Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Södertälje

Ombyggnad till hotell m.m. i Södertälje
Kallas även Norra Stadskärnan
Nybyggnad av affärshus i Moraberg, Södertälje
Avser nybyggnad av butik för Biltema, yta: 7200 m2.
Nybyggnad av gymnastik och friidrottshall i Södertälje
Samverkansentreprenaden omfattar att bygga en ny gymnastik och friidrottshall (GF-Hall) vid Tälje hallen i området Rosenlund GF-hallen skall integreras/byggas ihop med Täljehallen. Den befintliga friidrotts arenan skall flyttas ca 50 m öster ut. En större ledningsomläggning måste göras av bla grova spill och dagvattenledningar. Befintliga omklädningsrum för vaktmästeri skall riva och ersättas med ny byggnad.
Nybyggnad av förskola i Viksberg
Nybyggnad av förskola/grundskola f:3.
Nybyggnad och rivning av särskola i Södertälje
Entreprenaden omfattar att riva befintlig skolbyggnad och därefter bygga en ny skolbyggnad (särgrundskola) i området Rosenlund. Skolbyggnaden skall anpassas och dimensioneras för 3 klasser rörelsehindrade elever med upp till 7 elever per klass samt 2 klasser autistiska elever med upp till 5 elever per klass.
Nybyggnad av hamburgerbar i Saltskog, Södertälje
Placering är korsningen Nyköpingsvägen/Genetaleden, vid Scanias huvudkontor.
Nybyggnad av carport i Södertälje
Nybyggnad av orangeri vid pooldäck, carport och 3st parkeringsplatser.
Ombyggnad av maskinhall i Södertälje
Ombyggnad av maskinanläggning.
Renovering parkeringsgarage i centrala Södertälje
Renovering av betongstommar för LUNA-garaget i Södertälje
Installation av solcellsanläggning på Tom Tits i Södertälje
Avser leverans, installation och driftsättning av komplett färdig solcellsanläggning på taket till Tom Tits.
Ombyggnad av affärshus i Södertälje
Ombyggnad av handelshus.
Tillbyggnad av kulturhus i Södertälje
Tillbyggnad av kulturhus (hebbevillan).
Utvändigt underhåll av hotell i Södertälje
Utvändig ändring av hotell.
Utvändigt underhåll av galleria i Södertälje
Utvändig ändring av köpcentrum/kontorshus.
Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Södertälje
Utvändig ändring av livsmedelsbutik.
Utvändigt underhåll av sjukhem i Södertälje
Utvändig ändring m m av institutionsanläggning.
Ombyggnad av klubbhus i Södertälje
Ändrad användning av kontor till förening.
Nybyggnad av barack i Södertälje
Tidsbegränsad byggetablering av anläggningar (byggbod, miljöstation och förråd).
Nybyggnad av barack i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för 5 st sammankopplade byggbodar.
Nybyggnad av kontor i Södertälje
Tidsbegränsat lov för kontorspaviljong s11 vid byggnad 150.
Tillbyggnad av kontor i Södertälje
Tillbyggnad av kontorshus (takkupa).
Nybyggnad av garage i Södertälje
Nybyggnad av garage.
Ombyggnad av restaurang i Södertälje
Ombyggnad av bef restaurang till 2 st restauranger.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: