Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Lidingö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av parkeringshus och flerbostadshus på Larsberg
Syftet med planen är att skapa möjligheter för nya lägenheter på den befintliga tomten på Larsbergsvägen 31. Även rivning av befintligt parkeringshus.
Tillbyggnad av gymnasieskola i Lidingö
Samverkansavtal för projekteringen är tecknat med Veidekke Entreprenad.
Ombyggnad av parkeringshus i Lidingö
Invändig rivning av industri, hus 221-232 för ombyggnad till parkeringshus.
Tillbyggnad av tennishall i Lidingö
Lidingö Tennisklubb ska genomföra en utbyggnation av sin nuvarande tennishall med två nya tennisbanor, omklädningsrum, serviceytor och kontorsutrymmen.
Tillbyggnad av skollokaler på Lidingö
Ca 1500 kvm för ateljé/verkstad.
Tillbyggnad av omklädningsrum vid sporthall på Lidingö
Ur investeringsbudget 2015-2017. Avser omklädningsrum för fotboll och hockey.
Nybyggnad av omklädningsbyggnad på Lidingö
Ur investeringsbudget 2015-2017.
Nya värmepumpar vid fritidsgård samt förskola på Lidingö
Omfattar projektering och byte av befintlig elpanna till en ny bergvärmeanläggning på Sticklinge gård samt Källängens förskola, båda belägna på Lidingö.
Uppsättande av solceller på fastigheter på Lidingö
Avser installation av solceller på Childhoodhallen, Hersby skola, Siggebogården samt Rudboda skola.
Tillbyggnad av affärshus i Lidingö
Gångsätra gård 1 tillbyggnad lokal (willys).
Rivning av kontor i Lidingö
Lyftkranen 2 rivning av kontor-/industrilokal.
Utvändigt underhåll av hotell i Lidingö
Stenbrottet 10 ändrad användning från bankentré till hotellentré.
Utvändigt underhåll av servicebyggnad i Lidingö
Tjust 1 fasadändring solceller på tak.
Nybyggnad av telestation i Lidingö
Lidingö 5:186 (andersbergsv) nybyggnad telekomtorn, teknikbod.
Utvändigt underhåll av kontor i Lidingö
Björkriset 2 fasadändring solceller på tak.
Utvändigt underhåll av fritidsgård i Lidingö
Aga 2 fasadändringar utrymningstrappa mm.
Utvändigt underhåll av skola i Lidingö
Ängen 1 fasadändring solceller på tak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: