Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Sigtuna

Nybyggnad av hotell vid Arlanda
Restaurang, lobby/lounge, bar, vinterträdgård, takterrass.
Nybyggnad av förskola i Sigtuna
5-6 avdelningar, för 160 barn. Passivhus.
Nybyggnad av handel/service och flerbostadshus i Märsta
Rivning av befintligt handelshus. Nybyggnad med service och handel i bottenvåningen och bostäder ovanpå. Parkeringsgarage under byggnaderna.
Tillbyggnad av skola i Sigtuna etapp 2
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skola.
Ny pir och uppställningsplatser vid terminal 5 på Arlanda
Piren ska inrymma en utrymmeskrävande anläggning för bagagehantering med kort körväg till parkerade flyg. Eftersom Pir G ska ansluta till befintliga byggnader och anläggningar definierar det byggnadens höjder vilket medför att bagagehanteringen måste placeras under mark. Pirens grundläggning kommer därför att behöva placeras under den nuvarande grundvattennivån.
Utbyggnad av flygledningscentral på Arlanda flygplats
Avser utbyggnad av flygledningscentralen på Arlanda under pågående drift.
Utbyte av fläktar vid pir B på terminal 5 på Arlanda flygplats
Översiktlig beskrivning av entreprenadens omfattning: Ny kraftförsörjning till apparatskåp Styr, Utbyte av TA206 och TA221, Ny återvinningskrets samt Ny sprinkler för fläktrum.
Tillbyggnad av motell i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av motel.
Nybyggnad av bensinstation i Knivsta
Bensinstationen ska ha full service med butik och biltvättplatser.
Hyresgästanpassning av butik i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lastkaj med skärmtak, nybyggnad av stödmur samt fasadändring.
Ombyggnad av terminal i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ombyggnation av terminalbyggnad samt ändrad användning från kontor till publika ytor.
Byte av luftbehandlingsaggregat vid terminal 2 på Arlanda flygplats
Byte av 2 luftbehandlingsaggregat i terminal 2. LB01A ska bytas under vintern 17/18 och LB01B ska bytas under hösten/vintern 2018/2019.
Nybyggnad av hotell i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av hotell.
Nybyggnad av skola i Sigtuna
Ansökan om bygglov för skola, förskola.
Nybyggnad av hotell i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av hotell/korttidsboende.
Utvändigt underhåll av ungdomsgård i Sigtuna
Ansökan om bygglov för fasadändring på ungdomens hus forum.
Ombyggnad av kontor i Sigtuna
Ansökan om bygglov för fasadändring, Anmälan om komplettering av ventilation Märsta 1:253.
Utvändigt underhåll av affärshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för fasadändring.
Utvändigt underhåll av skola i Sigtuna
Ansökan om bygglov för fasadändring.
Nybyggnad av kontor i Sigtuna
Ansökan om bygglov för kontor/fikarum tidsbegränsat t o m 2023-03-31.
Nybyggnad av garage i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av garage och förråd.
Ombyggnad av ungdomshem i Sigtuna
Anmälan om hvb-verksamhet.
Nybyggnad av carport i Sigtuna
Ansökan om bygglov av carport och fem förråd.
Nybyggnad av barack i Sigtuna
Ansökan om bygglov för 4st byggbodar tidsbegränsat t o m 2025-10-31.
Nybyggnad av barack i Sigtuna
Ansökan om bygglov för byggbodar tidsbegränsat t o m 2017-10-30.
Nybyggnad av automatstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av truckdieselanläggning.
Nybyggnad av skola i Sigtuna
Ansökan om bygglov för skolpaviljong, tidsbegränsat t.o.m 2021-03-27.
Nybyggnad av skola i Sigtuna
Ansökan om bygglov för skolpaviljonger på ekilla skola, tidsbegränsat tom 2022-10-25.
Tillbyggnad av järnvägsstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av stationsbyggnad.
Ombyggnad av carport i Sigtuna
Ansökan om bygglov för utbyte av utvändig trappa, nybyggnation av förråd samt ändring av carport och parkeringsplatser.
Nybyggnad av kyrka i Sigtuna
Ansökan om bygglov för vandringskyrka, tidsbegränsat tom 2022-10-18.
Nybyggnad av barack i Sigtuna
Ansökan om bygglov tidsbegränsat för 2 personvagnar och en kontorsbod etablering i samband med arkeologisk undersökning.
Nybyggnad av skola i Sigtuna
Ansökan om bygglov tidsbegränsat för paviljonger.
Nybyggnad av skola i Sigtuna
Ansökan om bygglov tidsbegränsat t o m 2022-06-10 för paviljonger.
Rivning av skola i Sigtuna
Ansökan om rivningslov för skolbyggnad.
Rivning av klubbhus i Sigtuna
Ansökan om rivningslov för föreningslokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: