Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Ekerö

Nybyggnad av handelsområde (detaljhandel) i Träkvista, Ekerö
Fastighets AB LE Lundberg samt NCC är markägare i dag. Ca 16.000kvm mark.
Tillbyggnad av skola i Stenhamra
Entreprenaden avser tillbyggnad hus B i Stenhamraskolan inkl markarbeten, rivning av befintligt fläktrum, utbyte av ventilationsaggregat och värmeväxlare för hela byggnaden samt åtgärder på skolgård för att bereda plats för tillbyggnaden och färdigställande av omgivande ytor. Tillbyggnadsytan är ca 400 m2
Nytt ventilationsaggregat på skola i Ekerö
Anmälan om ombyggnad av ventilation på träkvista skola hus c - ekerö-väsby 46:1.
Nybyggnad av tullhus i Ekerö
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av stationshus och "klubbhus" på fastigheten ölsta s:5 -5:11.
Nybyggnad av helikopterhangar i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av 5 hangarer på fastigheten skå-väsby 4:2, skå flygplats.
Nybyggnad av förskola i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av förskola på fastigheten ekebyhov 3:10.
Utvändigt underhåll av kontor i Ekerö
Bygglov för utvändig ändring av kontorsbyggnad samt uppställning av continer på fastigheten ekebyhov 1:394.
Nybyggnad av garage i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av garage/gästlägenhet/gästrum på fastigheten bromma 1:1.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: