Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Stockholm

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 541 st.

Ombyggnad av galleria och kontor mm på Östermalm, Stockholm
Sturebadet ingår i planerna. Projektet kommer att samordnas med tunnelbanan.
Ny- & ombyggnad av sjukhus på Kungsholmen
Ny- och ombyggnationerna omfattar: • Ny akut och entré byggnad 40 • En ny- och vårdbehandlingsbyggnad (byggnad 45) • En ny byggnad (byggnad 20) innehållande förlossning, mottagningar och administration • Ombyggnad av befintlig byggnad 30 plan 02-3 • Ombyggnad av befintlig byggnad 40 plan 02-3
Ombyggnad av saluhall, hotell mm på Östermalm
70 hotellrum. Grontmij är anlitade som fuktsakkunniga i projektet. Entreprenörer för följande arbeten är utsedda: Byggavfallshantering DE 170 (R3, R13): Suez recycling AB Ozonrening DE 530 (R3): VENT projekt AB Glastak DE 370 (R13): Lanik I, SA (Spanien) Solskydd DE 467 (R3): Romabo Solskydd AB
Rivning och nybyggnad av kontors- och handelslokaler i Stockholm
Hus H avser hörnhuset mot Malmskillnadsgatan med kontorslokaler samt rivning och nybyggnad av Hamngatspalatset, med handel och kontor. Projekt Sergelhuset omfattar om- och tillbyggnad av ca 80 000 kvm BTA uppdelat på tre huskroppar, Hus S (Sveavägen), M (Malmskillnadsgatan) och H (Hamngatan). Hus H ska rivas i sin helhet och byggas upp ny huskropp. Samtliga hus får nya fasader och byggs på med nya våningar. Projektet ska certifieras enligt LEED BD+C v.4 med betyg Platinum
På & tillb samt omb av kontors- och handelslokaler i Stockholm
Sergelhuset omfattar om- och tillbyggnad av ca 80 000 kvm BTA uppdelat på tre huskroppar, Hus S (Sveavägen), M (Malmskillnadsgatan) och H (Hamngatan). Hus H ska rivas i sin helhet och byggas upp ny huskropp. Samtliga hus får nya fasader och byggs på med nya våningar. Projektet ska certifieras enligt LEED BD+C v.4 med betyg Platinum.
På & tillb samt omb av kontors- och handelslokaler i Stockholm
Berörd yta 17 400 m2. Sergelhuset omfattar om- och tillbyggnad av ca 80 000 kvm BTA uppdelat på tre huskroppar, Hus S (Sveavägen), M (Malmskillnadsgatan) och H (Hamngatan). Hus H ska rivas i sin helhet och byggas upp ny huskropp. Samtliga hus får nya fasader och byggs på med nya våningar. Projektet ska certifieras enligt LEED BD+C v.4 med betyg Platinum.
Om- och tillbyggnad av skola på Södermalm
Ökning från 400 till 1200 elever.
Nybyggnad av ICA-Maxi-butik mm i Bromma
ICA Maxi på ca 10 000 kvm, Goda Grannar-koncept.
Om- och påbyggnad till hotell i Vasastaden, Stockholm
14 våningar totalt varav våning 4-14 består av hotell. Invändiga rivningsarbeten. Även ombyggnad av 2 gårdshus till hotell samt påbyggnad på ett av gårdshusen med 3 våningar.
Nybyggnad av kontorshus i Västberga
Invid Trafikplats Västberga.
Nybyggnad av undervisningslokaler mm i Norra djurgården
Hus 1 = 17,600 kvm BTA. Hus 2 = 18,600 kvm BTA Hus 4 = 16,500 kvm BTA. Hus 1, 2 & 4 bildar en sammanhållen byggnad norr om värtabanan.
Nybyggnad av moské i Skärholmen, Stockholm
3000 m2 parkmark tas i anspråk. Ca 20 parkeringsplatser.
Nybyggnad av kontorshus i Södra Hammarbyhamnen, Stockholm
Byggs på befintligt garage. BREEAM-SE nivå Very good.
Nybyggnad av kontor i Norra Djurgårdsstaden
Ladugårdsgärdet 1:9, Ladugårdsgärdet 1:40 och Neapel 3.
Ombyggnad till hotell i Kista
Ändring av kontorsbyggnad till hotell samt skyltar Comfort Hotel Kista.
Nybyggnad av idrottshall i Hjorthagen
Projektet avser ny idrottshall i Hjorthagen i Östermalms stadsdelsområde i den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden i Stockholm.
Ombyggnad av hotell i Kista
Ändrad användning från kontor till longstay hotell. Invändig rivning. Golvmaterial blir antingen textila mattor eller parkett.
Om- och nybyggnad av kontor, hotell, konferens mm i Kista
Avser ombyggnad av befintligt kontorshus men reception, konferens, café och gym.
Nybyggnad av tillfälliga bostäder i Norra Ängby
Avser tillverkning och uppförande av moduluppbyggda flerbostadshus för permanent boende för ungdomar, på tillfälliga bygglov. I huvudobjektet beläget på Råckstavägen omfattas 250 modullägenheter. Optionsobjektet beläget på Bergslagsvägen omfattar 127 modullägenheter.
Nybyggnad av tillfälliga bostäder i Råcksta
Avser tillverkning och uppförande av moduluppbyggda flerbostadshus för permanent boende för ungdomar, på tillfälliga bygglov. I huvudobjektet beläget på Råckstavägen omfattas 250 modullägenheter. Optionsobjektet beläget på Bergslagsvägen omfattar 127 modullägenheter.
Renovering/ombyggnad av hotell i Stockholm
I detta projekt ingår alla hotellrummen.
Ombyggnad till gymnasieskola på Kungsholmen
Grönmärkt byggnad. 2200 elever
Ombyggnad för arkiv i bergrum på Liljeholmskajen
Det nya arkivet omfattar utöver arkiv för handlingar av olika slag, även kontor, forskarplatser, hörsal, mötesrum med mera.
Totalrenovering av simhall på Östermalm
Projektet avser ombyggnad och renovering av GIH badet, ny planlösning med tillgänglighetsanpassning, nya yt- och tätskikt samt utbyte av samtliga tekniska installationer. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av affärshus i Östermalm
Ändrad användning av kontor till handel, ändring av fasad.
Tillbyggn av kontorshus & påbyggnad m bostäder på Liljeholmen
Rivning av 3 våningar kontor. Påbyggnad med 3 våningar bostäder samt tillbyggnad 3 våningar kontor.
Tillbyggnad av skola samt nybyggnad av gymnastiksal i Rågsved
Utbyggnad av flygel med reception, elevhälsa, grupprum och 2 hemvister (ca 1500 kvm) samt nybyggnad av gymnastiksal (ca 400 kvm).
Tillbyggnad av teatrar i Skärholmen
Påbyggnad i höjd av teater.
Upprustning mm av Kampementsbadet i Stockholm
Upprustning av vattenrening mm i simhall.
Ombyggnad av hotell i Ulvsunda industriomr
Ny mur, skärmtak och entrésnurra i glas. ca 90 rum.
Ombyggnad av högstadieskola i Vasastaden
Ändrad användning av kontorshus till skola, yttre ändringar.
Nybyggnad av förskola i Hägersten
8 avdelningar. Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av parkeringshus i Kista
Avser nybyggnad av ett parkeringshus med ca 140 bilplatser i två plan.
Tillbyggnad av hotell i Midsommarkransen
Tillbyggnad/påbyggnad av hotell med en våning samt loft.
Nybyggnad av särskola (f-gymnasium) i Årsta, Stockholm
Ca 800-1000 m2 i 2 plan. Rivning av befintlig skolbyggnad.
Påbyggnad av kontor på Östermalm, Stockholm
Planområdet omfattar fastigheten Stettin 8, Tegeluddsvägen 88- 94 och fastigheten Stettin 9, Sandhamnsgatan 61-65.
Ombyggnad av kontor i Globenområdet
Plan 5, trapphus A, B och C (''CBA5''). I entreprenaden ingår även ombyggnad av omklädningsrum på plan 2 samt ytskiktsrenovering av förråd på plan 1.
Upprustning av skola och matsal i Vasastaden
Objektet avser ombyggnad av ventilation, utökning av matsalsyta, tillskap-ande av WC/RWC, akustikåtgärder och tillgänglighetsanpassning i hus A och B. Både hus A och B är K-märkta i blå klass.
Ombyggnad av affärshus i Skärholmen
Fasadändring hus r och s, ändrad användning från garage till centrum, hus r.
Ombyggnad till musikhus i Vasastaden
Avser ombyggnad av f.d. vårdbyggnad (hus 04) till musikhus med musikrum och konsertsal m m. Ca 800-1000 m2. Ny hiss, nytt skärmtak vid entré.
Nybyggnad och rivning av förskola i Hässelby villastad
6 avdelningar. Framtidens förskola.
Ombyggnad av hotell i Södermalm
Ändrad användning av vårdlokal och kontor på plan 4 och 5 till hotellrum, nya wc/duschar, yttre ändringar. Ca 35 st hotellrum.
Ombyggnad av butik i Stockholm
Projektet avser ombyggnad av affärslokaler.
Entréombyggnad vid Dalens sjukhus i Gamla Enskede
Avser yttre ändringar, flytt av huvudentré, ny ljusgård, ny entré.
Nybyggnad av förskola i Sköndal
Handlas tillsammans med projekt Sakramentet (pnr 312442). 6 avdelningar.
Ombyggnad av Södersjukhuset i Stockholm
Pre- och post-OP på plan 2 och 4, administration och omklädning på plan 3, omklädningsrum på plan 2.
Nybyggnad av förskola i Sköndal, Stockholm
Rivning av befintliga förskolepaviljonger och nybyggnad av förskola med 6 avdelningar. Handlas tillsammans med projekt Galamiddagen (pnr 1326179).

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: