Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Strängnäs

Nybyggnad av resecentrum i Strängnäs
Projektet avser nybyggnad av en modern stationsbyggnad 17x60 meter i två plan med vänthall, kiosk, café, WC och ett underjordiskt garage på 4500 kvm med 138 platser samt rivning av befintlig stationsbyggnad som kommer att ersättas av en tillfällig byggnad för vänthall och kiosk. Drivs i samarbete med Strängnäs kommun.
Återuppbyggnad av Kungsladugård i Mariefred
Återuppbyggnad efter brand, statligt byggnadsminne.
Nya tillfälliga skolmoduler vid Finningeskolan i Strängnäs
Avser skolmoduler om tre klassrum med tillhörande utrymmen så som grupprum, rum för klassdelning, toaletter och kapprum.
Ombyggnad av gymnastiksal i Strängnäs
Bygglov för ändrad användning från veterinärlokal till gymnastiklokal torulv 2.
Nya ersättningsmoduler till förskola i Strängnäs
Avser ersättningslokaler med 6 avdelningar.
Tillbyggnad av ishall i Strängnäs
Bygglov för tillbyggnad av ishall gripsholm 4:5.
Nybyggnad av telestation i Strängnäs
Strandskyddsdispens för fiberkabelförläggning eksåg 6:6 m.fl.
Nybyggnad av telestation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av teknikbod ot-jagbacken gertre 3:2.
Nybyggnad av väntsal i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av två moduler med väntrum och toaletter strängnäs 2:1.
Tillbyggnad av garage i Strängnäs
Bygglov för tillbyggnad av garage brädan 9.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: