Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Nyköping

Rivning, om- och tillbyggnad av sjukhuslokaler i Nyköping
Entreprenaden berör rivning, om- och tillbyggnader vid Nyköpings lasarett. Projekten ligger i olika faser av planering, projektering och entreprenad. Rivning ca 3600 kvm, ombyggnad ca 9600 kvm och tillbyggnad ca 9000 kvm. Beräknad kostnad ca 0,5 mdr kr med en byggtid på ca 6 år.
Nybyggnad av sjukhuslokaler i Nyköping
Nybyggnad av ett 4-våningshus.
Tillbyggnad av hotell i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för hotell. Ca 50 hotellrum.
Upprustning av högstadieskola i Nyköping
Gamla Borgmästarhagsskolan, även "Borgis" kallad.
Ny värme och ventilationsåtgärder i skola i Nyköping
Ny ventilationsanläggning samt installation av fjärrvärme.
Tillbyggnad av skola i Nyköping
Tillbyggnad för kontor/vaktmästeri och grupprum.
Om- och tillbyggnad av kontorshus i Nyköping
Tillbyggnad för trapphus med hiss.
Utbyte av säkerhetssystem till tingsrätten i Nyköping
Objektet avser att som totalentreprenör utföra utbyte samt komplettera Teletekniska Säkerhetssystem vid tingsrätten i Nyköping.
Utbyte av automatisk brandlarmsanläggning på vårdcentral i Nyköping
Avser utbyte av automatisk brandlarmsanläggning i Ekensbergs vårdcentral, Nyköping.
Ombyggnad av hotell i Nyköping
Ett blåmärkt gårdshus på ca 46 kvm ska rustas upp. I huvudbyggnaden ska brandskyddsåtgärder göras samt ombyggnad av ventilationen.
Nya lokaler för förskola i Nyköping
Husmoduler som ska byggas om till 3 avdelningar.
Nybyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av modulbyggnad för utbildning.
Ombyggnad av hotell i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad från kontor till företagsbostäder/hotell.
Utvändigt underhåll av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad.
Ombyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ombyggnad av entre, byggnad för handel.
Tillbyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för handel.
Tillbyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för kontor.
Tillbyggnad av helikopterhangar i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av hangar och uppförande av förråd.
Nybyggnad av telestation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för teknisk anläggning.
Nybyggnad av telestation i Nyköping
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för uppförande av byggnad för teknisk anläggning.
Utvändigt underhåll av förskola i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av skärmtak samt ändring av fasad.
Nybyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppsättning av byggnad för handel (container).
Rivning av garage i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av garage.
Rivning av skolbaracker i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för utbildning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: