Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Järfälla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av huvudkontor i Barkarby
Ett atriumhus i 4 våningar, i anslutning till detta kommer en ny butik och gemensam parkering att byggas.
Nybyggnad av förskola i Jakobsberg
Nybyggnad av förskola utmed gångbana mellan Fyrspannsvägen och Seldonsvägen med certifiering för definitivt betyg Silver.
Nybyggnad av motionscentral i Järfälla
Avser rivning av befintlig byggnad och nybyggnad av modernt omklädningsrum samt lokaler att samla och utöka service till besökare i friluftsområdet. För att tillgodose det ökade behovet av service under sommarsäsongen vill kommunen även, om så ryms inom budget, låta bygga en servicebyggnad med kök och WC vid badområdet. Detta ingår därför i upphandlingen som option och heter Byggnad 15. I entreprenaden ingår även att anlägga nytt vatten och avloppsnät för att ansluta friluftsområdet till kommunalt VA. Anlutningen omfattar, utöver nya byggnader som byggs i denna entreprenad, även byggnaderna Arrendatorbostaden, befintligt Café, Gula lugnhamn och Röda lugnhamn.
Utbyggnad av matsal mm vid Fjällenskolan i Järfälla
Avser om- och tillbyggnad av skola med ny matsal, ventilationen på hela skolan ska ses om, relining av spill- och dagvatten ledningar samt dränering av skyddsrum. Projektet kan även att kunna komma omfatta byta av belysning.
Nybyggnad av affärshus i Järfälla
Nybyggnad av affärsbyggnad för Blomsterlandet.
Nybyggnad av förskola på Barkarby, Järfälla
Ur investeringsbudget 2014-2017.
Nybyggnad av förskola i Järfälla
Avser nybyggnad av förskola i 2 plan med 5 avdelningar inklusive finplanering. Miljöbyggnadskrav Silver.
Ombyggnad till kultur- och aktivitetshus i Järfälla
Projektet avser ombyggnation av före detta ABF-lokal på Söderhöjden i Järfälla till Kultur- och allaktivitetshus för Järfälla kommun. Ytan omfattar ca 1875 m2.
Renovering av kök i förskola i Järfälla
Ur investeringsbudget 2016-2019. Avser fasadändring av skola, renovering av storkök samt installationer.
Nybyggnad och rivning av omklädningsrum i Skälby
Avser rivning och nybyggnad av omklädningsrum med dusch, bastu, toalett och café.
Uppsättning av moduler vid förskola i Viksjö
Avser uppförande av två byggnader. BY01 utgör ca 315 kvm (ny tillbyggnad/tillagningsköksbyggnad inkl. länkbyggnader och lastkaj). BY02 utgör ca 38 kvm (nytt förråd/miljöhus). Byggnaderna ska utföras som modulbyggnader.
Rivning samt nybyggnad av omklädningsrum vid Tallbohovs IP i Järfälla
Rivning av befintlig byggnad. Ny byggnad med 4 omklädningsrum, duschrum, domarrum med dusch samt förrådsytor. För det nya byggnadens yttermått 33.450 m x 8.550 m.
Utbyggnad av matsal vid Björkebyskolan i Järfälla
Ur investeringsbudget 2016-2019. Ca 50 platser.
Invändigt underhåll av kontorshus i Järfälla
Avser tillbyggnad av entré samt lokalanpassning av lokaler för kontor, bad, wc mm.
Ventilationsarbete i skola, Järfälla
Avser omprojektering samt byte av hela ventilationssystemet i Högbyskolan.
Rivning av kontor i Järfälla
Rivning av kontorsbyggnad inför nybyggnation: 1335742.
Rivning av kontor i Järfälla
Rivningslov för rivning av alla befintliga byggnader och konstruktioner.
Fönsterbyte på skola i Järfälla
Ur investeringsbudget 2017-2019. Byte av 310 st fönster.
Nybyggnad av kök i Järfälla
Nybyggnad av cateringbyggnad
Tillbyggnad av sovaltan på förskola i Järfälla
Nybyggnad av sovaltaner under 2018 på Teknikstugan (0,6 mkr), Allmogestugan (0,6 mkr) och Aspnässkolan (0,6 mkr).
Ventilationsarbete i skola, Järfälla
Avser byte av från och tillluftsfläktar.
Utvändigt underhåll av aktivitetscenter i Järfälla
Nybyggnad av komplementbyggnad samt fasadändring av kultur och aktivitetshus.
Ombyggnad av kontor i Järfälla
Ändring av planlösning i kontors- och skolbyggnad.
Ombyggnad av skola i Järfälla
Tidsbegränsat lov för fasadändring och ändrad användning av (del av) kontorsbyggnad till skola.
Utvändigt underhåll av affärshus i Järfälla
Uppsättning av ljusanordning på fasad.
Säkerhetsåtgärder i Källtorpsskolan, Järfälla
Åtgärder för att byta ut gamla lås- och säkerhetssystem och öka säkerheten på skolan.
Nybyggnad av barack i Järfälla
Tidsbegränsat lov för bodetablering.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Järfälla
Fasadändring av bensinstation.
Utvändigt underhåll av skola i Järfälla
Fasadändring av skola (solceller på tak).
Utvändigt underhåll av skola i Järfälla
Fasadändring av skola (solceller på tak).
Utvändigt underhåll av skola i Järfälla
Fasadändring av skola (ändring av ventilationsgaller).
Utvändigt underhåll av vårdcentral i Järfälla
Fasadändring av vårdinrättning (solceller på tak).
Ljudisolering av musiksalar i Järfälla
Lokaler för Kulturskolan och Mälargymnasiets estetiska program.
Ventilationsarbete i skola, Järfälla
Avser byte ventilation i aula (2 aggregat).
Installation av bergvärme i skola i Järfälla
Ur investeringsbudget 2014-2017.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: