Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Huddinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bilhall i Huddinge
Två våningar kommer att användas till bilhall och kontor och två våningar blir garage och uppställningsplats för bilar. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av Long Stay hotell i Kungens Kurva
65-70 hotellrum med pentry.
Nybyggnad av hotell i Kungens Kurva
Bygglov för nybyggnad av hotell.
Nybyggnad av idrottshall, konstgräsplan och omklädningsrum på Glömsta
Entreprenaden omfattar nybyggnation av idrottshall, konstgräsplan, löparbanor, hoppgrop, parkeringar och tillhörande markarbeten.
Nybyggnad av förskola i Huddinge
100 förskoleplatser, 5 avdelningar.
Ombyggnad av iva på Huddinge sjukhus
Projektet avser ombyggnad av avdelning B46 och B48 hus B4 plan 4 på Huddinge sjukhus.
Tillbyggnad av skola i Huddinge
Planer för utbyggnad av Kungsfågelns förskola och Kungsklippeskolan.
Nybyggnad av förskola i Segeltorp
Nybyggnad av förskola 4 avdelningar.
Nybyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad med en byggnadsarea om 3893 kvm, bruttoarea om x kvm samt öppenarea om 194,6 kvm. samt bygglov avseende 31 st fasadskyltar samt 2 st skyltpelare..
Byte av spillvattenledningar på Huddinge sjukhus
Projektet avser byte av spillvattenledningar.
Rivning av våningsplan i Huddinge sjukhus
Optioner för ytterligare lättrivning enligt följande; Option 1: Lättrivning av ett (idag obestämt) våningsplan på ca 1700 m² på Huddinge sjukhusområde. Plan 5 i B2 är referensplan, eventuella avvikelser +/- regleras. Option 2: Lättrivning av ett (idag obestämt) våningsplan på ca 1700 m² på Huddinge sjukhusområde. Plan 5 i B2 är referensplan, eventuella avvikelser +/- regleras
Ombyggnad av hörsal i Huddinge
Denna entreprenad innefattar ombyggnad av 2 hörsalar och angränsande utrymmen. Entreprenaden är uppdelat i två projekt, se projektnummer: 1474245. Utbildning pågår i angränsande lokaler.
Om- och tillbyggnad av kontor/vind i Huddinge
Denna entreprenad innefattar ombyggnad av hörsal och om- och tillbyggnad av kontor/vind. Entreprenaden är uppdelat i två projekt, se projektnummer: 1446425. Utbildning pågår i angränsande lokaler.
Nybyggnad av modulhus för genomgångsboende/temporärt boende i Huddinge
Social- och äldreomsorgsförvaltningen i Huddinge kommun upphandlar förhyrning av ett modulhus som ska användas till genomgångsboende för nyanlända.
Renovering och hyresgästanpassning av kontor i Huddinge
De delar av Plan 6 i Novumhuset, som nu ska byggas om, omfattar totalt 2648 Kvm uppdelat i två delar, del A och del B. Till lokalerna på plan 6, ska även tillhörande ytor på plan 2 hyresgästanpassas. Lokaler på plan 2 omfattar bla garageplatser med nya laddningsstolpar och ny rullport, omklädningsrum samt förråd/arkiv.
Tillbyggnad av affärshus i Huddinge
Bygglov och marklov för om- och tillbyggnad av affärshus samt uppsättning av skylt.
Tillbyggnad av restaurang i Huddinge
Bygglov för om- och tillbyggnad av en restaurang med en byggnadsarea om 83,9 kvm och bruttoarea om 167,8 kvm.
Utvändigt underhåll av kontor i Huddinge
Bygglov för fasadändring kontors- och affärshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Huddinge
Bygglov för fasadändring av affärshus samt rivning av del av byggnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Huddinge
Bygglov för fasadändring av affärshus samt rivningslov.
Utvändigt underhåll av affärshus i Huddinge
Bygglov för fasadändring av affärshus.
Ombyggnad av församlingshus i Huddinge
Anmälan om inre ombyggnad.
Ombyggnad av kontor i Huddinge
Anmälan om ändrad ventilation, byte av ventilationsaggregat.
Nybyggnad av carport i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av telestation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av barack i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för byggetablering.
Nybyggnad av barack i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggbod.
Nybyggnad av barack i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggbodar.
Ombyggnad av idrottshall i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontors- och affärshus till padelverksamhet.
Rivning av garage i Huddinge
Rivningslov för rivning av garagelänga.
Invändigt underhåll av affärshus i Huddinge
Ventilationskontroll från- och tilluft med återvinning affärshus, bauhaus.
Invändigt underhåll av kontor i Huddinge
Ventilationskontroll från- och tilluft med återvinning kontor/lager.
Invändigt underhåll av kontor i Huddinge
Ventilationskontroll från- och tilluft med återvinning kontorshus, kommunalvägen 1-3.
Invändigt underhåll av affärshus i Huddinge
Ventilationskontroll från- och tilluft med återvinning, butiker.
Invändigt underhåll av veterinärstation i Huddinge
Ventilationskontroll från- och tilluft med återvinning, djursjukhus.
Invändigt underhåll av förskola i Huddinge
Ventilationskontroll från- och tilluft med återvinning, juringe förskola och skola.
Invändigt underhåll av hotell i Huddinge
Ventilationskontroll från- och tilluft med återvinning, lägenhetshotell och gym.
Invändigt underhåll av skola i Huddinge
Ventilationskontroll från- och tilluft med återvinning, sågbäcksgymnasiet.
Invändigt underhåll av utbildningslokal i Huddinge
Ventilationskontroll från- och tilluft med återvinning, utbildning/forskning/labb.
Invändigt underhåll av bilhall i Huddinge
Ventilationskontroll från- och tilluft med återvinning, verkstad och bilhall fordonsmäklarna ab.
Invändigt underhåll av kontor i Huddinge
Ventilationskontroll från- och tilluft samt från- och tilluft med återvinning, kontorshus.
Invändigt underhåll av kontor i Huddinge
Ventilationskontroll från- och tilluft, div. lokaler.
Invändigt underhåll av skola i Huddinge
Ventilationskontroll förskola, monterssoriförskolan pärltrappan.
Invändigt underhåll av förskola i Huddinge
Ventilationskontroll, eldens förskola.
Ombyggnad av kontor i Huddinge
Anmälan om ändring av ventilation.
Utvändigt underhåll av affärshus i Huddinge
Bygglov för uppsättning av fasadskylt med utbytbar vepa om 25 kvm samt fasadändring avseende storefront. fasadändringen avser ny färg samt belyst logga (jysk).
Utvändigt underhåll av kiosk i Huddinge
Bygglov för fasadändring av kiosk.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: