Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Stockholm

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 458 st.

Renovering och tillbyggnad av operahus i Stockholm
Operan behöver bl a en egen scen för sin verksamhet för barn och ungdom ”Unga på Operan”, förbättra repetitionslokaler, offentliga utrymmen och akustiken för scen, orkesterdike och salong.
Ombyggnad av kontorshus på Kungsholmen
Tekniska nämndhuset ska byggas om och renoveras totalt. Byggnaderna som idag inrymmer ca 1 300 arbetsplatser kommer efter ombyggnad inrymma ca 1 400 arbetsplatser och ha en i huvudsak öppen kontorslösning. Byggnaden ska certifieras enligt Miljöbyggnad nivå Silver.
Ny- & ombyggnad av sjukhus på Kungsholmen
Ny- och ombyggnationerna omfattar: • Ny akut och entré byggnad 40 • En ny- och vårdbehandlingsbyggnad (byggnad 45) • En ny byggnad (byggnad 20) innehållande förlossning, mottagningar och administration • Ombyggnad av befintlig byggnad 30 plan 02-3 • Ombyggnad av befintlig byggnad 40 plan 02-3
Renovering av förvaltningsbyggnader i Södra Klara på Norrmalm
Säkerhetsklassat projekt. Kvarteret i Södra Klara uppfördes ca: år 1895 – 1900 och har en BTA om ca 30 000 kvm. Detta projekt avser att modernisera klimatanläggning, byta ut byggnadens installationer, renovera ytskikt, öka tillgängligheten och åtgärda logistiska problem. Byggnaden ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.
Ombyggnad av saluhall, hotell mm på Östermalm
70 hotellrum. Grontmij är anlitade som fuktsakkunniga i projektet. Entreprenörer för följande arbeten är utsedda: Byggavfallshantering DE 170 (R3, R13): Suez recycling AB Ozonrening DE 530 (R3): VENT projekt AB Glastak DE 370 (R13): Lanik I, SA (Spanien) Solskydd DE 467 (R3): Romabo Solskydd AB. Byggentreprenad (DE 482): Lindqvist Bygg AB Trappor och räcken (DE 330): ESjOT Stanislaw Janowski S.K.
Upprustning av medborgarhuset på Södermalm, Stockholm
Entreprenörens arbete är indelat i två faser: i Fas 1 ingår projektering till färdig bygghandling, i Fas 2 genomförs ombyggnationen. Ombyggnad av vattenreningsanläggning och upprustning av bassäng i Forsgrenska badet ingår här. Invändig rivning.
Rivning och nybyggnad av kontors- och handelslokaler i Stockholm
Hus H avser hörnhuset mot Malmskillnadsgatan med kontorslokaler samt rivning och nybyggnad av Hamngatspalatset, med handel och kontor. Projekt Sergelhuset omfattar om- och tillbyggnad av ca 80 000 kvm BTA uppdelat på tre huskroppar, Hus S (Sveavägen), M (Malmskillnadsgatan) och H (Hamngatan). Hus H ska rivas i sin helhet och byggas upp ny huskropp. Samtliga hus får nya fasader och byggs på med nya våningar. Projektet ska certifieras enligt LEED BD+C v.4 med betyg Platinum
På & tillb samt omb av kontors- och handelslokaler i Stockholm
Sergelhuset omfattar om- och tillbyggnad av ca 80 000 kvm BTA uppdelat på tre huskroppar, Hus S (Sveavägen), M (Malmskillnadsgatan) och H (Hamngatan). Hus H ska rivas i sin helhet och byggas upp ny huskropp. Samtliga hus får nya fasader och byggs på med nya våningar. Projektet ska certifieras enligt LEED BD+C v.4 med betyg Platinum.
På & tillb samt omb av kontors- och handelslokaler i Stockholm
Berörd yta 17 400 m2. Sergelhuset omfattar om- och tillbyggnad av ca 80 000 kvm BTA uppdelat på tre huskroppar, Hus S (Sveavägen), M (Malmskillnadsgatan) och H (Hamngatan). Hus H ska rivas i sin helhet och byggas upp ny huskropp. Samtliga hus får nya fasader och byggs på med nya våningar. Projektet ska certifieras enligt LEED BD+C v.4 med betyg Platinum.
Om- och tillbyggnad av skola på Södermalm
Ökning från 400 till 1200 elever.
Utveckling av centralstationen i Stockholm
Avser utveckling och förtätning av centralstationsområdet i Stockholm.
Nybyggnad av undervisningslokaler mm i Norra djurgården
Hus 1 = 17,600 kvm BTA. Hus 2 = 18,600 kvm BTA Hus 4 = 16,500 kvm BTA. Hus 1, 2 & 4 bildar en sammanhållen byggnad norr om värtabanan.
Ombyggnad av restaurang i Kungsholmen
Avser ändrad användning av restaurang, kontor och lager till restauranglokaler och butiksytor, ändring av ventilation, va m m.
Nytt huvudkontor och nya bostäder i Skärholmen
Den nya byggnaden planeras på den plats där det idag är lokaler för fordonstekniska gymnasiet, bredvid Skärholmen centrum.
Rivning och nybyggnad av kontorshus på Hjorthagen, Stockholm
På fastigheten finns idag 2 hus på 4 respektive 6 våningar som rivs och gör plats för 2 nya byggnader där den högsta delen går upp till ca 16 våningar. I anslutning till detta projekt byggs även Trafikverkets servicedepå för Norra Länken (projekt 314080).
Rivning och nybyggnad av skola i Vinsta
Rivning av 5 st skolbyggnader samt nybyggnad av skola mm.
Ombyggnad till hotell i Kista
Ändring av kontorsbyggnad till hotell samt skyltar Comfort Hotel Kista.
Nybyggnad av idrottshall i Hjorthagen
Projektet avser ny idrottshall i Hjorthagen i Östermalms stadsdelsområde i den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden i Stockholm.
Ombyggnad av hotell i Kista
Ändrad användning från kontor till longstay hotell. Invändig rivning. Golvmaterial blir antingen textila mattor eller parkett.
Om- och nybyggnad av kontor, hotell, konferens mm i Kista
Avser ombyggnad av befintligt kontorshus men reception, konferens, café och gym.
Nybyggnad av tillfälliga bostäder i Norra Ängby
Avser tillverkning och uppförande av moduluppbyggda flerbostadshus för permanent boende för ungdomar, på tillfälliga bygglov. I huvudobjektet beläget på Råckstavägen omfattas 250 modullägenheter. Optionsobjektet beläget på Bergslagsvägen omfattar 127 modullägenheter.
Nybyggnad av tillfälliga bostäder i Råcksta
Avser tillverkning och uppförande av moduluppbyggda flerbostadshus för permanent boende för ungdomar, på tillfälliga bygglov. I huvudobjektet beläget på Råckstavägen omfattas 250 modullägenheter. Optionsobjektet beläget på Bergslagsvägen omfattar 127 modullägenheter.
Renovering/ombyggnad av hotell i Stockholm
I detta projekt ingår alla hotellrummen.
Ombyggnad för arkiv i bergrum på Liljeholmskajen
Det nya arkivet omfattar utöver arkiv för handlingar av olika slag, även kontor, forskarplatser, hörsal, mötesrum med mera.
Totalrenovering av simhall på Östermalm
Projektet avser ombyggnad och renovering av GIH badet, ny planlösning med tillgänglighetsanpassning, nya yt- och tätskikt samt utbyte av samtliga tekniska installationer. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av affärshus i Östermalm
Ändrad användning av kontor till handel, ändring av fasad.
Ny- och tillbyggnad av förskolor i Farsta
Utökning från 3 avdelningar till 8 samt nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Om och tillbyggnad till avgångshall på Bromma flygplats
Aver ombyggnation av Stockholm-Bromma flygplats avgångshall.
Renovering/ombyggnad av hotell i Stockholm
I detta projekt ingår restaurangen, köket och lobbyn.
Ombyggnad av hotell i Ulvsunda industriomr
Ny mur, skärmtak och entrésnurra i glas. ca 90 rum.
Ombyggnad av högstadieskola i Vasastaden
Ändrad användning av kontorshus till skola, yttre ändringar.
Tillbyggnad av hotell i Midsommarkransen
Tillbyggnad/påbyggnad av hotell med en våning samt loft.
Nybyggnad av särskola (f-gymnasium) i Årsta, Stockholm
Ca 800-1000 m2 i 2 plan. Rivning av befintlig skolbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Globenområdet
Plan 5, trapphus A, B och C (''CBA5''). I entreprenaden ingår även ombyggnad av omklädningsrum på plan 2 samt ytskiktsrenovering av förråd på plan 1.
Upprustning av skola och matsal i Vasastaden
Objektet avser ombyggnad av ventilation, utökning av matsalsyta, tillskap-ande av WC/RWC, akustikåtgärder och tillgänglighetsanpassning i hus A och B. Både hus A och B är K-märkta i blå klass.
Ombyggnad av affärshus i Skärholmen
Fasadändring hus r och s, ändrad användning från garage till centrum, hus r.
Renovering av fasad på Stockholms slott, etapp 7
I generalentreprenörens åtagande ingår: Stenarbeten. Demontering och montering av fasadsten och sockelsten, murning, putsarbeten, ny ytputs, plåtarbeten, postament, takfot och fönstergarneringar, målningsarbeten, snickeriarbeten.
Nybyggnad och rivning av förskola på Farsta, Stockholm
Avser konceptförskola med 6-8 avdelningar samt rivning av befintlig förskola.
Ombyggnad till musikhus i Vasastaden
Avser ombyggnad av f.d. vårdbyggnad (hus 04) till musikhus med musikrum och konsertsal m m. Ca 800-1000 m2. Ny hiss, nytt skärmtak vid entré.
Ombyggnad av hotell i Södermalm
Ändrad användning av vårdlokal och kontor på plan 4 och 5 till hotellrum, nya wc/duschar, yttre ändringar. Ca 35 st hotellrum.
Nybyggnad av förskola i Sköndal
Handlas tillsammans med projekt Sakramentet (pnr 312442). 6 avdelningar.
Ombyggnad av sjukhus samt nybyggnad av ambulanshall i Stockholm
Ombyggnad av plan 1 som blir en del av den nya akuten, ombyggnad av plan 0 hudmottagningen samt plan 1 urologmottagningen.
Ombyggnad av Södersjukhuset i Stockholm
Pre- och post-OP på plan 2 och 4, administration och omklädning på plan 3, omklädningsrum på plan 2.
Nybyggnad av förskola på Södermalm
Rivning av och nybyggnad av förskola m m. Husen inom fastigheten Hållkarlen 2 skall rivas i sin helhet, förutom sophuset. Därefter ska fyllningsmassorna på fasigheten saneras genom urschaktning, varpå viss återfyllning görs.
Nybyggnad av förskola i Sköndal, Stockholm
Rivning av befintliga förskolepaviljonger och nybyggnad av förskola med 6 avdelningar. Handlas tillsammans med projekt Galamiddagen (pnr 1326179).
Nybyggnad av förskola i Farsta, Stockholm
Objektet avser nybyggnad av en förskola för sex avdelningar i souterräng med tillhörande förskolegård.
Nybyggnad av parkeringshus i Rinkeby
Nybyggnad av parkeringshus med miljörum. 106 parkeringsplatser.
Om- och tillbyggnad av hus A, Hässelby gymnasium
Entreprenaden indelas i följande etapper, Etapp 1: alla invändiga ombyggnadsarbeten exkl. nytt fläktrum och förråd, samt till-byggnader till tätt hus. Etapp 2: övriga arbeten. Bruttoarea tillbyggnad ca 270 kvm Bruttoarea ombyggnad ca 500 kvm Omläggning av tak över matsals-flygeln ca 390 kvm
Ombyggnad av butiker och tillbyggnad av nytt fläktrum i Johanneshov
Yttre ändring, tillbyggnad av nytt fläktrum, mellan hus 3 och 4.
Nybyggnad av förskola i Årsta, Stockholm
Entreprenaden omfattar nybyggnation av en förskola i två plan, sex avdelningar. Huset byggs som ett passivhus.
Nybyggnad av restauranger i Riksby
Nybyggnad av tre restauranger vid köpsvängen 11.
Ombyggnad av kontor i Ulvsunda industriomr
Ombyggnad av industribyggnader, ändrad användning från butik/lager till kontor, kallager till butik och utvändig renovering.
Hyresgästanpassning av kontor på Norra djurgården
Höjning av trapphus för utrymningsväg, hus 50:04.
Ny ispist till ishall i Spånga
Ny Ispist till Spånga IP
Ombyggnad av lanterniner på museum i Djurgården
Yttre ändring, ombyggnad av lanterniner.
Nybyggnad av hamnkontor, brygga, restaurang samt sjömack på Kungsholmen
Trattorian byggs ut mot kajen med uteservering.
Lokalanpassning av kontorslokaler i Johanneshov, Stockholm
Upphandlingen avser lokalanpassning av befintliga kontorslokaler för Bostadsförmedlingen. Kontorslokalerna är belägna inom fastigheten kv. Sandhagen 10, Palmfelt Center, på plan 4, trapphus B och C (”CB4”), plan 2 (”C2”) och plan 1 (”B1”). Lokalernas bruttoarea är för -plan 3, ca 1 860 kvm -plan 2, ca 138 kvm -plan 1, ca 40 kvm
Renovering av skola på Skärholmen
Gulklassat objekt. Invändig rivning.
Verksamhetsanpassning för BUV på Frescati, Stockholm
Avser rivning inför verksamhetsanpassning av lokaler. Entreprenaden omfattar lättrivning inkl. rivning av befintliga installationer.
Ombyggnad till förskola i Långbro
Ersätter förskolan Baltazar. Befinliga annexbyggnaden till Långbrodalsskolan. 3 avdelningar samt ett mottagningskök.
Ny entré och ombyggnad av restaurang mm vid museum på Djurgården
Yttre ändringar nordiska museet (västra entrén och lusknäppen), ny entré, ändring av förrådsbyggnad till restaurang, ändring/ombyggnad av soprumsbyggnad, håltagning i omgärdande mur.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: