Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Järfälla

Nybyggnad av förskola i Jakobsberg
Nybyggnad av förskola utmed gångbana mellan Fyrspannsvägen och Seldonsvägen med certifiering för definitivt betyg Silver.
Utbyggnad av matsal mm vid Fjällenskolan i Järfälla
Utbyggnad matsal/ombyggnad kök, multisportarena, ombyggnad till mediatek.
Nybyggnad av ridanläggning i Järfälla
Nybyggnad av ridanläggning Säby Gård, Byggnad 16 i Järfälla kommun.
Tillbyggnad av kontor i Järfälla
Påbyggnad av kontor på befintligt affärslokal.
Nybyggnad av fotbollshall i Järfälla
Ny fotbollshall/tält i Järfälla kommun för att utöka tillgängligheten för spelande under vinterhalvåret.
Nybyggnad av kontor i Järfälla
Nybyggnad av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av modulbostäder i Kallhäll
Avser ca 140 modulbostäder för nyanlända och studenter i Kallhäll.
Nybyggnad av förskola i Järfälla
Avser nybyggnad av förskola i 2 plan med 5 avdelningar inklusive finplanering. Miljöbyggnadskrav Guld.
Ombyggnad till kultur- och aktivitetshus i Järfälla
Projektet avser ombyggnation av före detta ABF-lokal på Söderhöjden i Järfälla till Kultur- och allaktivitetshus för Järfälla kommun. Ytan omfattar ca 1875 m2.
Nybyggnad och rivning av omklädningsrum i Skälby
Avser rivning och nybyggnad av omklädningsrum med dusch, bastu, toalett och café.
Rivning samt nybyggnad av omklädningsrum vid Tallbohovs IP i Järfälla
Rivning av befintlig byggnad. Ny byggnad med 4 omklädningsrum, duschrum, domarrum med dusch samt förrådsytor.
Invändigt underhåll av kontorshus i Järfälla
Avser tillbyggnad av entré samt lokalanpassning av lokaler för kontor, bad, wc mm.
Rivning av kontor i Järfälla
Rivning av kontorsbyggnad inför nybyggnation: 1335742.
Utbyte av belysning i skola i Järfälla
Ur investeringsbudget 2016-2019. Byte av all belysning.
Värmeinstallation i skola i Järfälla
Installation av vattenburet värmesystem.
Ombyggnad av värme och ventilation i skola i Järfälla
Objektet avser etapp 1 av energibesparande åtgärder. Denna etapp avser byte av radiatorer med tillhörande arbeten.
Tillbyggnad av parkeringshus i Järfälla
Nybyggnad av komplementbyggnad (parkeringsdäck).
Nybyggnad av rackethall i Järfälla
Nybyggnad av fritidsanläggning (rackethall).
Ombyggnad av vind till hotellrum i Järfälla
Avser ombyggnad av vind till 2st hotellrum i K-märkt byggnad.
Byte av elsystem samt bullerdämpande åtgärder vid Källtorpsskolan, Järfälla
Ur investeringsbudget 2017-2019. Åtgärder för att byta ut gamla lås- och säkerhetssystem och öka säkerheten på skolan.
Ombyggnad av veterinärstation i Järfälla
Ändrad användning av affärsbyggnad till djurklinik.
Byte av fönster på skola i Jakobsberg, Järfälla
Byte av fönster på östra och västra fasaden. Ca 60 fönster. Ur investeringsbudget 2016-2019.
Utvändigt renovering av slott och hotell i Järfälla
Avser omläggning av tak, renovering av fönster och fasadmålning på södra flygeln på Görvälns slott.
Utvändigt underhåll av affärshus i Järfälla
Fasadändring av affärsbyggnad.
Nybyggnad av vårdcentral i Järfälla
Nybyggnad av vårdboende.
Nybyggnad av affärshus i Järfälla
Nybyggnad av affärsbyggnad.
Nybyggnad av kök i Järfälla
Nybyggnad av komplementbyggnad (kök och matsal).
Tillbyggnad av affärshus i Järfälla
Tillbyggnad av affärsbyggnad.
Ombyggnad av vårdcentral i Järfälla
Ändrad användning av kontor till vårdklinik.
Ombyggnad av skola i Järfälla
Ändring av/i ventilation, va och installation fettavskiljare.
Ombyggnad av kontor i Järfälla
Ändring av/i ventilation.
Ombyggnad av pizzeria i Järfälla
Ändring av/i ventilation.
Ombyggnad av förskola i Järfälla
Ändrad användning av/i lokal i flerbostadhus till förskola.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Järfälla
Tillbyggnad av bensinstation (nytt tak samt rivning av befintligt).
Ombyggnad av vandrarhem i Järfälla
Ombyggnad till vandrarhem/asylboende.
Ombyggnad av bensinstation i Järfälla
Installation av oljeavskiljare.
Utvändigt underhåll av kontor i Järfälla
Fasadändring av kontorsbyggnad (solceller på tak).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: