Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Sollentuna

Nybyggnad av skola i Sollentuna, Etapp 2
F-9 skola för 730 barn, idrottssal.
Nybyggnad av brandstation i Sollentuna
Nybyggnad av brandstation på ca 3000 kvm.
Nybyggnad av hotell i Sollentuna
Nybyggnad av hotell med 65 st rum.
Nybyggnad av sporthall i Sollentuna
Avserr nybyggnation av idrottshall. Spelplanen är på ca 20x40 meter med redskapsförråd, två omklädningsrum för tjejer respektive killar. Entré med upphållsdel, passager till befintlig idrottshall och omklädningsrum, lärarrum mm. På plan 2 placeras multisal och teknikutrymmen. Byggnaden ska dockas mot befintlig idrottshall med en länkbyggnad. Ombyggnadsarbeten inne i befintlig omklädnadsdel utförs i annan entreprenad och är utförda vid denna entreprenads påbörjande. Håltagningar, efterlagningar mm i befintlig fasadvägg ingår dock.
Nybyggnad av evakueringsskola i Sollentuna
Projektet avser förhyrning av temporära skollokaler med moduler samt etablering och avetablering. Preliminär igångsättningstid för montage av moduler beräknas till 2018-03-01.
Nybyggnad av hotell i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av hotell på fastigheten ejdern 16, snöbollsvägen 3.
Rivning av skola i Sollentuna, Etapp 3
Rivning av idrottshall och komplementbyggnad.
Rivning av skola i Sollentuna, Etapp 1
Rivning av skola för 500 barn.
Installation av vätskekylaggregat till Centriahuset i Häggvik, Sollentuna
Avser leverans och installation av vätskekylaggregat för kylning av Centriahuset i Häggvik.
Ny ishockeysarg till ishall i Sollentuna
Uppdraget omfattar komplett leverans och installation av fabriksny sarg med tillhörande och spelarbås för att erhålla full funktion. Sargen skall vara färdigställd för besiktning senast 2017-06-30.
Anpassning av lokaler i Sollentuna
Entreprenaden avser lokalanpassning av två lokaler på Malmvägen 20 och 32 i Sollentuna. Lokal 4001 har en yta på ca 66 kvm och avser bli en Barbersalong. Lokal 4004 har en hyta på ca 68 kvm och avser bli en samlingslokal.
Utvändigt underhåll av skola i Sollentuna
Bygglov för fasadändring av skola på fastigheten ritsalen 3, ebba brahes väg 1a.
Utvändigt underhåll av förskola i Sollentuna
Bygglov för fasadändring på fastigheten sjörövaren 1, lomvägen 24.
Utvändigt underhåll av kontor i Sollentuna
Bygglov för fasadändring av dörrparti på fastigheten terminalen 2,.
Utvändigt underhåll av kontor i Sollentuna
Bygglov för fasadändring av port på kontorshus på fastigheten ronden 1, staffans väg 6a.
Utvändigt underhåll av kontor i Sollentuna
Avser mindre fasadändring av lager- och kontorshus på fastigheten tidmätaren 3, kuskvägen 10.
Ombyggnad av kontor i Sollentuna
Avser nytt badrum i industribyggnad.
Ombyggnad av carport i Sollentuna
Anmälan för ändrad användning av carport på fastigheten tofsvipan 15, vikingavägen 25b.
Nybyggnad av barack i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för etablering av arbetsbodar på fastigheten lektionen 33, rudbecks väg 147.
Nybyggnad av kiosk i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av kiosk på fastigheten tureberg 29:40, allfarvägen 35.
Nybyggnad av telestation i Sollentuna
Nybyggnad av apparathus för trafiksignaler.
Ombyggnad av affärshus i Sollentuna
Ändrad användning av affärshus samt fasadändring och uppsättning av skylt.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: