Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Sigtuna

Nybyggnad av kontor, småindustrier mm vid Arlandastad
Projektet kommer att delas in i flera deletapper.
Nybyggnad av hotell vid Arlanda
Restaurang, lobby/lounge, bar, vinterträdgård, takterrass.
Nytt driftområde på Arlanda Airport
Rivning av befintliga byggnader, markberedning ca 125 000 m2, nytt mediadistributionssystem, ombyggnad av byggnad 898 (fd SAS tekniska bas) till kontor, personalutrymmen, förråd, verkstäder ca 20 000 m2, nybyggnad av 13 byggnader och skärmtak för garage, förråd, kontor mm ca 26 000 m2.
Nybyggnad av hotell i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av hotell.
Nybyggnad av trafikledningscentral på Arlanda, Sigtuna
De båda byggnaderna ska sammankopplas med en 30 meter glasad passagegång samt med en kulvert för installationer och transporter. Den nya byggnaden och marken ska anpassas till ATCC Stockholm samt till den omkringliggande naturen i området. Byggnaden ska uppföras i totalt fyra plan med källare för teknik och installationer samt med två våningsplan för kontor, serverhallar och OP-rum. Vindsvåningen kommer att inrymma fläktrum. Den totala BTA för projektet är ca 2700 m2.
Nybyggnad av handel i Sigtuna, etapp 1:1
Detaljplaner 1:11 handel.
Nybyggnad av förskola i Sigtuna
5-6 avdelningar, för 160 barn. Passivhus.
Tillbyggnad av skola i Sigtuna etapp 2
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skola.
Utbyggnad av flygledningscentral på Arlanda flygplats
Avser utbyggnad av flygledningscentralen på Arlanda under pågående drift.
Renovering av grundskola i Sigtuna, etapp 3 och 4
Ytskiktsrenovering och anpassning av lokaler.
Tillbyggnad av motell i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av motel.
Nybyggnad av kontor och lager i Sigtuna, etapp 2
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kontor och lager.
Ombyggnad av terminal i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ombyggnation av terminalbyggnad samt ändrad användning från kontor till publika ytor.
Byte av luftbehandlingsaggregat vid terminal 2 på Arlanda flygplats
Byte av 2 luftbehandlingsaggregat i terminal 2. LB01A ska bytas under vintern 17/18 och LB01B ska bytas under hösten/vintern 2018/2019.
Nybyggnad av skola i Sigtuna
Ansökan om bygglov för skola, förskola.
Nybyggnad av hotell i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av hotell/korttidsboende.
Nybyggnad av automatstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av truckdieselanläggning.
Nybyggnad av skola i Sigtuna
Ansökan om bygglov för skolpaviljong, tidsbegränsat t.o.m 2021-03-27.
Nybyggnad av skola i Sigtuna
Ansökan om bygglov för skolpaviljonger på ekilla skola, tidsbegränsat tom 2022-10-25.
Nybyggnad av carport i Sigtuna
Ansökan om bygglov av carport och fem förråd.
Utvändigt underhåll av affärshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för fasadändring.
Utvändigt underhåll av skola i Sigtuna
Ansökan om bygglov för fasadändring.
Nybyggnad av läktare i Sigtuna
Ansökan om bygglov för läktare.
Tillbyggnad av järnvägsstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av stationsbyggnad.
Ombyggnad av carport i Sigtuna
Ansökan om bygglov för utbyte av utvändig trappa, nybyggnation av förråd samt ändring av carport och parkeringsplatser.
Ombyggnad av hotell i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till hotellrum.
Nybyggnad av barack i Sigtuna
Ansökan om bygglov tidsbegränsat för 2 personvagnar och en kontorsbod etablering i samband med arkeologisk undersökning.
Nybyggnad av skola i Sigtuna
Ansökan om bygglov tidsbegränsat för paviljonger.
Nybyggnad av skola i Sigtuna
Ansökan om bygglov tidsbegränsat t o m 2022-06-10 för paviljonger.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: