Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Huddinge

Nybyggnad av bilhall i Huddinge
Två våningar kommer att användas till bilhall och kontor och två våningar blir garage och uppställningsplats för bilar. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av skola i Huddinge
Ny skola för cirka 480 elever.
Nybyggnad av hotell i Kungens Kurva
Bygglov för nybyggnad av hotell.
Om och tillbyggnad av skola i Huddinge, etapp 2
Ombyggnad av Tomtbergaskolan omfattar drygt 5 000 BTA. Tillbyggnad totalt ca 7 000 BTA.
Nybyggnad av skolor/utbildning, förskola och idrottshall i Huddinge
Totalt ca: 940 elever. Fullstor idrottshall på ca 1700 kvm. Fastigheten ska projekteras för certifiering enligt Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av förskola i Skogås
Plats för ca 120 barn.
Nybyggnad av förskola i Huddinge
100 förskoleplatser, 5 avdelningar.
Nybyggnad av idrottshall, konstgräsplan och omklädningsrum på Glömsta
Entreprenaden omfattar nybyggnation av idrottshall, konstgräsplan, löparbanor, hoppgrop, parkeringar och tillhörande markarbeten.
Nybyggnad av underjordiskt garage i Stuvsta
Underjordiskt garage under bfrerna Tåget, 1232554 och Loket, 1109085
Nybyggnad av förskola i Segeltorp
Nybyggnad av förskola 4 avdelningar.
Ombyggnad av hus B2 på Huddinge sjukhus, Flemingsberg
Projektet avser ombyggnad av avdelning B72 och B74 i hus B2 plan 7 på Huddinge sjukhus.
Byte av spillvattenledningar på Huddinge sjukhus
Projektet avser byte av spillvattenledningar.
Nybyggnad av bilhall i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad samt marklov för anpassning av mark till ny plan.
Ombyggnad av hissar i sjukhus i Huddinge
Ombyggnad av 5 st befintliga linhissar, 3 personhissar och 2 st sänghissar.
Nybyggnad av förskola i Huddinge
Ersättning av befintlig förskola samt ca 30 extra platser och barnvagnsförråd för 130 barn.
Ombyggnad av häktet i Huddinge
Ombyggnaden omfattar sjukvårdsavdelning, tandläkare, lokal för säkerhetstekniker, glasrutebesöksrum Säkerhetsavdelningen, utskrivningslokal, ändringar av personalkök och pentrynischer mm. Berörda plan är plan 3 till 7. Ca 600 m2 av befintliga lokaler berörs av ombyggnationen.
Ombyggnad av styr- & klimatanläggning på Huddinge sjukhus, etapp 3
Denna entreprenad är uppdelade etappvis och omfattar utbyte av det datoriserade styr- och övervakningssystemet inom hus F2 för anslutning till befintligt överordnat system typ CITECT.
Ombyggnad av hörsal i Huddinge
Denna entreprenad innefattar ombyggnad av 2 hörsalar och angränsande utrymmen. Entreprenaden är uppdelat i två projekt, se projektnummer: 1474245. Utbildning pågår i angränsande lokaler.
Om- och tillbyggnad av kontor/vind i Huddinge
Denna entreprenad innefattar ombyggnad av hörsal och om- och tillbyggnad av kontor/vind. Entreprenaden är uppdelat i två projekt, se projektnummer: 1446425. Utbildning pågår i angränsande lokaler.
Nybyggnad av restaurang i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av restaurang samt rivningslov av befintligt byggnad.
Rivning av våningsplan i Huddinge sjukhus
Optioner för ytterligare lättrivning enligt följande; Option 1: Lättrivning av ett (idag obestämt) våningsplan på ca 1700 m² på Huddinge sjukhusområde. Plan 5 i B2 är referensplan, eventuella avvikelser +/- regleras. Option 2: Lättrivning av ett (idag obestämt) våningsplan på ca 1700 m² på Huddinge sjukhusområde. Plan 5 i B2 är referensplan, eventuella avvikelser +/- regleras
Nybyggnad av modulhus för genomgångsboende/temporärt boende i Huddinge
Social- och äldreomsorgsförvaltningen i Huddinge kommun upphandlar förhyrning av ett modulhus som ska användas till genomgångsboende för nyanlända.
Rivning av skola i Huddinge
Rivningslov för rivning av skola.
Ombyggnad av församlingshus i Huddinge
Anmälan om inre ombyggnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Huddinge
Bygglov för fasadändring av affärshus samt rivningslov.
Ombyggnad av kontor i Huddinge
Bygglov för inre ombyggnad av kontor.
Ombyggnad av hotell i Huddinge
Bygglov för om- och tillbyggnad från kontor till hotell.
Ombyggnad av butik i Huddinge
Bygglov för ombyggnad och tillbyggnad av butik.
Ombyggnad av samlingslokal i Huddinge
Bygglov för ändrad användning av lokal.
Ombyggnad av barnavårdscentral i Huddinge
Bygglov för ändrad användning från restaurang till barnavårdcentral.
Ombyggnad av kontor i Huddinge
Hyresgästanpassning till trafikskola.
Nybyggnad av garage i Huddinge
Bygglov nybyggnad av kundvagnsgarage samt för uppsättning av två skyltar på dess vägg för utbytbara reklambudskap. byggnaden upptar 14,9 kvm byggnadsarea.
Nybyggnad av garage i Huddinge
Bygglovsbefriad komplementbyggnad, garage Fasanen 9,17.
Nybyggnad av garage i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av garage i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av telestation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av toalett i Huddinge
Bygglov för nybyggnad offentlig toalett.
Nybyggnad av telestation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad teknikbod för mobiltelefoni.
Ombyggnad av carport i Huddinge
Bygglov för om- och tillbyggnad av carport.
Rivning av garage i Huddinge
Rivningslov för rivning av garagelänga.
Invändigt underhåll av affärshus i Huddinge
Ventilationskontroll från- och tilluft med återvinning affärshus, bauhaus.
Invändigt underhåll av kontor i Huddinge
Ventilationskontroll från- och tilluft med återvinning kontor, källängsvägen 2 - 4.
Invändigt underhåll av kontor i Huddinge
Ventilationskontroll från- och tilluft med återvinning kontor/lager.
Invändigt underhåll av kontor i Huddinge
Ventilationskontroll från- och tilluft med återvinning kontorshus, kommunalvägen 1-3.
Invändigt underhåll av skola i Huddinge
Ventilationskontroll från- och tilluft med återvinning, edboskolan.
Invändigt underhåll av förskola i Huddinge
Ventilationskontroll från- och tilluft med återvinning, fridhems förskola.
Invändigt underhåll av förskola i Huddinge
Ventilationskontroll från- och tilluft med återvinning, grottans förskola.
Invändigt underhåll av hotell i Huddinge
Ventilationskontroll från- och tilluft med återvinning, lägenhetshotell och gym.
Invändigt underhåll av hamburgerbar i Huddinge
Ventilationskontroll från- och tilluft med återvinning, mc donalds kungens kurva.
Invändigt underhåll av förskola i Huddinge
Ventilationskontroll från- och tilluft med återvinning, myrstackens förskola.
Invändigt underhåll av förskola i Huddinge
Ventilationskontroll från- och tilluft med återvinning, sesam förskola diagnosvägen 17.
Invändigt underhåll av skola i Huddinge
Ventilationskontroll från- och tilluft med återvinning, sågbäcksgymnasiet.
Invändigt underhåll av bilhall i Huddinge
Ventilationskontroll från- och tilluft med återvinning, verkstad och bilhall fordonsmäklarna ab.
Invändigt underhåll av kontor i Huddinge
Ventilationskontroll från- och tilluft samt från- och tilluft med återvinning, kontorshus.
Invändigt underhåll av bensinstation i Huddinge
Ventilationskontroll från- och tilluft, bensinstation circle k.
Invändigt underhåll av kontor i Huddinge
Ventilationskontroll från- och tilluft, div. lokaler.
Invändigt underhåll av skola i Huddinge
Ventilationskontroll förskola, monterssoriförskolan pärltrappan.
Invändigt underhåll av förskola i Huddinge
Ventilationskontroll förskola.
Invändigt underhåll av förvaltningslokal i Huddinge
Ventilationskontroll förvaltningsbyggnad.
Invändigt underhåll av skola i Huddinge
Ventilationskontroll skola.
Invändigt underhåll av skola i Huddinge
Ventilationskontroll, huddinge tal- och språkskola.
Invändigt underhåll av skola i Huddinge
Ventilationskontroll, annerstaskolan.
Invändigt underhåll av förskola i Huddinge
Ventilationskontroll, eldens förskola.
Invändigt underhåll av församlingshus i Huddinge
Ventilationskontroll, från- och tilluft med återvinning, flerbostadshus/förskolan falken.
Invändigt underhåll av ungdomsgård i Huddinge
Ventilationskontroll, ungdomslokal huset.
Utvändigt underhåll av kiosk i Huddinge
Bygglov för fasadändring av kiosk.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: