Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Värmdö

Rivning av skolbyggnad på Värmdö
Rivning av äldre skolbyggnad.
Utvändigt underhåll av förskola i Gustavsberg
Ansökan fasadändring förskola.
Utvändigt underhåll av kontor i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för fasadändring av kontorshus/affärshus.
Utvändigt underhåll av museum i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för fasadändring.
Rivning av skola i Gustavsberg
Ansökan om rivningslov för delvis rivning av viks skola.
Utvändigt underhåll av stormarknad i Gustavsberg
Ansökan om skyltlov och fasadändring på stormarknad.
Tillbyggnad av skola i Gustavsberg
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av skolpaviljong.
Nybyggnad av kontor i Gustavsberg
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av affärshus/kontor.
Nybyggnad av barack i Gustavsberg
Ansökan om tillfälligt bygglov för ny bodetablering.
Nybyggnad av barack i Gustavsberg
Ansökan om tillfälligt bygglov för uppförande av byggbodar.
Nybyggnad av barack i Gustavsberg
Ansökan tillfälligt bygglov uppförande av byggbodar.
Nybyggnad av telestation i Gustavsberg
Ansökan uppförande teletorn samt två stycken teknikbodar.
Utvändigt underhåll av grillbar i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för fasadändring för uppsättande av skyltar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: