Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Botkyrka

Nybyggnad av grundskola på Hallunda, Botkyrka
Planerat projekt i mycket tidigt skede. Placering ej fastställd. Eventuellt blir det F-9 skola. Uppskattad start och kostnad.
Nybyggnad av förskolor i Botkyrka
Denna upphandling avser tillverkning, leverans och uppförande av industriellt byggda moduler för tre förskolor. Rivning se projektnummer: 1352658. 13 st förskolor planeras att rivas och byggas upp på nytt i Botkyrka under en 6 års period.
Rivning och nybyggnad av förskolor i Botkyrka
13 st förskolor planeras att rivas och byggas upp på nytt i Botkyrka under en 6 års period.
Rivning och nybyggnad av förskolor i Hallunda
13 st förskolor planeras att rivas och byggas upp på nytt i Botkyrka under en 6 års period.
Rivning av förskolor i Botkyrka
För nybyggnation efter rivning se projektnummer: 1402591. 13 st förskolor planeras att rivas och byggas upp på nytt i Botkyrka under en 6 års period.
Tillbyggnad av vård- och omsorgsboende, Storvreten
Planförslaget prövar om det går att bygga ut boendet med en flygel på byggnadens norra sida. Det skulle ge 27 nya boendeplatser, och lika många nya arbetsplatser.
Tillbyggnad av hotell samt parkeringsplatser i Tumba
Den befintliga restaurangen kommer att byggas till med ett mindre hotell. I dagsläget finns det 7 stycken parkeringsplatser på fastigheten. Den nya hotellbyggnaden kommer att rymma 11 stycken hotellrum, reception, tvättrum, städrum och teknikrum.
Garageåtgärder Norsborg
Renovering av kallgarage i skyddsrum.
Nybyggnad och rivning av förskola i Norsborg
Planer för rivning av befintlig förskola och nybyggnad av förskola på 2 våningar för ca 180 barn.
Om och tillbyggnad av byggvaruhus i Botkyrka
Tillbyggnad av byggvaruhus, 360-370 kvm, samt skyltar.
Rivning av skola i Botkyrka
Rivning av byggnadsdel Hus K.
Fasadmålning av kontorshus i Botkyrka
Avser målning av fasad samt åtgärder av skadad fasad pcj den del plåtarbeten )hängrännor och stuprör).
Tillgänglighetsanpassning av Sturehofs slott
Tillgänglighetsanpassning samt en toalett vid parkeringen som ska renoveras.
Tillbyggnad av förskola i Botkyrka
Tillbyggnad av förskola.
Invändigt underhåll av affärshus i Botkyrka
Invändig ändring av centrumbyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Botkyrka
Fasadändring av kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Botkyrka
Fasadändring av samlingslokal.
Nybyggnad av kiosk i Botkyrka
Nybyggnad av kiosk.
Tillbyggnad av personallokal i Botkyrka
Tillbyggnad av personal- och verkstadsbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: