Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Upplands-Bro

Nybyggnad av lager- och logistiklokaler i Bro, etapp 4 mfl
Man planerar att bygga ca 10.000 kvm/etapp.
Nybyggnad av bensinstation i Kungsängen
Drivmedelsanläggning med butik och tvätthall.
Nybyggnad av förskola i Kungsängen
Ersättning för förskolan Blåsippan.
Nybyggnad av förskola i Västra Bro
Ersättning för Norrängens förskola.
Nybyggnad av skola i Kungsängen
Planer för nybyggnad av skola.
Tillbyggnad av förskola i Bro
2 avdelningar, 40 platser.
Nybyggnad av förskolepaviljong i Östra Bro
Avser förskolepaviljonger för 120 platser. Placeringen är ej fastställd.
Nybyggnad av personallokal i Kungsängen
Nybyggnad av personalbyggnad med omklädningsrum, dusch, toaletter, bastu, kök och matrum, arbetsrum samt installationsutrymmen etc.
Uppsättning av skolpaviljonger i Bro
Avser uppsättning av skolpaviljonger för skolverksamhet.
Utvändigt underhåll av affärshus i Kungsängen
Bygglov för fasadändring på fastigheten kungsängens-tibble 1:331, femstenavägen 20.
Rivning av barack i Kungsängen
Anmälan för rivning av byggbod på fastigheten bro-skällsta 1:22, skällstavägen 8.
Ombyggnad av samlingslokal och gym i Kungsängen
Ombyggnad av fd banklokal till gym på fastigheten kungsängens kyrkby 2:14, östervägen 2.
Nybyggnad av barack i Kungsängen
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av byggbod på fastigheten härnevi 1:71, härnevi skolväg 9.
Nybyggnad av servicebyggnad i Kungsängen
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av servicehus på fastigheten björknäs 1:3, ådövägen 2.
Nybyggnad av barack i Kungsängen
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggbodar och transformatorbyggnad på fastigheten bro-önsta 2:12, eon/högbytorp, håtunavägen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: