Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Sollentuna

Strategiska investeringar i närsjukhus i Sollentuna
Ombyggnad av vårdavdelningar för i huvudsak geriatrisk vård samt specialistvård, operation samt entré.
Nybyggnad av tingsrätt mm i Attunda
Projektet avser ca 17 000 m2 BTA nybyggnad av domstolslokaler och lokaler. Byggnaden innehåller förhandlingssalar och tillhörande utrymmen i plan 1-4. Plan 1 innehåller även butiks- caféytor mot Tusbystråket. Plan 5-6 innehåller kontors och utbildningslokaler för Domstolen. Plan 7-15 innehåller kontorslokaler som endast färdigställs delvis. På fastigheten Tabellen 3 ska en ca 100m lång kulvert under mark utföras. Byggnaden ska miljöcertifieras enligt BREEAM SE
Nybyggnad av skola i Sollentuna, Etapp 2
F-9 skola för 730 barn, idrottssal på ca 8000 kvm. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av F-6 skola i Sollentuna
F-6 skola för 630 elever
Nybyggnad av kontor i Sollentuna
ca 10000 kvm. 7-8 våningar. Garage under huset. Projekteras för att certifieras enligt Gree Certifikat.
Om- och tillbyggnad av handelslokaler i Häggvik, Sollentuna
Planer finns för eventuell rivning av befintlig byggnad och nybyggnation av nya handelslokaler eller om- och tillbyggnad av befintliga.
Nybyggnad av brandstation i Sollentuna
Nybyggnad av brandstation på ca 3000 kvm.
Rivning och nybyggnad av förskola och LSS-boende på Helenelund, Sollentuna
Förskola för ca 100 barn, 1400 kvm. LSS-boende med 6 lgh, ca 600 kvm.
Nybyggnad av sporthall i Sollentuna
Avserr nybyggnation av idrottshall. Spelplanen är på ca 20x40 meter med redskapsförråd, två omklädningsrum för tjejer respektive killar. Entré med upphållsdel, passager till befintlig idrottshall och omklädningsrum, lärarrum mm. På plan 2 placeras multisal och teknikutrymmen. Byggnaden ska dockas mot befintlig idrottshall med en länkbyggnad. Ombyggnadsarbeten inne i befintlig omklädnadsdel utförs i annan entreprenad och är utförda vid denna entreprenads påbörjande. Håltagningar, efterlagningar mm i befintlig fasadvägg ingår dock.
Nybyggnad av förskola i Sollentuna
Nybyggnad av förskola
Nybyggnad av evakueringsskola i Sollentuna
Projektet avser förhyrning av temporära skollokaler med moduler samt etablering och avetablering. Preliminär igångsättningstid för montage av moduler beräknas till 2018-03-01.
Ombyggnad av hotell i Sollentuna
Avser användning av kontor till hotell med ca 51 rum.
Nybyggnad av livsmedelsbutik på Edsberg, Sollentuna
Byggs vid Danderydsvägen/Djupdalsvägen.
Utbyggnad av skola i Sollentuna
Utbyggnad av befintlig skola från en kapacitet på 25 elever till 50 elever.
Ombyggnad av hotell i Sollentuna
Avser ombyggnad för ändrad användning av kontorshus till hotellverksamhet på fastigheten ringpärmen 4, bergkällavägen 32.
Ombyggnad av affärshus i Sollentuna
Anmälan för utbyggnad av bjälklag på fastigheten centrum 15, sollentunavägen 163a.
Tillbyggnad av affärshus i Sollentuna
Bygglov för tillbyggnad på fastigheten centrum 15, sollentunavägen 163c.
Anpassning av lokaler i Sollentuna
Entreprenaden avser lokalanpassning av två lokaler på Malmvägen 20 och 32 i Sollentuna. Lokal 4001 har en yta på ca 66 kvm och avser bli en Barbersalong. Lokal 4004 har en hyta på ca 68 kvm och avser bli en samlingslokal.
Invändigt underhåll av kontor i Sollentuna
Hyresgästanpassning av kontorshus.
Nybyggnad av gym i Sollentuna
Nybyggnad av gymverksamhet.
Ombyggnad av idrottshall i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning av lokal på fastigheten stinsen 2, glimmervägen 10.
Nybyggnad av affärshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av centrumdel samt studentlägenheter på fastigheten sjöstjärnan 2, lomvägen 25a.
Tillbyggnad av kontor i Sollentuna
Bygglov för tillbyggnad av kontorshus på fastigheten högvakten 1, anhaltsvägen 24.
Utvändigt underhåll av omklädningsrum i Sollentuna
Bygglov för fasadändring av omklädningsbyggnad på fastigheten norrviken 3:9, strandpromenaden 2.
Ombyggnad av kontor i Sollentuna
Anmälan för bygg av toalett, förråd, kök och kontor samt entrésolplan av på fastigheten revisorn 9, bergkällavägen 37a.
Ombyggnad av toalett i Sollentuna
Anmälan för ombyggnad av besökstoaletter på fastigheten tennskålen 8, lillhersbyvägen 1.
Utvändigt underhåll av kontor i Sollentuna
Bygglov för fasadändring med solceller på fastigheten ekollonet 1, vattenverksvägen 2.
Utvändigt underhåll av kontor i Sollentuna
Bygglov för fasadändring solceller på tak på fastigheten nattvakten 11, sjöängsvägen 11.
Nybyggnad av skola i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för paviljonger som evakueringsskola på fastigheten edsberg 10:30, landsnoravägen 5.
Nybyggnad av förskola i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för uppförande av förskola "Silverskogen".
Nybyggnad av paviljong i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för uppförande av paviljonger som evakueringsskola.
Ombyggnad av förskola i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för ändrad användning från kontor till förskola på fastigheten älgen 3, nåsvägen 3b.
Invändigt underhåll av skola i Sollentuna
Installation av ventilation i skola.
Ombyggnad av samlingslokal i Sollentuna
Ändrad användning av industrihus till samlingslokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: