Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Sundbyberg

Ombyggnad av trapphus i Sundbyberg
Pålning och gjutning av nya fundament för renovering av trappa.
Utvändigt underhåll av affärshus i Sundbyberg
Bygglov för fasadändring, ny entré.
Tillbyggnad av butik i Sundbyberg
Förfrågan om bygglov för tillbyggnad av butiksbyggnad.
Ombyggnad av hotell i Sundbyberg
KAPELLET 8, Brunnsgatan 3, Bygglov för ändrad användning till lägenhetshotell samt fasadändring.
Ombyggnad av butik i Sundbyberg
Mindre fasadändring och ändrad användning från garage till butik.
Utvändigt underhåll av restaurang i Sundbyberg
Förfrågan om fasadändring, utvändig ventilationsanläggning.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Sundbyberg
Bygglov för fasadändring, ommålning.
Nybyggnad av scen i Sundbyberg
Bygglov för nybyggnation av scen utomhus.
Nybyggnad av barack i Sundbyberg
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering, byggbodar.
Nybyggnad av barack i Sundbyberg
Tidsbegränsat bygglov för byggbodar till 2019-02-01 (grönkulla).
Ombyggnad av skola i Sundbyberg
Tidsbegränsat bygglov för verksamhetsförändring från kontor till skolverksamhet.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: