Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Täby

Nybyggnad av skola, idrottshall och konstgräsplan i Arninge
Skola för 600 elever med förskola för 110 barn.
Nybyggnad av handelslokaler vid Arninge handelsområde i Täby
ICA Maxi, apotek, ca 600 parkeringsplatser. Miljöbyggnad Guld.
Tillbyggnad av resecentrum i Arninge, etapp 2
Till- och ombyggnad 6000-8000 kvm, fasadändring, ny tågstation för Tvärbanan.
Påbyggnad av hotell i Roslags-Näsby
Påbyggnad av befintligt hotell med 2 nya våningar, ca 2000 kvm.
Ny kompletterande skolbyggnad vid skola i Täby kyrkby
Avser en kompletterande byggnad innehållande klassrum, idrottssal och tillagningskök.
Ombyggnad av skola och gymnastiksal i Täby
Avser ändring av industribyggnad till skolverksamhet samt tillbyggnad av gymnastikhall.
Rivning av F-6 skola i Täby
Avser rivning av skola och utfyllnad till plan mark.
Ombyggnad av skola i Täby kyrkby
Avser ombyggnad av klassrum, hemkunskap samt slöjdsal.
Ombyggnad av affärshus i Täby
Anmälningspliktig åtgärd installation av ventilationsanordning i handelslokal (näsby slott).
Nybyggnad av samlingslokal i Täby
Bygglov för uppförande av samlingslokal samt rivning av befintlig byggnad.
Utvändigt underhåll av förskola i Täby
Bygglov för utvändig ändring av förskola.
Utvändigt underhåll av anstalt i Täby
Bygglov för utvändig ändring av anstalt, uppförande av två vindskydd och anläggande av p-plats.
Ombyggnad av restaurang i Täby
Installation av kolgrill i restaurang.
Ombyggnad av kontor i Täby
Anmälningspliktig åtgärd ändring av brandskydd kontorslokal/kontorsbyggnad.
Nybyggnad av toalett i Täby
Bygglov för uppförande av komplementbyggnad (torrtoa).
Ombyggnad av kontor i Täby
Ändring i bärande konstruktion kontorslokal.
Ombyggnad av utbildningslokal i Täby
Tidsbegränsad ändrad användning av kontorslokaler till undervisningslokaler (tom 2027-10-31).
Nybyggnad av barack i Täby
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggbod.
Ombyggnad av dagcenter i Täby
Bygglov för ändrad användning från kontor till dagligverksamhet.
Utvändigt underhåll av bibliotek i Täby
Bygglov för utvändig ändring av bibliotek.
Rivning av veterinärstation i Täby
Rivningslov för rivning av veterinärklinik.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: