Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Järfälla

Nybyggnad av sjukhus i Veddesta, Järfälla
I etapp 2 av Nya Veddesta finns det planer för nybyggnad av sjukhus och äldreboende.
Nybyggnad av utbildningscentrum, Barkarby, etapp 1
Utbildningscentrum och mötesplats för naturvetenskap och teknik.
Nybyggnad av huvudkontor i Barkarby
Ett atriumhus i 4 våningar, i anslutning till detta kommer en ny butik och gemensam parkering att byggas.
Rivning och återuppbyggnad av förskola i Järfälla
Avser rivning och återuppbyggnad av förskola med ca 110 platser (ca 1000 kvm).
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Barkarby
En livsmedelsbutik på 2500 kvm med tillhörande parkering
Nybyggnad av förskola i Järfälla
Ur investeringsbudget 2015-2018.
Tillbyggnad av klimatsmart krematorium på Görväln i Järfälla
Planer för om- till- eller nybyggnad av ett klimatsmart krematorium med fossilfri kremeringsugn.
Utbyggnad av matsal mm vid Fjällenskolan i Järfälla
Avser om- och tillbyggnad av skola med ny matsal, ventilationen på hela skolan ska ses om, relining av spill- och dagvatten ledningar samt dränering av skyddsrum. Projektet kan även att kunna komma omfatta byta av belysning.
Nybyggnad av ridanläggning i Järfälla
Nybyggnad av ridanläggning Säby Gård, Byggnad 16 i Järfälla kommun.
Tillbyggnad av kontor i Järfälla
Påbyggnad av kontor på befintligt affärslokal.
Nybyggnad av affärshus i Järfälla
Nybyggnad av affärsbyggnad för Blomsterlandet.
Nybyggnad av förskola på Barkarby, Järfälla
Ur investeringsbudget 2014-2017.
Nybyggnad av fotbollshall i Järfälla
Ny fotbollshall/tält i Järfälla kommun för att utöka tillgängligheten för spelande under vinterhalvåret.
Nybyggnad av modulbostäder i Kallhäll
Avser ca 140 modulbostäder för nyanlända och studenter i Kallhäll.
Nybyggnad av kontor och industrihus i Järfälla
Nybyggnad av kontors- och industribyggnad.
Nybyggnad av förskola i Järfälla
Avser nybyggnad av förskola i 2 plan med 5 avdelningar inklusive finplanering. Miljöbyggnadskrav Silver.
Ombyggnad till kultur- och aktivitetshus i Järfälla
Projektet avser ombyggnation av före detta ABF-lokal på Söderhöjden i Järfälla till Kultur- och allaktivitetshus för Järfälla kommun. Ytan omfattar ca 1875 m2.
Nybyggnad och rivning av omklädningsrum i Skälby
Avser rivning och nybyggnad av omklädningsrum med dusch, bastu, toalett och café.
Utbyggnad av matsal vid Björkebyskolan i Järfälla
Ur investeringsbudget 2016-2019. Ca 50 platser.
Tillbyggnad av affärshus i Järfälla
Tillbyggnad av affärsbyggnad.
Invändigt underhåll av kontorshus i Järfälla
Avser tillbyggnad av entré samt lokalanpassning av lokaler för kontor, bad, wc mm.
Rivning av kontor i Järfälla
Rivning av kontorsbyggnad inför nybyggnation: 1335742.
Utbyte av belysning i skola i Järfälla
Ur investeringsbudget 2016-2019. Byte av all belysning.
Fönsterbyte på skola i Järfälla
Ur investeringsbudget 2017-2019. Byte av 310 st fönster.
Tillbyggnad av parkeringshus i Järfälla
Nybyggnad av komplementbyggnad (parkeringsdäck).
Nybyggnad av rackethall i Järfälla
Nybyggnad av fritidsanläggning (rackethall).
Byte av elsystem samt bullerdämpande åtgärder vid Källtorpsskolan, Järfälla
Ur investeringsbudget 2017-2019. Åtgärder för att byta ut gamla lås- och säkerhetssystem och öka säkerheten på skolan.
Ombyggnad av vårdcentral i Järfälla
Ändrad användning av kontor till vårdklinik.
Ombyggnad av vårdcentral i Järfälla
Ändrad användning av kontorsbyggnad till vårdmottagning.
Tillbyggnad av sovaltan på förskola i Järfälla
Nybyggnad av sovaltaner under 2018 på Teknikstugan (0,6 mkr), Allmogestugan (0,6 mkr) och Aspnässkolan (0,6 mkr).
Byte av fönster på skola i Jakobsberg, Järfälla
Byte av fönster på östra och västra fasaden. Ca 60 fönster. Ur investeringsbudget 2016-2019.
Nybyggnad av kök i Järfälla
Nybyggnad av cateringbyggnad
Nybyggnad av servicebyggnad i Järfälla
Nybyggnad av fritidsanläggning (servicebyggnad).
Utvändigt underhåll av affärshus i Järfälla
Fasadändring av affärsbyggnad (solceller på tak).
Nybyggnad av telestation i Järfälla
Nybyggnad av teknikbod.
Ombyggnad av vandrarhem i Järfälla
Ombyggnad till vandrarhem/asylboende.
Rivning av paviljong i Järfälla
Rivning av paviljong.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Järfälla
Tillbyggnad av bensinstation (nytt tak samt rivning av befintligt).
Utvändigt underhåll av klubbhus i Järfälla
Tillbyggnad av klubbhus (tak över altan).
Ombyggnad av förskola i Järfälla
Ändrad användning av/i lokal i flerbostadhus till förskola.
Ombyggnad av kontor i Järfälla
Ändring av/i ventilation.
Säkerhetsåtgärder i Källtorpsskolan, Järfälla
Åtgärder för att byta ut gamla lås- och säkerhetssystem och öka säkerheten på skolan.
Ljudisolering av musiksalar i Järfälla
Lokaler för Kulturskolan och Mälargymnasiets estetiska program.
Installation av bergvärme i skola i Järfälla
Ur investeringsbudget 2014-2017.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: