Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Sollentuna

Strategiska investeringar i närsjukhus i Sollentuna
Ombyggnad av vårdavdelningar för i huvudsak geriatrisk vård samt specialistvård, operation samt entré.
Tillbyggnad av tingsrätten i Attunda
Projektet avser ca 17 000 m2 BTA nybyggnad av domstolslokaler och lokaler. Byggnaden innehåller förhandlingssalar och tillhörande utrymmen i plan 1-4. Plan 1 innehåller även butiks- caféytor mot Tusbystråket. Plan 5-6 innehåller kontors och utbildningslokaler för Domstolen. Plan 7-15 innehåller kontorslokaler som endast färdigställs delvis. På fastigheten Tabellen 3 ska en ca 100m lång kulvert under mark utföras. Byggnaden ska miljöcertifieras enligt BREEAM SE
Nybyggnad av skola i Sollentuna, Etapp 2
F-9 skola för 730 barn, idrottssal på ca 8000 kvm. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av skola och förskola på Edsberg, Sollentuna
Avser rivning av befintlig skola samt nybyggnad av förskola och skola. Skolan byggs för ca 600 elever och 100 förskolebarn. Skolfastighetens yta är totalt 16 503 m².
Nybyggnad av F-6 skola i Sollentuna
F-6 skola för 630 elever
Nybyggnad av kontor i Sollentuna
ca 10000 kvm. 7-8 våningar. Garage under huset. Projekteras för att certifieras enligt Gree Certifikat.
Nybyggnad av brandstation i Sollentuna
Nybyggnad av brandstation på ca 3000 kvm.
Nybyggnad av förskola i Tureberg, Sollentuna
För ca 140 barn, tillagningskök.
Nybyggnad av sporthall i Sollentuna
Avserr nybyggnation av idrottshall. Spelplanen är på ca 20x40 meter med redskapsförråd, två omklädningsrum för tjejer respektive killar. Entré med upphållsdel, passager till befintlig idrottshall och omklädningsrum, lärarrum mm. På plan 2 placeras multisal och teknikutrymmen. Byggnaden ska dockas mot befintlig idrottshall med en länkbyggnad. Ombyggnadsarbeten inne i befintlig omklädnadsdel utförs i annan entreprenad och är utförda vid denna entreprenads påbörjande. Håltagningar, efterlagningar mm i befintlig fasadvägg ingår dock.
Nybyggnad av förskola i Sollentuna
Nybyggnad av förskola
Nybyggnad av livsmedelsbutik på Edsberg, Sollentuna
Byggs vid Danderydsvägen/Djupdalsvägen.
Utbyggnad av skola i Sollentuna
Utbyggnad av befintlig skola från en kapacitet på 25 elever till 50 elever.
Ombyggnad av kontor i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning av kontorshus på fastigheten reklamen 9, ebba brahes väg 6.
Anpassning av lokaler i Sollentuna
Entreprenaden avser lokalanpassning av två lokaler på Malmvägen 20 och 32 i Sollentuna. Lokal 4001 har en yta på ca 66 kvm och avser bli en Barbersalong. Lokal 4004 har en hyta på ca 68 kvm och avser bli en samlingslokal.
Byte av fönster på skola i Sollentuna
Bygglov för fasadändring av skola på fastigheten ritsalen 3, ebba brahes väg 1a.
Utvändigt underhåll av omklädningsrum i Sollentuna
Bygglov för fasadändring av omklädningsbyggnad på fastigheten norrviken 3:9, strandpromenaden 2.
Nybyggnad av affärshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av centrumdel samt studentlägenheter på fastigheten sjöstjärnan 2, lomvägen 25a.
Ombyggnad av samlingslokal i Sollentuna
Ändrad användning av industrihus till samlingslokal.
Ombyggnad av samlingslokal i Sollentuna
Ändrad användning av lokal.
Tillbyggnad av gym i Sollentuna
tillbyggnad av gym.
Nybyggnad av förskola i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för uppförande av förskola "Silverskogen".
Nybyggnad av paviljong i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för uppförande av paviljonger som evakueringsskola.
Nybyggnad av kiosk i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av kiosk på fastigheten tureberg 29:40, allfarvägen 35.
Utvändigt underhåll av kontor i Sollentuna
Bygglov för fasadändring med solceller på fastigheten ekollonet 1, vattenverksvägen 2.
Utvändigt underhåll av kontor i Sollentuna
Bygglov för fasadändring solceller på tak på fastigheten nattvakten 11, sjöängsvägen 11.
Ombyggnad av toalett i Sollentuna
Anmälan för ombyggnad av besökstoaletter på fastigheten tennskålen 8, lillhersbyvägen 1.
Ombyggnad av carport i Sollentuna
Anmälan för ändrad användning av carport på fastigheten tofsvipan 15, vikingavägen 25b.
Utvändigt underhåll av förskola i Sollentuna
Bygglov för mindre fasadändring på fastigheten sjörövaren 1, lomvägen 24.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: