Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Sollentuna

Nybyggnad av skola, förskola och idrottshall i Tureberg
Rivning av bef skolbyggnader. F-6 skola för ca 630 elever, förskola för ca 140 barn samt en fullstor idrottshall. 2-3 våningar. 8000 kvm skollokaler.
Tillbyggnad av tingsrätten i Attunda
Projektet avser ca 17 000 m2 BTA nybyggnad av domstolslokaler och lokaler. Byggnaden innehåller förhandlingssalar och tillhörande utrymmen i plan 1-4. Plan 1 innehåller även butiks- caféytor mot Tusbystråket. Plan 5-6 innehåller kontors och utbildningslokaler för Domstolen. Plan 7-15 innehåller kontorslokaler som endast färdigställs delvis. På fastigheten Tabellen 3 ska en ca 100m lång kulvert under mark utföras. Byggnaden ska miljöcertifieras enligt BREEAM SE
Nybyggnad av skola i Sollentuna, Etapp 2
F-9 skola för 730 barn, idrottssal på ca 8000 kvm.
Nybyggnad av kontor m.m. på Rotebro Centrum
Ca 8500 kvm för centrumfunktioner, kontor och butiker.
Nybyggnad av brandstation i Sollentuna
Nybyggnad av brandstation på ca 3000 kvm.
Nybyggnad av sporthall i Sollentuna
Avserr nybyggnation av idrottshall. Spelplanen är på ca 20x40 meter med redskapsförråd, två omklädningsrum för tjejer respektive killar. Entré med upphållsdel, passager till befintlig idrottshall och omklädningsrum, lärarrum mm. På plan 2 placeras multisal och teknikutrymmen. Byggnaden ska dockas mot befintlig idrottshall med en länkbyggnad. Ombyggnadsarbeten inne i befintlig omklädnadsdel utförs i annan entreprenad och är utförda vid denna entreprenads påbörjande. Håltagningar, efterlagningar mm i befintlig fasadvägg ingår dock.
Nybyggnad av livsmedelsbutik på Edsberg, Sollentuna
Byggs vid Danderydsvägen/Djupdalsvägen.
Ombyggnad av kontor i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning av kontorshus på fastigheten reklamen 9, ebba brahes väg 6.
Rivning av skola i Sollentuna, Etapp 3
Rivning av idrottshall och komplementbyggnad. Kommer ske efter nybyggnationen (1326866).
Rivning av skola i Sollentuna, Etapp 1
Rivning av skola för 500 barn.
Ny ishockeysarg till ishall i Sollentuna
Uppdraget omfattar komplett leverans och installation av fabriksny sarg med tillhörande och spelarbås för att erhålla full funktion. Sargen skall vara färdigställd för besiktning senast 2017-06-30.
Anpassning av lokaler i Sollentuna
Entreprenaden avser lokalanpassning av två lokaler på Malmvägen 20 och 32 i Sollentuna. Lokal 4001 har en yta på ca 66 kvm och avser bli en Barbersalong. Lokal 4004 har en hyta på ca 68 kvm och avser bli en samlingslokal.
Installation av vätskekylaggregat till Centriahuset i Häggvik, Sollentuna
Avser leverans och installation av vätskekylaggregat för kylning av Centriahuset i Häggvik.
Utvändigt underhåll av skola i Sollentuna
Bygglov för fasadändring av skola på fastigheten ritsalen 3, ebba brahes väg 1a.
Nybyggnad av kiosk i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av kiosk på fastigheten tureberg 29:40, allfarvägen 35.
Utvändigt underhåll av kontor i Sollentuna
Avser mindre fasadändring av lager- och kontorshus på fastigheten tidmätaren 3, kuskvägen 10.
Utvändigt underhåll av kontor i Sollentuna
Bygglov för fasadändring av port på kontorshus på fastigheten ronden 1, staffans väg 6a.
Ombyggnad av carport i Sollentuna
Anmälan för ändrad användning av carport på fastigheten tofsvipan 15, vikingavägen 25b.
Utvändigt underhåll av förskola i Sollentuna
Bygglov för mindre fasadändring på fastigheten sjörövaren 1, lomvägen 24.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: