Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Täby

Nybyggnad av skola i Täby
Planer för rivning av befintlig skola på marken och nybyggnad av skola för ca 350 elever i årsklass 2-6.
Nybyggnad av skola, idrottshall och konstgräsplan i Arninge
Skola för 600 elever med förskola för 110 barn.
Tillbyggnad av kontor i Täby
Tillbyggnad av arkiv och kontorsbyggnad med ca 13000 kvm.
Tillbyggnad av resecentrum i Arninge, etapp 2
Till- och ombyggnad 6000-8000 kvm, fasadändring, ny tågstation för Tvärbanan.
Nybyggnad av Long Stay hotell i Täby
65-70 hotellrum med pentry.
Upprustning av bibliotekshuset i Täby
Avser teknisk upprustning samt ombyggnad av bibliotekshus.
Rivning av F-6 skola i Täby
Avser rivning av skola och utfyllnad till plan mark.
Rivning av kommunhus på Roslags Näsby, Täby
Rivning av Lågdelen av Stationsvägen 21.
Invändigt underhåll av skola i Täby
Invändigt renovering av ytskikt samt eventuellt ventilationsarbeten.
Rivning av skola i Täby
Rivningslov för rivning av skola.
Rivning av veterinärstation i Täby
Rivningslov för rivning av veterinärklinik.
Ombyggnad av restaurang i Täby
Tidsbegränsad ändrad användning från sportanläggning till kontor, restaurang och verkstad/butik.
Ombyggnad av affärshus i Täby
Bygglov för ändrad användning till handelslokal.
Tillbyggnad av kontor i Täby
Bygglov för utvändig ändring av kontorslokal/kontorsbyggnad, tillbyggnad av kontorslokal/kontorsbyggnad Sotaren 1.
Utvändigt underhåll av skola i Täby
Bygglov för utvändig ändring av skola.
Utvändigt underhåll av bibliotek i Täby
Bygglov för utvändig ändring av bibliotek.
Nybyggnad av hotell i Täby
Bygglov för uppförande av hotell.
Nybyggnad av telestation i Täby
Bygglov för uppförande av teknikbyggnad och likriktarstation.
Nybyggnad av telestation i Täby
Bygglov för uppförande av teknikbyggnad och rivningslov för rivning av befintlig teknikbyggnad.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Täby
Bygglov för utvändig ändring av bensinstation.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Täby
Bygglov för utvändig ändring av besnsinstation (circle k).
Nybyggnad av barack i Täby
Bygglov för tidsbegränsad tillbyggnad av bodetablering med terrass och belyst skylt (skylttext jm) samt tillfällig vinkelskyltning på mark (skylttext jm hyresbostäder spaken).
Ombyggnad av gym i Täby
Bygglov för tidsbegränsad ändrad användning till gym.
Tillbyggnad av klubbhus i Täby
Bygglov för tillbyggnad av idrottshall (klubbhus).
Nybyggnad av telestation i Täby
Bygglov för uppförande av basstation.
Utvändigt underhåll av garage i Täby
Bygglov för utvändig ändring av garage.
Nybyggnad av garage i Täby
Anmälan lovfri åtgärd, uppförande av komplementbyggnad Attefall (garage).
Ombyggnad av kursgård i Täby
Bygglov för ändrad användning från industri/kontor till kursverksamhet och hunddagis.
Ombyggnad av dagcenter i Täby
Tidsbegränsad ändrad användning, till daglig verksamhet (tom 2022-05-07).
Nybyggnad av telestation i Täby
Tidsbegränsat lov för uppförande av en basstation för mobiltelefoni samt mobilt bredband, tom 2022.
Rivning av telestation i Täby
Rivning av teknikbyggnad.
Rivning av affärshus i Täby
Rivning av handelsbyggnad.
Nybyggnad av skola i Täby
Tidsbegränsad bygglov för uppförande av skolpaviljong.
Nybyggnad av förskola i Täby
Tidsbegränsad bygglov uppförande av förskola.
Ombyggnad av dagcenter i Täby
Tidsbegränsad ändrad användning från kontor till daglig verksamhet (tom 2027-05-07).

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: