Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Nacka

Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Strategiska investeringar i sjukhus i Nacka
Nacka Sjukhus kommer att få inriktning geriatrisk vård och övrig somatisk vård inom medicinska specialiteter.
Nybyggnad av F-9 skola i Sickla, Nacka
Planer på ca 1000 elever.
Nybyggnad av hotell mm i Nacka
Demontering och uppbyggnad av gamla tapetfabriken med hotell, kontor och garage under mark.
Nybyggnad och rivning av simhall i Nacka
Upphandlingen omfattar: Upplåtelse av tomträtt, rivning av befintlig simhall och sanering av mark, anläggande av simhall, som ska ägas, förvaltas och underhållas av leverantör, funktioner i simhallen, tjänster som ska tillhandahållas, tillgång till tid i simhallen för olika grupper.
Nybyggnad av vårdhem/sjukhem i Saltsjö-boo
Kommer byggas i närheten av Yasuragi Hasseludden, på en fotbollsplan.
Nybyggnad av handelslokaler och parkeringsplatser i Nacka
Ca 3000 kvm handelsyta och 200 nya p-platser. På baksidan av nuvarande galleriadelen, vetter mot Saltsjöbanan.
Om- & tillbyggnad av hantverksbutiker i Sickla, Nacka
I den gamla tapetfabriken planeras för en tillbyggnad med 7000 kvadratmeter för hotell- och/ eller kontorsverksamheter.
Nybyggnad av temporär simhall i Saltsjöbaden
Den tillfälliga simhallen skall finnas i drift januari 2018 då nuvarande simhall rivs och kommer vara i drift ungefär 3 år för att sedan avvecklas.
Nybyggnad av idrottshall i Nacka
F-6 skola som ska utökas med högstadieskola. Skolverksamheten kommer pågå under hela projektet.
Utbyggnad av skola i Nacka
F-6 skola som ska utökas med högstadieskola. Skolverksamheten kommer pågå under hela projektet.
Till och påbyggnad av vårdbostad i Nacka
Projektet kommer eventuellt att ske i etapper. 2 huskroppar byggs till och påbyggnad på 1 huskropp.
Isolering av ishall och nybyggnad av omklädningsrum i Nacka
Objektet avser isolering av Björknäs ishall samt nybyggnad av omklädningsrum inklusive projektering av entreprenadarbetena.
Tillbyggnad av förskola i Lännersta, Södra Boo
Ev tillbyggnad med 2 st avdelningar.
Nybyggnad av garage mm i Nacka
Avser garage, förråd och WC i Nyckelviken.
Ombyggnad av kontor i Nacka
Ändrad användning av bostad i stationshus till kontor.
Ombyggnad av affärshus i Nacka
Bygglov för ändrad användning av affärshus.
Tillbyggnad av kontor i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av kontorslokaler.
Tillbyggnad av restaurang i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av restaurang.
Nybyggnad av kontor i Nacka
Nybyggnad av kontorslokal och marklov.
Byggservice på Ramavtal åt SFA projektet i Stockholm
Ramavtalet omfattar mindre byggservicearbeten, drift-underhåll av etableringsbodar mm mm
Nybyggnad av barack i Nacka
Tidsbegränsat lov för byggbodar tom 2019-10-31.
Tillbyggnad av telestation i Nacka
Bygglov för tillbyggnad teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Nacka
Bygglov för nybyggnad av 48 meter ostagat telekomtorn och 2st teknikbodar.
Nybyggnad av barack i Nacka
Bygglov för nybyggnad av byggbodar.
Nybyggnad av garage i Nacka
Bygglov för nybyggnad av garage; pool, trappa och balkong.
Utvändigt underhåll av affärshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av solcellsanläggning på affärshus.
Utvändigt underhåll av vårdhem i Nacka
Ny altan ska byggas samt öppna upp en vägg för att sätta in en altandörr.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: