Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Södertälje

Nybyggnad av grundskola i Viksberg, Södertälje
F-6 skola. Ca 420 st elever. Stålstomme och HDF-bjälklag.
Ombyggnad till hotell m.m. i Södertälje
Kallas även Norra Stadskärnan
Nybyggnad av gymnastik och friidrottshall i Södertälje
Samverkansentreprenaden omfattar att bygga en ny gymnastik och friidrottshall (GF-Hall) vid Tälje hallen i området Rosenlund GF-hallen skall integreras/byggas ihop med Täljehallen. Den befintliga friidrotts arenan skall flyttas ca 50 m öster ut. En större ledningsomläggning måste göras av bla grova spill och dagvattenledningar. Befintliga omklädningsrum för vaktmästeri skall riva och ersättas med ny byggnad.
Ombyggnad av skola Östertälje
Ombyggnad av befintlig skola på ca 650 kvm.
Nybyggnad och rivning av särskola i Södertälje
Entreprenaden omfattar att riva befintlig skolbyggnad och därefter bygga en ny skolbyggnad (särgrundskola) i området Rosenlund. Skolbyggnaden skall anpassas och dimensioneras för 3 klasser rörelsehindrade elever med upp till 7 elever per klass samt 2 klasser autistiska elever med upp till 5 elever per klass.
Nybyggnad av hamburgerbar i Saltskog, Södertälje
Placering är korsningen Nyköpingsvägen/Genetaleden, vid Scanias huvudkontor.
Nybyggnad av restaurang i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av restaurang samt uppsättande av skyltar.
Utvändigt underhåll av grundskola i Södertälje
Solavskärmning med förberedelse för solceller samt nytt ventilationsrum.
Tillbyggnad av kyrka i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av kyrka.
Solceller på grundskolor i Södertälje
Avser solceller på 2 st grundskolor på Gravyren 24 samt Noshörningen 14.
Installation av solceller på kontorshus i Södertälje
Avsr uppsättning av solceller på Holmfastvägen 31.
Utvändigt underhåll av bilhall i Södertälje
Bygglov för utvändig ändring samt uppsättande av 3 st skyltar.
Utvändigt underhåll av grundskola i Södertälje
Solavskärmning med förberedelse för solceller.
Nybyggnad av barack i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering.
Nybyggnad av barack i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för evakueringsmoduler.
Nybyggnad av barack i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av byggbodar.
Nybyggnad av barack i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av personalbod och verktygscontainer.
Tillbyggnad av restaurang i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för uterum för restaurang och konferens.
Ombyggnad av restaurang i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från kontor till restaurang ( 2017-00537).
Rivning av klubbhus i Södertälje
Rivning för befintlig klubbhus och tidsbegränsat bygglov för 2 st byggbodar.
Nybyggnad av telestation i Södertälje
Nybyggnad av teknikhus för sll, Nybyggnad av teknikhus för trv Södra 1:2.
Ombyggnad av garage i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av garage till pannrum.
Ombyggnad av kontor i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av lokal till kontor.
Nybyggnad av telestation i Södertälje
Bygglov för accessnod för bredband/stadsnät.
Nybyggnad av dansbana i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av dansbana.
Nybyggnad av servering i Södertälje
Bygglov för uteservering.
Utvändigt underhåll av skola i Södertälje
Bygglov för utvändig ändring av skola (solceller).
Utvändigt underhåll av affärshus i Södertälje
Bygglov för utvändig ändring av verksamhet (solceller).
Utvändigt underhåll av galleria i Södertälje
Utvändig ändring av köpcentrum/kontorshus.
Tillbyggnad av kulturhus i Södertälje
Tillbyggnad av kulturhus (hebbevillan).
Ombyggnad av vårdbostad i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av konferensanläggning till lss boende (vårdboende).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: