Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Österåker

Om- & tillbyggnad av skola i Åkersberga, Österåker, Etapp 1
Avser tillbyggnad av tillagningskök och matsal samt ny huvudentré i länkbyggnad med lokaler för bl.a skolhälsan i plan 3. Ingående utvändiga arbeten är markarbeten och finplanering, nytt entrétorg, gc-väg , cykelparkeringar och personalparkering.
Nybyggnad av arkiv i Österåker
Nybyggnad av arkivlager.
Byte av kylrör vid ishall i Åkersberga
Objektet avser byte av kylrör för konstfrysning för isbanan. Bytet avser ledning från kylcentral till fördelning av kylslangar vid isbanan. Bytet avser 2 st isbanor som ligger i olika byggnader med en gemensam kylcentral.
Rivning av brandstation i Österåker
Rivning av brandstation samt att sanering kommer att krävas av bland annat PCB fogar och asbets. Sannolikheten för markföroreningar under och kring byggnaden är stor. Dessa skall saneras i samband med rivningen.
Ombyggnad av samlingslokal i Österåker
Installation av ventilation och uppförande av brandvägg.
Ombyggnad av förskola i Österåker
Tidsbegränsat lov för ändrad användning av tandläkarpraktik till förskola.
Nybyggnad av garage i Österåker
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av arbetsbod.
Tillbyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för utökning av bodetablering.
Ombyggnad av församlingshus i Österåker
Tidsbegränsat lov för ändrad användning av församlingsgård.
Ombyggnad av garage i Österåker
Avser renovering av garage på 40 platser.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: