Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Strängnäs

Nybyggnad av gymnastikhall i Strängnäs
Objektet avser att såsom totalentreprenör genomföra nyuppförande av gymnastikhall som ansluts till befintligt omklädningsrum. Gymnastikhallen skall användas för truppgymnastik och ha nedfälld utrustning och gropar i golvet. Lokalen skall användas av 100 gymnaster samtidigt.
Nya tillfälliga skolmoduler vid Finningeskolan i Strängnäs
Avser skolmoduler om tre klassrum med tillhörande utrymmen så som grupprum, rum för klassdelning, toaletter och kapprum.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Strängnäs
ombyggnad livsmedelsbutik, fasadändring ändrad porthöjd, nya huvar på taket och ventilationsgaller i fasad för nytt fläktrum.
Ombyggnad av butik i Strängnäs
Ombyggnad/renovering av butikslokal.
Ombyggnad av gymnastiksal i Strängnäs
Bygglov för ändrad användning från veterinärlokal till gymnastiklokal torulv 2.
Tillbyggnad av kontor i Strängnäs
Tillbyggnad av kontor/personalrum genom en påbyggnad av bef gatukök.
Nybyggnad av garage i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av garage vältesta 2:1.
Ombyggnad av vårdcentral i Strängnäs
Anmälan om nybyggnad av två innerväggar samt ventilationsanpassning lärkan 1.
Ny ventilation i skola i Strängnäs
Fasadändring pga ändring av ventilation.
Ny trappa och lyftbord vid läkarcentral i Strängnäs
En ny entré till läkarmottagningen ska byggas med trappa och handikapphiss, ombyggnad av balkong till ny entré.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: