Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Stockholm

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 496 st.

Rivning och nybyggnad av sjukhus i Stockholm
Nybyggnad av garage under mark.
Ny- & ombyggnad av sjukhus på Kungsholmen
Ny- och ombyggnationerna omfattar: • Ny akut och entré byggnad 40 • En ny- och vårdbehandlingsbyggnad (byggnad 45) • En ny byggnad (byggnad 20) innehållande förlossning, mottagningar och administration • Ombyggnad av befintlig byggnad 30 plan 02-3 • Ombyggnad av befintlig byggnad 40 plan 02-3
Ombyggnad av saluhall, hotell mm på Östermalm
70 hotellrum. Grontmij är anlitade som fuktsakkunniga i projektet. Entreprenörer för följande arbeten är utsedda: Byggavfallshantering DE 170 (R3, R13): Suez recycling AB Ozonrening DE 530 (R3): VENT projekt AB Glastak DE 370 (R13): Lanik I, SA (Spanien) Solskydd DE 467 (R3): Romabo Solskydd AB. Byggentreprenad (DE 482): Lindqvist Bygg AB Trappor och räcken (DE 330): ESjOT Stanislaw Janowski S.K.
Upprustning av medborgarhuset på Södermalm, Stockholm
Entreprenörens arbete är indelat i två faser: i Fas 1 ingår projektering till färdig bygghandling, i Fas 2 genomförs ombyggnationen. Ombyggnad av vattenreningsanläggning och upprustning av bassäng i Forsgrenska badet ingår här. Invändig rivning.
På & tillb samt omb av kontors- och handelslokaler i Stockholm
Sergelhuset omfattar om- och tillbyggnad av ca 80 000 kvm BTA uppdelat på tre huskroppar, Hus S (Sveavägen), M (Malmskillnadsgatan) och H (Hamngatan). Hus H ska rivas i sin helhet och byggas upp ny huskropp. Samtliga hus får nya fasader och byggs på med nya våningar. Projektet ska certifieras enligt LEED BD+C v.4 med betyg Platinum.
På & tillb samt omb av kontors- och handelslokaler i Stockholm
Berörd yta 17 400 m2. Sergelhuset omfattar om- och tillbyggnad av ca 80 000 kvm BTA uppdelat på tre huskroppar, Hus S (Sveavägen), M (Malmskillnadsgatan) och H (Hamngatan). Hus H ska rivas i sin helhet och byggas upp ny huskropp. Samtliga hus får nya fasader och byggs på med nya våningar. Projektet ska certifieras enligt LEED BD+C v.4 med betyg Platinum.
Om och nybyggnad av F-9 skola i Midsommarkransen
Den nya skola placeras i anslutning till en befintlig, numera nedlagd brandstation byggd i början av 40-talet. Befintlig vagnhall, länkbyggnad och expeditionsbyggnad bevaras och anpassas till skolans verksamhet. Den nybyggda delen av skolan är planerad att certifieras enligt Miljöbyggnad silver. Totalt 1005 st elever.
Nybyggnad av vårdboende, förskola och bostäder i Tensta
Överdäckning Tensta. 72 vårdbostäder Förskola 65 lägenheter.
Utbyggnad av skola i Årsta
Ny byggnad hus G, byggs innehållande hemvister, kök och matsal för 1200 portioner samt idrottshall. Hus E byggs ut med teknikrum för ventilation. Hus B, C, D anpassas i enlighet med skolans verksamhet. Hus A och F rivs. Skolgården rustas upp och anpassas för olika verksamheter.
Ombyggnad och renovering av ledamotshuset i Gamla Stan, Stockholm
Projektet ska leverera en totalrenoverad byggnad. Byggnadsarbetena består av ombyggnad av de tekniska systemen samt av underhåll och ändringar av tak, fönster och fasader. Större ändringar planeras även av planlösningarna på alla våningsplan inklusive omplacering av hissar och en del ingrepp i känsliga miljöer. En nybyggnad med fem våningsplan planeras uppföras på en del av fastigheten samt att tre tillbyggnader (inbyggnader) sker inom byggnadsarean. Byggnaden är ett skyddsobjekt.
Nybyggnad av F-6 skola i Älvsjö
Byggnaden projekteras för att klara Miljöbyggnad Silver.
Ombyggnad av kontor mm i Kungsholmen
Avser ändrad användning av restaurang, kontor och lager till restauranglokaler och butiksytor, ändring av ventilation, va m m.
Rivning och nybyggnad av skola i Vinsta
Rivning av 5 st skolbyggnader samt nybyggnad av skola mm. Skogsnävan 1, Rödtoppan 1, Rödtoppan 7 samt delar av Vinsta 4:1 och Vinsta 6:1.
Nybyggnad av idrottshallar i Älvsjö, Stockholm
Objektet består av två stycken fullstora idrottshallar samt en konstgräsplan som avskärmas från Älvsjövägen med ett bullerplank samt rivning av befintlig omklädningsbyggnad. Yttertak är ett låglutande pulpettak (ca 4º) med Sedumtak och en mindre del av takytan kan användas för solceller.
Renovering av Ross Tensta Gymnasium i Spånga
Tillgänglighet och verksamhetsanpassningar.
Nybyggnad av kontorshus i Södra Hammarbyhamnen, Stockholm
Byggs på befintligt garage. BREEAM-SE nivå Very good.
Verksamhetsanpassning för BUV på Frescati, Stockholm
Ombyggnad av undervisningslokaler och kontor för lärarhögskolans verksamhet i campus Frescati.
Ombyggnad av hotell i Kista
Ändrad användning från kontor till longstay hotell. Invändig rivning. Golvmaterial blir antingen textila mattor eller parkett.
Nybyggnad av tillfälliga bostäder i Norra Ängby
Avser tillverkning och uppförande av moduluppbyggda flerbostadshus för permanent boende för ungdomar, på tillfälliga bygglov. I huvudobjektet beläget på Råckstavägen omfattas 250 modullägenheter. Optionsobjektet beläget på Bergslagsvägen omfattar 127 modullägenheter.
Nybyggnad av tillfälliga bostäder i Råcksta
Avser tillverkning och uppförande av moduluppbyggda flerbostadshus för permanent boende för ungdomar, på tillfälliga bygglov. I huvudobjektet beläget på Råckstavägen omfattas 250 modullägenheter. Optionsobjektet beläget på Bergslagsvägen omfattar 127 modullägenheter.
Tillbyggn av kontorshus & påbyggnad m bostäder på Liljeholmen
Rivning av 3 våningar kontor. Påbyggnad med 3 våningar bostäder samt tillbyggnad 3 våningar kontor.
Totalrenovering av simhall på Östermalm
Projektet avser ombyggnad och renovering av GIH badet, ny planlösning med tillgänglighetsanpassning, nya yt- och tätskikt samt utbyte av samtliga tekniska installationer. Uppskattad byggstart och kostnad.
På-och tillbyggnad av kontorshus på Östermalm, Stockholm
Planerat projekt som avser påbyggnad med 2 våningar samt tillbyggnad för kontorsytor.
Rivning och nybyggnad av kontorshus på Norrmalm, Stockholm
Kulturhistorisk värdefull byggnad. Rergeringsgatan/Mäster Samuelsgatan.
Nybyggnad av hotell på Norrmalm
Rivning av kontorsbyggnad med gårdsöverbyggnad, fasad mot birger jarlsgatan grundförstärks och behålles, utbyggnad av hotell, byggnad med källare uppföres bakom befintlig fasad.
Ombyggnad för arkiv i bergrum på Liljeholmskajen
Det nya arkivet omfattar utöver arkiv för handlingar av olika slag, även kontor, forskarplatser, hörsal, mötesrum med mera. 80 000 hyllmeter arkiv.
Rivning och nybyggnad av förskola i Stockholm
Förskolan Solbackens åtta avdelningar rivs 2017, tomten kommer därefter utökas och två nya förskolor med åtta plus åtta avdelningar blir klara till 2018.
Tillbyggnad av teatrar i Skärholmen
Påbyggnad i höjd av teater.
Upprustning mm av Kampementsbadet i Stockholm
Upprustning av vattenrening mm i simhall.
Ny- och tillbyggnad av förskolor i Farsta
Utökning från 3 avdelningar till 8 samt nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av eventlokal mm på KTH i Stockholm
Nybyggnad av eventlokal med hög arkitektonisk ambition. Byggnaden placeras på befintligt bjälklag där tidigare nedbrunna byggnadsdelar funnits och ansluter till befintliga byggnader. -Gårdsbyggnaden The Hall, entré- och ''eventhall'' ca 1000 kvm -Plan 0, Bryggeri, pub/restaurang ca 900 kvm -Lokal 1 i gatuplan, trolig studio, ca 352+220kvm+ plan 2, 72kvm -Lokal 2 i gatuplan, ca 122 kvm -Plan 1, restaurang/eventlokal i anslutning till The Hall
Renovering av fastighet i Stockholm
Invändig renovering av fd Stockholm Vattens huvudkontor.
Renovering/ombyggnad av hotell i Stockholm
I detta projekt ingår restaurangen, köket och lobbyn.
Återuppbyggnad av förskola i Hässelby
8 avdelningar. Framtidens förskola. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av skollokaler på Skärholmen
Nya skolbyggnader planeras för kapacitetsökning till F-9 skola med särskolegrupper, sammanlagt 990 elever från dagens 580 st elever. Lillholmsskolan får tre nya byggnader. En med hemvister för de yngre elever (hus H), en ny fullstor idrottshall (hus J) och en byggnad för kök och matsal, praktiskt estetiska ämnen, NO och bibliotek (hus G).
Ombyggnad av hotell i Ulvsunda industriomr
Ny mur, skärmtak och entrésnurra i glas. ca 90 rum.
Ombyggnad av högstadieskola i Vasastaden
Ändrad användning av kontorshus till skola, yttre ändringar.
Nybyggnad av förskola i Hägersten
8 avdelningar. Miljöbyggnad silver.
Tillbyggnad av hotell i Midsommarkransen
Tillbyggnad/påbyggnad av hotell med en våning samt loft.
Nybyggnad av förskola i Årsta, Stockholm
Entreprenaden omfattar nybyggnation av en förskola i två plan, sex avdelningar. Huset byggs som ett passivhus.
Nybyggnad av särskola (f-gymnasium) i Årsta, Stockholm
Ca 800-1000 m2 i 2 plan. Rivning av befintlig skolbyggnad.
Renovering av fasad på Stockholms slott, etapp 7
Byggledarens uppdrag kan löpa över etapp-skifte. Uppdraget avser åren 2018-2019 med årsvisa option till och med 2022. I generalentreprenörens åtagande ingår: Stenarbeten. Demontering och montering av fasadsten och sockelsten, murning, putsarbeten, ny ytputs, plåtarbeten, postament, takfot och fönstergarneringar, målningsarbeten, snickeriarbeten.
Renovering av fasad på Stockholms slott, etapp 8
Byggledarens uppdrag kan löpa över etapp-skifte. Uppdraget avser åren 2018-2019 med årsvisa option till och med 2022. I generalentreprenörens åtagande ingår: Stenarbeten. Demontering och montering av fasadsten och sockelsten, murning, putsarbeten, ny ytputs, plåtarbeten, postament, takfot och fönstergarneringar, målningsarbeten, snickeriarbeten.
Ombyggnad av provisoriska kontorslokaler på Kungsholmen
Fastigheten ska efter denna renovering användas som evakueringslokaler under tiden man bygger om Klamparen 7, Tekniska nämndhuset (projekt 1092841). Blå-klassad byggnad.
Nybyggnad och rivning av förskola i Gubbängen
8 avdelningar med 144 platser.
Nybyggnad och rivning av förskola i Hässelby villastad
6 avdelningar. Framtidens förskola.
Nybyggnad av förskola i Midsommarkransen, Stockholm
8 avdelningar. Miljöbyggnad Silver.
Om och tillbyggnad till avgångshall på Bromma flygplats
Aver om- och tillbyggnation av Stockholm-Bromma flygplats avgångshall.
Ombyggnad av avgångshall på Bromma flygplats
Aver ombyggnation av Stockholm-Bromma flygplats avgångshall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: