Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av handelsområde i Nordrona, Norrtälje, etapp 3
Denna etapp avser Hus A, 4700kvm och Hus B, 9600kvm. Även rivning av de sk Röda Villorna ingår.
Nybyggnad av brandstation i Norrtälje
Nybyggnad av huvudbrandstation på ca 5600 kvm. Brandstationen lagerhåller, reparerar och tvättar/rengör material från kommunens fyra mindre brandstationer. Stationen kommer även att inrymma kommunens serverhall och vara kommunens reserv ledningsplats, tvätthall för fordon med reningsanläggning, verkstadslokal för fordon. Stommen kommer vara hdf stål stomme och taket kommer bestå av både sedum och trp plåt.
Nybyggnad av badhus i Norrtälje
Planer finns för nybyggnad av ett mindre badhus i Hallstavik för motions-, träningssimning med 4 banor om 25 meter och en liten barnpool och omklädning-och personalutrymmen
Nybyggnad av skola och kulturscen i Rimbo
Avser nybyggnad av skola för ca 350 elever i årskurs F-3 med tillagningskök och kultur/musikskola. I direkt anslutning till skolan byggs en kulturscen med en kapacitet för ca 350 besökare. Miljöbyggnad silver
Ombyggnad av busstation i Norrtälje
Planer finns för ombyggnation av busstationen i Norrtälje.
Nybyggnad av handel, lager och industri i Norrtälje
Avser ca 160000 kvm mark som ska styckas av och säljas.
Nybyggnad av restaurang på Tjockö
25 x 9 meter, 1,5 våning.
Ombyggnad av vårdbostad i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning från kontorsbyggnad till vårdboende samt installation av ventilation.
Ombyggnad till kontorslokaler samt verkstad i Norrtälje
Avser tillbyggnad av entresolbjälklag och ombyggnation av lokalen till kontor och verkstad. Ombyggnad ca 1080 m² och nytt entresolplan ca 440 m². Totalt ca 1520 m², varav 490 m² verkstad, 300 m² kallförråd och 725 m² kontor, omklädning och pausutrymmen.
Tillbyggnad av gymnastikhall vid högstadieskola i Norrtälje
Roslagsskolans befintliga gymnastikhall byggs till med en truppgymnastikhall, vilken ska innehålla bland annat två stycken hoppgropar varav den ena med höj- och sänkbar botten. Befintlig gymnastikhall tillgänglighetsanpassas med bland annat en hiss.
Ombyggnad till butik och kontor i Bergshamra
Ombyggnad av lager till lokal för butik och kontor.
Ombyggnad av kontorslokaler till daglig verksamhet i Norrtälje
Avser ombyggnad av kontorslokaler till daglig verksamhet för tvätt, wc, matlagning, terapi, hobbyrum mm.
Ommålning av fastigheter på öarna Fejan och Lidö, Stockholms Skärgård
Avser ommålning av utvändig träfasad, takfot, lister och dekorbrädor, fönster, fönsterdörrar o dyl. Även byte av skadad panel ingår arbetet.
Tillbyggnad av restaurang i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av restaurang med ca 50-60 kvm.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Bygglov för byggetablering och byggbodar. tidsbegränsat t.o.m. 2018-12-31.
Nybyggnad av carport i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av 4 st carportar.
Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av fiber nod/teknikbod samt marklov för schaktning/fyllning.
Nybyggnad av servicebyggnad i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av servicebyggnad samt sanitetshus.
Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av tre teknikbod och ett torn.
Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av tre teknikbodar och ett torn.
Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Bygglov för uppförande av ostagat torn och tre teknikbodar.
Ombyggnad av kontor i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning av bostad till kontor/byggetablering tidsbegränsat till 2018-12-31.
Ombyggnad av bar i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning av ostbod till vinbar samt fasadändring (fönster, dörr).
Ombyggnad av kök i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning från konferensrum/pub till enkelt tillredningskök.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering söks t.o.m 2018-12-20.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för byggetablering av manskapsboda och kontor (söks till 2018-10-01).
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för etablering av byggbodar t.o.m 2020-12-30.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av byggbodar och byggcontainrar t.o.m. 2018-07-15.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av byggbodar (söks. t.o.m 2022-12-31).
Ombyggnad av förskola i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av café till förskola sökt t.o.m 2022-05-01.
Ombyggnad av kontor i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av verkstad/garage till byggplatskontor t.o.m 2022-1213.
Yttertaksarbete på Rö kyrka i Rimbo
Tjärning och översyn av spåntaket på kyrkan och klocktornet.
Yttertaksarbete på Husby-Sjuhundra kyrka
Tjärning och översyn av spåntaket.
Målning av klockstapeln vid Vätö kyrka
Ommålning och tjärning av klockstapeln.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: