Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Vallentuna

Nybyggnad av F-9 skola i Vallentuna
Skolan består av två byggnader, skolbyggnad och idrottshall. Byggnaderna är i två plan och sammankopplade via en länk i plan 2. Skolan byggs för årskurserna F-9 (ca 800 elever) samt förskola 4 avdelningar (ca 80 barn) och utrustas med komplett tillagningskök.
Nybyggnad av tågdepå i Vallentuna
En uppställningshall för tåg (ca 8000 kvm), en byggnad för verkstad (ca 4000 kvm) och en byggnad för kontor.
Nybyggnad av skola och förskola i Vallentuna
Skola för 120-150 elever samt 1 avdelning förskola, 1-2 våningar.
Nybyggnad av hotell i Vallentuna
2 huskroppar med 60-70 resp 80-85 hotellrum.
Invändig renovering i Vada kyrka
Utförande av el, klimat, brand och dränering.
Ombyggnad av församlingshem i Vallentuna
Installation / väsentlig ändring av ventilation i församlingslokaler.
Ny kylmaskin till ishall i Vallentuna
Upphandlingen gäller totalentreprenad avseende utbyte av befintlig kylmaskin till en ny med köldmedia koldioxid samt demontering och bortforsling av befintlig kylmaskin. Driftsättning och utbildning av driftpersonal skall ingå.
Utvändigt underhåll av skola i Vallentuna
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av skola.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av livsmedelsbutik samt rivningslov för befintlig.
Ombyggnad av ishall i Vallentuna
Ansökan om bygglov för ombyggnad av hela entresolen.
Nybyggnad av barack i Vallentuna
Ansökan om bygglov för uppställning av byggbodar tillfälligt tom 2017-09-29.
Nybyggnad av barack i Vallentuna
Ansökan om bygglov för uppställning av byggbodar tillfälligt tom 2018-06-30.
Nybyggnad av barack i Vallentuna
Ansökan om bygglov för byggbodar tillfälligt tom 2017-05-01.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: