Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Värmdö

Nybyggnad av föreningshus, Ingarö
Souterrängvåning, terrass, kontor, försäljningsyta, omklädningsrum, café.
Ombyggnad av församlingshem på Ingarö
Byggs om till "vandrarhem", ca 30 personer skall kunna övernatta här.
Rivning av skolbyggnad på Värmdö
Rivning av äldre skolbyggnad.
Utvändigt underhåll av kulturhus i Gustavsberg
Anmälan fasadändring inom kultur.
Utvändigt underhåll av förskola i Gustavsberg
Ansökan fasadändring förskola.
Rivning av skola i Gustavsberg
Ansökan om rivningslov för delvis rivning av viks skola.
Tillbyggnad av skola i Gustavsberg
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av skolpaviljong.
Nybyggnad av barack i Gustavsberg
Ansökan tidsbegränsat lov för uppförande av byggbodar.
Nybyggnad av telestation i Gustavsberg
Ansökan uppförande teletorn samt två stycken teknikbodar.
Nybyggnad av telestation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av telemast och 2 teknikbodar.
Utvändigt underhåll av historisk byggnad Sandhamn, Värmdö
Denna upphandling omfattar entreprenadarbeten avseende renovering innefattande skrapning och ommålning av plåttak samt efter behov reparation av plåttak (plåtarbeten). Entreprenaden omfattar även kalkning/putslagning av fasad. Entreprenören ska utgå ifrån befintliga material och färger.
Utvändigt underhåll av bilhall i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för fasadändring, uppsättning av skyltar.
Utvändigt underhåll av affärshus i Gustavsberg
Ansökan fasadändring av affärshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: