Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Huddinge

Nybyggnad av F-9 skola i Fullersta
Skola med ca 425 st elever.
Ombyggnad av allmän psykiatri SLSO i Huddinge
Projektet avser ombyggnad av vårdavdelningar för allmänpsykiatri på plan 6 och 7 i M4 huset Huddinge sjukhus. Även anpassning av befintlig lokal för administration plan 4. Avdelning M77-79, M67-69 samt option för M76-78, M66-68 samt option för anpassning befintlig lokal M48.
Nybyggnad av kommunhus & ev bibliotek och kulturhus i Huddinge
Ca 12 000 kvm och ca 700 arbetsplatser eventuellt integrerat med ett bibliotek/kulturhus på ca 2000 kvm.
Nybyggnad av skola i Huddinge
Internationella Engelska skolan öppnar en grundskola för 660 elever höstterminen 2018. Skolan ska certifiera sig enligt Miljöbyggnad Silver
Om och tillbyggnad av skola i Huddinge, etapp 2
Ombyggnad av Tomtbergaskolan omfattar drygt 5 000 BTA. Tillbyggnad totalt ca 7 000 BTA.
Nybyggnad av förskola i Huddinge
100 förskoleplatser, 5 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Snättringe
Ny förskola med 4-5 st avdelningar.
nybyggnad av förskola i Segeltorp
Nybyggnad av förskola 4 avdelningar.
Ombyggnad av hus B2 på Huddinge sjukhus, Flemingsberg
Projektet avser ombyggnad av avdelning B72 och B74 i hus B2 plan 7 på Huddinge sjukhus.
Nybyggnad av bilhall i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad samt marklov för anpassning av mark till ny plan.
Nybyggnad av förskola i Huddinge
Ersättning av befintlig förskola samt ca 30 extra platser och barnvagnsförråd för 130 barn.
Ombyggnad av hissar i sjukhus i Huddinge
Ombyggnad av 5 st befintliga linhissar, 3 personhissar och 2 st sänghissar.
Nybyggnad av hotell i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av hotell.
Ombyggnad av häktet i Huddinge
Ombyggnaden omfattar sjukvårdsavdelning, tandläkare, lokal för säkerhetstekniker, glasrutebesöksrum Säkerhetsavdelningen, utskrivningslokal, ändringar av personalkök och pentrynischer mm. Berörda plan är plan 3 till 7. Ca 600 m2 av befintliga lokaler berörs av ombyggnationen.
Ombyggnad av styr- & klimatanläggning på Huddinge sjukhus, etapp 3
Denna entreprenad är uppdelade etappvis och omfattar utbyte av det datoriserade styr- och övervakningssystemet inom hus F2 för anslutning till befintligt överordnat system typ CITECT.
Rivning av våningsplan i Huddinge sjukhus
Optioner för ytterligare lättrivning enligt följande; Option 1: Lättrivning av ett (idag obestämt) våningsplan på ca 1700 m² på Huddinge sjukhusområde. Plan 5 i B2 är referensplan, eventuella avvikelser +/- regleras. Option 2: Lättrivning av ett (idag obestämt) våningsplan på ca 1700 m² på Huddinge sjukhusområde. Plan 5 i B2 är referensplan, eventuella avvikelser +/- regleras
Nybyggnad av underjordiskt cykelgarage i Flemingsberg
Underjordiskt cykelgarage för ca 3500 cyklar och tillhörande cykelservice.
Utbyte av takbeläggning på ishall i Huddinge
Avser utbyte av tätskikt på Visättrahallen.
Utvändigt underhåll av kontor i Huddinge
Bygglov för fasadändring av kommunalhuset.
Ombyggnad av kontor i Huddinge
Bygglov för inre ombyggnad av kontor.
Nybyggnad av restaurang i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av restaurang samt rivningslov av befintligt byggnad.
Ombyggnad av hotell i Huddinge
Bygglov för om- och tillbyggnad från kontor till hotell.
Ombyggnad av kontor i Huddinge
Hyresgästanpassning till trafikskola.
Nybyggnad av garage i Huddinge
Bygglov nybyggnad av kundvagnsgarage samt för uppsättning av två skyltar på dess vägg för utbytbara reklambudskap. byggnaden upptar 14,9 kvm byggnadsarea.
Nybyggnad av garage i Huddinge
Bygglovsbefriad komplementbyggnad, garage Fasanen 9,17.
Invändigt underhåll av förskola i Huddinge
Ventilationskontroll från- och tilluft med återvinning, fridhems förskola.
Invändigt underhåll av bensinstation i Huddinge
Ventilationskontroll från- och tilluft, bensinstation circle k.
Invändigt underhåll av förskola i Huddinge
Ventilationskontroll förskola.
Invändigt underhåll av förvaltningslokal i Huddinge
Ventilationskontroll förvaltningsbyggnad.
Invändigt underhåll av skola i Huddinge
Ventilationskontroll, huddinge tal- och språkskola.
Invändigt underhåll av skola i Huddinge
Ventilationskontroll, annerstaskolan.
Invändigt underhåll av församlingshus i Huddinge
Ventilationskontroll, från- och tilluft med återvinning, flerbostadshus/förskolan falken.
Invändigt underhåll av ungdomsgård i Huddinge
Ventilationskontroll, ungdomslokal huset.
Ombyggnad av carport i Huddinge
Bygglov för om- och tillbyggnad av carport.
Nybyggnad av garage i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av garage.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: