassäng, 25-meters simbassäng, hoppbassäng, en familjedel med upplevelsebassänger, relaxavdelning och gym.
Nybyggnad av förskola i Örsundsbro
8 avdelningar 160 barn
Renovering av Bergvretenskolan i Enköping
Ytterligare renovering behövs för Bergvretenskolan. En renovering är gjord och moduler finns på plats. Denna del avser ombyggnad av omklädningsrum och idrottssalar till lektionssalar.
Nybyggnad av hotell mm i Enköping
Ca 8000 m2 stor tomt.
Nybyggnad av affärshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av affärshus (mio), uppsättning skylt, marklov.
Nybyggnad av deltidsbrandstation i Örsundsbro, Enköping
Nybyggnation av en deltidsbrandstation i Örsundsbro, som ska ersätta befintlig station som inte uppfyller gällande krav för verksamheten. Byggnad innehållande lokaler för personal och räddningsfordon med en total yta om ca 622 m² BTA.
Nybyggnad av hotell/motell i Enköping
Avser nybyggnad av lågprishotell med ca 30 rum.
Upprustning av Bredsands Camping i Enköping
Finns planer på nya uthyrningsstugor, ny reception och butik, renovering av vandrarhem mm.
Ombyggnad av förskola i Enköping
Bygglov ändrat användningssätt av omsorg till förskola nattis.
Nya förskolemoduler till Bredsand i Enköping
Förskolan ska vara för 8 avdelningar inklusive tillagningskök. Beräknad slutbesiktning juni 2018.
Uppställning och hyra av moduler vid Westerlundska gymnasiet i Enköping
Objektet avser uppställning och hyra av moduler för Westerlundska gymnasiet. Avser 4 st klassrum med kapacitet för ca 35 pers/klassrum.
Takbyte på skola i Enköping
Avser takrenovering över hus A samt stora idrottshallen tillhörande Fjärdhundraskolan i Enköpings komun.
Takbyte på skola i Fjärdhundra
Avser takrenovering över hus B ca 1650 kvm på Fjärdhundraskolan i Enköpings kommun.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Enköping
Bygglov fasadändring bensinstation.
Utvändigt underhåll av kontor i Enköping
Bygglov fasadändring kontor.
Ombyggnad av kontor i Enköping
Bygglov för fasadändring samt anmälan för ändrad planlösning, ändrad ventilation och ändrat brandskydd samt tidsbegränsat bygglov för fasadvepa.
Utvändigt underhåll av affärshus i Enköping
Bygglov för skärmtak samt fasadändring på affärshus.
Ombyggnad av skola i Enköping
Anmälan installation av ventilation.
Tillbyggnad av vårdbostad i Enköping
Bygglov tillbyggnad av omvårdnadsboende samt anmälan ny ventilation.
Nybyggnad av samlingslokal i Enköping
Bygglov nybyggnad av mötesplats.
Tillbyggnad av scen i Enköping
Bygglov nybyggnad av scentak.
Nybyggnad av telestation i Enköping
Bygglov nybyggnad av teknikbod (accessnode).
Nybyggnad av telestation i Enköping
Bygglov nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av barack i Enköping
Bygglov tidsbegränsat lov byggbodar.
Tillbyggnad av kiosk i Enköping
Bygglov tillbyggnad av kiosk.
Tillbyggnad av restaurang i Enköping
Bygglov tillbyggnad av restaurang.
Ombyggnad av telestation i Enköping
Bygglov uppställning och installation av reservelverk samt teknikbod.
Nybyggnad av carport i Enköping
Bygglov nybyggnad av carport för 6 st hemstjänstbilar.
Invändig målning i Litslena kyrka
Ommålnning av bänkkvarter mm
Ombyggnad av bensinstation i Enköping
Rivningslov rivning av skärmtak samt bygglov ombyggnad av bensinstation.
Byte och tjärning av panel på klockstapel i Sparrsätraby, Enköping
Byte och tjärning av panel på klockstapeln.
Utvändig upprustning på kyrka i Enköping
Puts och målningsarbeten vid kyrkporten.
Målning av fönster och portar mm på kyrka i Villberga
Målning av fönster och portar mm.
Takarbeten på Torsvi kyrka
Tjärningsarbeten och komplettering av takspån.
Målning och tjärning av klockstapeln vid Österunda kyrka
Målning och tjärning av klockstapeln.
Byte av fönsterbleck och stuprör på Frösthults kyrka
Byte av fönsterbleck och stuprör.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: