Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Lidingö

Nybyggnad av parkeringshus och flerbostadshus på Larsberg
Syftet med planen är att skapa möjligheter för nya lägenheter på den befintliga tomten på Larsbergsvägen 31.
Ombyggnad stadshuset på Lidingö, etapp 2
Yteffektiviseringar, nya konferensrum, nya utrymningsvägar, ny restaurang, invändig rivning.
Nybyggnad av hotellägenheter på Lidingö, etapp 1
62 bostadsrätter, 39 kvm/styck.
Tillbyggnad av tennishall i Lidingö
Lidingö Tennisklubb ska genomföra en utbyggnation av sin nuvarande tennishall med två nya tennisbanor, omklädningsrum, serviceytor och kontorsutrymmen.
Tillbyggnad av skollokaler på Lidingö
Ca 1500 kvm för ateljé/verkstad.
Nybyggnad av parkeringshus i Lidingö
Nybyggnad av parkeringshus på 4 våningar för ca 260 p-platser.
Ombyggnad av konferenscentrum i Lidingö
Lidingö 11:328 ändring från vattenverk till konferens, restaurang, bryggeri.
Tillbyggnad av omklädningsrum vid sporthall på Lidingö
Ur investeringsbudget 2015-2017. Avser omklädningsrum för fotboll och hockey.
Nybyggnad av omklädningsbyggnad på Lidingö
Ur investeringsbudget 2015-2017.
Fönsterbyte på skola på Lidingö
Avser renovering och byte av fönster på Gångsätraskolan samt Bodals skolan på Lidingö. Projektet kommer att utföras i 2st etapper.
Nya värmepumpar vid fritidsgård samt förskola på Lidingö
Omfattar projektering och byte av befintlig elpanna till en ny bergvärmeanläggning på Sticklinge gård samt Källängens förskola, båda belägna på Lidingö.
Ombyggnad av fritidsgård i Lidingö
Aga 2 ändrad användning kontor till fritidsgård, fasadändring (hus 105).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: