Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Norrtälje

Nybyggnad av handelsområde i Nordrona, Norrtälje, etapp 3
Denna etapp avser Hus A, 4700kvm och Hus B, 9600kvm.
Nybyggnad av skola och kulturscen i Rimbo
Avser nybyggnad av skola för ca 350 elever i årskurs F-3 med tillagningskök och kultur/musikskola. I direkt anslutning till skolan byggs en kulturscen med en kapacitet för ca 350 besökare. Miljöbyggnad silver
Nybyggnad av brandstation i Norrtälje
Nybyggnad av huvudbrandstation på ca 5600 kvm. Brandstationen lagerhåller, reparerar och tvättar/rengör material från kommunens fyra mindre brandstationer. Stationen kommer även att inrymma kommunens serverhall och vara kommunens reserv ledningsplats, tvätthall för fordon med reningsanläggning, verkstadslokal för fordon. Stommen kommer vara hdf stål stomme och taket kommer bestå av både sedum och trp plåt.
Nybyggnad av handel, lager och industri i Norrtälje
Avser ca 160000 kvm mark som ska styckas av och säljas.
Byte av värmecentraler i skolor i Norrtälje
Avser installation av ny värmecentral.
Nybyggnad av restaurang på Tjockö
25 x 9 meter, 1,5 våning.
Ombyggnad av museum i Norrtälje
Bygglov för om- och tillbyggnad samt fasadändring av museum (föredetta gevärsfaktori).
Ombyggnad till butik och kontor i Bergshamra
Ombyggnad av lager till lokal för butik och kontor.
Ombyggnad av kontorslokaler till daglig verksamhet i Norrtälje
Avser ombyggnad av kontorslokaler till daglig verksamhet för tvätt, wc, matlagning, terapi, hobbyrum mm.
Tillbyggnad av församlingshus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av församlingsgård.
Nybyggnad av affärshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad/affärshus.
Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av optostation Östhamra 1:15.
Utvändigt underhåll av affärshus i Norrtälje
Bygglov för fasadändring av affärsbyggnad (ommålning av fasad).
Ombyggnad av butik i Norrtälje
Bygglov för inrättande av ytterligare butikslokal samt ombyggnad av butikslokal och ändring av fasad och skylt.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering (stålcontainrar & byggbodar) söks t.o.m 2019-09-30.
Nybyggnad av servicebyggnad i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av servicebyggnad för personal till ambulanshelikopter (söks till och 2022-08-31).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: