Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Täby

Nybyggnad av skola i Täby
Planer för rivning av befintlig skola på marken och nybyggnad av skola för ca 350 elever i årsklass 2-6.
Nybyggnad av skola, idrottshall och konstgräsplan i Arninge
Skola för 600 elever med förskola för 110 barn.
Tillbyggnad av kontor i Täby
Tillbyggnad av arkiv och kontorsbyggnad med ca 13000 kvm.
Tillbyggnad av resecentrum i Arninge, etapp 2
Till- och ombyggnad 6000-8000 kvm, fasadändring, ny tågstation för Tvärbanan.
Ny kompletterande skolbyggnad vid skola i Täby kyrkby
Avser en kompletterande byggnad innehållande klassrum, idrottssal och tillagningskök.
Ombyggnad av skola i Täby kyrkby
Avser ombyggnad av klassrum, hemkunskap samt slöjdsal.
Fönsterbyte och fasadrenovering på skola i Täby kyrkby
Objektet avser byte av fönster, byte av träpanel och eventuellt tilläggsisolering. Option från projekt 1461311.
Invändigt underhåll av skola i Täby
Invändigt renovering av ytskikt samt eventuellt ventilationsarbeten.
Tillbyggnad av kontor i Täby
Bygglov för utvändig ändring av kontorslokal/kontorsbyggnad, tillbyggnad av kontorslokal/kontorsbyggnad Sotaren 1.
Utvändigt underhåll av kontor i Täby
Bygglov för utvändig ändring av kontorslokal/kontorsbyggnad.
Ombyggnad av dagcenter i Täby
Bygglov för ändrad användning från kontor till dagligverksamhet.
Nybyggnad av hotell i Täby
Bygglov för uppförande av hotell.
Nybyggnad av samlingslokal i Täby
Bygglov för uppförande av samlingslokal samt rivning av befintlig byggnad.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Täby
Bygglov för utvändig ändring av bensinstation.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Täby
Bygglov för utvändig ändring av besnsinstation (circle k).
Tillbyggnad av klubbhus i Täby
Bygglov för tillbyggnad av idrottshall (klubbhus).
Utvändigt underhåll av garage i Täby
Bygglov för utvändig ändring av garage.
Ombyggnad av kursgård i Täby
Bygglov för ändrad användning från industri/kontor till kursverksamhet och hunddagis.
Ombyggnad av dagcenter i Täby
Tidsbegränsad ändrad användning från kontor till daglig verksamhet (tom 2027-05-07).
Ombyggnad av dagcenter i Täby
Tidsbegränsad ändrad användning, till daglig verksamhet (tom 2022-05-07).
Utvändigt underhåll av bibliotek i Täby
Bygglov för utvändig ändring av bibliotek.
Rivning av veterinärstation i Täby
Rivningslov för rivning av veterinärklinik.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: