Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Nacka

Nybyggnad och rivning av simhall i Nacka
Upphandlingen omfattar: Upplåtelse av tomträtt, rivning av befintlig simhall och sanering av mark, anläggande av simhall, som ska ägas, förvaltas och underhållas av leverantör, funktioner i simhallen, tjänster som ska tillhandahållas, tillgång till tid i simhallen för olika grupper.
Tillbyggnad av fastighet i Nacka
Påbyggnad av ett plan samt tillb av 3 plan + garageplan.
Nybyggnad av förskola i Älta
8 st avdelningar.
Nybyggnad av idrottshall och fotbollsplan i Kvarnholmen
Fotbollsplanen ligger på taket av idrottshallen.
Nybyggnad av tillfällig ersättningsbassäng i Nacka
Den tillfälliga simhallen skall finnas i drift januari 2018 då nuvarande simhall rivs och kommer vara i drift ungefär 3 år för att sedan avvecklas.
Ombyggnad av skola i Kvarnholmen
Anpassning och tillgänglighet.
Utbyggnad av skola i Nacka
F-6 skola som ska utökas med högstadieskola. Skolverksamheten kommer pågå under hela projektet.
Tillbyggnad av förskola i Mensättra, Boo
Utbyggnad av 2 avdelningar.
Bodar för evakuering av förskola i Henriksdal, Nacka
Upphandlingen avser ersättningslokaler till Henriksdals förskola i Stockholm. Förskolan behöver ersättningslokaler under en period då Stockholm Vatten och Avfalls borrningar inne i Henriksdalsberget orsakar höga stomljud inne i den befintliga skolan. Denna totalentreprenad omfattar etablering, uthyrning och avetablering av en nyckelfärdig förskolepaviljong för 90-95 barn uppdelade på 5 avdelningar samt tillhörande personalutrymmen.
Byggservice på Ramavtal åt SFA projektet i Stockholm
Ramavtalet omfattar mindre byggservicearbeten, drift-underhåll av etableringsbodar mm mm
Utvändigt underhåll av affärshus i Nacka
Bygglov för utvändig ändring av affärshus.
Ombyggnad av kontor i Nacka
Bygglov för utvändig ändring av byggnad/anordning samt invändigt av lokal.
Utvändigt underhåll av affärshus i Nacka
Bygglov för utvändig ändring av fasad; tillkommande fönster, nytt entréparti.
Nybyggnad av skola i Nacka
Bygglov för nybyggnad av skolbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Nacka
Bygglov för nybyggnad av torn med teknikbod.
Tillbyggnad av garage i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av garage, förråd.
Tillbyggnad av garage i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av garage.
Nybyggnad av barack i Nacka
Bygglov för tillfällig bodetablering t.om. 20190201.
Nybyggnad av carport i Nacka
Bygglov för nybyggnad av carport, anlägga väg på tomt.
Nybyggnad av carport i Nacka
Bygglov för nybyggnad av carportar.
Nybyggnad av garage i Nacka
Bygglov för nybyggnad av kundvagnsgarage.
Nybyggnad av telestation i Nacka
Bygglov för nybyggnad av radiomast och teknikbodar.
Utvändigt underhåll av affärshus i Nacka
Bygglov för utvändig ändring av affärslokaler - inglasning av veranda.
Nybyggnad av barack i Nacka
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering.
Utvändigt underhåll av ishall i Nacka
Bygglov för utvändig ändring; fasadändring ishall.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: