Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till hotell m.m. i Södertälje
Kallas även Norra Stadskärnan
Nybyggnad av gymnastik och friidrottshall i Södertälje
Samverkansentreprenaden omfattar att bygga en ny gymnastik och friidrottshall (GF-Hall) vid Tälje hallen i området Rosenlund GF-hallen skall integreras/byggas ihop med Täljehallen. Den befintliga friidrotts arenan skall flyttas ca 50 m öster ut. En större ledningsomläggning måste göras av bla grova spill och dagvattenledningar. Befintliga omklädningsrum för vaktmästeri skall riva och ersättas med ny byggnad.
Ombyggnad av skola Östertälje
Ombyggnad av befintlig skola på ca 650 kvm.
Nybyggnad av restaurang i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av restaurang samt uppsättande av skyltar.
Nybyggnad och rivning av särskola i Södertälje
Entreprenaden omfattar att riva befintlig skolbyggnad och därefter bygga en ny skolbyggnad (särgrundskola) i området Rosenlund. Skolbyggnaden skall anpassas och dimensioneras för 3 klasser rörelsehindrade elever med upp till 7 elever per klass samt 2 klasser autistiska elever med upp till 5 elever per klass.
Utvändigt underhåll av grundskola i Södertälje
Solavskärmning med förberedelse för solceller samt nytt ventilationsrum.
Tillbyggnad av kyrka i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av kyrka.
Solceller på grundskolor i Södertälje
Avser solceller på 2 st grundskolor på Gravyren 24 samt Noshörningen 14.
Solcellsinstallationer, Telge Fastigheter
Solcellsinstallationer på fyra fastigheter för Telge Fastigheter AB, Södertälje. Avser leverans, installation och driftsättning av komplett färdig solcellsanläggning till A. Kaxbergs förskola, Porslinsvägen 21, 15155 Södertälje B. Wasahallen, Prosten Linders väg 2, 15164 Södertälje C. Ronnaskolan, Robert Anbergs väg 3, 15153 Södertälje D. Morabergs utbildningscentrum, Morabergsvägen 6, 152 42 Södertälje
Renovering av garage i Hovsjö, Södertälje
Objektet avser stämpning och renovering garage 5 och stämpning av garage 7, Laveringen 6, Granövägen 62-77 samt Pastellen 6, Granövägen 96-113.
Ombyggnad av konferenslokal i Södertälje
Bygglov för ändrad användning från lagerlokal till konferenslokal.
Utvändigt underhåll av grundskola i Södertälje
Solavskärmning med förberedelse för solceller.
Nybyggnad av samlingslokal i Södertälje
Bygglov för rivning och nybyggnad av verksamhet.
Nybyggnad av servering i Södertälje
Bygglov för uteservering.
Utvändigt underhåll av affärshus i Södertälje
Bygglov för utvändig ändring av verksamhet (solceller).
Utvändigt underhåll av bilhall i Södertälje
Bygglov för utvändig ändring samt uppsättande av 3 st skyltar.
Ombyggnad av garage i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av garage till pannrum.
Nybyggnad av telestation i Södertälje
Bygglov för accessnod för bredband/stadsnät.
Nybyggnad av dansbana i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av dansbana.
Utvändigt underhåll av servering i Södertälje
Tidsbegränsad bygglov för inglasning av uteservering.
Nybyggnad av barack i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering.
Nybyggnad av barack i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för byggbodar.
Nybyggnad av barack i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för evakueringsmoduler.
Nybyggnad av barack i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av byggbodar.
Nybyggnad av barack i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av personalbod och verktygscontainer.
Ombyggnad av butik i Södertälje
Hyresgästanpassning av butik i centrala Södertälje.
Ombyggnad av cafeteria i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av transformatorstation till cafédel sittplatser.
Ombyggnad av vårdbostad i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av konferensanläggning till lss boende (vårdboende).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: