Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Norrtälje

Renovering och tillbyggnad av Havsbaden i Grisslehamn
Renovering av havsbad, även en utbyggnad av hotell på 5500 kvm med nytt gym, spa, pooler och ny restaurang.
Nybyggnad av brandstation i Norrtälje
Nybyggnad av huvudbrandstation på ca 5600 kvm. Brandstationen lagerhåller, reparerar och tvättar/rengör material från kommunens fyra mindre brandstationer. Stationen kommer även att inrymma kommunens serverhall och vara kommunens reserv ledningsplats, tvätthall för fordon med reningsanläggning, verkstadslokal för fordon.
Nybyggnad av högstadieskola i Norrtälje
Planer för ny Högstadieskola i Norrtälje stad. Placering ej fastställd.
Byte av värmecentraler i skolor i Norrtälje
Avser installation av ny värmecentral.
Ombyggnad av museum i Norrtälje
Bygglov för om- och tillbyggnad samt fasadändring av museum (föredetta gevärsfaktori).
Nybyggnad av restaurang på Tjockö
25 x 9 meter, 1,5 våning.
Tillbyggnad av affärshus i Norrtälje
Tillbyggnad av butik med ca 300 kvm samt utbyte av kyla.
Hyresgästanpassning av kontor i Norrtälje
Avser hyresgästanpassning för kontor inom befintlig byggnad.
Upprustning av hissar på Norrtälje sjukhus
Avser ombyggnad av hiss 18:1, 18:2, 18:3 samt 18:4 och omfattar projektering, leverans och installation.
Tillbyggnad av församlingshus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av församlingsgård.
Fönsterrenovering vid Riala Kyrka
Renovering av blyinfattade fönster.
Tillbyggnad av läktare i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av läktare med buffédel.
Ombyggnad av restaurang i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning från brandstation/konsthall till restaurang.
Tillbyggnad av affärshus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av affärsbyggnad samt uppsättning av skyltar.
Nybyggnad av butik i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av affärsbyggnader (butiker), ändrad användning från förråd till café/utställningslokal, uppställning av dc3:a samt rivning av befintliga byggnader.
Nybyggnad av paviljonger i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av garage i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av pistmaskinsgarage och klubblokal.
Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av teknikbod som placeras intill en befintlig mast tillhörande svenska umts nät ab (site-id: 20820).
Nybyggnad av servicebyggnad i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av domartorn samt rivning av befintligt domartorn.
Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av ett 42m högt ostagat fackverkstorn och två teknikbodar.
Ombyggnad av kontor i Norrtälje
Bygglov för fasadändring (fönster, dörrar) samt ombyggnad del av lokal till kontor och förråd.
Ombyggnad av telestation i Norrtälje
Bygglov för flytt av befintlig teknikbod.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränat bygglov för byggbodsetablering (söks t.o.m. 2017-12-31).
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för byggbodsetablering söks t.o.m 2017-12-30.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för etablering av byggarbetsplats, byggbodsetablering, t.o.m 2020-12-31.
Ombyggnad av servering i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för uteservering i industribyggnad (söks 2017-04-01--2017-10-01).
Ombyggnad av cafeteria i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av industribyggnad till kontor, café och secondhandförsäljning t.o.m 2018-12-30.
Tillbyggnad av servering i Norrtälje
Tillfälligt bygglov för uteservering söks från 2017-05-01 t.o.m 2017-09-01 (pub hörnet).

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: