Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Tyresö

Nybyggnad av ishall, omklädningsrum mm i Tyresö
Man ska bygga ny ishall innan den befintliga rivs, se projnr 935829.( tre olika förslag utreds) Omfattning för den nya ishallen är ej fastställd. Placering blir mellan Tyresövallen norra läktare och Tyresövägen.
Tillbyggnad av kontor i Tyresö
Tillbyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av ridhus i Fårdala, Tyresö
Nytt ridhus med betongsockel, träfasad och sadeltak.
Rivning av skola i Fornudden, etapp 1
Delar av skolan ska rivas.
Dränering och dagvatteninstallation vid skola i Tyresö
Entreprenaden avser i huvudsak utbyte av dränerings- och dagvattenledningar för matsalsbyggnad och sporthall Trollbäckshallen, med därtill hörande mark- och byggarbeten inom Kumla skola, Tyresö.
Om- och tillbyggnad av skola i Tyresö
Projektet avser om- och tillbyggnad av köksavdelningen samt ombyggnad i matsalen. Denna generalentreprenad omfattar utförande av mark-, byggnads-, rör-, kökskyl-, ventilations-, styr- samt elarbeten.
Ombyggnad av galleria i Tyresö
Bygglov för ändrad användning.
Tillbyggnad av skola i Tyresö
Tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av restaurang i Tyresö
Ändrad användning från banklokal till restaurang samt utvändig ändring.
Nybyggnad av barack i Tyresö
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering.
Nybyggnad av barack i Tyresö
Tidsbegränsat bygglov för byggbodar.
Nybyggnad av barack i Tyresö
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggbodar.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: