Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Huddinge

Nybyggnad av F-9 skola i Fullersta
Skola med ca 425 st elever.
Nybyggnad av kommunhus & ev bibliotek och kulturhus i Huddinge
Ca 12 000 kvm och ca 700 arbetsplatser eventuellt integrerat med ett bibliotek/kulturhus på ca 2000 kvm.
Nybyggnad av byggvaruhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av byggvaruhus.
Nybyggnad av förskola i Huddinge
100 förskoleplatser, 5 avdelningar.
Ombyggnad av hus B2 på Huddinge sjukhus, Flemingsberg
Projektet avser ombyggnad av avdelning B72 och B74 i hus B2 plan 7 på Huddinge sjukhus.
Tillbyggnad av bygghall i Huddinge
Tillbyggnad av gymnasieskola med ny bygghall (J-hallen) samt ombyggnad av hus G med ny planlösning.
Ombyggnad av hissar i sjukhus i Huddinge
Ombyggnad av 5 st befintliga linhissar, 3 personhissar och 2 st sänghissar.
Nybyggnad av hotell i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av hotell.
Nybyggnad av rulltrappor och hiss i Huddinge
Projektledning för förprojektering och detaljprojektering av nya rulltrappor, hiss och utvändig trappa i och vid Rulltrappshuset i Flemingsberg. Projektledningen inkluderar även framtagande av kalkyl i två steg samt avstämningar mot beställare om tidplan och budget.
Ombyggnad av häktet i Huddinge
Ombyggnaden omfattar sjukvårdsavdelning, tandläkare, lokal för säkerhetstekniker, glasrutebesöksrum Säkerhetsavdelningen, utskrivningslokal, ändringar av personalkök och pentrynischer mm. Berörda plan är plan 3 till 7. Ca 600 m2 av befintliga lokaler berörs av ombyggnationen.
Ombyggnad av styr- & klimatanläggning på Huddinge sjukhus, etapp 3
Denna entreprenad är uppdelade etappvis och omfattar utbyte av det datoriserade styr- och övervakningssystemet inom hus F2 för anslutning till befintligt överordnat system typ CITECT.
Byte av ventilationsspjäll mm vid gymnasium i Huddinge
Ombyggnaden omfattar entreplan (plan 1) till plan 4 samt fläktrum på tak plan 6. Plan 5 omfattas inte av ombyggnaden.
Ombyggnad av luftbehandlingsaggregat vid gymnasium i Huddinge
Objektet avser utbyte av värmeväxlare och fläktar för Sjödalsgymnasiet. Installationerna är gjorda under tidigt 90-tal. Ombyggnaden omfattar fem stycken ventilationsaggregat på plan 6. Samtliga verksamheter på plan 1-4 berörs av ombyggnadsarbetet.
Utbyte av luftbehandlingsaggregat i skola i Segeltorp
Objektet avser utbyte av luftbehandlingsaggregat vid Segeltorpsskolan. I entreprenaden ingår vs, el och styrarbeten. Bygg och sprinklerarbeten utförs av sidoentreprenör.
Utbyte av takbeläggning på ishall i Huddinge
Avser utbyte av tätskikt på Visättrahallen.
Invändigt underhåll av affärshus i Huddinge
Anmälan om inre ombyggnad av IKEA, Nordic Wellnes.
Nybyggnad av skola i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av skola med byggnadsarea om 2 224 kvm.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Huddinge
Bygglov för fasadändring av hörsal.
Nybyggnad av utbildningslokal i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av uteklassrum på skolgård.
Ombyggnad av utbildningslokal i Huddinge
Bygglov för om- och tillbyggnad av övrigt utbildningslokal.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Huddinge
Bygglov för fasadändring av servicestation.
Nybyggnad av telestation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av teknikbod och torn.
Nybyggnad av telestation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av telekompåle och teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av telemast med 2 st teknikbodar.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Huddinge
Bygglov för fasadändring av bensinstation.
Invändigt underhåll av tandläkarmottagning i Huddinge
Ventilationskontroll, från- och tilluft, tandläkarmottagning.
Nybyggnad av offentlig toalett i Huddinge centrum
Avser uppförande och installation av toalettbyggnad innehållande tre toalettutrymmen varav en RWC samt drift och underhåll av dessa.
Ombyggnad av kontor i Huddinge
Bygglov för om- och tillbyggnad kontors- och affärshus med tillkommande brutto- och byggnadsarea om 71,6 kvm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: