Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Nacka

Strategiska investeringar i sjukhus i Nacka
Nacka Sjukhus kommer att få inriktning geriatrisk vård och övrig somatisk vård inom medicinska specialiteter.
Till och påbyggnad av vårdbostad i Nacka
Projektet kommer eventuellt att ske i etapper. 2 huskroppar byggs till och påbyggnad på 1 huskropp.
Nybyggnad av temporär simhall i Saltsjöbaden
Den tillfälliga simhallen skall finnas i drift januari 2018 då nuvarande simhall rivs och kommer vara i drift ungefär 3 år för att sedan avvecklas.
Bodar för evakuering av förskola i Henriksdal, Nacka
Upphandlingen avser ersättningslokaler till Henriksdals förskola i Stockholm. Förskolan behöver ersättningslokaler under en period då Stockholm Vatten och Avfalls borrningar inne i Henriksdalsberget orsakar höga stomljud inne i den befintliga skolan. Denna totalentreprenad omfattar etablering, uthyrning och avetablering av en nyckelfärdig förskolepaviljong för 90-95 barn uppdelade på 5 avdelningar samt tillhörande personalutrymmen.
Byggservice på Ramavtal åt SFA projektet i Stockholm
Ramavtalet omfattar mindre byggservicearbeten, drift-underhåll av etableringsbodar mm mm
Rivning av kontor i Nacka
Rivningslov för rivning av affärs/kontorslokaler.
Rivning av kontor i Nacka
Rivningslov för rivning av kontorslokaler tapetfabriken.
Nybyggnad av skola i Nacka
Bygglov för nybyggnad av skolbyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av affärslokaler/byggvaruhus fredells, tillb parkering.
Utvändigt underhåll av affärshus i Nacka
Bygglov för utvändig ändring av fasad; tillkommande fönster, nytt entréparti.
Utvändigt underhåll av vårdhem i Nacka
Bygglov för utvändig ändring av vårdlokaler.
Ombyggnad av kontor i Nacka
Bygglov för ändrad användning av kontorslokaler.
Ombyggnad av affärshus i Nacka
Anmälan för ändrad planlösning i affärslokaler.
Nybyggnad av carport i Nacka
Bygglov för nybyggnad av carport, anlägga väg på tomt.
Nybyggnad av carport i Nacka
Bygglov för nybyggnad av carportar.
Nybyggnad av garage i Nacka
Bygglov för nybyggnad av kundvagnsgarage.
Nybyggnad av telestation i Nacka
Bygglov för nybyggnad av radiomast och teknikbodar.
Nybyggnad av barack i Nacka
Bygglov för tillfällig bodetablering t.om. 20190201.
Nybyggnad av barack i Nacka
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: