Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Sigtuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor, småindustrier mm vid Arlandastad
Projektet kommer att delas in i flera deletapper.
Nybyggnad av hotell i Måby
250 rum planeras.
Nybyggnad av förskola i Sigtuna
Nybyggnad av förskola med tio avdelningar, personalytor och tillagningskök. Förskolan ska uppföras på samma tomt där den gamla, befintliga förskolan har varit belägen. Övriga byggnader som ska uppföras är två mindre förråd samt en byggnad innehållande barnvagnsförråd och källsortering. Projektet ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.
Ombyggnad Arlandastad (Eurostop) Sigtuna
Ombyggnad Eurostop Arlandastad.
Nybyggnad av handel/service och flerbostadshus i Märsta
Rivning av befintligt handelshus. Nybyggnad med service och handel i bottenvåningen och bostäder ovanpå. Parkeringsgarage under byggnaderna.
Tillbyggnad av skola i Sigtuna etapp 2
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skola.
Ny tränings-, utvecklings- och utbildningscenter för fotboll i Arlandastad
Svenska Fotbollförbundet och Arlandastad Holding AB inleder en förstudie för att undersöka möjligheterna att bygga en nationell utvecklings-, tränings- och utbildningsanläggning, under namnet "The Academy", vid Arlandastad.
Utbyte av fläktar vid pir B på terminal 5 på Arlanda flygplats
Översiktlig beskrivning av entreprenadens omfattning: Ny kraftförsörjning till apparatskåp Styr, Utbyte av TA206 och TA221, Ny återvinningskrets samt Ny sprinkler för fläktrum.
Tillbyggnad med ny flygel till hotell i Sigtuna
Avser en ny flygel med ca 40 nya rum, gym samt att inom befintlig byggnad utföra restaurangkök, matsal, lastintag, hiss samt bergvärmeanläggning mm.
Nybyggnad av bensinstation i Knivsta
Bensinstationen ska ha full service med butik och biltvättplatser.
Nybyggnad av hotell i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av hotell/korttidsboende.
Nybyggnad av bensinstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för drivmedelsstation.
Restaurering av S:t Pers kyrkoruin i Sigtuna
St Olofs kyrkoruin består av ett treskeppigt kor med absid, ett litet tvärskepp och ett mäktigt torn som smalnar av uppåt över korsmitten. St Olof kyrkoruin är belägen på kyrkogården väster om Mariakyrkan i Sigtuna.
Restaurering av S:t Pers kyrkoruin i Sigtuna
St. Pers kyrkoruin är en tidigare kyrkobyggnad som beståer av kor med absid, tvärskepp med absides, tvåskeppigt långhus samt ett mäktigt centraltorn. Korsmitten är övertäckt med ett av vårt lands äldsta kryssvalv
Byte av luftbehandlingsaggregat vid terminal 2 på Arlanda flygplats
Byte av 2 luftbehandlingsaggregat i terminal 2. LB01A ska bytas under vintern 17/18 och LB01B ska bytas under hösten/vintern 2018/2019.
Utvändigt underhåll av anstalt i Sigtuna
Ansökan om bygglov för fasadändring samt utbyte av skorsten till ventilationshuvor.
Nybyggnad av carport i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av garage i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av garage och förråd.
Ombyggnad av ungdomshem i Sigtuna
Anmälan om hvb-verksamhet.
Ombyggnad av kontor i Sigtuna
Anmälan om ombyggnation av kontorslokal för hyresgästanpassning.
Tillbyggnad av toalett i Sigtuna
Anmälan om påkoppling av redan framdraget vatten samt byggnation av handikappsanpassad toalett.
Nybyggnad av barack i Sigtuna
Ansökan om bygglov för 4st byggbodar tidsbegränsat t o m 2025-10-31.
Nybyggnad av barack i Sigtuna
Ansökan om bygglov för bodetablering, tidsbegränsat t.o.m. 2027-12.
Nybyggnad av telestation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av teknikhus.
Nybyggnad av omklädningsrum i Sigtuna
Ansökan om bygglov för omklädningsrum/bod vid pinbackshallen.
Nybyggnad av förskola i Sigtuna
Ansökan om bygglov för paviljongetablering, tidsbegränsat t.o.m 31-12-2027.
Rivning av förskola i Sigtuna
Ansökan om rivningslov för lokal.
Ombyggnad av kontor i Sigtuna
Ombyggning av foajen med rivning av väggar och utökat konferensutrymme i kommunhus.
Rivning av skola i Sigtuna
Ansökan om rivningslov för skolbyggnad.
Installation av solcellspaneler på grundskola i Sigtuna
Avser totalentreprenad för installation av solpaneler på minst 101 kWp.
Installation av solcellspaneler på idrottshall i Sigtuna
Avser totalentreprenad för installation av solpaneler på minst 90 kWp.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: