Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Nyköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av resecentrum i Nyköping
Tre nya plattformsspår, total sträcka ca 2 km.
Nybyggnad av ridanläggning mm i Nyköping
Ridhus med stall för 45 hästar, lektions-/samlingssalar, café, utomhusarenor, rasthagar, uteboxar, stor parkering och evenemangsyta.
Nybyggnad av sjukhuslokaler i Nyköping
Nybyggnad av ett 4-våningshus.
Om- och tillbyggnad av sjukhus i Nyköping
Psykiatriska kliniken öppenvård plan 3 & 4.
Ombyggnad av kontorshotell i Nyköping
Invändiga rivningsarbeten.
Ombyggnad av hotell i Nyköping
Ett blåmärkt gårdshus på ca 46 kvm ska rustas upp. I huvudbyggnaden ska brandskyddsåtgärder göras samt ombyggnad av ventilationen.
Hyresgästanpassning av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad på affärshus/kontorshus.
Ombyggnad till kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kulturändamål, fd biograf.
Ombyggnad av hotell i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för hotell.
Nybyggnad av maskinhall i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av byggnad för industri - maskinhall. Ca 200-300 kvm.
Fasadrenovering mm på Husby-Oppunda kyrka
Fasadrenovering, restaurering tak och plåtdelar, stenkonservering, komplettering av fönsterbågar, brandutrymning, målning in- och utvändigt, rwc.
Tillbyggnad av restaurang i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för handel.
Tillbyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för kontor.
Nybyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för utbildning.
Tillbyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för handel.
Rivning av vårdcentral i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för vård.
Ändrad användning av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för utbildning.
Ombyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning för del av lagerbyggnad till kontor.
Ombyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av bostad till dagverksamhet lss, Ansökan om bygglov för ändrad användning av bostad till kontor Ansökan om bygglov för ändrad användning av stall Bogsta-hässelby 1:6.
Ombyggnad av gym i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för handel till gym.
Ombyggnad av förskola i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för hvb-hem till förskola.
Ombyggnad av förskola i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kontor till förskola.
Ombyggnad av parkeringshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för industri till parkering, tidsbegränsat.
Nybyggnad av klockstapel i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för kulturändamål, klockstapel.
Nybyggnad av telestation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för teknisk anläggning.
Rivning av garage i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av garage.
Rivning av telestation i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för teknisk anläggning.
Nybyggnad av barack i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av förrådscontainer.
Nybyggnad av garage i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av garage.
Nybyggnad av barack i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av komplementbyggnad, byggbod, tillfälligt bygglov.
Nybyggnad av barack i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av visningsbod, tidsbegränsat.
Nybyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillfälligt uppförande av byggnader för utbildning.
Nybyggnad av barack i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggbodar, tidsbegränsat.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: