Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Sigtuna

Nybyggnad av kontor, småindustrier mm vid Arlandastad
Projektet kommer att delas in i flera deletapper.
Nybyggnad av hotell vid Arlanda
Restaurang, lobby/lounge, bar, vinterträdgård, takterrass.
Nybyggnad av hotell i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av hotell.
Nybyggnad av trafikledningscentral på Arlanda, Sigtuna
De båda byggnaderna ska sammankopplas med en 30 meter glasad passagegång samt med en kulvert för installationer och transporter. Den nya byggnaden och marken ska anpassas till ATCC Stockholm samt till den omkringliggande naturen i området. Byggnaden ska uppföras i totalt fyra plan med källare för teknik och installationer samt med två våningsplan för kontor, serverhallar och OP-rum. Vindsvåningen kommer att inrymma fläktrum. Den totala BTA för projektet är ca 2700 m2.
Tillbyggnad av motell i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av motel.
Nybyggnad av hotell i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av 30 stycken hotellägenheter fördelade på 15 mindre hus.
Nybyggnad av förskola i Sigtuna
5-6 avdelningar, för 160 barn. Passivhus.
Ombyggnad av hotell i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ombyggnad och ändrad användning från kontor till hotell samt skyltlov.
Installation av bergvärme i museum i Sigtuna
Avser installation av bergvärme och uppkoppling av anläggningen tillsammans med ventilationen.
Installation av bergvärme mm i nämndhus i Sigtuna
Avser installation av bergvärme och uppkoppling av anläggningen tillsammans med ventilationen.
Ny elkraftförsöjning, Rosersberg
Reservkraftanläggning storlek ca 550 kVa i container Lågspänningsställverk i container och i annan byggnad Styr/övervakning Platta på mark, sadeltak Gräv/schaktarbeten Kabeldragning, skarvning samt inkoppling
Utvändigt underhåll samt ombyggnad av affärshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för fasadändring och ombyggnad invändigt.
Utvändigt underhåll av terminal i Sigtuna
Ansökan om bygglov för fasadändringar samt två nya lastkajer med skärmtak.
Ombyggnad av butik i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ombyggnad/tillbyggnad av butik och bostad.
Ombyggnad av hotell i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ombyggnation av lokal till hotell och vandrarhem.
Ombyggnad av terminal i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ombyggnation av terminalbyggnad samt ändrad användning från kontor till publika ytor.
Nybyggnad av hotell i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av hotell/korttidsboende.
Nybyggnad av kontor i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industri- och kontorsbyggnad samt cistern.
Nybyggnad av kontor i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av lagerbyggnad samt kontorsdel.
Installation av bergsvärme i restaurang i Sigtuna kommun
Uppdraget avser Installation av bergvärme i Lillstugan, Ansgarsliden. Upphandlingen är generalentreprenad.
Nybyggnad av skola i Sigtuna
Ansökan om bygglov för skola, förskola.
Utvändigt underhåll av badhus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för fasadändring av sim och sporthall.
Nybyggnad av kontor i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kontor och lager.
Ombyggnad av hotell i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till hotellrum.
Rivning av förskola i Sigtuna
Ansökan om rivningslov av förskola (aspbacken).
Nybyggnad av telestation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av ostagat torn samt 3st teknikbodar.
Nybyggnad av telestation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av teknikbod.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ommålning av fastighetens fasad.
Nybyggnad av förskola i Sigtuna
Ansökan om bygglov för paviljoner förskola tidsbegränsat t o m 2024-12-16.
Nybyggnad av läktare i Sigtuna
Ansökan om bygglov för läktare.
Utvändigt underhåll av affärshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för fasadändring.
Utvändigt underhåll av skola i Sigtuna
Ansökan om bygglov för fasadändring.
Nybyggnad av barack i Sigtuna
Ansökan om bygglov för bodetablering tidsbegränsat t o m 18-02-28.
Ombyggnad av ventilation i förskola i Sigtuna
Installation av ventilationsaggregat, uppkoppling av aggregat och köksaggregat.
Rivning av klubbhus i Sigtuna
Ansökan om rivningslov för föreningslokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: